1Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalJORNADA TÈCNICALa ...
2Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalEl Pla d’Eficiènci...
3Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalDECISIÓ DE LA COMI...
4Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalGeneralitat de Cat...
5Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalGuies per a les so...
6Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalMOLTES GRÀCIESJose...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

L’eficiència energètica en el marc del règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle - Josep Ignasi Olivella

270 visualizaciones

Publicado el

Jornada Tècnica: La gestió de l’energia, punt de partida per a la millora ambiental i la lluita contra el canvi climàtic

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

L’eficiència energètica en el marc del règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle - Josep Ignasi Olivella

  1. 1. 1Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalJORNADA TÈCNICALa gestió de l’energia, punt de partidaper a la millora ambiental i la lluitacontra el canvi climàtic.L’eficiència energètica en el marc del règim decomerç de drets d’emissióde gasos amb efecte d’hivernacle.Josep Ignasi Olivella Comas. Direcció General de Qualitat Ambiental.JORNADA TÈCNICALa gestió de l’energia, punt de partidaper a la millora ambiental i la lluitacontra el canvi climàtic.L’eficiència energètica en el marc del règim decomerç de drets d’emissióde gasos amb efecte d’hivernacle.Josep Ignasi Olivella Comas. Direcció General de Qualitat Ambiental.Data: 18 d’abril de 2013.Lloc: Casa del Mar. Barcelona.Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalDIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energéticaArtículo 24Revisión y control de la aplicación4. La Comisión controlará las repercusiones de la aplicación de la presente Directivaen las Directivas 2003/87/CE (comercio de derechos de emisión), 2009/28/CE(fomento ER) y 2010/31/UE (eficiencia energética en edificios) y en la Decisión406/2009/CE (emisiones no ETS), así como en los sectores de la industria, enparticular los expuestos a un riesgo considerable de fuga de carbono, tal como sedefine en la Decisión 2010/2/UE.
  2. 2. 2Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalEl Pla d’Eficiència Energètica 2011 de la Comissió Europeaindica:LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A UNA INDÚSTRIA EUROPEA COMPETITIVAAl voltant del 30% del consum denergia primària a la UE correspon al sectorenergètic, principalment per a la transformació de lenergia en electricitat i calor i pera la seva distribució. Cal construir noves capacitats i infraestructures de producció persubstituir els equips que vagin quedant obsolets i satisfer la demanda. Alhora, ésimportant vetllar perquè leficiència energètica es tingui en compte i que les novescapacitats reflecteixin la millor tecnologia disponible (BAT).El Règim de Comerç de Drets dEmissió i la nova Directiva sobre les emissionsindustrials contribuiran a aquest objectiu.Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalArticle 10 bis Directiva 2003/87/CE del règim del comerçNormes comunitàries de caràcter transitori per a l’harmonitzacióde l’assignació gratuïta de drets d’emissió:“els drets demissió sassignaran de tal manera que sincentivin les reduccionsde les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i les tècniques deficiènciaenergètica, tenint en compte les tècniques més eficaces, els productes desubstitució, els procediments alternatius de producció, la cogeneració daltaeficiència, la recuperació energètica eficaç de gasos residuals, la utilitzacióde biomassa i la captura, el transport i lemmagatzematge de CO2.”“A lhora de definir els principis per establir paràmetres de referència en elsdiferents sectors o subsectors, el punt de partida serà la mitjana dels resultatsde les instal·lacions que constitueixin el 10% de les instal·lacions méseficaces dun determinat sector o subsector en la Comunitat en els anys 2007 i2008.”
  3. 3. 3Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalDECISIÓ DE LA COMISSIÓ 2011/278/UE, de 27 abril 2011, per la qual esdeterminen les normes transitòries de la Unió per a lharmonització delassignació gratuïta de drets demissió dacord amb larticle 10 bis de laDirectiva 2003/87/CEGeneralitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat Ambiental
  4. 4. 4Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalGeneralitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat Ambiental
  5. 5. 5Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalGuies per a les sol·licituds d’assignació període 2013-2020Guia general Metodologia dassignació (anglès) [PDF,469,98 KB.]Guia sobre metodologies dassignació (anglès) [PDF,1,10 MB.]Guia de recollida de dades (anglès) [PDF,815,78 KB.]Guia n º 3 sobre la recollida de dades (Versió en Castellà) [PDF,2,02 MB.]Verification of NIMs Baseline DataReports and Methodology Reports Verification of NIMs Baseline Data [PDF,248,51 KB.]Guidance on carbon leakage [PDF,201,08 KB.]Cross-boundary heat flows [PDF,1,36 MB.]Waste gases and process emissions sub-installation [PDF,725,16 KB.]Sector dorientació específica [PDF,3,04 MB.]Data collection template (EN version, updated on 25 May 2011 [XLS,2,20 MB.]Methodology report template [PDF,103,54 KB.]Qüestionari sol·licitud Assignació 2013-2020 (versió oficial en castellà) [XLS,2,30 MB.]Model dInforme Metodològic per la recollida de dades (versió castellà) [PDF,432,78 KB.]Llei 1/2005 (Llei 13/2010). Reial Decret 1315/2005Llei 1/2005 (Llei 13/2010). Reial Decret 1315/2005Dicta autorització iaprova Pla de SeguimentRep i valida informe anuald’emissions verificat ideclaració del verificadorProcés deverificacióElabora Pla deSeguimentSeguimentemissionsInforme anuald’emissionsRep informe ideclaració deverificacióAutoritat competent Verificador TitularEntrega dretsd’emissió alRENADEAssignació individual deDrets d’EmissióAcredita VerificadorsGestió RENADE
  6. 6. 6Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i SostenibilitatDirecció General de Qualitat AmbientalMOLTES GRÀCIESJosep Ignasi Olivella ComasDirecció General de Qualitat AmbientalJORNADA TÈCNICALa gestió de l’energia, punt de partida per a lamillora ambiental i la lluita contra el canvi climàtic.L’eficiència energètica en el marc del règimde comerç de drets d’emissióde gasos amb efecte d’hivernacle.JORNADA TÈCNICALa gestió de l’energia, punt de partida per a lamillora ambiental i la lluita contra el canvi climàtic.L’eficiència energètica en el marc del règimde comerç de drets d’emissióde gasos amb efecte d’hivernacle.

×