Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Testovanipouzitelnosti cspc

 1. Testování použitelnosti Jakub Franc jakub.franc@sigchi.cz Monday, March 15, 2010
 2. Nástroje uživatelského výzkumu Vstupní Vývoj Po uvedení analýza produktu na trh Testování Testování Testování použitelnosti použitelnosti použitelnosti Uživatelské Prototypování Webová rozhovory analytika Ohniskové Ohniskové skupiny Expertní skupiny review Card sorting Monday, March 15, 2010
 3. Jak to vypadá? Monday, March 15, 2010
 4. Charakteristika metody Přímá identifikace problémů použitelnosti Vhled do přirozeného chování uživatele Efektivní nástroj pro change management Nenabízí řešení Monday, March 15, 2010
 5. Proč testovat? Možnost odhalit problémy použitelnosti již ve fázi vývoje ROI 1$ : 10$ - 100$ Vyšší úroveň použitelnosti Nižší náklady na podporu Zvýšení prodeje / produktivity Vyšší loajalita zákazníků / pracovní spokojenost http://www.upassoc.org/usability_resources/usability_in_the_real_world/roi_of_usability.html Monday, March 15, 2010
 6. Kvalitativní a kvantitativní přístup Kvalitativní 5 – 10 participantů Odhalí až 90 % problémů použitelnosti Kvantitativní 20+ participantů Porovnání více verzí produktu, srovnání s konkurencí, měření trendů Monday, March 15, 2010
 7. Kolik participantů testovat? Jacob Nielsen: useit.com Monday, March 15, 2010
 8. Koho testovat? Koncové uživatele Současné Potencionální) Velmi omezená platnost výsledků testování na interních participantech Monday, March 15, 2010
 9. Co testovat? Typické Kritické Nové To, o čem máme pochybnosti Monday, March 15, 2010
 10. Testové úlohy Formulovat v jazyce uživatele Odráží motivaci uživatele Nenavádět! Nepopisovat mezikroky Monday, March 15, 2010
 11. Principy úspěšného testování Aktivní účast ostatních členů organizace Reprezentativní výzkumný vzorek “Myšlení nahlas” Dodržení zásad ekologické validity Monday, March 15, 2010
 12. Děkuji za pozornost www.sigchi.cz jakub.franc@sigchi.cz Monday, March 15, 2010
Publicidad