Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Työ, luonto ja hyvä elämä

238 visualizaciones

Publicado el

Vanhempi tutkija Antti Kasvion (Työterveyslaitos) esitys "Työ, luonto ja hyvä elämä" Kelan tutkimus 50 -juhlaseminaarissa 5.6.2014.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Työ, luonto ja hyvä elämä

 1. 1. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Antti Kasvio, vanhempi tutkija Työ, luonto ja hyvä elämä Puheenvuoro Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston 50- vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 5.6. 2014
 2. 2. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi TYÖ
 3. 3. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työn merkityksiä • Aineellisen toimeentulon perusta • tarpeemme eivät tule tyydytetyiksi itsestään • edellyttää omia t. toisten ponnisteluja • Olemassaolon oikeutus • tekemällä työtä toisten hyväksi todistamme tarpeellisuu- temme • Persoonallisen itsetoteutuksen väline • nuori Marx: työ ihmisen ’lajinolemuksen’ ilmentymänä • Arjen strukturoija • työn, levon & juhlan vuorottelu • Elämänkaaren tärkein tukipylväs • elämän taitojen oppimisesta niiden käyttämiseen työssä & arjessa sekä loppuvaiheessa vanhuuden lepoon
 4. 4. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Moderni ilmiö • Vuosituhansia kestänyttä kamppailua leivästä luon- nonvoimien armoilla • aina teollisen vallankumouksen liikkeellelähtöön saakka • Valistuksen suuri keksintö • voimme alistaa tiedon avulla luonnonvoimat palvelemaan tarpeitamme • tulevaisuuden visiona vapautuminen aineellisen niukkuu- den rajoista • työn kahtalaisen vapautumisen idea Marxilla • Seurauksia • tuottavuuskasvu kokonaan uudelle tasolle * • elintason 30-kertaistuminen teollisuusmaissa * • maapallon väkiluvun 7-kertaistuminen • lähelle valistuksen vision toteutumista • Matkalla hyvään elämään?
 5. 5. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kohti seuraavaa vaihetta • Kuudennes ihmiskunnasta päässyt nauttimaan moder- nin elämän mahdollisuuksista • muutos alkanut kehittyvissä maissa • luo pohjan vuosikymmeniä jatkuvalle voimakkaalle kasvul- le • suuret ikäluokat vasta tulossa työikään E-Aasiassa & Saha- ran eteläpuolisessa Afrikassa * • Millaiseen maailmantalouteen? • volyymi moninkertaiseksi 2050 mennessä * • alueelliset painopisteet uusiksi * • Ovatko kasvuolettamukset liioiteltuja? • eivät, jos työttömyyden halutaan alenevan nykyisestään *
 6. 6. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi LUONTO
 7. 7. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työn ja luonnon yhteys • Työtä tehdessä kulutamme energiaa & raaka-ai- neita ja kuormitamme ympäristöä • vaikutus jatkuu työn tuotteita käytettäessä & käytöstä poistettaessa • työn määrän lisääntyessä & tuottavuuden kohotessa yhä enemmän * • Ongelmia • käytettävissä olevat resurssit & planeettamme mukautu- miskyky oletettiin käytännössä rajattomiksi • modernisaatio ylittänyt jo nyt kestävän luonnonvarojen käytön rajat * • tulevaisuuden kasvuodotukset eivät voi toteutua ilman ra- dikaaleja muutoksia elin- ja kulutustottumuksissa * • Seuraus • valistuksen lupaus kääntymässä vastakohdakseen • mitä enemmän ponnistelemme, sitä niukemmiksi tarvitse- mamme resurssit käyvät
 8. 8. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kohti umpikujaa • Tavoittelemme täystyöllisyyttä aikana jolloin • robotisaatio & itseorganisoituvat verkostot korvaavat kas- vavan määrän ihmistyötä • organisaatiot siirtyvät JIT-työllistämiseen • yksilöt haluavat lisää ajallista autonomiaa • kuinka suurta kasvun tulisi olla päästäksemme maaliin? • Auttaako kasvun muuttaminen hieman vihreämmäksi? • ongelmien mittakaava ehtinyt kasvaa liiaksi • entistä useammat tulevan kehityksen mallintamisyritykset ennustavat modernin sivilisaation tuhoutumista * • Vaihtoehto • ylivoimaisesti älykkäimpinä nisäkkäinä olemme alistaneet muun luonnon palvelemaan tarpeitamme • nyt tyhjennämme varantoja kiihtyvällä vauhdilla • riittääkö älymme vielä saattamaan toimintomme tasapai- noon luonnollisten perustojensa kanssa?
 9. 9. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi HYVÄ ELÄMÄ
 10. 10. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Onko hyvä elämä vielä mah- dollinen? • Perusedellytyksenä eteneminen uudenlaiseen kes- tävään sivilisaatioon • eksponentiaalisen kehityksen logiikan vuoksi tavoitteeseen pääsy vaikeutuu koko ajan • Suomen kaltaisten teollisuusmaiden supistettava ekologi- nen jalanjälkensä murto-osaan nykyisestä • Homogeenisen palkansaajayhteiskunnan sijasta moni- puolisesti aktiiviseen yhteiskuntaan • työn tavoitteeksi tarpeiden tyydyttäminen & hyvän elämän edellytysten tuottaminen sallituissa ekologisissa rajoissa • mahdollisen työn määrällä ei mitään ylärajaa • monenlaisia tuottavan osallistumisen kanavia palkkatyöstä informaalisiin verkostoihin • ei selvää rajaa aktiivi- ja passiiviväestön välillä • kaikki työt kaikinpuolisesti kestävälle pohjalle
 11. 11. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mistä aineksista hyvä elämä rakentuu? • Kaikille yhtäläinen oikeus luonnon rikkauksista nauttimiseen • Oman luonnon & sen rajojen parempi tunnistami- nen kaikissa tuottavissa toiminnoissa • Autenttisen luontosuhteen uudelleenlöytäminen • Mahdollisuus jättää omien ponnistusten ansiosta maailma & sen rikkaudet paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville • Mitä muuta hyvään elämään tarvittaisiin? kiitos!

×