Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Лидия Ганева(20)

Publicidad

метър

 1. Кой предмет може да е дълъг 1 дм ?
 2. Пресметни. 7 70 20 2 10 3 13
 3. с а д н с 1. Мерна единица за дължина, равна на 10 см. е т ъ 2. По-малка мерна ц и л б единица от дециметър. им я л и 3. Сезонът с най-дълга ваканция. м е т ъ р 4. Оръжие за стрелба е т о к а със стрели. в 5. Действие т ъ н математиката. ъ р е р
 4. По учебника на издателство ,, Просвета“ Атори: Манева и колектив
 5. Совата обяснява дм 2 1 дм 4 дм 8д 10 м 6д дм дм м 3 5 дм дм дм 9 7 1 м = 10 дм = 100 см
 6. Дължината на кои предмети, ще измерите в метри?
 7. Кои предмети според вас може да са дълги 1 м?
 8. Постави знаците >, <, =. = 10 см ___ 1 дм = 100 см ___ 1м > 10 дм ___ 1 дм > 50 м ___ 5 дм < 4 дм ___ 4 м > 80 см ___ 55 см
 9. Запиши в по-голяма или по-малка мерна единица. 100 см = __ м 1 9 5 95 см = __ дм __ см 40 4 м = ___ дм 10 дм =100см ___ 5 дм 6 см = 56 см ___ 8 дм 8 см = 88 см ___
 10. Черешата в двора на дядо е висока 7 м, а тополата – 10 м. С колко метра черешата е по-ниска от тополата? 7м 10 м 10 м – 7 м = 3 м
 11. Кой е най-досетлив? Катя купила панделка, дълга 1 м, Росица - 10 дм, а Петя - 100 см. Чия панделка е най - дълга?
Publicidad