Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

19

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Kitaran hidrologi

Descargar para leer sin conexión

Geografi STPM

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Kitaran hidrologi

 1. 1. Konsep kitaran hidrologi Proses mendatar dalam kitar hidrologi Proses menegak dalam kitar hidrologi
 2. 2. Konsep Kitaran Hidrologi  Kitaran hidrologi bermaksud peredaran air dari bumi ke atmosfera dan kembali ke bumi.  Pergerakan jisim air berlaku dalam pelbagai bentuk seperti wap, cecair, dan pepejal.  Pergerakan dari satu komponen alam sekitar ke satu komponen alam sekitar yang lain.  Kitaran hidrologi adalah satu model konsep melibatkan proses simpanan dan pergerakan air di biosfera, litosfera dan atmosfera.
 3. 3. 1. SEJATAN 1.SEJATPELUHAN 7. RESAPAN 4. KERPASAN 2.PEMELUWAPAN HABA 3. AWAN 5. PINTASAN 7. ALIRAN AIR BAWAH TANAH
 4. 4. SEJATAN  Proses penukaran air daripada bentuk cecair kepada bentuk wap air.  Proses sejatan memerlukan tenaga haba yang mencukupi untuk memanaskan permukaan air.  Sejatan berlaku pada permukaan air seperti laut, sungai, tasik, kolam, paya, dan sebagainya.
 5. 5. PERPELUHAN DAN SEJAT PELUHAN  Perpeluhan melibatkan kehilangan air melalui liang- liang stomata daun.  Air tanih juga boleh mengalami sejatan ke atmosfera melalui liang-liang pori tanah.  Kombinasi antara sejatan dari lembapan tanih dengan perpeluhan tumbuhan dinamakan sejat peluhan.
 6. 6. PEMELUWAPAN  Pemeluwapan ialah proses penukaran wap air kepada bintik air atau hablur ais.  Pemeluwapan terjadi akibat kejatuhan suhu dalam jisim udara apabila suhu naik semakin tinggi di atmosfera.
 7. 7. ALIR LINTANG ATMOSFERA  Alir lintang atmosfera merujuk kepada angin yang bertiup untuk menggerak/menolak awan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.  Sebagai contohnya, awan yang terbentuk di atmosfera lautan ditiup angin ke atmosfera daratan.  Pergerakan angin secara melintang dipengaruhi oleh daya cerun, iaitu angin yang bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah.  Pengaruh alir lintang menyebabkan taburan hujan berlaku di merata tempat
 8. 8. KERPASAN  Kerpasan didefinisikan sebagai lembapan yang terpeluwap dan jatuh semula ke permukaan bumi sebagai cecair atau pepejal.  Contoh cecair atau pepejal yang jatuh ke permukaan bumi ialah hujan, hujan batu, hujan beku dan sajli.  Manakala hujan terbahagi kepada, hujan perolakan dan hujan bukit.
 9. 9. PINTASAN  Pintasan atau cegatan silara merujuk kepada halangan dari kanopi (silara) tumbuh-tumbuhan terdapat air hujan yang turun sebelum jatuh ke permukaan bumi.  Halangan oleh daun, ranting, dahan, batang dan lain- lain menyebabkan titisan hujan tidak menimpa bumi 100%.
 10. 10. RESAPAN  Proses ini merujuk kepada pergerakan air hujan yang berlaku secara menegak menerusi liang-liang pori tanah atau menerusi ruang-ruang udara yang ada di dalam tanah.  Kadar susupan bergantung kepada saiz, bentuk, dan peratus liang pori yang dimiliki oleh sesuatu jenis tanah.
 11. 11. LARIAN AIR PERMUKAAN  Larian air permukaan ialah baki air hujan yang mengalir di permukaan bumi setelah ditolak sejatan, pintasan, resapan dan yang digunakan oleh tumbuhan.  Ia berlaku setelah semua liang pori tanah tepu dengan air yang menyusup ke dalam tanah.  Tanah yang tepu menyebabkan air hujan tidak boleh menyerap lagi lalu mengalir di permukaan bumi menuju ke sungai, tasik, kolam dan seterusnya ke laut
 12. 12. ALIRAN AIR BAWAH TANAH  Aliran air bawah tanah terhasil melalui proses susupan dan seterusnya terkumpul di dalam lapisan batuan tidak telap air yang dinamakan akuifer.  Sistem akuifer juga membenarkan air mengalir secara melintang sebagai aliran air bawah tanah menuju ke sungai, tasik dan ke laut.
 13. 13. Proses MENEGAK : 1.Sejatan 2.Perpeluhan 3.Sejatpeluhan 4.Pemeluwapan 5.Kerpasan 6.Pintasan 7.Resapan Proses MENDATAR : 1. Larian air permukaan 2. Aliran air bawah tanah 3. Aliran lintang atmosfera
 14. 14. LARIAN AIR PERMUKAAN  Larian air permukaan ialah baki air hujan yang mengalir di permukaan bumi setelah ditolak sejatan, pintasan, susupan dan yang digunakan oleh tumbuhan.  Ia berlaku setelah semua liang pori tanah tepu dengan air yang menyusup ke dalam tanah.  Tanah yang tepu menyebabkan air hujan tidak boleh menyerap lagi lalu mengalir di permukaan bumi menuju ke sungai, tasik, kolam dan seterusnya ke laut
 15. 15. 5. LARIAN AIR PERMUKAAN limpahan air hujan yang mengalir secara mendatar di atas permukaan bumi )
 16. 16. Jatuhan dari pintasan silara Jatuhan terus titisan hujan 5. LARIAN AIR PERMUKAAN ( run off )
 17. 17. 3 komponan air larian permukaan larian air permukaan Limpahan air permukaan bumi Larian air sub permukaan aliran air dalam tanah Larian air dalam alur sungai Aliran air sungai
 18. 18. LARIAN AIR PERMUKAAN ( limpahan air hujan yang mengalir secara mendatar di atas permukaan bumi )
 19. 19. LARIAN AIR PERMUKAAN ( limpahan air hujan yang mengalir secara mendatar di atas permukaan bumi )
 20. 20. Faktor Larian Air Permukaan Pengaruh Jenis Tanih (Geologi) Pengaruh Kecerunan Permukaan Pengaruh Kepesatan Hujan Pengaruh Hujan Musiman Pengaruh Tumbuh- tumbuhan Pengaruh Jenis Permukaan
 21. 21. a. Pengaruh Jenis Tanah (geologi)  Tanah jenis lempung atau tanah liat mempunyai ruang rongga atau liang pori yang kecil.  Oleh kadar susupan adalah rendah. Walaupun hujan turun tidak lebat, larian air permukaan tetap giat.  Tanah jenis berpasir dan gambut, keporosannya adalah tinggi dan menyebabkan kadar susupan air juga tinggi. Oleh itu, larian air permukaan adalah rendah.
 22. 22. b. Pengaruh Kecerunan Permukaan  Larian air permukaan lebih rendah di kawasan bercerun curam berbanding cerun yang landai disebabkan tarikan graviti yang kuat.  Bagi permukaan bercerun landai, kadar susupan air hujan adalah tinggi disebabkan pengaliran air permukaan yang perlahan.
 23. 23. c. Pengaruh Kepesatan Hujan  Apabila hujan turun dengan lebat, kadar larian air permukaan adalah tinggi. Hujan menimpa dalam kadar yang laju, air cenderung mengalir di permukaan  Semasa hujan renyai-renyai dalam tempoh panjang, titisan hujan sempat meresap ke dalam liang tanah menyebabkan kadar resapan air hujan tinggi. Kadar larian air permukaan rendah.
 24. 24. d. Pengaruh Hujan Musiman  Biasanya hujan jenis musiman adalah terlalu lebat.  Hujan lebat biasanya turun pada musim tengkujuh menyebabkan kadar larian air permukaan adalah pesat.
 25. 25. e. Pengaruh Tumbuh-tumbuhan  Kadar larian air permukaan dipengaruhi oleh ketebalan dan jenis hutan.  Hutan primer yang mempunyai kanopi yang tebal serta berlapis- lapis boleh melakukan proses pintasan. Kesannya titisan air hujan menimpa dengan kadar yang perlahan dan cenderung meresap ke dalam tanah daripada mengalir di permukaan.  Kadar susupan yang tinggi sekaligus mengurangkan kadar larian air permukaan.  Selain itu, akar pokok yang timbul menyekat pergerakan larian air permukaan secara mendatar dan mengurangkan halaju seterusnya menyerap ke dalam tanah.
 26. 26. f. Pengaruh Jenis Permukaan  Proses urbanisasi atau pembandaran menyebabkan kawasan hutan ditukar kepada hutan konkrit, berturap dan bersimen.  Ini menyebabkan permukaan tanah menjadi tidak telap air dan kadar resapan menjadi rendah.  Apabila hujan turun, air hujan akan bergerak sebagai larian air permukaan.
 27. 27. ALIR LINTANG ATMOSFERA  Alir lintang atmosfera merujuk kepada angin yang bertiup untuk menggerak/menolak awan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.  Sebagai contohnya, awan yang terbentuk di atmosfera lautan ditiup angin ke atmosfera daratan.  Pergerakan angin secara melintang dipengaruhi oleh daya cerun, iaitu angin yang bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah.  Pengaruh alir lintang menyebabkan taburan hujan berlaku di merata tempat
 28. 28. ALIRAN LINTANG ATMOSFERA
 29. 29. ALIRAN AIR BAWAH TANAH  Aliran air bawah tanah terhasil melalui proses susupan dan seterusnya terkumpul di dalam lapisan batuan tidak telap air yang dinamakan akuifer.  Sistem akuifer juga membenarkan air mengalir secara melintang sebagai aliran air bawah tanah menuju ke sungai, tasik dan ke laut.
 30. 30. Proses MENEGAK : 1.Sejatan 2.Sejatpeluhan 3.Pemeluwapan 4.Kerpasan 5.Pintasan silara 6.Infiltrasi (resapan) Proses MENDATAR : 1. Aliran permukaan 2. aliran air bawah tanah 3. Aliran lintang atmosfera
 31. 31. PROSES MENEGAK DALAM KITARAN HIDROLOGI
 32. 32. 1. SEJATAN  Proses penukaran air daripada bentuk cecair kepada bentuk wap air.  Proses berlaku apabila tekanan wap pada permukaan air lebih tinggi daripada tekanan udara dalam atmosfera yang belum mencapai peringkat tepu.  Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses sejatan, iaitu:  Iklim  Tiupan angin  Fisiologi tumbuhan  Ciri permukaan tanih
 33. 33. a. Iklim  Iklim merupakan faktor utama yang mempengaruhi kadar sejatan.  Ciri iklim termasuklah suhu, kelajuan angin, dan keadaan berawan.  Hari yang berawan bermakna jumlah penerimaan cahaya matahari kurang menyebabkan suhu menjadi rendah, oleh itu kadar sejatan menjadi rendah.  Kawasan tanah tinggi mempunyai suhu udara yang rendah, kadar sejatannya juga rendah.
 34. 34. b. Tiupan angin  Tiupan angin kuat mempercepatkan proses sejatan.  Contohnya, angin kering, permukaan air yang terdedah lebih mudah tersejat.  Keadaan ini lebih mudah berlaku jika kawasan permukaan air luas, terdedah serta tiada halangan.
 35. 35. 2. PERPELUHAN DAN SEJAT PELUHAN  Perpeluhan melibatkan pembebasan wap-wap air ke atmosfera menerusi liang-liang stoma daun.  Air tanih juga boleh mengalami sejatan ke atmosfera melalui liang-liang pori tanah.  Kombinasi antara sejatan dari lembapan tanih dengan perpeluhan tumbuhan dinamakan sejat peluhan.
 36. 36. FAKTOR SEJAT PELUHAN  Kelembapan bandingan permukaan tanah dengan udara di atasnya.  Suhu udara di atas permukaan tanih yang tinggi  Terdapat aliran udara yang tinggi agar dapat mengalih udara tepu di atas permukaan tanah dan menggantikan dengan udara kering  mempunyai kelembapan tanih secukupnya untuk menyumbang kepada sistem akar  terdapat bahangan matahari yang tinggi dan suhu tinggi untuk meransang tumbesaran pokok dan mempengaruhi kadar perpeluhan
 37. 37. PENGARUH TUMBUHAN TERHADAP NILAI SEJAT PELUHAN  Sifat liang stomata pada daun pokok yang akan terbuka pada waktu siang dan tertutup pada waktu malam.  Fisiologi pokok seperti luas permukaan daun dan kelebatan daun.  Sistem akar pokok iaitu kepadatan akar pokok dan kepanjangannya. Akar boleh menjalar jauh ke dalam tanah. Pokok mempunyai kapasiti air yang banyak untuk dikeluarkan melalui liang stomata daun.
 38. 38. PEMELUWAPAN  Pemeluwapan ialah proses penukaran wap air kepada bintik air.  Pemeluwapan terjadi akibat kejatuhan suhu dalam jisim udara apabila suhu naik semakin tinggi di atmosfera.  Terdapat tiga keadaan yang membolehkan berlaku proses pemeluwapan, iaitu:  Kandungan wap-wap air yang cukup dalam atmosfera – kelembapan bandingan 100%  Berlaku proses penyejukan ke bawah takan embun – suhu mencecah 0C  Mesti terdapat nukleus-nukleus pemeluwapan – natrium klorida, nitrik oksida, asid sulfurik dan sebagainya.
 39. 39. KERPASAN  Kerpasan didefinisikan sebagai lembapan yang terpeluwap dan jatuh semula ke permukaan bumi sebagai cecair atau pepejal.  Contoh cecair atau pepejal yang jatuh ke permukaan bumi ialah hujan, hujan batu, hujan beku dan sajli.  Manakala hujan terbahagi kepada, hujan perolakan dan hujan bukit.
 40. 40. PINTASAN KONSEP: Pintasan atau cegatan silara merujuk kepada halangan dari kanopi (silara) tumbuh- tumbuhan terdapat air hujan yang turun sebelum jatuh ke permukaan bumi.  Halangan oleh daun, ranting, dahan, batang dan lain-lain menyebabkan titisan hujan tidak menimpa bumi 100%.  Titisan hujan yang pertama jatuh ke atas sehelai daun akan disimpan oleh daun tersebut sementara waktu sebelum disejat kembali dikenali sebagai storan sementara.
 41. 41. PINTASAN  Apabila kapasiti storan sementara sehelai daun mencapai tahan tepu, maka lebihan air hujan akan jatuh ke atas daun yang berikutnya dan jatuh ke permukaan bumi.  Pintasan sebatang pokok terbahagi kepada komponen berikut:  Jatuhan langsung  Titisan kanopi  Aliran batang
 42. 42. KOMPONEN PINTASAN Cegatan silara Jatuhan langsung Air hujan terus jatuh ke lantai hutan melalui rongga- rongga kanopi Titisan kanopi Air hujan yang dipintas oleh daun kemudian menitis ke bumi melalui daun, pucuk dan ranting Aliran batang Air hujan yang meleleh mengikut dahan dan batang pokok.
 43. 43. Komponen-komponen utama pintasan di dalam sebuah hutan
 44. 44. Faktor Pintasan Jenis Batang Saiz Kanopi Keamatan Hujan
 45. 45. a. Jenis batang  Perubahan aliran batang amat bergantung kepada jenis batang pokok.  Batang pokok yang licin berupaya mengalirkan air dengan cepat dan banyak dalam jangka masa yang singkat.  Sudut percambahan ranting pokok yang curam mempengaruhi jumlah air yang dapat mengalir turun ke batang dengan cepat berbanding sudut percambahan ranting yang landai.
 46. 46. Pengaruh sudut dahan dan ranting pokok terhadap aliran batang dan jatuhan langsung.
 47. 47. b. Saiz Kanopi  Saiz kanopi yang besar dan lebar serta pada berupaya memerangkap lebih banyak air hujan yang turun. Kadar pintasan lebih tinggi.
 48. 48. c. Keamatan Hujan  Kehilangan air melalui pintasan semakin berkurangan apabila jumlah hujan semakin tinggi dan lebat.  Keadaan ini kerana storan sementara seperti daun, dahan, dan ranting lebih cepat dan awal mengalami ketepuan.  Jesteru itu, titisan hujan akan jatuh ke lantai hutan dengan lebih cepat.
 49. 49. RESAPAN KONSEP : Proses ini merujuk kepada pergerakan air hujan yang berlaku secara menegak menerusi liang-liang pori tanah atau menerusi ruang-ruang udara yang ada di dalam tanah.  Kadar susupan bergantung kepada saiz, bentuk, dan peratus liang pori yang dimiliki oleh sesuatu jenis tanah.  Tanah pasir mempunyai kadar ketelusan yang tinggi kerana liang pori batuannya besar dan banyak. Oleh itu, tanah pasir membenarkan air hujan menyusup masuk dengan banyak ke dalamnya.
 50. 50. RESAPAN  Air hujan yang menyusup masuk ke dalam tanah akan disimpan dalam formasi batuan yang dikenali sebagai akuifer.  Selain itu, air hujan juga disimpan dalam zon pengudaraan yang berhampiran dengan permukaan bumi yang dikenali sebagai zon tak tepu (air tanih).  Air dalam tanah juga mengalir menuju ke sungai-sungai.  Air ini membekalkan sumber air yang tetap kepada sungai sebelum didicaskan ke laut untuk memulakan proses sejatan semula.
 51. 51. Faktor Resapan Bentuk dan keamatan hujan Ciri tanih Tumbuhan litupan Kecerunan muka bumi Aktiviti manusia
 52. 52. Bentuk dan keamatan hujan  Kadar resapan lebih tinggi ketika hujan renyai berbanding dengan hujan lebat tetapi sekejap.  Ini kerana, air hujan yang menimpa permukaan bumi mempunyai banyak masa untuk meresap ke dalam tanih.
 53. 53. Ciri tanih  Kebolehupayaan air untuk menyusup amat bergantung kepada: a. Jumlah liang pori b. Struktur/susunan partikel tanih c. Komposisi dan saiz partikel tanih d. Lembapan tanih
 54. 54. a. Jumlah liang pori  Tanih yang mempunyai peratus liang pori yang tinggi amat poros (banyak menyusupkan air) berbanding tanih yang peratus liang porinya rendah.  Contohnya, tanih kapur dan tanih pasir amat poros (banyak menyusupkan air).  Manakala tanih liat (banyak menakung air)
 55. 55. b. Struktur/Susunan partikel tanih  Partikel tanih yang tersusun longgar lebih poros berbanding dengan susunan partikel yang lebih padat.  Hal ini kerana, wujudnya ruang-ruang udara yang lebih besar/luas antara partikel-partikel yang tersusun longgar tadi. Contohnya, tanih pasir.
 56. 56. c. Komposisi dan saiz partikel tanih  Partikel tanih yang pelbagai jenis dan saiz lebih poros berbanding tanih yang berkomposisi homogenus.  Contohnya, partikel tanih yang pelbagai jenis dan saiz seperti campuran bongkah batuan, kelikir, dan pasir lebih poros.  Manakala, tanih liat kurang poros kerana mempunyai partikel tanih homogenus.  Saiz partikel tanih lebih besar membolehkan kadar keporosan semakin tinggi.
 57. 57. d. Lembapan tanih  Tanih yang kering seperti di gurun panas lebih poros berbanding dengan tanih lembap seperti di kawasan tropika lembap.  Tanih yang lembap bermakna peratus simpanan wap airnya yang tinggi berbanding tanih yang kering.  Oleh itu, tanih yang kering mempunyai kadar susupan yang lebih tinggi berbanding tanih yang lembap.
 58. 58. Tumbuhan litupan  Kadar resapan lebih tinggi di kawasan hutan primer/tebal kerana kanopi hutan menjalankan proses pintasan.  Proses pintasan menyebabkan halaju air hujan yang menimpa tanah menjadi perlahan dan akan menyusup masuk ke dalam tanah.
 59. 59. Kecerunan muka bumi  Kadar resapan lebih tinggi di kawasan cerun landai berbanding cerun curam  Hal ini kerana halaju larian air permukaan di kawasan cerun curam adalah tinggi.
 60. 60. Aktiviti manusia  Kadar resapan rendah di kawasan muka bumi yang diturap dengan tar/bitumen, konkrit dan aspalt.  Aktiviti menurap dan menutup permukaan bumi menghalang proses susupan air ke dalam tanih sebaliknya air hujan akan mengalir sebagai larian air permukaan.
 61. 61. KONSEP KEBERKESANAN KERPASAN  Keberkesanan kerpasan merujuk kepada jumlah hujan yang diserap/disusupkan oleh tanih yang dapat digunakan oleh tumbuh-tumbuhan/tanaman bagi tujuan pembesarannya.
 62. 62. FaktorIntensiti hujan Tempoh musim hujan Kecerunan permukaan bumi Ciri-ciri geologi Tumbuh- tumbuhan litupan Suhu
 63. 63. Intensiti hujan  Hujan yang renyai dan sedikit jumlahnya menyebabkan tanah tidak dapat menyerap air dengan banyak.  Keberkesanan kerpasan adalah rendah dan tidak mencukupi untuk tumbesaran tumbuh- tumbuhan/tanaman.  Manakala kawasan yang mengalami turunan hujan yang lebat dan banyak akan mempengaruhi tanah menjadi cukup basah dan nilai keberkesanan kerpasan adalah tinggi
 64. 64. Tempoh musim hujan  Tempoh curahan hujan turut mempengaruhi keberkesanan kerpasan.  Semasa musim hujan/tengkujuh, nilai keberkesanan kerpasan adalah lebih tinggi dan tumbuh- tumbuhan/tanaman dapat membesar dengan sempurna.  Di kawasan Khatulistiwa mempunyai nilai keberkesanan kerpasan yang tinggi kerana hujan lebat sepanjang tahun.
 65. 65. Kecerunan permukaan bumi  Kawasan cerun landai mempunyai nilai keberkesanan kerpasan yang tinggi berbanding kawasan cerun curam.  Hal ini kerana, larian air permukaan di kawasan cerun landai lebih perlahan dan ini memberi peluang untuk titisan hujan meresap masuk ke dalam tanah.  Manakala kawasan cerun curam mempunyai nilai keberkesanan kerpasan yang rendah kerana air hujan lebih banyak mengalir di permukaan dan tidak sempat meresap ke dalam tanah.
 66. 66. Ciri-ciri geologi  Nilai keberkesanan kerpasan bergantung kepada ciri- ciri geologi di sesuatu kawasan.  Batuan yang poros seperti tanih kapur dan pasir walaupun banyak meresapkan air tetapi nilai keberkesanan kerpasan rendah.  Hal ini kerana, air tidak boleh tersimpan lama dalam tanah untuk digunakan oleh tumbuhan/tanaman, sebaliknya air meresap ke dalam tanah dan membentuk aliran air bawah tanah.
 67. 67. Ciri-ciri geologi  Di kawasan yang mempunyai geologi keras dan tidak poros juga mempunyai nilai keberkesanan kerpasan yang rendah kerana sifatnya tidak membenarkan air meresap masuk ke liang porinya.  Nilai keberksanan yang tinggi adalah di kawasan geologi yang mampu membenarkan air meresapinya seperti tanah laterit, tanah aluvium dan tanah lava bes.
 68. 68. Tumbuh-tumbuhan litupan  Di kawasan hutan yang berkanopi seperti Khatulistiwa, titisan hujan turun perlahan akibat proses pintasan oleh tumbuhan.  Air hujan mempunyai masa yang banyak untuk meresap masuk ke dalam tanah dan nilai keberkesanan kerpasan tinggi.
 69. 69. Suhu  Suhu yang tinggi mempengaruhi kadar sejatan permukaan.  Kawasan suhu tinggi mempunyai nilai keberkesanan kerpasan rendah kerana kadar sejatan permukaan yang tinggi.  Di kawasan suhu rendah, nilai keberkesanan kerpasan juga rendah kerana kerpasan turun berbentuk salji dan membeku di permukaan.  Keberkesanan kerpasan tinggi berlaku di kawasan Khatulistiwa kerana menerima hujan sepanjang tahun.
 • hiyatulyaacob

  Aug. 30, 2021
 • JasfikahJamaluddin

  Jul. 6, 2020
 • JacquelineJelina

  Apr. 3, 2020
 • RabiatuladawiahAplia

  Mar. 1, 2020
 • AqilahRazali2

  Jan. 21, 2020
 • CahayaSakinah3

  Jan. 11, 2020
 • JohnJintiol

  Jan. 3, 2020
 • HoliekHoliek

  Sep. 30, 2019
 • NurTasnym

  Jul. 3, 2019
 • AidilIkwanwasirn

  Mar. 12, 2019
 • RandyOwen4

  Mar. 11, 2019
 • FDdausMrmixer

  Jan. 17, 2019
 • norapmm

  Oct. 13, 2018
 • syaffiqfahmy

  May. 21, 2018
 • RafeezahRozlan

  Apr. 4, 2018
 • adnay3b

  Apr. 3, 2018
 • lennyjassie1

  Mar. 13, 2018
 • NurzakirahNabihah

  Nov. 22, 2017
 • MohdHakim12

  Oct. 1, 2017

Geografi STPM

Vistas

Total de vistas

39.755

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

145

Acciones

Descargas

133

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

19

×