Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Prawne aspekty digitalizacji
muzealiów
Warszawa, 3.02.2015 r
PRAWNE ASPEKTY DIGITALIZACJI I
UDOST PNIANIA ZBIORÓWMUZEALNYCHĘ
PRZEZ INTERNET
Zespół ekspertów powołany przez Narodowy
In...
2011
ZALECENIA DOTYCZ CE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓWĄ
DIGITALIZACYJNYCHWMUZEALNICTWIE
Zespół ekspertów powołany prze...
2011
ZALECENIA DOTYCZ CE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓWĄ
DIGITALIZACYJNYCHWMUZEALNICTWIE
Zespół ekspertów powołany prze...
PRAWNE ASPEKTY DIGITALIZACJI I
UDOST PNIANIA ZBIORÓWMUZEALNYCHĘ
PRZEZ INTERNET
”… wytwarzanie cyfrowych odwzorowań
muzeali...
PRAWNE ASPEKTY DIGITALIZACJI I
UDOST PNIANIA ZBIORÓWMUZEALNYCHĘ
PRZEZ INTERNET
REKOMENDACJE JAK
NAJSZERSZEGO
MOŻLIWEGO UDO...
#ZASADA 1
Muzeum nie powinno nakładać
ograniczeń z tytułu praw autorskich na
cyfrowe reprezentacje muzealiów
znajdujących ...
#ZASADA 2
W procesie digitalizacji nie należy
tworzyć praw do cyfrowych
odwzorowań muzealiów, dodatkowych
wobec praw chron...
#ZASADA 3
Muzealia będące w domenie publicznej
powinny być oznaczane znakiem domeny
publicznej (Public Domain Mark) – pros...
#ZASADA 4
W przypadku utworów, do których istnieją
prawa autorskie i są one w posiadaniu
muzeum, dobrą praktyką jest ich u...
#ZASADA 5
Metadane opisowe muzealiów powinny
zostać udostępnione w domenie
publicznej (rekomendowany
mechanizm CC0)
WZORY UMÓW
• Wzór o udzielenie licencji
• Wzór o przeniesienie praw autorskich
! Mimo rekomendacji, brak umów CC
PRAWO AUTORSKIE WDZIAŁALNO CIŚ
MUZEUM
• Nowy zakres dozwolonego użytku –
art. 25a ustawy o muzeach
• Materiał urzędowy w m...
Nowy zakres dozwolonego użytku –
art. 25a ustawy o muzeach
• Ustawowe (art. 25a) upoważnienie muzeum do sporządzania cyfro...
Art. 25a ustawy o muzeach – raport
Prawne aspekty digitalizacji
• Prawo autorskie nie przewiduje dla muzeów dozwolonego uż...
Materiał urzędowy
• „jeżeli nawet fotografie dokumentujące zbioru muzeów
mogłyby zostać uznane za przejaw twórczej
działal...
kontakt:
krybicka@centrumcyfrowe.pl
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×
Próxima SlideShare
Take a look at our agency brochure
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

1

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Prawne aspekty digitalizacji muzealiów - omówienie publikacji NIMOZ

Descargar para leer sin conexión

Prezentacja z mini warsztatu dotyczącego prawnych aspektów digitalizacji dziedzictwa kultury w muzeach. Omówione zostały dwie najnowsze publikacje Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - raport ekspertów pt. “Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet” oraz publikacja “Prawo autorskie w działalności muzeum” autorstwa dr Moniki Dreli i Iwony Gredki.

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Prawne aspekty digitalizacji muzealiów - omówienie publikacji NIMOZ

 1. 1. Prawne aspekty digitalizacji muzealiów Warszawa, 3.02.2015 r
 2. 2. PRAWNE ASPEKTY DIGITALIZACJI I UDOST PNIANIA ZBIORÓWMUZEALNYCHĘ PRZEZ INTERNET Zespół ekspertów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. prawnych aspektów udostępniania danych muzealnych przez internet Helena Rymar, Zbigniew Smoter, Barbara Szczepańska, dr Alek Tarkowski, Dominika Urban, dr Zofia Zawadzka Ze strony NIMOZ Marta Mejzner PRAWOAUTORSKIE WDZIAŁALNO CI MUZEUMŚ red. Monika Drela, Iwona Gredka 2014/2015
 3. 3. 2011 ZALECENIA DOTYCZ CE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓWĄ DIGITALIZACYJNYCHWMUZEALNICTWIE Zespół ekspertów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Eryk Bunsch, Piotr Jamski, Tomasz Kalota, Lidia Karecka, Marcin Kłos, dr Jacek Marciniak, dr Cezary Mazurek, dr hab. Robert Sitnik, Marcin Szala, Marcin Werla, dr Tomasz Zaucha ze strony NIMOZ: Anna Kuśmidrowicz-Król “… wobec wątpliwości, czy wykonywane wizerunki cyfrowe są utworem autorskim, czy nie (np. skany), należy rozstrzygać raczej na tak i konstruować umowy z wykonawcami na podstawie takiego założenia.”  
 4. 4. 2011 ZALECENIA DOTYCZ CE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓWĄ DIGITALIZACYJNYCHWMUZEALNICTWIE Zespół ekspertów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Eryk Bunsch, Piotr Jamski, Tomasz Kalota, Lidia Karecka, Marcin Kłos, dr Jacek Marciniak, dr Cezary Mazurek, dr hab. Robert Sitnik, Marcin Szala, Marcin Werla, dr Tomasz Zaucha ze strony NIMOZ: Anna Kuśmidrowicz-Król “… wobec wątpliwości, czy wykonywane wizerunki cyfrowe są utworem autorskim, czy nie (np. skany), należy rozstrzygać raczej na tak i konstruować umowy z wykonawcami na podstawie takiego założenia.”  
 5. 5. PRAWNE ASPEKTY DIGITALIZACJI I UDOST PNIANIA ZBIORÓWMUZEALNYCHĘ PRZEZ INTERNET ”… wytwarzanie cyfrowych odwzorowań muzealiów nie prowadzi do powstania nowych praw ponad te, które chronią oryginał, czyli wykonanie wizualnej dokumentacji obiektu muzealnego nie daje praw autorskich wykonawcy tej dokumentacji”.
 6. 6. PRAWNE ASPEKTY DIGITALIZACJI I UDOST PNIANIA ZBIORÓWMUZEALNYCHĘ PRZEZ INTERNET REKOMENDACJE JAK NAJSZERSZEGO MOŻLIWEGO UDOSTĘPNINIA ZBIORÓW
 7. 7. #ZASADA 1 Muzeum nie powinno nakładać ograniczeń z tytułu praw autorskich na cyfrowe reprezentacje muzealiów znajdujących się w domenie publicznej
 8. 8. #ZASADA 2 W procesie digitalizacji nie należy tworzyć praw do cyfrowych odwzorowań muzealiów, dodatkowych wobec praw chroniących same muzealia.
 9. 9. #ZASADA 3 Muzealia będące w domenie publicznej powinny być oznaczane znakiem domeny publicznej (Public Domain Mark) – prostym narzędziem służącym oznaczeniu utworu, w przypadku którego nie ma ograniczeń prawno- autorskich do jego wykorzystania
 10. 10. #ZASADA 4 W przypadku utworów, do których istnieją prawa autorskie i są one w posiadaniu muzeum, dobrą praktyką jest ich udostępnienie do swobodnego wykorzystania na wolnej licencji (rekomendacja CC BY lub CC BY SA)
 11. 11. #ZASADA 5 Metadane opisowe muzealiów powinny zostać udostępnione w domenie publicznej (rekomendowany mechanizm CC0)
 12. 12. WZORY UMÓW • Wzór o udzielenie licencji • Wzór o przeniesienie praw autorskich ! Mimo rekomendacji, brak umów CC
 13. 13. PRAWO AUTORSKIE WDZIAŁALNO CIŚ MUZEUM • Nowy zakres dozwolonego użytku – art. 25a ustawy o muzeach • Materiał urzędowy w muzeach
 14. 14. Nowy zakres dozwolonego użytku – art. 25a ustawy o muzeach • Ustawowe (art. 25a) upoważnienie muzeum do sporządzania cyfrowej fotografii muzealiów niweluje konieczność uzyskiwania zgody twórcy na sporządzenie cyfrowej fotografii i przedmiotu lub dokumentu stanowiącego nośnik utworu. W razie braku powyższego przepisu zgoda taka byłaby wymagana, jako że fotografii a jest odrębnym polem eksploatacji utworu. • Zgodnie z art. 25 a ust. 2 ustawy o muzeach, muzeum pobiera opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z wykorzystaniem informatycznych nośników danych. • Bezpośredni dostęp do wizerunków muzealiów jest bezpłatny. Opłaty zatem mogą być pobierane za udostępnianie fotografii muzealiów na przykład na płytach DVD.
 15. 15. Art. 25a ustawy o muzeach – raport Prawne aspekty digitalizacji • Prawo autorskie nie przewiduje dla muzeów dozwolonego użytku analogicznego do tego ustanowionego dla bibliotek, archiwów i szkół w art. 28 prawa autorskiego (sporządzania egzemplarzy utworów zgromadzonych w swoich zbiorach w celu ochrony, uzupełnienia bądź zachowania oraz udostępniać zbiory za pomocą terminali znajdujących się na terenie tych jednostek) • Interpretacja rozszerzająca zakres dozwolonego użytku przez art. 25a jest zbyt daleko idąca • Katalog wyjątków od monopolu autorskiego określony ustawą praut i dyrektywą 2001/29 jest zamknięty i nie przewiduje możliwości udostępniania utworów online przez instytucje dziedzictwa kulturowego. • Jedyny wyjątek umożliwiający digitalizację i udostępnienie utworu w internecie bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego – dyrektywa 2012/28 o utworach osieroconych.
 16. 16. Materiał urzędowy • „jeżeli nawet fotografie dokumentujące zbioru muzeów mogłyby zostać uznane za przejaw twórczej działalności człowieka, to zgodnie z art. 4 pkt. 2 pr. aut. nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego materiały urz doweę .” • • „jeżeli utwór pracowniczy powstał przy prowadzeniu „sprawy urzędowej”, czyli podczas wykonywania zadania publicznego, to zgodnie z art. 4 pkt 2 pr. aut. nie stano wi o n prz e dm io tu prawa auto rskie g o i nie podlega ochronie tego prawa”
 17. 17. kontakt: krybicka@centrumcyfrowe.pl
 • tarkowski

  Feb. 5, 2015

Prezentacja z mini warsztatu dotyczącego prawnych aspektów digitalizacji dziedzictwa kultury w muzeach. Omówione zostały dwie najnowsze publikacje Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - raport ekspertów pt. “Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet” oraz publikacja “Prawo autorskie w działalności muzeum” autorstwa dr Moniki Dreli i Iwony Gredki.

Vistas

Total de vistas

698

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

4

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×