Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Jornada             Jornada“NOVETATS EN EL REGIM DEL COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ “NOVETATS EN EL REGIM DEL COME...
INDEX PRESENTACIÓ               INDEX PRESENTACIÓ • Introducció • Canvis Normatius • Autoritzacions CO2 p...
INTRODUCCIÓ                     INTRODUCCIÓ  Els canvis afecten a nous titulars per l’ampliació del’...
Canvis Normatius              Canvis NormatiusDecisió de la Comissió, de 27 dabril de 2011, per la qual esde...
Canvis Normatius              Canvis NormatiusLlei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei ...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Canvis en les Autoritzacions 2013-2020:  Noves ac...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020 Noves activitats i gasos :GuixFundicionsProducció...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Nous nivells de plantejament (2):En cas de costos ...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Nous nivells de plantejament (Resum):  Flux font...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020 Pla de Seguiment : Els plans hauran destar aprova...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Les instal·lacions hauran de notificar abans del 3...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Es considera que una instal·lació ha cessat parcia...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020De conformitat amb l’art. 24, la COM està desenvol...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Lart. 12.3 del Reglament de Seguiment i Notificaci...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Notificació de millores en la metodologia de segui...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Ús de sistemes automatitzats d’intercanvi de dades...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Nous criteris de Costos irraonables :Costos irraon...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Freqüències danàlisis (art. 25 nou Reglament):La T...
Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020La Comissió Europea te previst el Desenvolupament ...
PLA DE SEGUIMENT                   PLA DE SEGUIMENTCapítol II del Reglament de Seguiment iNotificació.Co...
Altres canvis                     Altres canvis Registre únic Europeu Nova metodologia d’assignació ...
Exclussió de petites instal·lacions   Exclussió de petites instal·lacions  Quadre resum distribució territorial exclusi...
CONCLUSIONS                        CONCLUSIONSPel proper període de Comerç 2013-2020, a conseqüènci...
CONCLUSIONS                         CONCLUSIONSA partir de la publicació al DOUE dels nous Reglame...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Canvis en el Règim del Comerç de Drets d’Emissió de GEH pel període 2013-2020

1.245 visualizaciones

Publicado el

Jornada:Novetat en el règim del comerç de drets d'emissió de GEH en el període 2013-2020. Nova gestió financera de la cartera de CO2.
Josep Ignasi Olivella Comas

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Canvis en el Règim del Comerç de Drets d’Emissió de GEH pel període 2013-2020

 1. 1. Jornada Jornada“NOVETATS EN EL REGIM DEL COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ “NOVETATS EN EL REGIM DEL COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ DE GEH PERÍODE 2013-2020 DE GEH PERÍODE 2013-2020 NOVA GESTIÓ FINANCERA DE LA CARTERA DE CO2” NOVA GESTIÓ FINANCERA DE LA CARTERA DE CO2”16 h. Benvinguda i ipresentació de la Jornada. 16 h. Benvinguda presentació de la Jornada. Assumpta Farran i iPoca. Directora general de Qualitat Ambiental. Assumpta Farran Poca. Directora general de Qualitat Ambiental.16:15 h. Canvis en el Règim del Comerç de Drets d’Emissió de GEH pel 16:15 h. Canvis en el Règim del Comerç de Drets d’Emissió de GEH pelperíode 2013-2020. període 2013-2020. Josep Olivella Comas. Direcció General de Qualitat Ambiental. Josep Olivella Comas. Direcció General de Qualitat Ambiental.17:00 h. Reptes per la gestió del CO2. 17:00 h. Reptes per la gestió del CO2. Ismael Romeo. Sendeco2 Ismael Romeo. Sendeco217:45 h. Canvis en el mercat regulat de drets d’emissió període 2013-2020. 17:45 h. Canvis en el mercat regulat de drets d’emissió període 2013-2020. Iria Flavia Peñalva; Iker Larrea. Factor CO2 Iria Flavia Peñalva; Iker Larrea. Factor CO218:30 h. Clausura 18:30 h. Clausura Elvira Carles. Fundació Empresa i iClima. Elvira Carles. Fundació Empresa Clima. Data: dilluns dia 25 de juny de 2012, de 16:00 a 18:30 hores. Lloc: Sala d’Actes Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental Jornada Jornada “NOVETATS EN EL REGIM DEL COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ “NOVETATS EN EL REGIM DEL COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ DE GEH PERÍODE 2013-2020 DE GEH PERÍODE 2013-2020 NOVA GESTIÓ FINANCERA DE LA CARTERA DE CO2” NOVA GESTIÓ FINANCERA DE LA CARTERA DE CO2” Canvis en el Règim del Comerç de Drets d’Emissió de GEH pel període 2013-2020 Josep Ignasi Olivella Comas 25 de juny de 2012 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 1
 2. 2. INDEX PRESENTACIÓ INDEX PRESENTACIÓ • Introducció • Canvis Normatius • Autoritzacions CO2 període 2013-2020 • Pla de Seguiment 2013-2020 • Altres canvis • ConclusionsGeneralitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat Ambiental INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ Els canvis recents i propers en la regulació normativadel Règim del Comerç de Drets d’Emissió de Gasosamb Efecte d’Hivernacle pel proper període 2013-2020tindran importants implicacions en el funcionamenthabitual del sistema que afectaran a les obligacions iactuacions dels titulars de les instal·lacions afectades,dels òrgans competents de l’Administració i elsverificadors.Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat Ambiental 2
 3. 3. INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ Els canvis afecten a nous titulars per l’ampliació del’àmbit amb nous sectors i gasos Per a totes les instal·lacions afectades hi haurannoves obligacions de seguiment i notificació, canvis enels plans de seguiment a elaborar i notificar pels titulars,la possibilitat d’exclusió de petites instal·lacions,revisions periòdiques de les Autoritzacions, etc... Desaparició de l’assignació gratuïta de dretsd’emissió com a via principal en l’obtenció de drets perpart del titulars afectats, canvis en la metodologiad’assignació gratuïta, aparició de la subhasta de dretsd’emissió, Registre únic Europeu, ... Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental Canvis Normatius Canvis Normatius Directiva 2008/101/CE. Inclou aviació en EU-ETS (2012) Directiva 2009/29/CE Modifica Directiva 2003/87/CE. Afecta a noves activitats i nous gasos i introdueix canvis significatius pel proper període 2013-2020 Decisió de la Comissió 2011/540/UE, de 18 dagost de 2011, per la qual es modifica la Decisió 2007/589/CE en relació amb la inclusió de directrius per al seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de noves activitats i gasos. Reglament (UE) número 1193/2011 de la Comissió, de 18 de novembre de 2011 per qual sestableix el Registre de la Unió per al període de comerç que comença l1 de gener de 2013 Reglament (UE) número 1031/2010 de la Comissió, de 12 de novembre de 2010 sobre el calendari, la gestió i altres aspectes de les subhastes dels drets demissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 3
 4. 4. Canvis Normatius Canvis NormatiusDecisió de la Comissió, de 27 dabril de 2011, per la qual esdeterminen les normes transitòries de la Unió per alharmonització de lassignació gratuïta de drets demissióDecisió de la Comissió, de 9 de juliol de 2010, relativa a laquantitat de drets demissió que shan dexpedir per al conjunt dela Comunitat el 2013 de conformitat amb el règim de comerç dedrets demissió de la UE.Decisió de la Comissió de 24 desembre 2009, per la qual esdetermina, de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE, una llistadels sectors i subsectors que es consideren exposats a un riscsignificatiu de fuga de carboni.Nous Reglaments Seguiment i Notificació i Verificació iAcreditació (Els dos Reglaments saplicaran a partir de l’1 degener de 2013)Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat Ambiental Canvis Normatius Canvis NormatiusGeneralitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat Ambiental 4
 5. 5. Canvis Normatius Canvis NormatiusLlei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005,de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de dretsdemissió de gasos amb efecte d’hivernacle, per perfeccionar iampliar el règim general de comerç de drets demissió i inclourelaviació en aquest.Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual sestableixenles bases dels sistemes de seguiment i verificació demissions degasos defecte hivernacle en les instal·lacions incloses en làmbitdaplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula elrègim del comerç de drets demissió de gasos defecte hivernacle.Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat Ambiental Canvis Normatius Canvis NormatiusReial Decret 1715/2010, de 17 de desembre, pel qual és designalEntitat Nacional dAcreditació (ENAC) com a Organisme nacionaldAcreditació dacord amb el que estableix el Reglament (CE)núm. 765/2008 del Parlament Europeu i el Consell, de 9 de juliolde 2008Reial Decret 101/2011, de 28 de gener, pel qual sestableixen lesnormes bàsiques que han de regir els sistemes d‘acreditació iverificació de les emissions de gasos amb efecte dhivernacle iles tones-quilòmetre dels operadors aeris i de les sol·licitudsdassignació gratuïta transitòria dinstal·lacions fixes a l‘àmbitdaplicació de la Llei 1/2005.Reial Decret 301/2011, de 4 de març, sobre mesures de mitigacióequivalents a la participació en el règim de comerç de dretsdemissió a efectes de lexclusió de petites instal·lacions.Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat Ambiental 5
 6. 6. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Canvis en les Autoritzacions 2013-2020: Noves activitats i gasos Nous nivells de plantejament i canvis en la interpretació delsnivells en les diferents categories d’instal·lacions. Disposicions sobre transferències de CO2. Revisions periòdiques de les Autoritzacions Inclusió del Pla de Seguiment en les Autoritzacions Possibilitat d’aprovació de les modificacions dels plans deseguiment sense modificació de lautorització. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Canvis en les Autoritzacions 2013-2020 cont: Nous requeriments de notificacions: Informes de millora,cessaments parcials d’activitats Ús de sistemes automatitzats d’intercanvi de dades Tractament de la biomassa. Nous criteris de Costos irraonables Freqüències danàlisis Tractament de les IBE Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 6
 7. 7. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020 Noves activitats i gasos :GuixFundicionsProducció d’alumini (perfluorocarburs)Producció dàcid nítric (òxid nitrós)Producció dàcid adípic (òxid nitrós)Producció dàcid de glioxal i àcid glioxílic (òxid nitrós)Producció damoníac.Fabricació de productes químics orgànics en brut.Producció dhidrogen (H2) i gas de síntesi.Producció de carbonat sòdic (Na2CO3) i bicarbonat sòdic (NaHCO3)Captura, transport i emmagatzematge de CO2Aviació Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Nous nivells de plantejament (1):El nou Reglament de Seguiment i Notificació incorpora nous nivellsde plantejament per el mètode de càlcul i una nova interpretació deles taules de nivells a aplicar a les diferents categoriesd’instal·lacions.Per als factors de càlcul de combustibles comercials estàndard i perinstal·lacions de la categoria A s’apliquen almenys els nivellsestablerts en lannex V.Per a la resta de casos (categories B i C) saplica el nivell més elevatsegons el que estableix lannex II. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 7
 8. 8. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Nous nivells de plantejament (2):En cas de costos irraonables o inviabilitat tècnica: Les instal·lacions de les categories A i B (fins a 500.000tCO2/any) poden aplicar fins a 2 nivells per sota del nivell més alt(nivell 1 com a mínim). Les instal·lacions de la categoria C (> 500.000 tCO2/any) podenaplicar fins a 1 nivell per sota del nivell requerit. Lautoritat competent pot permetre que sapliquin temporalment,durant un període màxim de 3 anys, nivells inferiors als establerts(nivell 1 mínim) si es demostren costos irraonables o inviabilitattècnica i es presenta un pla per assolir els nivells exigits. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020 Nous nivells de plantejament (3):Es poden utilitzar estimacions conservadores, sensenivells, per als fluxos-font de minimis, que consisteixinexclusivament en biomassa, i mescles de combustiblesamb fracció de biomassa major al 97%.Es permet com a mínim el nivell 1 per als fluxos-fontsecundaris. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 8
 9. 9. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Nous nivells de plantejament (Resum): Flux font Categoria A Categoria B Categoria C Principal Annex V Nivell mès alt Nivell mès alt mínim Annex II Annex II Principal (inviable 2 nivells 2 nivells 1 nivell inferior tècnicament o inferiors inferiors costos irraonables) Principal pero Mínim nivell 1 Mínim nivell 1 Mínim nivell 1 encara inviable tècnicament o costos irraonables (máx. 3 anys) Secundari El major nivell viable tècnicament i que no generi costos irraonables (mínim nivell 1) De minimis Estimació prudent, a menys que un nivell definit sigui alcanzable sense cost addicional Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Disposicions sobre transferències de CO2:CO2 transferit (art. 49):És el CO2 que es transfereix com a substància pura.Només es permet deduir de les emissions a notificar les que noshagin emès en la instal·lació i que shagin transferit fora cap ainstal·lacions de captura, transport i emmagatzematge geològic deCO2.Revisions periòdiques de les Autoritzacions:Les Autoritzacions s’hauran de revisar al menys cada 5 anys (art. 4de la Llei 1/2005 mod.) Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 9
 10. 10. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020 Pla de Seguiment : Els plans hauran destar aprovats abans de l1 de gener de 2013. El Pla de Seguiment ha de formar part de l’Autorització. Les modificacions dels plans de seguiment es poden aprovar sense modificació de lautorització. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Nous requeriments de notificacions: Informes de millora,cessaments parcials d’activitats :La Decisió 2011/278/CE per la qual sestableixen normesharmonitzades per a lassignació gratuïta, contempla novesobligacions de notificació als titulars.Article 24: "Els Estats membres shan dassegurar que els titularsdinstal·lacions presentin a lautoritat competent, com a màxim el 31 dedesembre de cada any, tota la informació pertinent sobre qualsevolcanvi previst o efectiu de la capacitat, del nivell de activitat i delfuncionament de la seva instal·lació. " Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 10
 11. 11. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Les instal·lacions hauran de notificar abans del 31 dedesembre (començant aquest any 2012):Ampliacions significatives de capacitat (Art. 20) (increment del nivelldactivitat duna sub-instal·lació que comporta un canvi físic ilassignació de més de 50.000 drets/any addicionals que representenalmenys un 5% de lassignació preliminar)Reduccions significatives de capacitat (art. 21) (mateixos criteris queper a les ampliacions significatives)Cessament dactivitats (Art. 22) (Sestableixen les condicions perconsiderar que una instal·lació ha cessat les seves activitats)Cessament parcial (art. 23) Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020El cessament d’activitat s’aplica a la instal·lació que noestigui funcionant i sigui tècnicament impossiblereprendre activitats o el titular no pugui garantir que lainstal·lació reprendrà activitats en un termini màxim de 6mesos (ampliable a 18 mesos per circumstànciesexcepcionals i imprevisibles). Implicarà la retirada del’Autorització i que no rebrà assignació gratuïta l’anysegüent a la comunicació. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 11
 12. 12. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Es considera que una instal·lació ha cessat parcialment lesseves activitats quan una de les seves sub-instal·lacions,que contribueixi com a mínim en un 30% a la quantitatanual final de drets demissió assignats gratuïtament a lainstal·lació, o amb lassignació de més de 50 000 dretsdemissió, redueixi el seu nivell dactivitat en un any civildonat com a mínim un 50% respecte al nivell dactivitatutilitzat per calcular lassignació de la sub-instal·lació(nivell d’activitat inicial) Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Lassignació de drets demissió a una instal·lació que cessiparcialment les seves activitats sha dajustar a partir delany següent a aquell durant el qual hagi cessatparcialment les seves activitats, de la manera següent:Si el nivell dactivitat es redueix entre el 75% i el 50%: 50%de l’assignació inicialSi el nivell dactivitat es redueix entre el 90% i el 75%: 25%de l’assignació inicialSi el nivell dactivitat està per sota del 90%: 0% del’assignació inicial.(Nivell d’activitat en comparació amb el nivell d’activitat inicial considerada alsefectes del càlcul de l’assignació i per sub-instal·lacions) Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 12
 13. 13. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020De conformitat amb l’art. 24, la COM està desenvolupantmodels electrònics amb tota la informació pertinent quesha de notificar pels titulars i pels EEMM inclosa laquantitat anual total preliminar revisada de drets demissióassignats gratuïtament. Està previst que el model siguiratificat pel CCC aquest juny.Segons els articles 20 i 21 de la Decisió d’assignació, calque siguin verificades, per un verificador acreditat, lesampliacions i reduccions significatives de capacitat. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020 13
 14. 14. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Lart. 12.3 del Reglament de Seguiment i Notificació preveuque es pugui requerir la inclusió delements addicionals enel pla de seguiment per a complir aquests requisits denotificació (existència de procediments per garantir que eltitular identifica els canvis rellevants a efectes denotificació i que els presenta a lautoritat competent). Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Notificació de millores en la metodologia de seguiment:Els titulars hauran de comprovar periòdicament si és possible millorar la metodologiade seguiment.Haurà de sotmetre a laprovació de lautoritat competent, si s’escau, un informecontenint la informació sobre: La no aplicació del nivells de plantejament requerits, justificant els motius pels qualslaplicació daquests nivells seria tècnicament inviable o generaria costos irraonables ipresentant propostes i calendari per a poder tornar al nivells requerits. La justificació de la utilització de metodologies de seguiment alternatives als nivells deplantejament.Aquest informe s’haurà de presentar, abans del 30 de juny, en els terminis següents: cada quatre anys instal·lacions de la categoria A - cada dos anys instal·lacions de la categoria B - tots els anys instal·lacions de la categoria C Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 14
 15. 15. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Notificació de millores en la metodologia de seguiment (2).Quan linforme de verificació realitzat de conformitat amb el Reglamentdacreditació i verificació assenyali irregularitats importants, ocontingui recomanacions de millora dacord amb els articles 27, 29 i 30del Reglament, el titular dinstal·lacions ha de sotmetre a laprovacióde lautoritat competent un informe abans del 30 de juny del mateixany en què el verificador hagi emès el seu.En aquest informe, el titular dinstal·lacions haurà de descriure lesmesures i els terminis que ha aplicat o que pretén aplicar per corregirles irregularitats detectades pel verificador i per posar en pràctica lesseves recomanacions. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Notificació de millores en la metodologia de seguiment (3).Quan sigui procedent, aquest informe es pot combinaramb l‘anterior.Si el titular dinstal·lacions considera que aquestesrecomanacions no comportarien una millora de lametodologia de seguiment, haurà de justificar els motiusen què basa la seva opinió. Quan les milloresrecomanades generin costos irraonables, el titular hauràde demostrar el caràcter irraonable daquests costos. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 15
 16. 16. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Ús de sistemes automatitzats d’intercanvi de dades : Pla de seguiment Informes de notificació Informes de verificació La CE ha establert els requisits que han de complir els sistemes automatitzats dintercanvi de dades quan un EM decideixi usar-los: integritat, confidencialitat, autenticitat, reconeixement. També ha establert les mesures tecnològiques que shauran dadoptar per complir els requisits: control daccés, garantia de disponibilitat i pista dauditoria. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Tractament de la biomassa :El nou Reglament de Seguiment i Notificació fa canvis en el tractament dela biomassa: Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 16
 17. 17. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Nous criteris de Costos irraonables :Costos irraonables (art. 18). Es defineix amb més precisió en elreglament (abans en document de FAQs) la determinació de costosirraonables:El cost de la mesura no ha dexcedir el benefici de la seva aplicació.Preu de referència: 20 euros/tCO2.Les mesures de millora de la metodologia de seguiment dunainstal·lació es consideraran sempre irraonables si sobrepassen el costde 2000 € (500 € per a instal·lacions de baixes emissions) Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat AmbientalAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020 17
 18. 18. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Freqüències danàlisis (art. 25 nou Reglament):La Taula 5 de les MRGs sha introduït en lannex VII del nouReglament. Aquesta taula ha de ser revisada periòdicament i perprimera vegada abans de 2 anys.Es pot fer servir una freqüència diferent: si el titular demostra que la variació dels valors analítics en el període de notificació immediatament anterior no supera 1/3 del valor dincertesa que el titular ha daplicar pel que fa a les dades dactivitat del combustible o matèria primera en qüestió. Utilitzar la freqüència requerida en lannex VII incorreria en costos irraonables.Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Tractament de les IBE :Emissions mitjanes anuals període de comerç 2008-2012 inferior a25.000 t CO2 (o per a noves o ampliacions estimació prudentemissions 5 anys inferior a 25.000 t CO2)Article 24 del nou Reglament de Seguiment i Notificació.- Excepció del N2O- Simplificacions Pla de Seguiment: - no documents justificatius article 12 1 - no obligació presentació informe de millores - Registres de compres. No avaluació incerteses - Possibilitat d’utilització mínim nivell de plantejament - No obligació laboratori ISO 17025 18
 19. 19. Autoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020La Comissió Europea te previst el Desenvolupament dedocuments o Guies dorientacions sobre el Reglamentde Seguiment i Notificació:Document Guia 1: Guia general per a instal·lacionsDocument Guia 2: Guia per aviacióDocument Guia 3: Format de plans de SeguimentDocument Guia 4: Avaluació dincertesaDocument Guia 5: Anàlisi per Factors de CàlculDocument Guia 6: Guia sobre flux de dades i sistema decontrolDocument Guia 7: Qüestions relacionades amb labiomassaAutoritzacions CO2 període 2013-2020Autoritzacions CO2 període 2013-2020Documents i Guies sobre el Reglament de Verificació i Acreditació:Abast de la verificacióAnàlisi i avaluació de riscosMostreigCriteris per a no fer la visita in situGuia sobre el model de linforme de verificacióCompetència dels verificadorsRelació entre ISO 14065 i el Reglament dAcreditació i VerificacióRelació ISO17011, Reglament 765/2008 i Reglament dAcreditació iverificacióCertificacióIntercanvis dinformacióFormat Informe de verificacióFormat de notificacióFormat Programa dacreditacióFormat Informe de gestióIntercanvi dinformació dautoritat competent i entitat dacreditació 19
 20. 20. PLA DE SEGUIMENT PLA DE SEGUIMENTCapítol II del Reglament de Seguiment iNotificació.Contingut mínim: Article 12 i annex IFormats electrònics per presentació dels Plansde Seguiment: Article 74 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental PLA DE SEGUIMENT PLA DE SEGUIMENT 20
 21. 21. Altres canvis Altres canvis Registre únic Europeu Nova metodologia d’assignació gratuïta Nou sistema de subhastes Exclusió de petites instal·lacions Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental Exclussió de petites instal·lacions Exclussió de petites instal·lacionsEl Reial Decret 301/2011 Defineix, tal com exigeix ​la DA 4 ª de laLlei 1/2005, quines característiques han de tenir les mesures demitigació alternatives al ETS per poder ser considerades"equivalents".Mesures (Article 2)Apt. 1: Reducció 21% el 2020 respecte als nivells 2005Apt. 2: Lliurament dunitats vàlides en mercats de carboni per ladiferència entre les emissions i lassignació anual que correspondriaaplicant regles dassignació gratuïta.Apt. 3: Existència dun tribut que gravi excés demissions sobrelassignació que correspondria aplicant regles dassignació gratuïta Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 21
 22. 22. Exclussió de petites instal·lacions Exclussió de petites instal·lacions Quadre resum distribució territorial exclusions notificades COM Comunitat Autònoma Nº Exclusions Andalucía 24 Aragón 8 Asturias 4 Canarias 2 Cantabria 3 Castilla y León 15 Castilla-La Mancha 35 Catalunya 25 Comunitat Valenciana 16 Extremadura 3 Galicia 13 Illes Balears 2 La Rioja 4 Madrid 10 Murcia 1 Navarra 4 País Vasco 6 TOTAL 175 Exclussió de petites instal·lacions Exclussió de petites instal·lacionsDe conformitat amb la Directiva, la Comissió té un terminiaddicional de 6 mesos des de la notificació d’informaciópública (a Catalunya la informació pública és va realitza al’abril de 2011).La interpretació de la Comissió és que el termini començaa comptar de la data de finalització de tots els processosdinformació pública de totes les CCAA (25 abril de 2012)de manera que el termini per al pronunciament de laComissió finalitzaria a finals doctubre.És possible que la Comissió es pronunciï de formaexpressa per proporcionar major certesa jurídica. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 22
 23. 23. CONCLUSIONS CONCLUSIONSPel proper període de Comerç 2013-2020, a conseqüènciadel nou desenvolupament normatiu i reglamentariEuropeu, s’introdueixen una sèrie de canvis respecte alfuncionament actual del Règim: Ampliació de l’àmbit amb noves instal·lacions i gasos Nous Reglaments de Seguiment i Notificació i deVerificació i Acreditació Nous requisits de notificació Nou Pla de Seguiment Nou sistema harmonitzat Europeu d’Assignació Registre únic europeu Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental CONCLUSIONS CONCLUSIONSAquests canvis en la regulació normativa del Règim delComerç de Drets d’Emissió de Gasos amb Efected’Hivernacle pel proper període 2013-2020 impliquen larevisió i adaptació de les Autoritzacions d’emissió de GEHexistents i dels Plans de Seguiment aprovats.Els nous Plans de Seguiment aprovats i les Autoritzacionsrevisades s’hauran de tenir abans de l’1 de gener de 2013. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 23
 24. 24. CONCLUSIONS CONCLUSIONSA partir de la publicació al DOUE dels nous ReglamentsEuropeus (la CE els ha adoptat definitivament el 21 dejuny) s’iniciarà, amb un requeriment, el procediment derevisió i aprovació del nou Pla de Seguiment que s’hauràde presentar en el nou format electrònic de la Comissió(Previsió: requeriment juliol 2012, termini de presentació pels titularsoctubre 2012).A partir de les dades aportades en els Plans de Seguimentpresentats, un cop validats, es procedirà a la revisiód’ofici de les Autoritzacions (previsió: validació dels Plans irevisió de les Autoritzacions: novembre-desembre 2012. Resoluciónoves Autoritzacions amb els nous Plans de Seguiment aprovatsfinals de desembre 2012) Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental Jornada Jornada “NOVETATS EN EL REGIM DEL COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ DE GEH “NOVETATS EN EL REGIM DEL COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ DE GEH PERÍODE 2013-2020 PERÍODE 2013-2020 NOVA GESTIÓ FINANCERA DE LA CARTERA DE CO2” NOVA GESTIÓ FINANCERA DE LA CARTERA DE CO2” MOLTES GRÀCIES Josep Ignasi Olivella i Comas Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya Av. Diagonal 523-525 08029 Barcelona Tel. 93 4445000 a/e: josep.olivella@gencat.cat Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental 24

×