Publicidad

самостоятелна работа бел

СОУ "Христо Ботев"
24 de Nov de 2012
самостоятелна работа бел
Próximo SlideShare
работен лист белработен лист бел
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Más de Лидия Ганева(20)

Publicidad

самостоятелна работа бел

  1. Самостоятелна работа – 27.11.2012 Име....................................... 1 упр. Прочети текста и отговори на въпросите. 6 т. Вълшебната градина От един вълшебник взех семена. Нощем ги посях на луна. Поливах ги всеки ден със сироп. В една леха избуяха сладкиш до сладкиш. Втора леха роди шоколади. От третата леха мога да ти изпратя в колет сладък сладолед. По П. Дашева 1.1. Колко лехи за засадени? 1.2. Кога са посадени семената? 1.3. Думата за проверка на думата сладкиш се намира в: А) третото изречение; Б) четвъртото изречение; В) шестото изречение. 2 упр. Попълни липсващите букви. Направи проверка на думите. 6 т. а/ъ о/у е/и ла/ъвица - _____________ о/убичам - __________ еде/иница - ____________ ба/ъща - _______________ ко/ужух - ___________ ле/икарство - ___________ 3 упр. На кой ред са написани само звучни съгласни? 1 т. А) б, г, ж, ш, ф; Б) б, в, д, з, ж; В) г, о, з, и, с. 4 упр. На кой ред има правописни грешки? 1 т. А) дълъг, изход, пантоф; Б) слаб, прохот, картов; В) свеж, изгрев, ориз. 5 упр. Коя дума съдържа само беззвучни съгласни? А) морски; Б) хитър; 1 т. В) опашка. 6 упр. На кой ред е пропусната звучна съгласна? А) сме_ка, ми_ка; Б) площа_че, жълъ_че; 1 т. В) самоле_че, пъпе_че. 7 упр. Поправи допуснатите правописни грешки. Запиши думите за проверка. Зайците отиват на разхотка. Влизат в градината на леля Слафка. Грискат слатко моркофчета. 10 т. ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Скала за оценяване: Оценка:_________________ Отличен – 26 – 23 т. Мн. Добър – 22 – 18 т. Добър – 17 – 14 т. Проверил:________________ Среден – 13 – 9 т.
Publicidad