Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

A unión europea

  1. 1. A UNIÓN EUROPEA
  2. 2. A NECESIDADE DUN BLOQUE CPMERCIAL EUROPEO  As primeiras propostas variables para a creación dun mercado común europeo plasmáronse no tratado de Roma asinado en 1957.  A CEE establece unha serie de políticas concretas sobre a libre circulación de bens, servizos, persoas e capitais.  Os Estados europeos investían na investigación tanto coma Xapón.  Existían as economías de escala.
  3. 3. A UNIÓN EUROPEA  En 1992 o espazo libre de circulación , sen fronteiras internas entre os Estados membros da UE, comezou a ser unha realidade.  Unha das iniciativas con efectos máis importantes foi a aprobación da Unión Económica e Monetaria.  A partir do 1999, o euro convertíase na moeda común para once dos quince Estados membros.
  4. 4. OBXETIVOS DA UNIÓN EUROPEA  O impulso do progreso económico e social.  A afirmación da identidade europea no ámbito internacional.  A implantación dunha cidadanía europea.  O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza.  O mantemento e desenvolvemento do sentido comunitario.
  5. 5. A UNIÓN EUROPEA E A HETEROXENIDADE  Conxunto heteroxéneo de Estados  Nivel de desenvolvemento desigual  Diversidade cultural  Reducir as disparidades rexionais  O problema é a identidade nacional Política rexional solidaria  Fondos estructurais e fondos de cohesión  Préstamos para instromentos nas rexións máis pobres  Creación de infraestruturas para transporte e para a subministración de enerxía.
  6. 6. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA  O consello europeo:composicións e funcións. Xefes de Estado ou de Goberno.  O parlamento europeo:composicións-eleccións europeas.Función-lexislativa  A comisión europea: composicións- ministros/comisarios.  Outras institucións: o banco central europeo, tribunal de contas, comité das rexións, Banco Europeo de investimentos, comité económico esocial.
  7. 7. UNHA POLÍTICA AGRARIA COMÚN  Autoabastecemento  Modernización  Agricultura intensiva  Concentración de exprotacións  Créditos  Asegurar un prezo interesante para os produtores  Limitación das imoportacións  Grandes gastos Obxectivos da PAC  Aumentar a producción  Manter as rentas agrarias Medidas: reducir a superficie adicada ao cultivo,converter unha parte das terras de cultivo en zonas forestais ou de lecer, reducir os prezos.
  8. 8. O SECTOR COMUNITARIO A importancia da dimensión marítima da UE. A PPC- evita a sobrepesca, establecer zonas exclusivas de pesca. AS PRINCIPAIS ZONAS INDUSTRIAIS DA UE 25% da poboación activa Principal zona industrial europea- Sueste do Reino Uniido,Val doRin en Alemaña e todo o Norte de Italia. Indistria internacional e industrias novas de alta tecnoloxía: zonas moi urbanizadas.
  9. 9. OS SERVICIOS, COMERCIO E COMUNICACIÓNS Un 70% da poboación activa traballa no sector servizos Causa fundamental do desenvolvemento do sector servizos: desenvolvemento tecnolóxico e as novas actividades das sociedades avanzadas. COMERCIO:é a primeira potencia comercial mundial TRANSPORTES:actualización e mellora da rede de transportes. Trens de alta velocidade-transporte aéreo.
  10. 10. A ENTRADA DE ESPAÑA EN EUROPA Daquela España estaba sometida a un réxime ditatorial e non democrático, non cumpría cos requisitos esixidos polos Estados fundadores dp proxecto. GALICIA E A UNIÓN EUROPEA Os fondos europeos en Galicia:  O Fondo europeo da Pesca  O Fondo Social Europeo  O fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

×