Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Estats de la matèria i mescles

39.112 visualizaciones

Publicado el

Estats de la matèria. Mescles i dissolucions. Separacions de mescles. 3r ESO

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Estats de la matèria i mescles

 1. 1. 2- ESTATS DE LA MATÈRIA I MESCLES Lurdes Morral
 2. 2. 1-ESTATS D’AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA
 3. 3. 1-Estats d’agregació de la matèria <ul><li>La matèria es pot presentar en tres estats físics: sòlid, líquid i gas. </li></ul><ul><li>Quan una substància canvia d’estat, la massa es manté constant , però el volum canvia. </li></ul>www
 4. 4. Líquids Tenen volum fix No tenen forma determinada No es poden comprimir Flueixen Gasos No tenen forma ni volum propis, omplen totalment el recipient tancat S’expandeixen Es poden comprimir fàcilment Flueixen Sòlids Tenen volum fix Tenen forma determinada No es poden comprimir No flueixen
 5. 5. 2-TEORIA CINETICOMOLECULAR
 6. 6. 2-Teoria cineticomolecular dels gasos <ul><li>El fet de que tots els gasos es comportin de la mateixa manera respecte les variacions de temperatura i pressió, suggereix que la constitució interior dels gasos ha de ser essencialment la mateixa. </li></ul>
 7. 7. 2-Teoria cineticomolecular dels gasos <ul><li>Els gasos estan constituïts per un nombre molt elevat de molècules en moviment. </li></ul><ul><li>Les molècules xoquen entre si i contra les parets del recipient. </li></ul><ul><li>La pressió contra les parets és conseqüència dels xocs . </li></ul><ul><li>Les molècules són molt petites i separades entre si  forces d’atracció nul·les </li></ul><ul><li>Velocitat de les partícules depèn de la temperatura </li></ul>
 8. 8. La trajectòria que segueix una molècula és similar a la de la figura. Cada canvi de direcció correspon a un xoc contra una altra partícula o contra les parets del recipient. Les molècules del gas són petitíssimes i estan molt separades. Es poden comprimir Forces d’atracció nul.les S’expandeixen
 9. 9. Partícules fortament unides, tenen forma fixa . Estan molt juntes i no es mouen, només vibren tenen volum fix i per tant no es poden comprimir . Partícules unides, però no tant fort com en els sòlids No tenen forma fixa Estan juntes No es poden comprimir S’expandeixen , ja que no hi ha forces d’atracció (partícules independents que es mouen en desordre) Es poden comprimir fàcilment, doncs les partícules estan molt separades No tenen forma ni volum propis, omplen totalment el recipient tancat Gasos Líquids Sòlids www
 10. 10. 2-Teoria cineticomolecular dels gasos www
 11. 11. 3-CANVIS D’ESTAT
 12. 12. Cambios de estado SUBLIMACIÓ FUSIÓ VAPORITZACIÓ SOLIDIFICACIÓ CONDENSACIÓ SUBLIMACIÓ REGRESIVA LÍQUID SÒLID GAS 3-Canvis d’estat www
 13. 13. 3-Canvis d’estat
 14. 14. 3-Canvis d’estat
 15. 15. 4-LES TEMPERATURES DE FUSIÓ I D’EBULLICIÓ
 16. 16. <ul><li>La temperatura a què es fon una substància a pressió atmosfèrica, s’anomena temperatura de fusió o punt de fusió. </li></ul><ul><li>La temperatura a què bull una substància a pressió atmosfèrica, s’anomena temperatura d’ebullició o punt d’ebullició . </li></ul>4-Les temperatures de fusió i ebullició
 17. 17. <ul><li>Dedueix l’estat físic de les següents substàncies a -50 o C i a 90 o C. </li></ul>4-Les temperatures de fusió i ebullició líquid sòlid líquid líquid gasós sòlid sòlid gasós gasós gasós
 18. 18. <ul><li>La corba d’escalfament d’una substància pura és aquesta: </li></ul>4-Les temperatures de fusió i ebullició s+l l+g s l g t. eb. t. f. www
 19. 19. La corba d’escalfament d’una substància pura és aquesta: 4-Les temperatures de fusió i ebullició
 20. 20. <ul><li>De la mateixa manera que hi ha una escala de temperatura centígrada o Celsius, existeix una escala de temperatura que anomenem absoluta. </li></ul><ul><li>Cada grau d’aquesta escala s’anomena kelvin i es simbolitza por K. </li></ul>Escala absoluta de temperatura T (K) = t (ºC) + 273
 21. 21. <ul><li>Mentre duren els canvis d’estat d’una substància pura, la temperatura es manté constant. </li></ul><ul><li>L’energia absorbida o alliberada durant el procés s’anomena calor latent de canvi d’estat. </li></ul><ul><li>Ex: 1g gel a aigua líquida, cal 334 J </li></ul>Calor latent
 22. 22. 5-Interpretació cinètica de la temperatura <ul><li>En augmentar la temperatura , augmenta la velocitat de les partícules i fan més xocs,  la pressió augmenta. </li></ul>www
 23. 23. <ul><li>En disminuir el volum , a temperatura constant, la pressió augmenta . </li></ul>6-Interpretació cinètica de la pressió www
 24. 24. 7- MATÈRIA HOMOGÈNIA I HETEROGÈNIA
 25. 25. 7-Matèria homogènia i heterogènia <ul><li>La matèria formada per una o més substàncies, segons l’aspecte es classifica en: </li></ul><ul><li>Matèria homogènia: </li></ul><ul><li>És la que té la mateixa composició i les mateixes propietats en qualsevol punt. </li></ul><ul><li>No es pot distingir parts diferenciades ni a ull nu ni amb l’ajuda d’un microscopi. </li></ul><ul><li>Matèria heterogènia: </li></ul><ul><li>És la que presenta propietats diferents en les diferents parts del sistema. </li></ul><ul><li>Es poden distingir parts diferenciades, a ull nu o bé amb un microscopi. </li></ul>
 26. 26. pel seu aspecte es classifica en per la seva composició es classifica en tenen tenen pel seu aspecte poden ser els seus components se separen mitjançant els seus components se separen mitjançant presenten HOMOGÈNIA HETEROGÈNIA MESCLES SUBSTÀNCIES PURES La matèria DIVERSOS COMPONENTS COMPONENT UN SOL PROPIETATS CARACTERÍSTIQUES HOMOGÈNIES HETEROGÈNIES CRISTAL·LITZACIÓ DESTIL·LACIÓ SEDIMENTACIÓ DECANTACIÓ FILTRACIÓ CENTRIFUGACIÓ DISSOLUCIÓ SELECTIVA SEPARACIÓ MAGNÈTICA
 27. 27. Matèria homogènia
 28. 28. Matèria heterogènia
 29. 29. 7-Matèria homogènia i heterogènia <ul><li>La matèria formada per una o més substàncies, segons la composició es classifica en: </li></ul>www
 30. 30. 8-MESCLES HETEROGÈNIES
 31. 31. 8.1-Les mescles heterogènies <ul><li>Formades per 2 o més components , que es distingeixen a simple vista (0’1mm) o amb l’ajuda d’un microscopi. </li></ul><ul><li>Segons la grandària de les partícules disperses en l’altre component, les mescles heterogènies s’anomenen: </li></ul><ul><ul><ul><li>mescles heterogènies (0’1 mm) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>suspensions (>10 -4 mm) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>col·loides (entre 10 -6 i 10 -4 mm) </li></ul></ul></ul>
 32. 32. 8.2-Les suspensions <ul><li>Són un tipus de mescles heterogènies formades per un sòlid dispers en un líquid (fase dispersant). </li></ul><ul><li>Les partícules disperses tenen una grandària més gran de 2·10 -4 mm. Ex: pintures, sucs. </li></ul><ul><li>Les partícules es poden separar per filtració o per sedimentació. </li></ul>
 33. 33. 8.3-Els col·loides <ul><li>Són un altre tipus de mescles heterogènies i no es poden separar per sedimentació </li></ul><ul><li>Les partícules disperses tenen un diàmetre comprès entre 1·10 -6 mm i 2·10 -4 mm. </li></ul><ul><li>Ex: maionesa, sang, escumes . </li></ul>
 34. 34. 8.3-Els col·loides
 35. 35. 8.3-Els col·loides
 36. 36. 9-MÈTODES DE SEPARACIÓ DE MESCLES HETEROGÈNIES
 37. 37. Mètodes de separació <ul><li>Segons les propietats dels components de les mescles heterogènies, triarem un mètode de separació o un altre. </li></ul>
 38. 38. 9.1- Sòlid + líquid <ul><li>Com podem separar una mescla formada per farina i aigua? </li></ul>Filtració <ul><li>Es basa en la diferent mida de les partícules que formen la mescla. </li></ul><ul><li>Tipus de filtració: </li></ul><ul><li>-a pressió atmosfèrica </li></ul><ul><li>- filtració al buit </li></ul>
 39. 39. EMBUT PAPER DE FILTRE FILTRE DE PLECS FILTRACIÓ
 40. 40. 9.1- Sòlid + líquid
 41. 41. 9.1b- Sòlid + líquid <ul><li>Com podem separar una mescla formada per argila i aigua? </li></ul>Sedimentació <ul><li>Permet separar sòlids que es trobin en suspensió en un líquid, per acció de la gravetat. </li></ul>
 42. 42. 9.1c-Components amb densitat diferent <ul><li>Com podem separar els glòbuls vermells del plasma sanguini? </li></ul>Centrifugació <ul><li>És una sedimentació ràpida. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Com podem separar una mescla formada per oli i aigua? </li></ul>9.2- Líquid + líquid EMBUT DE DECANTACIÓ Decantació <ul><li>Permet separar líquids immiscibles. </li></ul>www www
 44. 44. 9.3-Component amb propietats magnètiques <ul><li>Ferro d’altres substàncies. </li></ul>Separació magnètica
 45. 45. 9.4- Sòlids amb solubilitat diferent <ul><li>Com separarem sorra de la sal comuna? </li></ul>Dissolució selectiva <ul><li>Es basa en la diferència de solubilitat dels components d’una mescla afegint un tercer component. </li></ul>Afegim aigua i filtrem
 46. 46. 10-MESCLES HOMOGÈNIES
 47. 48. 10.1-Mescles homogènies <ul><li>També s’anomenen solucions o dissolucions </li></ul><ul><li>Formades per </li></ul>solut dissolvent Dissolvent Solut
 48. 49. 10.1-Mescles homogènies El dissolvent és el component majoritari i el solut el que es troba en menor quantitat. Gas Sòlid Líquid Gas Sòlid Solut Aire Gas Sucre en aigua Alcohol en aigua Oxigen en aigua Líquid Aliatge (acer, bronze: estany i coure) Sòlid Exemple Dissolvent
 49. 50. 11-MÈTODES DE SEPARACIÓ DE MESCLES HOMOGÈNIES
 50. 51. 11.1-Sòlid + líquid <ul><li>Com podem separar una dissolució formada per sal comuna i aigua? </li></ul>Cristal·lització <ul><li>Es basa en la diferència de punts d’ebullició dels components de la mescla. </li></ul>
 51. 52. Evaporació <ul><li>Es basa en la diferència de punts d’ebullició dels components de la mescla. </li></ul>Salines 11.1-Sòlid + líquid
 52. 53. <ul><li>Com podem separar una dissolució formada per alcohol etílic i aigua (components del vi)? </li></ul>11.2- Líquid + líquid Destil·lació <ul><li>Es basa en la diferència de punts d’ebullició dels components de la mescla. </li></ul><ul><li>Consisteix en una vaporització i posterior condensació . </li></ul>
 53. 54. www www Destil·lació www www
 54. 56. <ul><li>Com podem separar els pigments vegetals d’una planta? </li></ul>11.3-Altres separacions Cromatografia sobre paper <ul><li>Es basa en la diferència d ’afinitat dels components en la fase estacionària (paper) i fase mòbil (dissolvent o eluent). </li></ul>
 55. 57. 11.3-Altres separacions
 56. 58. HETEROGÈNIES DECANTACIÓ FILTRACIÓ DISSOLUCIÓ SELECTIVA SEPARACIÓ MAGNÈTICA Sòlid+líquid Líquid+líquid Sòlid+ ferro Sòlid+ sòlid (dif. solub) HOMOGÈNIES CRISTAL.LITZACIÓ DESTIL.LACIÓ Sòlid+líquid Líquid+líquid
 57. 59. 12-CONCENTRACIÓ DE LES SOLUCIONS
 58. 60. <ul><li>Podem distingir: </li></ul><ul><ul><li>Solució diluïda: poc solut en un volum determinat de dissolvent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solució concentrada : molt solut en un volum determinat de dissolvent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solució saturada: quant en una solució ja no es possible dissoldre més solut. </li></ul></ul>12-Concentració de les solucions <ul><li>El dissolvent és el component majoritari i el solut el que es troba en menor quantitat. </li></ul>
 59. 61. 12-Concentració de les solucions
 60. 62. 13- Com saber si una substància és pura o és una solució
 61. 63. 13- Com saber si una substància és pura o és una solució www

×