Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Հայոց եկեղեցու խորհուրդները

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
զատիկ
զատիկ
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Հայոց եկեղեցու խորհուրդները

Descargar para leer sin conexión

Խորհուրդները դրանք խրատներ են , պատգամներ են: Կան կամավոր խորհուրդներ և պարտավորված խորհուրդներ...

Խորհուրդները դրանք խրատներ են , պատգամներ են: Կան կամավոր խորհուրդներ և պարտավորված խորհուրդներ...

Anuncio
Anuncio

Հայոց եկեղեցու խորհուրդները

 1. 1. Արևելյսն ուղղափառ եկեղեցի Օրթոդոքս եկեղեցի Բողոքական եկեղեցի Կաթոլիկ եկեղեցի Քրիստոնեա կան եկեղեցու ուղղություն ները
 2. 2. Հայոց եկեղեցի Ղպտի եկեղեցի Հնդկաստանի Սբ, Թովմայի ուղղափառ եկեղեցի Եթովպական ուղղափառ եկեղեցի Ասորի ուղղափառ եկեղեցի Արևելյան ուղղափառ եկեղեցի
 3. 3. Հայոց եկեղեցու խորհուրդները Ս. Մկրտություն Ս.Դրոշմ Ապաշխարություն Ս. Հաղորդություն Պսակ Կամ Ամուսնություն Ձեռնադրություն Կարգ Հիվանդաց
 4. 4. Ս. Մկրտություն Ջուրը` իբրև մաքրության խորհրդանիշ, հնուց ի վեր եղել է կրոնական արարողությունների բաղկացուցիչ մաս. դա բացատրվում է մարդկային բնության՝ բարոյական մաքրության համընդհանուր կրոնական պահանջով։ Այն կիրառելի է եղել բաբելացիների (Էնկիի պաշտամունք), պարսիկների, հնդիկների, եգիպտացիների (Իսիսի պաշտամունք), հռոմեացիների ու հույների (Դեմետրայի պաշտամունք), հայերի (Աստղիկի պաշտամունք) և հրեաների շրջանում։ Այս վերջինը թեև ոչ այնքան գաղափարապես, որքան արտաքին ձևով իր փոքրիկ ազդեցությունն ունի քրիստոնեական մկրտության վրա։
 5. 5. Հիսուսն ինքը, ինչպես Հովհաննես Ավետարանիչն է ասում, մկրտություն չի կատարել ,սակայն Նրա մկրտությունը Հովհաննեսից առանցքային նշանակություն ունի քրիստոնեական մկրտության համար։Հիսուս Քրիստոսի Մկրտության պատմությունը ներկայացնում են բոլոր Ավետարանիչները. համատես հեղինակները գրեթե կրկնում են միմյանց, իսկ չորրորդ Ավետարանչի հայտնած տեղեկությունները բավականին կցկտուր են: Համաձայն համատեսների՝ Հիսուս գնում է Հորդանան, որտեղ հիմնականում մկրտում էր Հովհաննես Մկրտիչը, և պատրաստվում է մկրտվելու։ Սա տարակուսանք է առաջացնում Հովհաննեսի մոտ, ով, իմանալով Քրիստոս- Մեսիայի մեծությունը, ակնկալում էր Նրանից մկրտվել, սակայն առարկության է հանդիպում քանի որ. «այսպես վայել է, որպեսզի մենք կատարենք Աստծու ամեն արդարություն»։ Եվ Հիսուսը մկրտվում է Հորդանանգետի ջրերում. Ղուկաս ավետարանիչը նշում է, որ մկրտվելիս Հիսուսն աղոթում էր ։ Այդ ժամանակ երկինքը բացվում է և Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջնում ու հանգչում է Քրիստոսի վրա, ու ձայն է լսվում երկնքից. «Դա է իմ սիրելի Որդին, որն ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը»։
 6. 6. Ձեռնադրություն Ձեռնադրության խորհրդի միջոցով ձեռնադրվողը դառնում է հոգևորական և ստանում հոգևոր աստիճան: Քահանայի ձեռնադրությունը կատարում է եպիսկոպոսը , իսկ եպիսկոպոսինը` կաթողիկոսը:
 7. 7. Ձեռնադրությունը (Քահանայության կամ Խորհրդի կարգ), աստվածային պաշտոնին նվիրելու` Ավետարան քարոզելու, Եկեղեցու խորհուրդները սպասավորելու, Քրիստոսով փրկություն շնորհելու, ժողովրդին ապաշխարության հրավիրելու, նաև շնորհ փոխանցելու խորհուրդն է: Ձեռնադրությունը տրվում է եպիսկոպոսի կողմից և նվիրագործվում Սուրբ Հոգու օծումով:
 8. 8. Դրոշմը Մկրտության անբաժան մասն է: Ջրով մկրտվելուց անմիջապես հետո երեխան դրոշմվում կամ օծվում է մեռոնով կամ սուրբ յուղով: Դրոշմ նաեւ նշանակում է կնիք, այս պատճառով Մկրտությունը կոչվում է նաեւ Կնունք: Դրոշմը խորհրդավորում է Սուրբ Հոգու շնորհը: Սուրբ Հոգին հայտնվեց մեր Փրկչի Մկրտության ժամանակ եւ աղավնակերպ իջավ Նրա վրա: Սրբալույս մյուռոնը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգու էջքը մկրտվածների վրա: Դրոշմ
 9. 9. Պսակ կամ ամուսնություն Սուրբ Պսակի կամ Ամուսնության խորհուրդը տղամարդու եւ կնոջ միջեւ միասնության օրհնությունն է` օրինական ամուսնական կյանք վարելու համար: Տղամարդը եւ կինը փոխադարձ համաձայնությամբ միմյանց եւ Եկեղեցուն են միանում հոգեւոր կապով: Գալիլիայում Կանայի հարսանիքին ներկա գտնվելով` մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս արտահայտում է իր հավանությունը ամուսնության սրբազան խորհրդի համար: Նա ամուսնության վերաբերյալ օրենքներ է մեզ տվել:Պսակի եւ ամուսնության խորհրդի վարդապետությունը ամփոփված է Պողոս առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված թղթում: Այն ընթերցվում է արարողության ժամանակ որպես հիմնական մաս:
 10. 10. Բութ մատ-Ծնողներ Ցուցամատ-Քույրեր,եղբայրներ Միջնամատ-Մենք ինքներս Մատնամատ-Ամուսիններ Ճկույտ-Երեխաներ
 11. 11. Ապաշխարություն - Ապաշխարել նշանակում է հեծել, ցավել, այսինքն՝ զղջումով լաց լինել կատարած հանցանքի կամ մեղքի համար։Ինչո՞ւ է Ապաշխարությունը խորհուրդ։- Մարդ արարածը մեղանչական է։ Թեև Մկրտության և Դրոշմի խորհուրդներով նա սրբվում է իր մեղքերից և որդեգրվում Աստծուն, սակայն բազմիցս մեղանչում է իր աստվածային որդեգրության պայմանների դեմ. և երբ անդրադառնում է իր մեղքերին, զղջում և լաց է լինում, այսինքն՝ ապաշխարում է, ապա Աստված ներում է նրան, և վերահաստատվում է նրա որդեգրությունը։ Մարդու հոգեկան կյանքում կատարված այս փոփոխությունը խորհուրդ է։
 12. 12. Կարգ Հիվանդաց Խորհուրդի հիմնական նպատակը հիվանդի մեղքերը քավելն է` խոստովանությամբ, զղջումով ու մեղքերի թողությամբ։ Այս խորհուրդով եկեղեցին աստվածային շնորհներ է մատակարարում իր հիվանդ հավատացյալներին` ապաքինության և կազդուրման համար։ Հայ եկեղեցում Կարգ հիվանդացի խորհրդակատարությունը կոչվում է «Կանոն գիշերային ժամու աղոթից»։ Կատարում է եկեղեցու պաշտոնյան` «ի վերա ծանր հիվանդաց` ի բժշկություն ցավոցն և ի քավություն հանցանաց»։ Հիսուս Քրիստոսը տարբեր ձևերով է կատարել հիվանդների բժշկությունը. երբեմն` ձեռքի հպումով, երբեմն էլ` միայն խոսքով։ Հաճախ բժշկելուց առաջ մեղքերի թողություն է տվել ենթակային և պատվիրել, որ մեղք չգործի, որովհետև մեղքը և մարդկային մոլորություններն ընդհանրապես համարվում են հիվանդության սկիզբն ու պատճառը։ Քրիստոսն իր 12 առաքյալներին իշխանություն տվեց բժշկելու հիվանդներին` աղոթքով, ձեռք դնելով, յուղով:

×