Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ofanayim manoa ezer

1.083 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología
  • Sé el primero en comentar

Ofanayim manoa ezer

  1. 1. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה‬ ‫אגף הרכב ושירותי תחזוקה‬ ‫רח' המלאכה 8, תל – אביב‬ ‫ת"א 07516‬ ‫ת.ד. 13075,‬ ‫9/3017565 – 30‬ ‫טל':‬ ‫5017565 – 30‬ ‫פקס:‬ ‫תאריך : י"ח תמוז, תש"ע‬ ‫03 יוני, 0102‬ ‫סימוכין: 01376610‬ ‫82‬ ‫תיק:‬ ‫בתוקף מתאריך‬ ‫יישום התקן האירופאי‬ ‫הוראת נוהל‬ ‫0102.7.1‬ ‫לאופניים עם מנוע עזר‬ ‫10-1120 ‪T‬‬ ‫מטרת הנוהל‬ ‫1.‬ ‫א. קביעת קריטריונים ליישום התקן האירופאי בישראל לאופניים עם מנוע עזר. הגוף‬ ‫המבצע הוא המעבדות המוסמכות לרכב: מכון התקנים - המעבדה לרכב , מכון‬ ‫המתכות הישראלי של מוסד הטכניון .‬ ‫ב. הנוהל מתייחס להוראת השעה בקובץ התקנות והצווים הנוגעים.‬ ‫ג. הנוהל מתייחס לאופניים עם מנוע עזר חשמלי המיוצרות כך במקור .‬ ‫ד. במקרה של ערכת הסבה )קיט(, בהתאם להנחת דעתה של המעבדה, על הקיט להתאים‬ ‫לאופניים חשמליים שנבדקו.‬ ‫יחד עם זאת , ניתן לאשר ערכות הרכבה )קיטים על כל רכיביהם( שמסווגים לקבוצות‬ ‫המכונות "משפחות אופניים" )ז"א אופניים מאותה משפחת התייחסות( כמוגדר בבדיקות אב-‬ ‫הטיפוס של דגם האופניים. כל רכיבי הערכה החשמליים יבדקו בהתאמה לדרישות -‪EN‬‬ ‫49151 )להוציא מערכת הטעינה )פנימית או חיצונית( תהיה תואמת לדרישת התקן הישראלי‬ ‫ת"י 009.‬ ‫הגדרות‬ ‫2.‬ ‫אופניים עם מנוע עזר – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמותקן‬ ‫-‬ ‫בהם מנוע עזר חשמלי. ושנתקיימו בהם הדרישות שבתקנה 1 לתקנות התעבורה.‬ ‫מפעל ישראלי ליצור אופניים עם מנוע עזר – מפעל ישראלי בעל היתר מחלקת תקינה‬ ‫-‬ ‫לייצור אופניים עם מנוע עזר.‬ ‫מעבדה מוסמכת - מעבדה לרכב של מכון התקנים, או מעבדה לרכב של מכון המתכות‬ ‫-‬ ‫הישראלי –הטכניון.‬ ‫מענה טלפוני מכל טלפון 8765* ו/או חיוג ממרכזיה 87652221‬ ‫לשירותך:‬ ‫מענה אנושי, הפועל בימים א'-ה' בין השעות 00:02-00:70, בימי ו' עד 00:31‬ ‫אתר האינטרנט של משרד התחבורה ‪www.mot.gov.il‬‬
  2. 2. ‫הבסיס החוקי‬ ‫3.‬ ‫תקנה מס' 1 לתקנות התעבורה .‬ ‫גוף הנוהל‬ ‫4.‬ ‫1.4 דרישות טכניות בהתאם לתקנות התעבורה‬ ‫ההספק המירבי של המנוע אינו עולה על 052 ואט .‬ ‫1.1.4‬ ‫המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופנים .‬ ‫2.1.4‬ ‫כח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר‬ ‫3.1.4‬ ‫מהירות האופניים עולה על 52 קמ"ש. )יצוין כי טכנית על המנוע להפסיק‬ ‫לסייע לדוושות האופניים, כאשר מהירותם עולה על 52 קמ"ש ולכן פעולתו‬ ‫מתבטלת(.‬ ‫עמידה בדרישות תקן 49151 ‪) EN‬תקן המתייחס "לאופניים עם מנוע עזר‬ ‫4.1.4‬ ‫חשמלי ולמערכת החשמל(.‬ ‫2.4 דרישות טכניות נוספות לאופניים עם מנוע עזר חשמלי.‬ ‫1.2.4 יותקן צופר אזהרה או פעמון.‬ ‫2.2.4 יותקן פנס קידמי בעל תאורה לבנה.‬ ‫3.2.4 יותקן פנס אחורי בעל תאורה אדומה.‬ ‫4.2.4 יותקן מאחור מחזיר אור להגבלת הבולטות הפסיבית.‬ ‫5.2.4 מערכות הטעינה ראה נספח מס' 1.‬ ‫6.2.4. לאופניים יהיה מספר שילדה מוטבע שיגדיר זיהוי היצרן לדגם ומס' סידורי.‬ ‫3.4 בדיקת המעבדה המוסמכת‬ ‫1.3.4 המעבדה המוסמכת תבדוק: עמידת האופניים עם מנוע עזר בדרישות‬ ‫הטכניות המפורטות וכן בדרישות תקן 49151 ‪) EN‬תקן המתייחס "לאופניים‬ ‫עם מנוע עזר חשמלי"(. במידה ויובא קיט, על מערכת הטעינה )פנימית או‬ ‫חיצונית( להתאים לדרישת התקן הישראלי ת"י 009. בידי היבואן אישור‬ ‫לדגם אב טיפוס של אופניים חשמליים ורישיון סחר בחלקי חילוף לאופניים‬ ‫חשמליים.‬ ‫2.3.4 עמידת האופניים עם מנוע עזר בדרישות תקן אירופאי 49151 ‪ EN‬המוכחת‬ ‫ע"י תעודות ודוחות רלוונטיות שתגענה ישירות ממעבדה אירופאית‬ ‫שמוסמכת לביצוע הבדיקות לפי תקן 49151 ‪ EN‬או ממעבדה המאושרת‬ ‫לפי תקן 52071 ‪.ISO‬‬ ‫3.3.4 המעבדה תקיים פיקוח על מפעל ישראלי לייצור אופניים עם מנוע עזר‬ ‫חשמלי בהתאם לחוזה פיקוח כמקובל.‬ ‫4.3.4 בידי היבואן רישיון סחר לחלקי חילוף לאופניים חשמליים.‬ ‫5.3.4 בדיקת סימון שם היצרן והדגם.‬ ‫6.3.4 המשקל המקסימלי של האופניים לא יעלה על 03 ק"ג.‬ ‫מענה טלפוני מכל טלפון 8765* ו/או חיוג ממרכזיה 87652221‬ ‫לשירותך:‬ ‫מענה אנושי, הפועל בימים א'-ה' בין השעות 00:70-00:02, בימי ו' עד 00:31‬ ‫אתר האינטרנט של משרד התחבורה ‪www.mot.gov.il‬‬
  3. 3. ‫אחריות‬ ‫5.‬ ‫תחום תקינה – מתן אישורים למפעל ישראלי לייצור אופניים עם מנוע עזר‬ ‫1.5‬ ‫חשמלי.‬ ‫מעבדה מוסמכת – בדיקה לצורך אישור או שחרור מהמכס ופיקוח.‬ ‫2.5‬ ‫רשימת תפוצה‬ ‫6.‬ ‫פרסום באינטרנט באתר אגף הרכב משרד התחבורה.‬ ‫נספחים‬ ‫7.‬ ‫תרשים זרימה לאישור אופניים עם מנוע עזר.‬ ‫רשם : נתן מלמד – מ"מ ראש תחום תקינה‬ ‫מצ"ב:‬ ‫נספח מס' 1 – מערכות הטעינה )פנימית וחיצונית( תתאים לדרישת התקן הישראלי‬ ‫1(‬ ‫ת"י 009.‬ ‫נספח מס' 2 – תרשים זרימה לאישור אופניים עם מנוע עזר.‬ ‫2(‬ ‫מענה טלפוני מכל טלפון 8765* ו/או חיוג ממרכזיה 87652221‬ ‫לשירותך:‬ ‫מענה אנושי, הפועל בימים א'-ה' בין השעות 00:70-00:02, בימי ו' עד 00:31‬ ‫אתר האינטרנט של משרד התחבורה ‪www.mot.gov.il‬‬
  4. 4. ‫נספח מס' 1 - מערכות הטעינה )פנימית וחיצונית( יתאימו לדרישות‬ ‫התקן הישראלי ת"י 009 .‬ ‫נספח מס' 2 - תרשים זרימה לאישור אופניים עם מנוע עזר‬ ‫יבואן‬ ‫יצרן‬ ‫יצרן‬ ‫מעבדה‬ ‫מעבדה‬ ‫מוסמכת‬ ‫מוסמכת‬ ‫אין אישור‬ ‫אין אישור‬ ‫אישור‬ ‫אישור‬ ‫שחרור‬ ‫מהמכס‬ ‫ייצור סדרתי‬ ‫מענה טלפוני מכל טלפון 8765* ו/או חיוג ממרכזיה 87652221‬ ‫לשירותך:‬ ‫מענה אנושי, הפועל בימים א'-ה' בין השעות 00:70-00:02, בימי ו' עד 00:31‬ ‫אתר האינטרנט של משרד התחבורה ‪www.mot.gov.il‬‬

×