PROSPECCIÓ PER ELABORAR UN PRIMER 
CENS DE LLOCS ON TROBAR 
DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL A 
CATALUNYA 
29 d’octubre de 2014 
Cen...
2 
PROSPECCIÓ PER ELABORAR UN PRIMER CENS DE LLOCS 
ON TROBAR DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL A CATALUNYA 
1. Què entenem per infor...
1. Què entenem per informació ambiental 
L’article 2 de la Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d’accés a la info...
4 
1. Què entenem per informació ambiental 
D’acord amb la llei 
c) Les mesures, incloses les mesures administratives, com...
1. Què entenem per informació ambiental 
Atomització de la informació ambiental: es troba de diferents maneres i llocs 
5 ...
Diapositiva 5 
A4 ATOMITZADA: Molts llocs i de moltes maneres 
Administrador; 22/10/2014
1. Què entenem per informació ambiental : 
Atomització de la informació ambiental: es troba de diferents maneres i llocs. ...
Diapositiva 6 
A5 ATOMITZADA: Molts llocs i de moltes maneres 
Administrador; 22/10/2014
7 
1. Què entenem per informació ambiental: 
Al ciutadà li és fàcil saber on pot trobar la informació?
8 
2. Objectiu 
El principal objectiu del treball és obtenir una primera diagnosi per identificar els 
centres que dispose...
9 
3. Metodologia 
Per fer aquest estudi partim de la hipòtesi que hi ha dos tipologies amb dos 
perfils de centres que di...
10 
3. Metodologia 
perfil 2 .Tipologia de la informació dels altres centres amb col·leccions 
 Molt específica, relaciona...
11 
3. Metodologia 
 Quines són les fonts? 
A. Directori xarxa RECIDA (Red de Centros de Información y 
Documentación Ambi...
12 
3. Metodologia 
B. Directori de Biblioteques de Catalunya 
Elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Ca...
13 
ALTRES CENTRES 
66% 
34% 
Públic 
Privat 
4. Àmbit de l’estudi 
BIBLIOTEQUES I CENTRES DE DOCUMENTACIÓ 
81% 
19% 
Públ...
4. Àmbit de l’estudi 
Temàtica del fons 
La temàtica del fons dels dos perfils estudiats és molt diversa (20 matèries 
dif...
15 
BIBLIOTEQUES I CENTRES DE 
DOCUMENTACIÓ 
2% 
98% 
SI 
NO 
4. Àmbit de l’estudi 
ALTRES CENTRES 
0% 
100% 
SI 
NO 
Difu...
16 
4. Àmbit de l’estudi 
Serveis (préstec) 
BIBLIOTEQUES I CENTRES DE DOCUMENTACIÓ 
28% 
72% 
NO 
SI
17 
I ara què? 
1) CONCRETAR L’ÀMBIT O PERFIL DELS CENTRES OBJECTES DE LA 
RECERCA 
2) ANALITZAR EL TIPUS D’INFORMACIÓ QUE...
Gràcies per la vostra atenció 
Centre de Documentació de Medi Ambient 
Adreça electrònica de contacte: 
cdma.tes@gencat.cat
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

PROSPECCIÓ PER ELABORAR UN PRIMER CENS DE LLOCS ON TROBAR DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL A CATALUNYA

634 visualizaciones

Publicado el

Presentació de la Prospecció per eleborar un primer cens on trobar documentació ambiental a Catalunya en el marc de la 1a Jornada de documentació ambiental a Catalunya, el 29 d'octubre de 2014 a Barcelona

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

PROSPECCIÓ PER ELABORAR UN PRIMER CENS DE LLOCS ON TROBAR DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL A CATALUNYA

 1. 1. PROSPECCIÓ PER ELABORAR UN PRIMER CENS DE LLOCS ON TROBAR DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL A CATALUNYA 29 d’octubre de 2014 Centre de Documentació de Medi Ambient
 2. 2. 2 PROSPECCIÓ PER ELABORAR UN PRIMER CENS DE LLOCS ON TROBAR DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL A CATALUNYA 1. Què entenem per informació ambiental 2. Objectiu 3. Metodologia 4. Àmbit de l’estudi
 3. 3. 1. Què entenem per informació ambiental L’article 2 de la Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient amplia l’abast temàtic del concepte d’informació ambiental a àmbits no contemplats com a tals fins a la data, com per exemple la seguretat de les persones, la seguretat alimentària, l’estat del patrimoni històric, entre d’altres. 3 D’acord amb la llei “... 3. Informació ambiental: qualsevol informació en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra forma que versi sobre les qüestions següents: a) L’estat dels elements del medi ambient, com l’aire i l’atmosfera, l’aigua, el sòl, la terra, els paisatges i els espais naturals, incloses les zones humides i les zones marines i costaneres, la diversitat biològica i els seus components, inclosos els organismes modificats genèticament; i la interacció entre aquests elements. b) Els factors, com ara substàncies, energia, soroll, radiacions o residus, inclosos els residus radioactius, emissions, abocaments i altres alliberaments al medi ambient, que afectin o puguin afectar els elements del medi ambient esmentats a la lletra a).
 4. 4. 4 1. Què entenem per informació ambiental D’acord amb la llei c) Les mesures, incloses les mesures administratives, com ara polítiques, normes, plans, programes, acords en matèria de medi ambient i activitats que afectin o puguin afectar els elements i factors esmentats a les lletres a) i b), així com les activitats o mesures destinades a protegir aquests elements. d) Els informes sobre l’execució de la legislació mediambiental. e) Les anàlisis de la relació cost-benefici i altres anàlisis i supòsits de caràcter econòmic utilitzats en la presa de decisions relatives a les mesures i activitats esmentades a la lletra c), i f) L’estat de la salut i seguretat de les persones, inclosa, si s’escau, la contaminació de la cadena alimentària, condicions de vida humana, béns del patrimoni històric, cultural i artístic i construccions, quan es vegin o es puguin veure afectats per l’estat dels elements del medi ambient esmentats a la lletra a) o, a través d’aquests elements, per qualsevol dels aspectes esmentats a les lletres b) i c).
 5. 5. 1. Què entenem per informació ambiental Atomització de la informació ambiental: es troba de diferents maneres i llocs 5 a) Administració (àmbit públic) Generalitat de Catalunya Diputacions Ajuntaments Altres b) Educació: investigació (àmbit públic i privat) Institut d’Estudis Catalans Universitats Centres de recerca (CREAF, CREAL, CSIC...) Instituts / escoles verdes Centres de recursos pedagògics A4
 6. 6. Diapositiva 5 A4 ATOMITZADA: Molts llocs i de moltes maneres Administrador; 22/10/2014
 7. 7. 1. Què entenem per informació ambiental : Atomització de la informació ambiental: es troba de diferents maneres i llocs. 6 c) Empreses (àmbit públic i privat) (Repsol, Gas natural, ...) d) Museus e) Altres ONG (entitats ambientals,...) Col·legis professionals (advocats, enginyers, ambientòlegs,...) Associacions f) Mitjans de comunicació A5
 8. 8. Diapositiva 6 A5 ATOMITZADA: Molts llocs i de moltes maneres Administrador; 22/10/2014
 9. 9. 7 1. Què entenem per informació ambiental: Al ciutadà li és fàcil saber on pot trobar la informació?
 10. 10. 8 2. Objectiu El principal objectiu del treball és obtenir una primera diagnosi per identificar els centres que disposen d’informació ambiental a Catalunya, per això intentem conèixer: – Ubicació – Tipus de fons (llibres, revistes, imatges, videos, cartografia ...) – Temàtiques (S’ha ampliat el concepte) – Serveis (préstec, consulta en sala, difusió selectiva de la informació...) – Accés lliure o restringit – Difusió (xarxes socials, web, publicacions, ...) – Titularitat (pública/privada)
 11. 11. 9 3. Metodologia Per fer aquest estudi partim de la hipòtesi que hi ha dos tipologies amb dos perfils de centres que disposen d’informació ambiental, d’acord amb el que es defineix per a la Llei 27/2006: Perfil 1: Biblioteques i centres de documentació que es poden localitzar en directoris i disposen de fons de diferents temàtiques relacionades amb el medi ambient. Perfil 2: centres o entitats que no són una biblioteca però que disposen de col.leccions o d’informació ambiental
 12. 12. 10 3. Metodologia perfil 2 .Tipologia de la informació dels altres centres amb col·leccions Molt específica, relacionada directament amb l’àmbit d’actuació de l’entitat a la qual pertanyen. no té el tractament biblioteconòmic que estableix la normativa Referits a àrees geogràfiques concretes. Documents difícils de trobar. Documents inèdits i produïts per la institució a la qual pertanyen. Documents publicats per la pròpia institució que s’han distribuït en un moment donat, i de les quals disposen d’estoc. Horari restringit / cita prèvia. Personal temps parcial
 13. 13. 11 3. Metodologia Quines són les fonts? A. Directori xarxa RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación Ambiental): RECIDA és una xarxa de centres de documentació ambiental i espais naturals protegits de l’Estat espanyol. Recull un total 106 centres de documentació ambiental i espais naturals protegits de tot l’Estat Espanyol, dels quals 51 estan ubicats a Catalunya. La necessitat de crear-la va néixer als seminaris anuals de formació que organitza el CENEAM on hi col·labora, des de 2002, el CDPNZV Garrotxa. La seva finalitat és promoure la coordinació i col·laboració entre els seus membres per millorar els serveis als usuaris. Funciona a través de línies estratègiques sorgides dels objectius fixats pels seus membres. Té memòria i programa d’actuació anuals amb compromisos que s’han de complir al llarg de l’any.
 14. 14. 12 3. Metodologia B. Directori de Biblioteques de Catalunya Elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Recull un total de 841 biblioteques públiques, universitàries i especialitzades de Catalunya. En una primera tria, i tenint en compte només els centres que disposen d’un fons de temàtica ambiental, s’ha escollit 28 centres per l’àmbit d’estudi. (Dept. de Turisme amb un fons de Ecoturisme, Sagrada Familia especialitzada en medi ambient,...) C. Informació interna Centres localitzats, 15, a través de la informació rebuda per centres de caràcter similar. (p.e. Col.legis professionals) D. Altres centres S’han detectat 41 centres amb un fons, d’una sola temàtica relacionada amb el medi ambient. (ACA, ARC, ...)
 15. 15. 13 ALTRES CENTRES 66% 34% Públic Privat 4. Àmbit de l’estudi BIBLIOTEQUES I CENTRES DE DOCUMENTACIÓ 81% 19% Públic Privat Tipologia i titularitat TOTAL 94 CENTRES TOTAL 41 CENTRES
 16. 16. 4. Àmbit de l’estudi Temàtica del fons La temàtica del fons dels dos perfils estudiats és molt diversa (20 matèries diferents). Les temàtiques més predominants ambdós centres són les següents: 1. Patrimoni natural: DOCUMARE, C.D. Parc Natural de St. Llorenç de Munt i l’Obac, 2. Educació ambiental: Fundació Pere Tarrés, Món Natura Delta de l’Ebre, ... 3. Dret i legislació: C.D. Europea, I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ... 4. Territori i paisatge: Biblioteca de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, C.D. De 14 l’Observatori del Paisatge de Catalunya, ... 5. Atmosfera: Observatori Astronòmic de Sabadell, Biblioteca Campus Terrassa UPC, ... 6. Salut ambiental: Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, CRESIB, ... 7. Empresa i producció sostenible: Biblioteca del Museu Tèxtil, Biblioteca Escola Politècnica Superior D’Enginyeria De Vilanova i la Gertrú. ... 8. Lleure: Centre Excursionista de Catalunya, Biblioteca de Montserrat, ...
 17. 17. 15 BIBLIOTEQUES I CENTRES DE DOCUMENTACIÓ 2% 98% SI NO 4. Àmbit de l’estudi ALTRES CENTRES 0% 100% SI NO Difusió (presència web ) TOTAL 94 CENTRES TOTAL 41 CENTRES
 18. 18. 16 4. Àmbit de l’estudi Serveis (préstec) BIBLIOTEQUES I CENTRES DE DOCUMENTACIÓ 28% 72% NO SI
 19. 19. 17 I ara què? 1) CONCRETAR L’ÀMBIT O PERFIL DELS CENTRES OBJECTES DE LA RECERCA 2) ANALITZAR EL TIPUS D’INFORMACIÓ QUE CAL RECOLLIR 3) FORMALITZAR I SISTEMATIZAR EL PROCEDIMENT DE RECOLLIDA D’AQUESTES DADES 4) EXPLOTACIÓ LES DADES 5) ELABORAR L’INSTRUMENT/EINA QUE PERMITI CONSULTAR LA INFORMACIÓ QUE TENEN AQUESTS CENTRES I COM ACCEDIR-HI 6) COM CREAR UNA XARXA QUE FACILITI L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ AMBIENTAL?
 20. 20. Gràcies per la vostra atenció Centre de Documentació de Medi Ambient Adreça electrònica de contacte: cdma.tes@gencat.cat

×