Publicidad
Cspc skills kurzy aktualne 10'10
Cspc skills kurzy aktualne 10'10
Próximo SlideShare
Cspc skills kurzy_aktualne_01'11Cspc skills kurzy_aktualne_01'11
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Cspc skills kurzy aktualne 10'10

  1. DOTOVANÉ KURZY – obecné informace Základní informace Sdružení CSPC ve spolupráci se společností Skills spol. s r. o. získalo dotace na vzdělávání mikropodniků a OSVČ na území hl. města Prahy. Kurzy jsou z 90 % dotované prostřednictvím OP PA formou de minimis. Cílová skupina manažeři, majitelé, zaměstnanci, obchodníci, konzultanti, OSVČ Kurzy Jedná se o kurzy sestavené na míru a dle potřeb dané skupiny (kurzům předchází vstupní analýza potřeb dle kompetenčních modelů). Výuka je vedena interaktivní formou, řešením modelových situací z praxe, videotréninkem. Rozsah akademie 5 dní Velikost skupiny ideálně 8 – 12 účastníků Přínosy pro účastníky • zvýšení profesionálního přístupu • získání podnětů pro další rozvoj • zvýšení sebedůvěry a motivace • podpora při aplikaci do praxe Zaměření rozvoje Obchodní akademie Obchodní akademie – pokročilí obchodníci Manažerská akademie Akademie pro asistentky Akademie telemarketingu Akademie pro konzultanty Lektorský tým Náš tým lektorů tvoří pouze praxí prověření experti, kteří jsou schopni zajistit vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb. Lektoři mají dlouholetou praxi s realizací obdobných projektů, kde cílovou skupinu tvořily mikropodniky. Výstupy Výstupem pro účastníky kurzů bude: • akční plán rozvoje • individuální hodnocení.
  2. Aktuální nabídka otevřených kurzů OBCHODNÍ mírně až středně pokročilí obchodníci AKADEMIE I. Popis • obchodní jednání, sjednání schůzky • analýza potřeb zákazníka a prezentace řešení • uzavření obchodu, vyjednávání • sebeřízení, plánování a organizace • prezentační dovednosti Rozsah akademie 5 dní Volná místa 2–4 Předpokládaný start 2 týdny po uzavření skupiny, cca v polovině listopadu Průběh / harmonogram dle dohody, optimálně 2+2+1 resp. 5x1 den OBCHODNÍ pokročilí obchodníci AKADEMIE II. Popis • typologie zákazníků • analýza zákazníka • řízení klíčového zákazníka • výběrové řízení • péče o zákazníka Rozsah akademie 5 dní Volná místa 7–9 Předpokládaný start 2 týdny po uzavření skupiny, cca v polovině prosince Průběh / harmonogram dle dohody, optimálně 2+2+1 resp. 5x1 den PERSONÁLNÍ personalisté MANAŽMENT Popis • personální management v mikropodnicích • nábor a výběr lidí, plánování lidských zdrojů • hodnocení a motivace • zákoník práce Rozsah akademie 5 dní Volná místa 6–8 Předpokládaný start 2 týdny po uzavření skupiny, cca v polovině prosince Průběh / harmonogram dle dohody, optimálně 2+2+1 resp. 5x1 den
Publicidad