Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a שעה פרטנית(20)

Más de lizicohen(20)

Publicidad

שעה פרטנית

  1. הוראה - למידה בקבוצה קטנה
  2.  
  3. קבוצה חברתית חבורה של שני אנשים או יותר פעילות גומלין ( אינטראקציה ) ביניהם מטרות משותפות תלות הדדית מודעות זה לזה תפיסה , זהות
  4. קבוצה לומדת הפעילות בקבוצה מתמקדת בשינויים שהיא יוצרת בתלמידים עצמם : פיתוח מושגים , מיומנויות וערכים פיתוח מודעות אישית וחברתית בניית משמעות והמשגתה פיתוח תפקודים אישיים , תוך אישיים ובין אישיים
  5. המבנה החברתי והתקשורת בו
  6. המבנה החברתי והתקשורת בו - רשת התקשורת בקבוצה הקטנה
  7. הכתה השלמה הילד היחידי הקבוצה הקטנה הוראה - למידה במבנים חברתיים שונים : התאמה בין הרכיבים
  8.  
  9.  
  10. צפייה 1. מה כבר מתקיים ? מה יש ? 2. מה עדיין חסר ? מה היינו רוצים להעצים ? 3. מה אנחנו מציעים למורה לעשות אחרת כדי לפתח , לקדם ולהעצים את הלמידה בקבוצה הקטנה ?
Publicidad