Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Pelan strategik bola tampar 2010

  1. PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL PENGURUSAN : SUKAN DAN PERMAINAN JADUAL 2 SUB-UNIT : PERSATUAN BOLA TAMPAR 1 STRATEGI Merancang aktiviti yang lebih menarik OBJEKTIF Kehadiran murid dalam kelab meningkat Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh / hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi 1. 2. Rekacipta Pameran Kelab Seni Kreatif Guru penasihat dan murid Kelab Kemahiran Hidup Guru penasihat dan murid Kelab Kemahiran Hidup Mac- Mei Ogos RM50 RM30 Mencungkil bakat murid supaya lebih kreatif dan inovatif Memupuk minat murid dalam bidang reka cipta Menghasilkan sesuatu untuk kegunaan harian Semua hasil kerja murid Kelab Kemahiran Hidup Laporan Mingguan Laporan untuk dokumentasi PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL Perancangan Strategik MS: 1
  2. PENGURUSAN : KOKURIKULUM JADUAL 2 SUB-UNIT : KELAB KEMAHIRAN HIDUP 2 STRATEGI Pendedahan bidang rekaan yang lebih meluas OBJEKTIF Menanam minat murid terhadap reka cipta Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh / hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi 1. Lawatan a) Pusat Kraftangan Penyelaras, guru penasihat 21 Mei 2010 RM150 Meningkatkan pengetahuan murid dalam bidang reka cipta Menambah pengetahuan murid dalam bidang rekaan Laporan dalam bentuk dokumentasi Perancangan Strategik MS: 2
  3. Jadual 3 : PELAN OPERASI Nama Projek : Rekacipta Rasional : Merancang aktiviti yang lebih menarik Objektif : Kehadiran murid dalam kelab meningkat Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : 13Mac – 20 Mei 2010 Kumpulan Sasaran : Semua guru dan murid Kelab Kemaahiran Hidup BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI 1. Mesyuarat, minit mesyuarat dan merangka perjalanan aktivti. Guru penasihat, guru pembimbing dan murid Kelab Kemahiran Hidup 2 bulan sebelum perlaksanaan 2. Penyediaan kertas kerja Guru Penasihat Kelab Kemahiran Hidup 1 bulan sebelum perlaksanaan 3. Penyediaan bahan aktiviti Guru penasihat, guru pembimbing dan murid Kelab Kemahiran Hidup 2 minggu sebelum perlaksanaan 4. Perlaksanaan aktiviti Semua guru dan murid Kelab Kemahiran Hidup 29 Mac – 2 April 2010 5. Dokumentasi Setiausaha Kelab Kemahiran Hidup 2 minggu selepas perlaksanaan aktiviti Perancangan Strategik MS: 3
  4. Jadual 3 : PELAN OPERASI Nama Projek : Pameran Kelab Kemahiran Hidup Rasional : Mempamerkan hasil kerja murid. Objektif : Memupuk minat murid dalam bidang rekacipta Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : 2 Ogos 2010 Kumpulan Sasaran : Semua guru dan murid BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI 1. Mesyuarat, penyediaan minit mesyuarat Semua guru penasihat Kelab Kemahiran Hidup 1 bulan sebelum perlaksanaan 2. Penyediaan tempat Semua guru penasihat dan AJK Kelab Kemahiran Hidup Seminggu sebelum pameran 3. Perlaksanaan pameran mini Semua guru penasihat dan AJK Kelab Kemahiran HIdup 1 hari 4. Dokumentasi Semua guru penasihat Kelab Kemahiran Hidup 1 hari selepas pameran Jadual 3 : PELAN OPERASI Perancangan Strategik MS: 4
  5. Nama Projek : Lawatan Rasional : Memperkenalkan murid dengan bidang rekacipta. Objektif : Murid dapat meluaskan pengetahuan terhadad bidang rekacipta. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : 21 Mei 2010 Kumpulan Sasaran : Semua guru penasihat dan ahli Kelab Kemahiran Hidup. BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI 1. Penyediaan kertas kerja Guru penasihat Kelab Kemahiran Hidup 1 bulan sebelum perlaksanaan 2. Menghantar surat kepada ibu bapa Guru penasihat Kelab Kemahiran Hidup 2 minggu sebelum perlaksanaan 3. Penyediaan bahan aktiviti Guru penasihat Kelab Kemahiran Hidup, GPK Kokurikulum dan Guru Besar 1minggu sebelum perlaksanaan 4. Perlaksanaan aktiviti Guru penasihat Kelab Kemahiran Hidup, GPK Kokurikulum dan Guru Besar 21 Mei 2010 5. Dokumentasi Guru penasihat Kelab Kemahiran Hidup 2 minggu selepas perlaksanaan aktiviti JADUAL 4 : LAPORAN KAJIAN SEPARUH PENGGAL. Perancangan Strategik MS: 5
  6. TERAS : FOKUS : STRATEGI PELAKSANAAN : Status Pelaksanaan PELANPELAN TINDAKANTINDAKAN INDIKATORINDIKATOR SASARANSASARAN 2009-20112009-2011 TAHAP 20092009 20092009 20102010 2011 PELAKSANAPELAKSANA CATATANCATATAN ULASAN : ... DISEDIAKAN OLEH : DISEMAK OLEH : TARIKH : TARIKH : JADUAL 4 : LAPORAN KAJIAN AKHIR TAHUN. Perancangan Strategik MS: 6
  7. TERAS : FOKUS : STRATEGI PELAKSANAAN : Status Pelaksanaan PELANPELAN TINDAKANTINDAKAN INDIKATORINDIKATOR SASARANSASARAN 2009-20112009-2011 TAHAP 20092009 20092009 20102010 2011 PELAKSANAPELAKSANA CATATANCATATAN ULASAN : Perancangan Strategik MS: 7
  8. PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS ISU STRATEGIK : DALAMAN LUARAN KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN(WEAKNESSES) PELUANG(OPPORTUNITIES) S+O W+O CABARAN (THREATS) S+T W+T Perancangan Strategik MS: 8
Publicidad