La radio de Galena Pau, Juan Ramón, Vicent, Juan Processos de Contextualització Educativa
INDEX PCE <ul><ul><li>INTRODUCCIÓ. </li></ul></ul><ul><ul><li>OBJECTIUS. </li></ul></ul><ul><ul><li>METODOLOGIA. </li></ul...
INTRODUCCIÓ PCE <ul><li>Classe de 4º d ´ ESO, en el institut 5-0 de la Comunitat Valenciana. </li></ul><ul><li>Alumnes no...
OBJECTIUS PCE <ul><li>Específicament per aquesta sessió de treball: </li></ul><ul><ul><li>Conèixer els distints components...
OBJECTIUS PCE <ul><li>Associats a les següents competències bàsiques: </li></ul><ul><ul><li>Coneixement i interacció amb e...
METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organi...
METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organi...
METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organi...
METODOLOGIA PCE PCE Aquest es l’esquema elèctric sobre el que tenen que treballar els alumnes per fer la radio de galena. ...
METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organi...
<ul><li>EL CONDENSADOR </li></ul>METODOLOGIA PCE Simbología Esta format per dues plaques metàl·liques separades entre si...
<ul><li>EL DIODE DE GERMANI </li></ul>METODOLOGIA PCE Simbología Esta format per dues zones l'ànode i càtode, interi...
<ul><li>ANTENA </li></ul>METODOLOGIA PCE Simbología Esta format per qualsevol element conductor suficientment gran com p...
<ul><li>BOBINA </li></ul>METODOLOGIA PCE Simbología Esta format per qualsevol cable conductor enrotllat sobre un nucli b...
METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organi...
METODOLOGIA PCE A continuació nomenarem els passos que hem de seguir per elaborar la Radio de Galena. Construcció del tra...
METODOLOGIA PCE 2 En la generatriu del diámetre oposat es torada de la mateixa manera per a fixar els extrems del bobinatg...
METODOLOGIA PCE 4 Bobinarem el secundar! entre els forats C i E, amb 120 espires. Observa que, en el forat, hem acabat el ...
METODOLOGIA Connexió del circuït 6 Disposem la regleta i la bobina de sintonía sobre la base de suro i les fixem amb carag...
METODOLOGIA 8 Seguint l’esquema, connectem tots els elements PCE PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
METODOLOGIA Connexió d’antena de terra 9 <ul><li>Ja tenim muntat el receptor de radio, però el seu bon funcionament depend...
METODOLOGIA 11 Per acabar confeccionarem una caixa per protegir el receptor construït. Dibuixem el desenvolupament de la f...
METODOLOGIA 14 PCE Fem dos forats a les cares indicades, un per al jack i l'altre per als cables d'antena i de terra que p...
METODOLOGIA 15 16 Finalment, encaixem la base amb molta cura i obrim un poc les solapes inferiors, que pressionaran quan q...
METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organi...
METODOLOGIA PCE Radio de Galena Ara ja tens els passos necessaris per contruir la radio. Tan sols et queda repartir la fei...
METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organi...
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS JOC DE LES PREGUNTES
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS <ul><li>1. ¿ Què és un condensador, per a què serveix i quina utilitat té? </li>...
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPOSTA INCORRECTA
METODOLOGIA PCE Simbología Exemple: Condensador ceramic Condensador electrolitic EL CONDENSADOR Esta format per dues p...
METODOLOGIA PCE RESPOSTA CORRECTA AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
METODOLOGIA PCE <ul><li>2. ¿ En quina direcció va la corrent elèctrica en un diode de germani? </li></ul><ul><li>Va des de...
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPOSTA INCORRECTA
METODOLOGIA PCE Simbología Exemple: Diferents diodes Diode LED AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS EL DIODE DE GERMANI Esta format...
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPUESTA CORRECTA
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS <ul><li>3. ¿ Què es el que capta l’antena? </li></ul><ul><ul><li>Senyals elèctri...
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPOSTA INCORRECTA
METODOLOGIA PCE Simbología Exemple: Antena TV ANTENA Esta format per qualsevol element conductor suficientment gran com ...
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPUESTA CORRECTA
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS <ul><li>4. ¿ Quina simbologia te la bobina en el circuit? </li></ul>
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPOSTA INCORRECTA
METODOLOGIA PCE Simbología Exemple: Bobina Ferromagneèica BOBINA Esta format per qualsevol cable conductor enrotllat sob...
METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
BIBLIOGRAFIA PCE <ul><ul><li>Tecnologia 3 ESO, editorial Teide, ISBN 84-307-4679-X, edició 2003. </li></ul></ul><ul><ul><...
Pau, Juan Ramón, Vicent, Juan Moltes Gràcies Processos de Contextualització Educativa
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Proyecto tecnologia: La Radio de Galena

913 visualizaciones

Publicado el

Proyecto Radio de Galena, para la asignatura de Tecnologia de 3º de ESO

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

Proyecto tecnologia: La Radio de Galena

 1. 1. La radio de Galena Pau, Juan Ramón, Vicent, Juan Processos de Contextualització Educativa
 2. 2. INDEX PCE <ul><ul><li>INTRODUCCIÓ. </li></ul></ul><ul><ul><li>OBJECTIUS. </li></ul></ul><ul><ul><li>METODOLOGIA. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.1 Timing Sessió. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.2 Esquema elèctric. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.3 Continguts teòrics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.4 Procés d’elaboració. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.5 Avaluació dels continguts. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>BIBLIOGRAFIA. </li></ul></ul>
 3. 3. INTRODUCCIÓ PCE <ul><li>Classe de 4º d ´ ESO, en el institut 5-0 de la Comunitat Valenciana. </li></ul><ul><li>Alumnes no problemàtics de classe mitjana. </li></ul><ul><li>Dimecres pel matí, després del pati. </li></ul><ul><li>Lliçó situada a l’inici del 2º trimestre. </li></ul><ul><li>3 r bloc de continguts de 4 t ESO, electricitat i electrònica. </li></ul><ul><li>La sessió es realitza a l’aula-taller </li></ul><ul><li>16 alumnes dividits en 4 grups de treball. </li></ul><ul><li>Equipament d’aula-taller: </li></ul><ul><li>Sessió introductòria del projecte “Radio de Galena”. </li></ul>
 4. 4. OBJECTIUS PCE <ul><li>Específicament per aquesta sessió de treball: </li></ul><ul><ul><li>Conèixer els distints components electrònics necessaris per al funcionament d’una radio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber interpretar esquemes electrònics senzills i realitzar muntatges bàsics a partir d’aquests. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer diversos mètodes de muntatge i acoblament dels circuits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber treballar en equip, com a mètode útil i necessari en el món laboral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer el funcionament de la ràdio com a element tecnològic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Respectar les normes de seguretat e higiene dins del taller. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adoptar uns valors, normes i actituds acceptats socialment i consensuats per la comunitat educativa d’aquest centre. </li></ul></ul>ESPECIFICS
 5. 5. OBJECTIUS PCE <ul><li>Associats a les següents competències bàsiques: </li></ul><ul><ul><li>Coneixement i interacció amb el medi físic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomia i iniciativa personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractament de la informació i la competència digital. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Relacionats amb els següents criteris d’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>Descriure el funcionament, aplicació i components elementals d’un sistema real. </li></ul></ul><ul><li>Dissenyar, simular i muntar circuits electrònics senzills, utilitzant la simbologia adequada. </li></ul>COMPETENCIES BASIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ
 6. 6. METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organització de la classe. 2-10 Presentar el circuit d’una radio de Galena i els alumnes han de identificar els elements del circuït. 10-30 Explicació per part del professor dels elements del circuït i el funcionament en conjunt i el procés d’elaboració del projecte. 30-50 Els alumnes han d’elaborar un guió del projecte desglossat en quatre sessions. 50-55 Revisem i avaluem el que han aprés dels components. TIMING SESSIÓ
 7. 7. METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organització de la classe. 2-10 Presentar el circuit d’una radio de Galena i els alumnes han de identificar els elements del circuït. 10-30 Explicació per part del professor dels elements del circuït i el funcionament en conjunt i el procés d’elaboració del projecte. 30-50 Els alumnes han d’elaborar un guió del projecte desglossat en quatre sessions. 50-55 Revisem i avaluem el que han aprés dels components. TIMING SESSIÓ
 8. 8. METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organització de la classe. 2-10 Presentar el circuit d’una radio de Galena i els alumnes han de identificar els elements del circuït. 10-30 Explicació per part del professor dels elements del circuït i el funcionament en conjunt i el procés d’elaboració del projecte. 30-50 Els alumnes han d’elaborar un guió del projecte desglossat en quatre sessions. 50-55 Revisem i avaluem el que han aprés dels components. TIMING SESSIÓ
 9. 9. METODOLOGIA PCE PCE Aquest es l’esquema elèctric sobre el que tenen que treballar els alumnes per fer la radio de galena. ESQUEMA ELÈCTRIC
 10. 10. METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organització de la classe. 2-10 Presentar el circuit d’una radio de Galena i els alumnes han de identificar els elements del circuït. 10-30 Explicació per part del professor dels elements del circuït i el funcionament en conjunt i el procés d’elaboració del projecte. 30-50 Els alumnes han d’elaborar un guió del projecte desglossat en quatre sessions. 50-55 Revisem i avaluem el que han aprés dels components. TIMING SESSIÓ
 11. 11. <ul><li>EL CONDENSADOR </li></ul>METODOLOGIA PCE Simbología Esta format per dues plaques metàl·liques separades entre si per un material aïllant. La seua funció es emmagatzemar carregues elèctriques I cedir-les en el moment desitjat. La seua capacitat es mesura amb el farad. L’utilitat mes comú es temporitzar circuits. Exemple: Condensador ceramic Condensador electrolitic CONTINGUTS TEÒRICS
 12. 12. <ul><li>EL DIODE DE GERMANI </li></ul>METODOLOGIA PCE Simbología Esta format per dues zones l'ànode i càtode, interiorment constituit per un cristall de Germani . La seua funció es deixar passar el corrent elèctric en un únic sentit del ànode (+) al càtode (-) i es comportarà com un interruptor tancat, si esta connectat càtode ànode no passa la corrent. L’ utilitat mes comú es el díode LED , i normalment es connecta una resistència en sèrie. Exemple: Diode LED Diferents diodes CONTINGUTS TEÒRICS
 13. 13. <ul><li>ANTENA </li></ul>METODOLOGIA PCE Simbología Esta format per qualsevol element conductor suficientment gran com per captar la longitud d’ona de les freqüències desitjades. La seua funció es emetre o rebre ones electromagnètiques cap a l’espai lliure. L’ utilitat mes comuna es la comunicació per radiofreqüència. Exemple: Antena TV CONTINGUTS TEÒRICS
 14. 14. <ul><li>BOBINA </li></ul>METODOLOGIA PCE Simbología Esta format per qualsevol cable conductor enrotllat sobre un nucli buit o ferros, depenent dels enrotllaments variarà la seua capacitat. La seua funció es transformar l’energia electromagnètica en corrent elèctrica , com en el nostre cas o el contrari de la corrent elèctrica passar al camp magnètic. L’ utilitat mes freqüent es l’utilització en relès i l'ús de filtres de freqüències. Exemple: Bobina Ferromagneèica CONTINGUTS TEÒRICS
 15. 15. METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organització de la classe. 2-10 Presentar el circuit d’una radio de Galena i els alumnes han de identificar els elements del circuït. 10-30 Explicació per part del professor dels elements del circuït i el funcionament en conjunt i el procés d’elaboració del projecte. 30-50 Els alumnes han d’elaborar un guió del projecte desglossat en quatre sessions. 50-55 Revisem i avaluem el que han aprés dels components. TIMING SESSIÓ
 16. 16. METODOLOGIA PCE A continuació nomenarem els passos que hem de seguir per elaborar la Radio de Galena. Construcció del transformador de sintonia 1 En un tub de cartó o de plástic d'entre 25 i 30 mm de diámetre fem els forats, com sindica en ia figura, amb l'ajuda d'un punxó. Es pot utilitzar, per exemple, tub de plástic com el que s'utilitza en les instal-ladons eléctriques, canalitzacions d'aigua, etc. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 17. 17. METODOLOGIA PCE 2 En la generatriu del diámetre oposat es torada de la mateixa manera per a fixar els extrems del bobinatge. 3 Entre els forats A i B fem el bobinatge primari de 40 espires. Quan s'haja acabat, s'haurá de fixar el final al forat D, tal com sindica en la figura. Observa com están fixats el principi i el final. Deixa uns 10 cm en cada extrem. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 18. 18. METODOLOGIA PCE 4 Bobinarem el secundar! entre els forats C i E, amb 120 espires. Observa que, en el forat, hem acabat el primari, i també ens servirá per a comencar el secundar!. Els dos bobinatges hauran d'estar enrotllats en el mateixsentit. 5 Amb un tros de paper de vidre, d'aproximadament 1 cm, eliminem l'aíllant de tots els termináis. Enrotllem este tros peiat en un deis termináis, que préviament haurem preparat amb el fil de coure. L'unim amb soldadura blana i el protegim amb un poc de cinta a'íllant. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 19. 19. METODOLOGIA Connexió del circuït 6 Disposem la regleta i la bobina de sintonía sobre la base de suro i les fixem amb caragols 7 Fem la connexió de des termináis d'aproximadament 10 cm cada un amb una soldadura blana al condensador variable C 2 . Farem el mateix amb el jack de l'auricular PCE PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 20. 20. METODOLOGIA 8 Seguint l’esquema, connectem tots els elements PCE PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 21. 21. METODOLOGIA Connexió d’antena de terra 9 <ul><li>Ja tenim muntat el receptor de radio, però el seu bon funcionament dependrà del fet que tinguem una bona connexió d'antena i de terra. La connexió d'antena pot ser de dos tipus: </li></ul><ul><li>Exterior, amb 25 m de cable de coure podem instal·lar una antena exterior en forma d’L horitzontalment, tal com podem veure en la figura. </li></ul><ul><ul><li>Interior, en cas que no es puga fer la instal·lació anterior, podem utilitzar l'antena de televisió que tenim al centre. </li></ul></ul>PCE 10 La presa de terra la podem fer a les canonades d'aigua o calefacció amb una abracadera, o be a la presa de terra deis endolls de la instal·lació elèctrica . PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 22. 22. METODOLOGIA 11 Per acabar confeccionarem una caixa per protegir el receptor construït. Dibuixem el desenvolupament de la figura en la làmina de plàstic. 12 Amb la serra de marqueteria retallem el contorn de la caixa. PCE 13 Amb la plegadora de plàstics fem els plecs corresponents a 90°. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 23. 23. METODOLOGIA 14 PCE Fem dos forats a les cares indicades, un per al jack i l'altre per als cables d'antena i de terra que prèviament haurem trenat. Però abans cal mesurar els diàmetres corresponents. A la superfície superior en farem un altre per al condensador variable. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 24. 24. METODOLOGIA 15 16 Finalment, encaixem la base amb molta cura i obrim un poc les solapes inferiors, que pressionaran quan queden soltes. PCE Col·locarem el jack (femella) al forat 3 corresponent traiem els cables d'antena i de terra, després de fer un nuc (que quedarà a l'interior) perquè no es desconnecten en el cas que es done un estiró involuntari. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
 25. 25. METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organització de la classe. 2-10 Presentar el circuit d’una radio de Galena i els alumnes han de identificar els elements del circuït. 10-30 Explicació per part del professor dels elements del circuït i el funcionament en conjunt i el procés d’elaboració del projecte. 30-50 Els alumnes han d’elaborar un guió del projecte desglossat en quatre sessions . 50-55 Revisem i avaluem el que han aprés dels components. TIMING SESSIÓ
 26. 26. METODOLOGIA PCE Radio de Galena Ara ja tens els passos necessaris per contruir la radio. Tan sols et queda repartir la feina en quatre sessions, per obtindre la teua propia Radio de Galena PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 2ª Sessió 1ª Sessió 3ª Sessió 4ª Sessió
 27. 27. METODOLOGIA PCE PCE Disposem de 55 miuts per realitzar la sessió prevista, que citarem a continuació 0-2 Arribada i organització de la classe. 2-10 Presentar el circuit d’una radio de Galena i els alumnes han de identificar els elements del circuït. 10-30 Explicació per part del professor dels elements del circuït i el funcionament en conjunt i el procés d’elaboració del projecte. 30-50 Els alumnes han d’elaborar un guió del projecte desglossat en quatre sessions. 50-55 Revisem i avaluem el que han aprés dels components. TIMING SESSIÓ
 28. 28. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS JOC DE LES PREGUNTES
 29. 29. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS <ul><li>1. ¿ Què és un condensador, per a què serveix i quina utilitat té? </li></ul><ul><li>Són dues plaques metàl·liques que serveixen per a emmagatzemar energia i és útil per a temporitzar circuits. </li></ul><ul><li>Són dues plaques de goma que serveixen per a pujar la intensitat de corrent i és útil per a controlar la tensió. </li></ul><ul><li>Són dues plaques de ceràmica que serveixen per a aïllar la corrent elèctrica i és útil per baixar la intensitat de corrent. </li></ul>
 30. 30. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPOSTA INCORRECTA
 31. 31. METODOLOGIA PCE Simbología Exemple: Condensador ceramic Condensador electrolitic EL CONDENSADOR Esta format per dues plaques metàl·liques separades entre si per un material aïllant. La seua funció es emmagatzemar carregues elèctriques I cedir-les en el moment desitjat. La seua capacitat es mesura amb el farad. L’utilitat mes comú es temporitzar circuits. AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
 32. 32. METODOLOGIA PCE RESPOSTA CORRECTA AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
 33. 33. METODOLOGIA PCE <ul><li>2. ¿ En quina direcció va la corrent elèctrica en un diode de germani? </li></ul><ul><li>Va des de l’ànode al càtode, en direcció contrària a les agulles del rellotge. </li></ul><ul><li> Va des de l’ànode al càtode, en direcció a les agulles del rellotge. </li></ul><ul><li>Va des del càtode a l’ànode. </li></ul>AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
 34. 34. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPOSTA INCORRECTA
 35. 35. METODOLOGIA PCE Simbología Exemple: Diferents diodes Diode LED AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS EL DIODE DE GERMANI Esta format per dues zones l'ànode i càtode, interiorment constituit per un cristall de Germani . La seua funció es deixar passar el corrent elèctric en un únic sentit del ànode (+) al càtode (-) i es comportarà com un interruptor tancat, si esta connectat càtode ànode no passa la corrent. L’ utilitat mes comú es el díode LED , i normalment es connecta una resistència en sèrie.
 36. 36. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPUESTA CORRECTA
 37. 37. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS <ul><li>3. ¿ Què es el que capta l’antena? </li></ul><ul><ul><li>Senyals elèctriques i magnètiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Longitud d’ones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Resistències elèctriques i magnètiques. </li></ul></ul>
 38. 38. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPOSTA INCORRECTA
 39. 39. METODOLOGIA PCE Simbología Exemple: Antena TV ANTENA Esta format per qualsevol element conductor suficientment gran com per captar la longitud d’ona de les freqüències desitjades. La seua funció es emetre o rebre ones electromagnètiques cap a l’espai lliure. L’ utilitat mes comuna es la comunicació per radiofreqüència. AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
 40. 40. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPUESTA CORRECTA
 41. 41. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS <ul><li>4. ¿ Quina simbologia te la bobina en el circuit? </li></ul>
 42. 42. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS RESPOSTA INCORRECTA
 43. 43. METODOLOGIA PCE Simbología Exemple: Bobina Ferromagneèica BOBINA Esta format per qualsevol cable conductor enrotllat sobre un nucli buit o ferros, depenent dels enrotllaments variarà la seua capacitat. La seua funció es transformar l’energia electromagnètica en corrent elèctrica , com en el nostre cas o el contrari de la corrent elèctrica passar al camp magnètic. L’ utilitat mes freqüent es l’utilització en relès i l'ús de filtres de freqüències. AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
 44. 44. METODOLOGIA PCE AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
 45. 45. BIBLIOGRAFIA PCE <ul><ul><li>Tecnologia 3 ESO, editorial Teide, ISBN 84-307-4679-X, edició 2003. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Les telecomunicacions, la radio(112-113). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Practica 9 Muntatge d’una radio galena (248-251). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Decret 112/2007 Comunitat Valenciana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fonts Electròniques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Base de dades de projectes de tecnologia en la ESO. Projecte de RADIO GALENA 30/11/2010 Revisat el 30/11/2010 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http://www.tradid.es/epages/Tradid.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Tradid/Products/%22Radio_Receptor_Tipo_%22%22Galena%22%22%22 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>www.wikipedia.org </li></ul></ul></ul></ul>
 46. 46. Pau, Juan Ramón, Vicent, Juan Moltes Gràcies Processos de Contextualització Educativa

×