Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Proxecto Dragal (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Proxecto Dragal

 1. 1. PROXECTO DRAGAL Loli Cid Cid
 2. 2. Como nace o Proxecto Dragal?
 3. 3. Como se pon en marcha? Comezar por desenvolver o proxecto educativo cunha web ou wiki I / wiki II no que todos os participantes puideran compartir e traballar a un tempo. Secretaría Xeral de Política Lingüística e Xulia Marques
 4. 4. Destinatarios Alumnado de 1º e sobre todo 2º da ESO de centros de toda Galicia
 5. 5. Contidos *A literatura fantástica: O mundo dos dragóns. A novela Dragal. *Historia de Galicia: orixe. *A arte románica. *Cristianismo e paganismo. *A cultura popular galega: lendas e mitos. *A simboloxía. *A alquimia. *Onomástica / Toponimia: o significado dos nomes. *A adolescencia e o acoso escolar. *Valoración positiva da lingua galega *Autoesixencia e valoración no uso da lingua galega. *Valoración da riqueza cultural propia de Galicia. *Respecto polo medio e as manifestacións artísticas que nos rodean. *Uso racional das redes sociais como medio para intercambiar información ou participar en actividades colectivas. *Interese por adquirir e usar dun xeito progresivo un léxico persoal cada vez máis amplo e preciso, descubrindo así o potencial expresivo da lingua galega. *Manifestación de xuízo crítico ante os casos de desigualdade que se manifestan na sociedade en que vivimos.
 6. 6. Obxectivos *Transmitir unha imaxe positiva e actual da lingua galega ao relacionala con temáticas de interese para a mocidade e coas Tics. *Gozar coa lectura de historias fantásticas en lingua galega. *Valorar a tradición literaria e popular desta temática en Galicia. *Estimar os principais aspectos históricos e culturais de Galicia que aparecen como pano de fondo da trama. *Intercambiar información sobre diferentes aspectos da novela dentro da aula cos compañeiros/as e profesor/a, pero tamén a través da rede co alumnado doutros lugares de Galicia para compartir experiencias lectoras e achados. *Empregar as novas tecnoloxías para crear mensaxes orais e escritas en lingua galega ou resolver cuestións relacionadas coa novela. *Respectar as distintas manifestacións culturais e relixiosas. Identificar os trazos característicos da adolescencia. *Respectar as persoas que forman parte dun grupo malia a heteroxeneidade.
 7. 7. Forma de traballo ABERTO • A Biblioteca • O profesorado de Plástica • O profesorado de Xeografía e Historia • O profesorado de matemáticas • O profesorado de Tecnoloxía • O profesorado de Educación Física • O departamento de Orientación DINAMIZADOR INTERDISCIPLINAR
 8. 8. Forma de traballo XOGO DE ROL DA FRATERNIDADE DO DRAGÓN TARXETAS DA FRATERNIDADE. MOTIVACIÓN: dragalizar o seu centro para convertelo no verdadeiro fogar do dragón e ir creando a indumentaria, os estandartes e armas que a fraternidade levará ao gran encontro no Pico Sacro.
 9. 9. As actividades: Antes de ler o libro 1. PRESENTAR O LIBRO Proxectamos o booktrailer
 10. 10. As actividades: Antes de ler o libro 2. PRESENTAMOS O XOGO. • Tempo de lectura • Que actividades imos facer • Que imos avaliar
 11. 11. As actividades: Antes de ler o libro 3. Preséntase a escritora Preséntanse as fraternidades cun vídeo duns poucos minutos.
 12. 12. As actividades: Lemos o libro 4. Comeza a lectura en voz alta na clase despois de escoitar a pasaxe que máis lle gusta á escritora.
 13. 13. As actividades: coa lectura feita 5. O DICIONARIO. Consulta / Crea o dicionario de Dragal para coñecer as palabras que te sorprenden na lectura. Actividade de léxico para despois da lectura.
 14. 14. As actividades: coa lectura feita 6. COMPETICIÓN DE DRAGALIÑOS: Buscamos os «Sabios» FORMULARIO XOGOS
 15. 15. As actividades: coa lectura feita 7. Falar dos temas da novela e dos personaxes da novela (e retratámolos ): lendas, celtas, románico, cristianización, onomástica e reparando nun dos problemas centrais da novela: o acoso escolar. Colaboración Orientación e Historia
 16. 16. As actividades: coa lectura feita 8. EXPLORADORES DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL. Primeiro procuramos mostras de patrimonio material.
 17. 17. As actividades: coa lectura feita 8. EXPLORADORES DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL. A partir da historia da Poza da Moura, o/a alumno/a pasará a investigar e converterase nun detective de lendas.
 18. 18. As actividades: coa lectura feita 9. CONTACONTOS. César Cambeiro TRADICIÓN 2.0
 19. 19. As actividades: coa lectura feita 10. FINAL Á CARTA. Coma nun soño, o dragón lembrou a conversa que aqueles dous humanos mantiveran. A femia prometéralle comida e sería daquela, coa única testemuña das luces do crepúsculo, cando tivese lugar o novo sacrificio.
 20. 20. As actividades: coa lectura feita 11. CÓMIC. Aquel/a que sexa verdadeiro/a mestre/mestra de artes converterá en cómic os momentos máis importantes da historia de Dragal.
 21. 21. As actividades: coa lectura feita 12. GOOGLEMAP. Os dragaliños crean un mapa en Google que recolle todos os lugares máxicos de Galicia que descubriron, todas as igrexas románicas que visitaron e as lendas. Tamén localizaremos no mapa o Pico Sacro.
 22. 22. As actividades: coa lectura feita 13 O PICO SACRO. VIAXE AO FOGAR DO DRAGÓN. Saída didáctica ao Pico Sacro. Acudirá todo o alumnado da Fraternidade do Dragón para visitar a zona e realizar un xogo de rol que desenvolve unha empresa de tempo libre.
 23. 23. Cronoloxía 2016 1 aval. 2.ª avaliación 3.ª avaliación Antes da lectura 1-4 Comeza a ler… Coa lectura feita (análise + creación) Coa lectura feita (a investigación) lectura 3 contido elementos da narración Crea- ción Galicia máxica Xogo de Rol localizaci ón dicionario 5 Competi- ción de dragali´- ños 6 temática 7 final á carta 9 espazos máxicos 8 saída ao Pico Sacro 13 Google map 12cómic 10 detectives de lendas (8) Contacontos 11 AMBIENTACIÓN DO CENTRO E ELABORACIÓN DO MATERIAL PARA O XOGO DE ROL
 24. 24. Conclusión Espertar no alumnado unha certa curiosidade por investigar temas que nun principio eran descoñecidos para eles Poñer en valor a lingua e a cultura galega. Fomentamos o traballo en grupo, a valoración crítica de resultados propios e alleos e o respecto dos diferentes puntos de vista. Crear um hábito de uso responsable das novas TICs.
 25. 25. Conclusión A lectura da novela en realidade será o pretexto para que gocen e beban na súa propia cultura e coñezan de preto a realidade, os tesouros máxicos, o patrimonio material e inmaterial que os rodean. E ademais o compartan.
 26. 26. Grazas polo voso tempo e por terdes vido a este encontro. Grazas a Carlos por convidarme. Grazas a Xulia polas horas de traballo ao meu carón e por crer no mesmo soño ca min, a educación . Grazas a Elena Gallego por ter lido as miñas UD e reparar nelas. Grazas a todos os que fan fosible o Proxecto dende calquera punto de vista.

×