แบบฝึกหัดบทที่ 4

2.109 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.109
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

แบบฝึกหัดบทที่ 4

  1. 1. แบบฝึก หัด บทที่ 41. การสื่อสารใดใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. คำาพูด 2. โทรเลข 3. โทรศัพท์ 4. อินเทอร์เน็ต2. ข้อความใดเป็นประโยชน์ของการสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ความถูกต้องของข้อมูล 2. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล 3. ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล 4. ถูกทุกข้อ3. สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานชองระบบการ สื่อสารข้อมูล 1. ผู้ส่ง/ผู้รับ 2. ข้อมูล/ข่าวสาร 3. เทคโนโลยีการสื่อสาร
  2. 2. 4. สื่อกลางในการส่งข้อมูล4. การรับ-ส่งข้อมูลใช้ลักษณะการสื่อสารแบบใด 1. การสื่อสารทางเดียว 2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา 3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา 4. ถูกทุกข้อ5. สายนำาสัญญาณชนิดใดที่ใช้สัญญาณไฟฟ้า 1. สายยูทีพี 2. สายเอสทีพี 3. สายโคแอกซ์ 4. สายไฟเบอร์ออปติก6. สื่อกลางใดใช้ในการสื่อสารแบบไร้สาย 1. อินฟราเรด 2. ข. ไมโครเวฟ 3. คลื่นวิทยุ 4. ถูกทุกข้อ
  3. 3. 7. เครือข่ายใดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ส่วนบุคคล 1. MAN 2. LAN 3. PAN 4. WAN8. P2P Network มีลักษณะอย่างไร 1. มีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลเป็น อย่างดี 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายสามารถให้ บริการได้อย่างเดียว 3. เป็นระบบเครือข่ายที่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และการบำารุงรักษาค่อนข้างดี 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเป็นได้ ทั้งเครื่องให้บริการและรับบริการได้ในขณะ เดียวกัน

×