Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ak 11 klas_urok_23_tema

524 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Ak 11 klas_urok_23_tema

 1. 1. Основи алгоритмізації та програмування. Основні поняття математичної логіки
 2. 2. Сьогодні на уроці ви… • Дізнаєтесь – Що вивчає математична логіка – Що таке висловлення – З чого складаються логічні вирази • Навчитесь – Записувати висловлення – Знаходити значення складених висловлень – Будувати таблиці істинності логічних виразів
 3. 3. Що таке математична логіка? • Логіка (грец. λόγος – слово, смисл, думка, мова) – наука про форми, методи і закони правильного мислення, про способи міркування. Математична логіка – це наука про закони математичного мислення.
 4. 4. Що таке висловлення? • Висловлення – це розповідне речення, про яке можна однозначно сказати, правильне (істинне) воно чи неправильне (хибне). • Висловлення позначають великими англійськими літерами • Наприклад – А = «Місяць – супутник Землі», – В = «2 + 5 = 8».
 5. 5. Що таке логічні константи? • Основною властивістю висловлення є його істинність, яку позначають: – 1 або true, якщо висловлення істинне – 0 або false, якщо висловлення хибне. Значення true та false називаються логічними константами.
 6. 6. Що таке складені висловлення? • Складені висловлення отримують з простих до яких застосовано логічні операції: – заперечення – кон’юнкцію – об’єднання – диз’юнкцію – роз’єднання
 7. 7. Операція заперечення • Запереченням називається операція утворення з висловлення А такого складеного висловлення Ā (читається «не А»), яке істинне тоді, коли А хибне, і хибне тоді, коли А істинне.
 8. 8. Операція кон’юнкції • Кон’юнкцією двох висловлень А та В називається операція утворення такого складеного висловлення А Ʌ В (читається «А і В»), яке істинне тоді й тільки тоді, коли обидва висловлення А і В істинні.
 9. 9. Операція диз’юнкції • Диз’юнкцією двох висловлень А та В називається операція утворення такого складеного висловлення А V В (читається «А або В»), яке істинне тоді й тільки тоді, коли істинне хоча б одне з висловлень А чи В
 10. 10. Про алгебру логіки • Алгебра логіки – це розділ математичної логіки, в якому розглядаються загальні властивості логічних виразів. • В алгебрі логіки використовується поняття логічна змінна. • Логічна змінна – це змінна, яка може набувати лише значень true або false.
 11. 11. Що таке логічний вираз? • Логічний вираз – це вираз, що складається з логічних констант, логічних змінних, логічних операцій, дужок • Наприклад (Ā V B) Ʌ (A V В). • Значенням логічного виразу може бути лише true або false
 12. 12. Що таке таблиця істинності? • Щоб обчислити значення логічного виразу використовують таблицю істинності, де • Кількість рядків - це 2 в степені, який рівний кількості змінних. • Кількість стовпців – це кількість логічних операцій плюс кількість логічних змінних. • Наприклад, для виразу Ā V B Ʌ A – Кількість рядків – 22=4 – Кількість стовпців – 5
 13. 13. Таблиця буде виглядати так: • Для логічних операцій визначено такий пріоритет: заперечення, кон’юнкція, диз’юнкція. Для змінення порядку використовують дужки.
 14. 14. Що таке логічні формули? • Два логічні вирази називаються рівносильними, якщо вони набувають однакових значень при одних і тих самих наборах значень логічних змінних, що входять до цих виразів. • Рівносильність двох логічних виразів утворює логічну формулу.
 15. 15. Деякі корисні формули • – формула подвійного заперечення; • 2. – формула поглинання; • 3. – формула заперечення диз’юнкції (закон де Моргана).

×