Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Valinnanvapaus käytännössä

Piia Pekola: Valinnanvapaus käytännössä – Miten laatu vaikuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden valintoihin. Esitys Valinnanvapaus terveydenhuollossa -seminaarissa 17.5.2016.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Valinnanvapaus käytännössä

 1. 1. Valinnanvapaus käytännössä – Miten laatu vaikuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden valintoihin Piia Pekola Valinnanvapaus terveydenhuollossa – Mihin suuntaan Suomen-mallia kehitetään? –seminaari 17.5.2016
 2. 2. Sisältö • Kelan kuntoutuspalveluiden valinnanvapaus • Fysioterapia lukuina vuonna 2015 • Valinnanvapautta tutkimassa • Valintaan vaikuttavia tekijöitä • Aineisto ja menetelmät • Aineisto lukuina • Vaikuttaako laatu kysyntään? • Mitä seuraavaksi? • Lopuksi
 3. 3. Kelan kuntoutuspalveluiden valinnanvapaus • Nykytila: Valinnanvapaus kaikissa kuntoutuksen yksilöpalveluissa • Vaativa lääkinnällinen avomuotoinen fysioterapia: valinnanvapaus vuodesta 2011 • Palvelut hankitaan yksityisiltä markkinoilta • Asiakas valitsee itselleen sopivan tuottajan omalta alueeltaan sopimuksen saaneiden tuottajien joukosta • Valinnan apuna kuntoutuksen palveluntuottajien haku palvelu: https://easiointi.kela.fi/ePTKHaku/
 4. 4. Fysioterapia* lukuina vuonna 2015 • Palvelun saajia noin 14 700 vuosittain • Kuntoutujat 0-65-vuotiaita • Suurimmat ikäryhmät 0-15-vuotiaat (~ 3300 kuntoutujaa) ja 55-64-vuotiaat (~ 3700 kuntoutujaa) • Noin 1250 tuottajaa eri puolilla Suomea • Noin 40 % tuottajista toiminimiä • Palvelun kustannukset noin 73,5 M€ • Keskimääräiset kustannukset noin 5 000€/kuntoutuja *Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 5. 5. Valinnanvapautta tutkimassa • Kelan Työpapereita-sarjassa julkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160246 • Valinnanvapauteen liittyvät taloustieteen empiiriset tutkimukset: kaksi suuntausta • 1) Kilpailun ja laadun väliset tutkimukset • 2) Vaikuttaako laatu asiakkaiden valintoihin • Kelassa selvitetty aikaisemmin kilpailun ja laadun välistä yhteyttä • Pekola P, Mikkola H, Linnosmaa I: The European Journal of Health Economics. Competition and quality in a physiotherapy market with fixed prices (2016) DOI 10.1007/s10198-016-0792-3.
 6. 6. Valintaan vaikuttavia tekijöitä • Aiheesta löytyy kansainvälistä kirjallisuutta (USA, EN, NL, IT) • Kirjallisuuden perusteella matka-aika on merkittävin yksittäinen valintaan vaikuttava tekijä • Myös laatu ja odotusaika vaikuttavat valintoihin • Monet muutkin tekijät lisäävät tutkimusten mukaan todennäköisyyttä tulla valituksi mm. erikoispalvelujen saatavuus, tuottajan koko, lääkärin sukupuoli, lääkärin ikä
 7. 7. Aineisto ja menetelmät • Tarkastelussa • Kelan rekisteriaineisto Helsingissä toimivista yrityksistä v. 2015 (asiakkaiden määrä, käyntien määrä, asiakkaiden ikä) • Kilpailutuksessa syntynyt aineisto (laatu, kapasiteetti) sopimuskaudelle 2015-2018 • Asiakkaiden ja yritysten välinen etäisyys (postinumeroalueiden välinen etäisyys km) • Analysoitu Helsingissä palveluita käyttävien asiakkaiden valintoja • Analyysimenetelmä: Lineaarinen regressio • 1016 asiakasta • 13384 käyntiä • 52 yritystä
 8. 8. Aineisto lukuina Taulukko 1: Analyyseissä käytetyt muuttujat N Keskiarvo Keskihajonta Min Max Laatu* 52 39.67 6.71 24 53 Keskim. potilaiden lkm 52 17.98 28.72 1 139 Keskim. käyntien lkm 52 9.61 5.04 2 31 Yrityksen asiakaskapasiteetti 52 61.12 97.88 2 416 Tuottajien ja asiakkaiden keskim. etäisyys (km) 52 12.12 10.37 1 65.60 Asiakkaiden keskim. ikä 52 42.25 20.48 2 65 *Tuottajien laadun maksimipistemäärä kilpailutuksessa 58. Pisteytetyt laadun tekijät ovat: tilat, laitteet & välineet, kokemus,koulutus, muut tekijät kuten kielitaito ja työnohjaus
 9. 9. Vaikuttaako laatu kysyntään? Taulukko 2: Tuottajan laadun ja kysynnän välinen suhde - OLS regressioanalyysin tulokset Malli Kerroin Keskivirhe P>|t| Asiakkaiden lukumäärä N 52 Laatu 0.5051 0.4033 F(4,47) 20.65 Tuottajien ja asiakkaiden välinen keskim. etäisyys (km) 0.2051 0.2490 Prob > F 0.0000 Yrityksen asiakaskapasiteeti 0.2135 0.0271 *** R-squared 0.6373 Asiakkaiden keskim. Ikä -0.1696 0.1248 Adj R-squared 0.6065 Vakio -10.4258 17.1940 Root MSE 18.015 Vif 14.55 Ramsey reset test: F (3,840) 6.93 Prob > F 0.0006 Breusch-Pagan test: Chi2(1) 107.03 Prob > chi2 0.0000
 10. 10. Mitä seuraavaksi? • Valintaa voidaan selvittää makrotasolla eli arvioida tuottajan asiakasmäärien ja laadun välistä suhdetta • Tulokset osoittavat, että Helsingissä asioivien asiakkaiden valintoja eivät ohjaa tarkasteltu laatu tai etäisyys • Yrityksen kapasiteetilla eli koolla on merkitsevä yhteys • Tulos on helposti ymmärrettävä, koska em. laatutietoja ei ole julkaistu • Jatkossa tarkastelua laajennetaan ja syvennetään • Lisää alueita • Tarkasteluun kunkin yksilön tekemät valinnat suhteessa kaikkiin mahdollisiin kilpailijoihin tietyllä alueella
 11. 11. Lopuksi Lisätietoa Kelan tutkimuksesta ja julkaisuista ym.: • @Kelantutkimus • Uusi julkaisu 17.5.2016: Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta. Tulokset fysioterapiaa saaville vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdystä kyselystä • http://www.kela.fi/julkaisut_uusimmat-tutkimusjulkaisut • http://blogi.kansanelakelaitos.fi/ Kiitos mielenkiinnosta ja hyvää kesää!

×