Publicidad
Работен лист - събиране и изваждане до 20 1.клас
Próximo SlideShare
5 текстови задачи с числата до 20 с преминаване5 текстови задачи с числата до 20 с преминаване
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Luiza Antova(20)

Publicidad

Работен лист - събиране и изваждане до 20 1.клас

  1. Работен лист Име .................................................................... 1. Състави задачи с числата. 2. Колко са децата в първа група на детската градина, ако момичетата са 7, а момчетата 13? .................. - ....... Решение: ....................................... ? ...... ? Отг.: ................................................ .................. - ....... 3. Колко черешки е изяла Габриела, ако в купата е имало 20 черешки, а в момента са 16? .................. - ....... Решение: ....................................... ? ...... ? Отг.: ............................................... .................. - ....... Работен лист Име .................................................................... 4. Състави задачи с числата. 5. Колко са децата в първа група на детската градина, ако момичетата са 7, а момчетата 13? .................. - ....... Решение: ....................................... ? ...... ? Отг.: ................................................ .................. - ....... 6. Колко черешки е изяла Габриела, ако в купата е имало 20 черешки, а в момента са 16? .................. - ....... Решение: ....................................... ? ...... ? Отг.: ............................................... .................. - ....... 7, 20, 13 7 + 13 = 20 13 + 7 = 20 20 – 7 = 13 20 – 13 = 7 1, 19, 20 .... + ... = 20 ... + .... = 20 .... – ... = 13 .... – .... = 7 6, 20, 14 ... + .... = .... ... + .... = .... .... – ... = .... ... – .... = .... 8, 20, 12 .................. .................. .................. .................. .... 15, 20, 5 .................. .................. .................. .................. .... 7, 20, 13 7 + 13 = 20 13 + 7 = 20 20 – 7 = 13 20 – 13 = 7 1, 19, 20 .... + ... = 20 ... + .... = 20 .... – ... = 13 .... – .... = 7 6, 20, 14 ... + .... = .... ... + .... = .... .... – ... = .... ... – .... = .... 8, 20, 12 .................. .................. .................. .................. .... 15, 20, 5 .................. .................. .................. .................. ....
Publicidad