Publicidad
5RE386 - Regionální geografie Balkánu
Próximo SlideShare
Teambuilding - IMPROVIZACETeambuilding - IMPROVIZACE
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

5RE386 - Regionální geografie Balkánu

  1. Katedra regionálních studií při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze pro vás vypisuje na LS 2011/2012 předmět 5RE386 Regional Geography of the Balkans Počet kreditů: 3 ECTS Jazyk: anglický Výuka: ČT 14:30 – 16:00 Hodnocení: aktivní účast v diskuzích na semináři a závěrečná ústní zkouška formou diskuze Žádné seminárky, žádné průběžné testy! Vyučující: Mgr. Vukica Janković Narodila se v Srbsku, kde vystudovala magisterský obor na Geografické fakultě Univerzity v Bělehradě. Výuku tedy velmi obohatí i po praktické stránce, jelikož se na Balkánu narodila, žila, studovala i pracovala. Cílem kurzu je seznámit studenty s regionální geografii Balkánu s důrazem na ekonomické podmínky. Obsah předmětu: - socioekonomická charakteristika zemí Balkánu (Srbsko, vč. Kosova, Černá Hora, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Albánie, Řecko, Bulharsko, Rumunsko), - přírodní podmínky a surovinové zdroje, - vývoj a součaná politická mapa Balkánu, integrační vs. desintegrační procesy, vztahy s EU, - sídelní a demografická struktura, periferní a centrální oblasti, - odvětvový pohled na národní ekonomiky (zemědělství, průmysl, doprava, služby, cestovní ruch), - postavení balkánských zemí ve světové a evropské ekonomice, zapojení balkánských zemí do mezinárodního obchodu, přímé zahraniční investice, energetika.
Publicidad