Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Slight Edge.pdf

Descargar para leer sin conexión

The Slight Edge: Turning Simple Disciplines into Massive Success and Happiness
Jeff Olson
Publication Date: 2013/01
Publisher: Greenleaf Book Group LLC (US)
The Slight Edge outlines the importance of doing small, little improvements in our everyday life to achieve a successful bigger picture, and how by focusing more on making better day-by-day choices you can shape a remarkable future.

The Slight Edge: Turning Simple Disciplines into Massive Success and Happiness
Jeff Olson
Publication Date: 2013/01
Publisher: Greenleaf Book Group LLC (US)
The Slight Edge outlines the importance of doing small, little improvements in our everyday life to achieve a successful bigger picture, and how by focusing more on making better day-by-day choices you can shape a remarkable future.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Slight Edge.pdf (20)

Más de maruay songtanin (20)

Anuncio

Slight Edge.pdf

 1. 1. พลตรี มารวย ส่งทานินทร์ maruays@hotmail.com 17 ตุลาคม 2565
 2. 2. Jeff Olson Publication Date: 2013/01 Publisher: Greenleaf Book Group LLC (US) The Slight Edge outlines the importance of doing small, little improvements in our everyday life to achieve a successful bigger picture, and how by focusing more on making better day-by-day choices you can shape a remarkable future.
 3. 3. เกี่ยวกับผู้ประพันธ์  Jeff Olson บรรยายให้กับผู้ชมหลายพันคนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เขา ได้ช่วยบุคคลหลายแสนคนให้บรรลุอิสรภาพทางการเงินและความเป็นเลิศส่วนบุคคลในระดับที่ดีขึ้ น  Jeff ทางานร่วมกับบริษัทการขาย การตลาด และการจัดจาหน่ายหลายบริษัท ที่แตกต่างกันสามแห่ง ให้กลายเป็นองค์กรมูลค่าหลายล้านเหรียญ จนกลายเป็น CEO ของบริษัทหนึ่งในนั้น  จากประสบการณ์นั้น เขาได้ก่อตั้ง The People's Network ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทฝึกอบรมการพัฒนา ส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เขาได้ผลิตรายการโทรทัศน์มากกว่า 900 รายการ เกี่ยวกับความ เป็นเลิศส่วนบุคคลด้านสุขภาพ การเงิน ความสัมพันธ์ และอื่นๆ
 4. 4. เกริ่นนา  ทุกคนต้องการประสบความสาเร็จ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใด โอกาสที่คุณอยากจะเป็นที่รู้จักใน ฐานะผู้มีผลงานชั้นนา มั่งคั่งร่ารวย และมีชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขและสมหวัง ซึ่งดูเหมือน สถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบใช่ไหม แต่เมื่อฝันกลางวันสิ้นสุดลง คุณพร้อมจะทางานนั้นหรือไม่?  หลายคนตกหลุมพรางของความคิดที่ว่า ความสาเร็จในชั่วข้ามคืนเป็นไปได้ โดยแท้จริงแล้ว การ บรรลุความเป็นเลิศ มักเป็นผลมาจากการทางานหนักและความมุ่งมั่นทุกวันเป็นเวลาหลายปี เมื่อคุณ มองภาพใหญ่มันง่ายที่จะหลงทาง และรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างจุดเริ่มต้นและเส้นชัยนั้นกว้างเกินไป
 5. 5.  อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ จะมีความชัดเจนมากขึ้ น และช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้  The Slight Edge โดย Jeff Olson สอนวิธีการทาเช่นนั้น โดย เปลี่ยนกรอบความคิดของคุณ ด้วยการนาการเปลี่ยนแปลง เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของคุณ ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ที่จะ ส่งผลตอบแทนในระยะยาว
 6. 6. สามบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้  1. ทางเลือกที่เราทาทุกวัน เป็นตัวกาหนดอนาคตของเรา (The choices we make every day define our future.)  2. อยู่ใน 5% แรกของคนที่ประสบความสาเร็จ ด้วยการทาความเข้าใจเรื่องการหมั่นทาทีละเล็กทีละ น้อย (Be in the top 5% of successful people by understanding The Slight Edge.)  3. เรียนรู้กระบวนการตั้งเป้าหมายสามขั้นตอน ที่สามารถช่วยให้คุณติดตามผลได้ (Learn the three- step goal-setting process that can help you stay on track.)
 7. 7. บทเรียนที่ 1: ทุกวันเราต้องเลือก ระหว่างความสาเร็จหรือความล้มเหลว  ปรัชญาเบื้ องหลัง The Slight Edge คือความสาเร็จที่เป็ นผลมาจากการดาเนินการซ้าๆ ในช่วงเวลาที่ สม่าเสมอ เมื่อคุณนาความคิดนี้ มาใช้ คุณจะต้องปฏิบัติตามทันทีจึงจะได้ผล ดังนั้น ทุกสิ่งที่เราทาใน แต่ละวัน จะต้องตรงกับความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะประสบความสาเร็จ  นี่คือสิ่งที่จะเข้าครอบงาจิตใจของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนั้น เช่น เมื่อคุณกาลังคิดว่าจะ กินอะไรดี หรือเมื่อคุณเลือกที่จะเข้านอนเร็วขึ้ นแทนที่การนอนดึก ขั้นแรก คุณต้องเลือกสภาวะจิตใจ ที่โดดเด่นของคุณ ไม่ว่าคุณมีความคิดที่แต่จะกล่าวโทษหรือความคิดที่จะชนะ
 8. 8.  คนประเภทแรกชอบคิดว่าตนเองตกเป็นเหยื่อ และโทษความโชคร้ายในชีวิตสาหรับความล้มเหลว คนประเภทที่สองรับผิดชอบต่อการกระทาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความท้า ทาย คุณควรตั้งเป้าที่จะเป็ นแบบที่สองให้มากขึ้ น แล้วตรวจสอบจุดเน้นของคุณว่า คุณควรมุ่งสู่ อนาคตหรืออดีต?  แทนที่จะจมอยู่กับความเสียใจ คุณควรนาประสบการณ์ในอดีตมาเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนชีวิต คนทั้ง สองกลุ่มต่างกันไม่ใช่เพราะการปฏิบัติต่อชีวิตของฝ่ ายหนึ่งดีกว่าอีกฝ่ าย แต่เป็นเพราะวิธีที่พวกเขา เลือกที่จะตอบสนอง เพราะทุกวัน คุณมีทางเลือกระหว่างการสร้างชีวิตที่ประสบความสาเร็จอย่าง แข็งขัน หรือจมปลักอยู่ในที่ที่คุณอยู่
 9. 9. บทเรียนที่ 2: เรียนรู้ที่จะชื่นชมผลงานของคุณที่มองไม่เห็น เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่คน 95% ไม่ทา  คาดว่ามีคนเพียงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่บรรลุเป้าหมายในชีวิต คนเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เข้าใจว่า The Slight Edge เกี่ยวกับอะไรเท่านั้น แต่พวกเขายังเต็มใจจะทางานที่ 95% ของเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจ ดังนั้น หากคุณคิดว่า ทางเลือกเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจาวันไม่ได้สร้างความแตกต่างในระยะยาว คุณจะต้องคิดใหม่  อะไรทาให้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่บรรลุเป้าหมายและผู้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย อยู่ที่การเลือกสิ่งที่จะ ทาในทุกๆ วัน เราเลือกออกกาลังกายได้ 15 นาทีหรือไม่ทา เราเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพสาหรับ วันนี้ หรือทานอาหารขยะ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันเหล่านี้ จะกาหนดอนาคต ของเราในที่สุด
 10. 10.  เมื่อถึงเวลาที่คุณสังเกตได้ว่า มีใครบางคนมีความได้เปรียบเหนือคุณ มันก็สายเกินไปที่จะตามทัน พวกเขา นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่ธรรมดาๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจาวัน ที่ดูเหมือนมองไม่เห็น คุณค่าในขณะที่คุณทา แต่เมื่อรวมกันแล้ว สิ่งเหล่านี้ กาลังสร้างอนาคตของคุณ คนที่ประสบ ความสาเร็จ รู้และใช้ประโยชน์จากแนวคิดนี้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง  ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่ประสบความสาเร็จ จะใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้ และดาเนินตามหลักปรัชญา ที่ว่า สิ่งที่พวกเขาทาอยู่ในขณะนี้ ว่าไม่สาคัญ ความจริงก็คือ ความสาเร็จค่อยเป็นค่อยไปและความ ล้มเหลวก็เช่นกัน หากคุณต้องการทาให้ตัวเองในอนาคตภูมิใจ คุณจะต้องทาอะไรในปัจจุบันและทา ทุกวัน
 11. 11. บทเรียนที่ 3: การนากระบวนการกาหนดเป้าหมายสามขั้นตอนไปใช้ จะทาให้คุณนาหน้าไปได้ไกล  หากต้องการบรรลุเป้าหมาย คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ได้ การใช้กระบวนการกาหนดเป้าหมายสาม ขั้นตอนสามารถทาให้คุณนาหน้าได้ไกล ทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการเขียนเป้าหมายของคุณ จากนั้นให้คิด นึกภาพนั้นทุกวัน และพัฒนาแผนปฏิบัติการ  1.) เขียนเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนและเรียบง่าย จากนั้นอ่านออกเสียง วิธีนี้ จะช่วยยึดติด ความคิดนี้ ไว้ในหัวของคุณ ให้จดไว้บนกระดาษ (หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์) การเขียนวัตถุประสงค์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณจะบรรลุเป้าหมายและจดจาได้ในระยะยาว
 12. 12.  2.) ดูเป้าหมายทุกวัน คุณควรดูเป้าหมายทุกวัน (ไม่ว่าจะตื่นนอนหรือก่อนนอน) และถามตัวเองว่า คุณได้ทาอะไรเพื่อเป้าหมายเหล่านั้นในวันนั้นหรือไม่ ถ้าไม่ ทาไม? แล้วพรุ่งนี้ คุณจะทาอะไรที่ แตกต่างออกไป  ลองทาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจาวันของคุณ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ เพิ่มขึ้ นเมื่อเวลาผ่านไป จนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น! บางคนพบว่าการมองเห็น เป้าหมายที่เขียนไว้ช่วยได้ เพราะพวกเขามักจะคอยดูในช่วงเวลาที่ลาบากใจหรือเมื่อไม่มีแรงกระตุ้น  3.) พัฒนาแผน: เมื่อคุณจดเป้าหมายของคุณแล้ว มองดูมันทุกวัน และถามตัวเองว่าทาไมยังไม่ สาเร็จ ถึงเวลาพัฒนาแผนเพื่อก้าวไปข้างหน้า! ตั้งเป้าหมายสุดท้ายของคุณ แล้วแบ่งงานใหญ่ ออกเป็ นชิ้ นเล็ก ๆ โดยให้มีวัตถุประสงค์ในขนาดที่พอดี
 13. 13. สรุป  หนังสือเรื่อง Slight Edge มอบเครื่องมือเพื่อเริ่มต้นสร้างชีวิตที่คุณต้องการ หากคุณยังติดใจว่าเป็น เรื่องยากที่จะทาตามแผน หรือในทางกลับกันคุณมีความคิดว่าอยากจะไล่ตามวัตถุประสงค์หลัก หนังสือเล่มนี้ เหมาะสาหรับคุณ  บอกลาการผัดวันประกันพรุ่ง และมุ่งใช้ความคิดของคุณเพื่อให้การกระทาของคุณเป็นไปตามนั้น การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้ นเริ่มต้นจากภายใน และหนังสือเล่มนี้ ได้ให้ขั้นตอนที่ถูกต้องและ การนาไปปฏิบัติได้เพื่อเริ่มต้นตามเส้นทางนั้น
 14. 14. 10 ข้อคิด  1. ทากิจวัตรประจาวันซ้าๆ + เวลา = ได้ผลลัพธ์ที่ยากจะเอาชนะได้ (Consistently repeated daily actions + time = unconquerable results)  2. ปรับปรุง 1% ในแต่ละวัน = 365% ใน 1 ปี (1% improvement each day = 365% in 1 year)  3. ปรัชญา: เพาะชา เพาะปลูก เก็บเกี่ยว (Philosophy: Plant, Cultivate, Harvest)  4. 95% ของผู้คนใช้ชีวิตปานกลาง จงเป็นส่วนหนึ่งของ 5% (95% of the people live a mediocre life; be part of the 5%)  5. ปรัชญาสร้างทัศนคติ ส่งผลการกระทา สร้างผลลัพธ์ ซึ่งสร้างชีวิตของคุณ (Your philosophy creates your attitudes, which create your actions, which create your results, which create your life.)
 15. 15.  6. การกระทาเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันทาได้ง่าย แต่ก็ทาได้ไม่ง่ายเช่นกัน (Little daily actions are easy to do, but also easy not to do)  7. ผลลัพธ์จะมองไม่เห็นในตอนเริ่มต้น (Results are invisible in the beginning)  8. การกระทาเล็กๆ น้อยๆ ดูเหมือนไม่มีนัยสาคัญ แต่ผลรวมแล้วได้มาก (Little actions seem insignificant, but they add up)  9. แสดงออก แสดงออกอย่างสม่าเสมอ มุ่งมั่นไปให้ไกล ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Show up, show consistently, commit for the long haul, practice integrity)  10. ผลกระทบของเวลาเมื่อทบต้นแล้ว มีผลมาก (The effect of time compounding is huge!)
 16. 16. ประโยคเด็ด  นิสัยมีสองประเภทคือ นิสัยที่ช่วยให้ดีขึ้ นและนิสัยที่ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้ น (There are two kinds of habits: Those that serve you, and those that don’t.)  การเดินทางเริ่มต้นด้วยก้าวแรก ไม่ใช่ด้วยการคิดที่จะก้าว (The journey starts with a single step — not with thinking about taking a step.)  ทุกครั้งที่คุณเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็ นความก้าวหน้า มันเป็ นผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ต่อเนื่องกัน ซึ่งทาอย่างสม่าเสมอเมื่อเวลาผ่านไป (Any time you see what looks like a breakthrough, it is always the end result of a long series of little things, done consistently over time.)
 17. 17. Lao-tzu, The Way of Lao-tzu Chinese philosopher (604 BC - 531 BC)

×