Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1
ES regioninės politikos apžvalga
ir regionalizmo tendencijos
Jurgita Choromanskytė
Europos Parlamento nario dr. Leonido ...
2
Pranešimo turinys
• Kas yra ES regioninė politika?
• Kodėl reikalinga ES regioninė politika?
• Kiek kainuoja ES regionin...
3
Kas yra ES regioninė politika?
– Europos Sąjunga yra viena didžiausių ekonomikų pasaulyje
– tačiau dideli ekonominiai ir...
4
• Regioninė politika – viena akivaizdžiausių Europos
Sąjungos politikos krypčių. Visos 27 ES šalys pagal
regioninės poli...
5
• Regioninė politika taip pat padeda 271 Europos
regionui spręsti dėl globalizacijos, klimato kaitos ir
demografinių ten...
6
ES regioninės politikos
žinomumas/matomumas
7
ES regioninės politikos naudos
vertinimas
8
Kam reikalinga regioninė politika?
• Kad būtų panaikinti ekonominiai ir socialiniai
skirtumai
– Europos Sąjungą sudaro 2...
9
• Kad būtume solidarūs ir konkurencingi
– Europos regioninės politikos tikslas – stiprinti ES
solidarumą. To siekiama už...
10
Kam reikalinga regioninė politika? III
• Kad galėtume sėkmingai spręsti XXI amžiaus
uždavinius
– „Kokioje Europoje norė...
11
Pagrindiniai ES regioninės politikos tikslai
• Europos regioninės plėtros fondas (ERPF),
• Europos socialinis fondas ir...
12
13
• Loginis konvergencijos tikslo pagrindas – stiprinti augimą skatinančias
sąlygas ir veiksnius, padedančius siekti real...
14
Ekonominiai ir socialiniai skirtumai EU-27
BVP vienam gyventojui % ES–27 BVP vidurkio
EU 27= 100
0
50
100
150
200
250
3...
15
Skirtumai Europos Sąjungoje
Aukštas Žemas Skirtumas
BVP vienam
gyventojui %
ES–27 BVP
vidurkio
Liuksemburgas
251%
Bulga...
16
<50
50 - 75
75 - 90
90 - 100
100 - 125
≥ 125
Ekonominiai ir
socialiniai skirtumai
EU-27
BVP vienam gyventojui %
ES–27 B...
17Source: Eurostat
ES regionai remiami pagal
suartėjimo tikslą ir pagal
Europos regioninio
konkurencingumo ir
užimtumo tik...
18
Svarbu atkreipti dėmesį
• Visa Lietuva yra laikoma regionu, atitinkančiu
konvergencijos tikslo reikalavimus
• Kai tuo p...
19
Lietuva – vienas regionas
20
Lietuviškos regioninės politikos minusai pačiai
Lietuvai
• Neturėdama daugiau NUTS2 lygio regionų, Lietuva:
– Silpniau ...
21
Lietuviškos regioninės politikos minusai pačiai
Lietuvai II
Valstybės kontrolės išvados:
• Regionų plėtrai skiriamos lė...
22
Lietuviškos regioninės politikos minusai pačiai
Lietuvai III
23
Kiek kainuoja ES regioninė politika?
• 2007–2013 m. finansinėse perspektyvose
sanglaudos politikai numatytos lėšos suda...
24
Kiek kainuoja ES regioninė politika?
Trečdalį ES 2007-2013 m. viso biudžeto
€347 milijardų per 7 metus
25
EES kaip globalus veikėjasS kaip globalus veikėjas
Žemės ūkio išlaidosŽemės ūkio išlaidos
AdministravimasAdministravima...
26
Kiek skiriama LT iš ES regioninės politikos?
27
Kiek kainuoja ES regioninė politika?
Lėšų paskirstymas pagal tikslus
28
Mokslas ir inovacijos
Aplinkos apsauga
Transportas
Informacinė visuomenė
Socialinė infrastruktūra
Energetika
Žmogiškiej...
29
Regioninės politikos prioritetai lietuvių ir
bendrai ES vertinimu
• Švietimo, sveikatos ir socialinių įstaigų
infrastru...
30
ES regioninės politikos tendencijos - Europos
teritorinis bendradarbiavimas ir Euro regionai
2007–2013 m. Baltijos jūro...
31
2007–2013 m. Lietuvos ir
Lenkijos tarpvalstybinio
bendradarbiavimo veiklos
programą
ES regioninės politikos tendencijos...
32
ES regioninės politikos tendencijos - Europos
teritorinis bendradarbiavimas ir Euro regionai
2007–2013 m. Latvijos ir
L...
33
ES regioninės politikos tendencijos - Europos
teritorinio bendradarbiavimas ir Euro regionai
2007–2013 m. Baltijos jūro...
34
Guggenheimo efektas Bilbao
35
Ačiū už dėmesį

www.atviravisuomene.lt
www.e-akademija.lt
www.donskis.lt
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ES regioninė politika

3.781 visualizaciones

Publicado el

Europos Sąjungos regioninės politikos ir jos tendencijų apžvalga. Pranešimas skaitytas VšĮ "Atvira visuomenė ir jos draugai" konferencijoje "Regioninė politika ir Klaipėdos vizija"

 • Inicia sesión para ver los comentarios

ES regioninė politika

 1. 1. 1 ES regioninės politikos apžvalga ir regionalizmo tendencijos Jurgita Choromanskytė Europos Parlamento nario dr. Leonido Donskio biuro vadovė
 2. 2. 2 Pranešimo turinys • Kas yra ES regioninė politika? • Kodėl reikalinga ES regioninė politika? • Kiek kainuoja ES regioninė politika? • Kur tiksliai yra išleidžiami pinigai? • Regionalizmo politikos tendencijos ir nauda
 3. 3. 3 Kas yra ES regioninė politika? – Europos Sąjunga yra viena didžiausių ekonomikų pasaulyje – tačiau dideli ekonominiai ir socialiniai skirtumai tarp 271 regiono, stabdo bendrą ES ekonomikos plėtrą – todėl buvo priimtas politinis sprendimas mažinti skirtumus tarp regionų, sukuriant ES regioninę politiką • Europos regionų politika siekiama konkrečių rezultatų didinant ekonominę ir socialinę sanglaudą, kad būtų sumažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumai
 4. 4. 4 • Regioninė politika – viena akivaizdžiausių Europos Sąjungos politikos krypčių. Visos 27 ES šalys pagal regioninės politikos projektus naudojasi parama, teikiama per tris fondus – Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos fondą ir Europos socialinį fondą – siekdamos: – sumažinti ekonominius skirtumus – sukurti konkurencingą ir diversifikuotą regionų ekonomiką – skatinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą Kas yra ES regioninė politika? II
 5. 5. 5 • Regioninė politika taip pat padeda 271 Europos regionui spręsti dėl globalizacijos, klimato kaitos ir demografinių tendencijų kilusias problemas. • Pagal regioninės politikos projektus skirtas finansavimas jau atnešė naudos milijonams ES piliečių – ne tik dėl sukurtų naujų darbo vietų ir augimui palankių sąlygų, bet ir investavus į infrastruktūros modernizavimą, aplinkos būklės gerinimo priemones, paramą verslui ir darbuotojų įgūdžių ugdymą, švietimą ir mokymą. Kas yra ES regioninė politika? III
 6. 6. 6 ES regioninės politikos žinomumas/matomumas
 7. 7. 7 ES regioninės politikos naudos vertinimas
 8. 8. 8 Kam reikalinga regioninė politika? • Kad būtų panaikinti ekonominiai ir socialiniai skirtumai – Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, o tai yra 493 mln. žmonių bendrija ir vidaus rinka. Todėl nenuostabu, kad tokioje didelėje teritorijoje tarp valstybių ir 271 jų regionų yra ekonominių ir socialinių skirtumų. – Ketvirtadalyje ES regionų BVP (bendrasis vidaus produktas) vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 % ES–27 BVP vidurkio.
 9. 9. 9 • Kad būtume solidarūs ir konkurencingi – Europos regioninės politikos tikslas – stiprinti ES solidarumą. To siekiama užtikrinant ekonominę ir socialinę sanglaudą bei mažinant regionų išsivystymo lygio skirtumus. – Regionine politika remiami vietoje įgyvendinami veiksmai. Pagal šią politiką finansuojami konkretūs regionų, miestų ir jų gyventojų rėmimo projektai. – Siekiama užtikrinti, kad regionai būtų pajėgūs visapusiškai skatinti augimą bei konkurencingumą ir keistis idėjomis bei gerąja patirtimi. Kam reikalinga regioninė politika? II
 10. 10. 10 Kam reikalinga regioninė politika? III • Kad galėtume sėkmingai spręsti XXI amžiaus uždavinius – „Kokioje Europoje norėtume gyventi – mes ir ateities kartos? Norėtume, kad Europa būtų dinamiška ir pirmautų mokslo bei technologijų srityje. Norėtume, kad Europa būtų produktyvi ir kiekvienas jos pilietis turėtų darbą, kad Europa būtų solidari ir rūpintųsi ligoniais, vyresnio amžiaus žmonėmis bei neįgaliaisiais, kad Europoje klestėtų teisingumas, nebūtų diskriminacijos ir visi turėtų tas pačias teises į darbą bei mokslą, kad Europa būtų švari, tausotų aplinką ir aktyviai dalyvautų sprendžiant svarbias pasaulines problemas, kad Europa saugotų visų gerbiamas bendras vertybes. Štai kokia mano išsvajotoji Europa! Žinau, kad ją galime sukurti.“ • Ištrauka iš 2006 m. spalio 17 d. Varšuvoje pasakytos Danutos Hübner kalbos.
 11. 11. 11 Pagrindiniai ES regioninės politikos tikslai • Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), • Europos socialinis fondas ir • Sanglaudos fondas – padeda siekti šių tiklsų: • konvergencijos, • regioninio konkurencingumo ir užimtumo bei • Europos teritorinio bendradarbiavimo.
 12. 12. 12
 13. 13. 13 • Loginis konvergencijos tikslo pagrindas – stiprinti augimą skatinančias sąlygas ir veiksnius, padedančius siekti realios mažiausiai išsivysčiusių valstybių narių ir regionų konvergencijos. • ES 27 šalyse šio tikslo siekiama 154 mln. gyventojų turinčiuose 84 regionuose 18 valstybių narių, kurių BVP vienam žmogui yra mažesnis kaip 75 % Bendrijos vidurkio, bei kituose 16 regionų, turinčiuose 16,4 mln. gyventojų, kurių BVP dėl statistinio ES plėtros poveikio šiek tiek viršija numatytą ribą ir kuriems taikoma laipsniško užbaigimo sąlyga. • Konvergencijos tikslui siekti skiriama 282,8 mlrd. EUR (81,5 % visos sumos), iš jų 199,3 mlrd. EUR skirta konvergencijos regionams, 14 mlrd. EUR – regionams, kuriems taikoma laipsniško užbaigimo sąlyga, o 69,5 mlrd. EUR – Sanglaudos fondui, šias lėšas paskirstant 15 valstybių narių. Pagrindiniai ES regioninės politikos tikslai II
 14. 14. 14 Ekonominiai ir socialiniai skirtumai EU-27 BVP vienam gyventojui % ES–27 BVP vidurkio EU 27= 100 0 50 100 150 200 250 300
 15. 15. 15 Skirtumai Europos Sąjungoje Aukštas Žemas Skirtumas BVP vienam gyventojui % ES–27 BVP vidurkio Liuksemburgas 251% Bulgarija 33% 7.6* Gyventojų skaičius Vokietija 82.5 milijonų Malta 404,000 204 *JAV šis skirtumas vos siekia 2.5, kai tuo pačiu Japonijoje - 2
 16. 16. 16 <50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 ≥ 125 Ekonominiai ir socialiniai skirtumai EU-27 BVP vienam gyventojui % ES–27 BVP vidurkio
 17. 17. 17Source: Eurostat ES regionai remiami pagal suartėjimo tikslą ir pagal Europos regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslą Laipsniškai įvedamos paramos regionai Laipsniškai nutraukiamos paramos regionai Konkurencingumo ir užimtumo regionai Sanglaudos regionai
 18. 18. 18 Svarbu atkreipti dėmesį • Visa Lietuva yra laikoma regionu, atitinkančiu konvergencijos tikslo reikalavimus • Kai tuo pačiu metu: – Lenkijoje yra 16 regionų – Čekijoje – 8 – Vengrijoje – 7 – Slovakijoje – 4
 19. 19. 19 Lietuva – vienas regionas
 20. 20. 20 Lietuviškos regioninės politikos minusai pačiai Lietuvai • Neturėdama daugiau NUTS2 lygio regionų, Lietuva: – Silpniau įsisavina ES struktūrinių fondų pinigus, nes: • Neturi pakankamai laisvų žmogiškųjų resursų ministerijose • Neturi visapusio supratimo ko gali reikėti regionams – Todėl Lietuvos regioninė politika labiau orientuota į “statybas” nei “žmogų”
 21. 21. 21 Lietuviškos regioninės politikos minusai pačiai Lietuvai II Valstybės kontrolės išvados: • Regionų plėtrai skiriamos lėšos turėtų būti naudojamos rezultatyviau. • Šalies regioninė politika turėtų būti labiau orientuota į gyvenimo lygio kėlimą provincijoje ir socialinės atskirties mažinimą tarp didžiųjų miestų ir kaimo gyventojų. • Dauguma projektų nėra tiesiogiai susiję su regioninės politikos tikslais, nes skiriami sutvarkyti viešąsias erdves. • Regionuose nepakankamai dėmesio skiriama darbo vietoms išsaugoti, joms kurti, verslo sąlygoms gerinti, verslo plėtrai skatinti, dėl to gali būti nepasiektas esminis regioninės politikos tikslas – mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus.
 22. 22. 22 Lietuviškos regioninės politikos minusai pačiai Lietuvai III
 23. 23. 23 Kiek kainuoja ES regioninė politika? • 2007–2013 m. finansinėse perspektyvose sanglaudos politikai numatytos lėšos sudaro 35,7 % ES biudžeto, t. y. 347,410 mlrd. EUR (esamomis kainomis). – Lėšų paskirstymas pagal tikslus • 81,54 % konvergencijos tikslui • 15,95 % regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslui • 2,52 % Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui
 24. 24. 24 Kiek kainuoja ES regioninė politika? Trečdalį ES 2007-2013 m. viso biudžeto €347 milijardų per 7 metus
 25. 25. 25 EES kaip globalus veikėjasS kaip globalus veikėjas Žemės ūkio išlaidosŽemės ūkio išlaidos AdministravimasAdministravimas Subalansuota plėtraSubalansuota plėtra KonkurencingumasKonkurencingumas SanglaudaSanglauda Pilietybė, laisvė, saugumasPilietybė, laisvė, saugumas Ir teisingumasIr teisingumas 45%45% 5.7%5.7% EUR 141,5EUR 141,5 mlrdmlrd 31%31% 5,6%5,6% 11%11%1.2%1.2% Regioninė plėtraRegioninė plėtra €2010 Europos Sąjungos biudžetas - išlaidos
 26. 26. 26 Kiek skiriama LT iš ES regioninės politikos?
 27. 27. 27 Kiek kainuoja ES regioninė politika? Lėšų paskirstymas pagal tikslus
 28. 28. 28 Mokslas ir inovacijos Aplinkos apsauga Transportas Informacinė visuomenė Socialinė infrastruktūra Energetika Žmogiškieji ištekliai Darbo vietų kūrimas Darbuotojų prisitaikymas Socialinė integracija Gebėjimų stiprinimas Techninė pagalba Kur tiksliai yra išleidžiami pinigai? Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) (€271 billion) Europos Socialinis fondas (€76 billion) Turizmas Kultūra Instituciniai gebėjimai
 29. 29. 29 Regioninės politikos prioritetai lietuvių ir bendrai ES vertinimu • Švietimo, sveikatos ir socialinių įstaigų infrastruktūros gerinimas - LT 91/7/2; EU 90/9/1 • Aplinkos apsauga - LT 79/15/6; EU 88/11/2 • Darbuotojų mokymai - LT 73/22/5; EU 82/16/2 • Parama SMV - LT 71/23/6; EU 81/17/3 • Energetika - LT 70/21/9; EU 74/22/4 • Transportas ir keliai - LT 66/28/6; EU 74/25/2 • Informacinės technologijos - LT 57/33/10; EU 59/37/4 • Mokslas ir inovacijos - LT 51/29/20; EU 69/26/5
 30. 30. 30 ES regioninės politikos tendencijos - Europos teritorinis bendradarbiavimas ir Euro regionai 2007–2013 m. Baltijos jūros pietų regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa, skirta Danijai, Lenkijai, Lietuvai, Švedijai ir Vokietijai
 31. 31. 31 2007–2013 m. Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programą ES regioninės politikos tendencijos - Europos teritorinis bendradarbiavimas ir Euro regionai
 32. 32. 32 ES regioninės politikos tendencijos - Europos teritorinis bendradarbiavimas ir Euro regionai 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programą
 33. 33. 33 ES regioninės politikos tendencijos - Europos teritorinio bendradarbiavimas ir Euro regionai 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programa
 34. 34. 34 Guggenheimo efektas Bilbao
 35. 35. 35 Ačiū už dėmesį  www.atviravisuomene.lt www.e-akademija.lt www.donskis.lt

×