Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona: per un aire més net i saludable

1.171 visualizaciones

Publicado el

La Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona, formada per nombroses entitats, associacions i administracions, té com a objectiu principal intercanviar informació en matèria de qualitat de l’aire i dels efectes que les emissions atmosfèriques poden tenir sobre la salut de les persones.

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona: per un aire més net i saludable

 1. 1. - 1 - Tarragona, 15 de juliol de 2015 Servei Regional al Camp de Tarragona
 2. 2. - 2 - Aprovació del règim de funcionament i comunicació de la Taula. Sr. Pere Poblet Subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental.
 3. 3. - 3 - Proposta de règim de funcionament 1. Plenari 2. Comissió executiva 3. Grups de treball
 4. 4. - 4 - Microsite TQACT http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio /atmosfera/qualitat_de_laire/taula-de-la-qualitat-de- laire-al-camp-de-tarragona/
 5. 5. - 5 - Microsite TQACT http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/taula-de-la-qualitat- de-laire-al-camp-de-tarragona/
 6. 6. - 6 - Microsite TQACT https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=13&set-locale=ca_ES
 7. 7. - 7 - La vigilància de la qualitat de l’aire i el control de les emissions Industrials al Camp de Tarragona Sra. Assumpta Farran Directora general de Qualitat Ambiental.
 8. 8. - 8 - La vigilància de la Qualitat de l’Aire a Tarragona d’acord amb la legislació ambiental europea La XVPCA
 9. 9. - 9 - Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) al Camp de Tarragona 10 punts de mesurament MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS Alcover Polígon Industrial Roques Roges (C/ Mestral s/n) SO2, O3, NOx, H2S, CO Constantí C/ Gaudí NOx, O3, SO2, H2S, Benzè PM10, PM2.5, HCl, Metalls, B(a)p Perafort (Puigdelfí) C/Major NOx, SO2, H2S, Benzè Reus C/ M.Tallapedra-c/ M. Ossos NOx, CO, H2S, PM10, O3 PM10, Metalls, Benzè Tarragona Barri Bonavista NOx, SO2, H2S, PM10, PM2.5 PM10 Tarragona C/Montsant (San Salvador) NOx, SO2, H2S Benzè Tarragona DARP-Av. Catalunya 50 PM10, PM2.5 Tarragona Parc de la Ciutat NOx, O3, SO2, H2S, CO Benzè Tarragona Universitat Laboral NOx, SO2, H2S PM10, PM2.5, Benzè Vila-Seca Estació Renfe NOx, O3, SO2, H2S, PM10, PM2.5 PM10, Metalls NÚMERO DE PUNTS DE MESURAMENT NECESSARIS segons normativa: SO2 (0), CO (0), NO2 (1), O3(2), C6H6(2), partícules(3), metalls (0), BaP (0) Punt de mesurament
 10. 10. - 10 - Campanyes específiques – dioxines i furans En el marc del Conveni d’Estocolm ratificat per l’Estat Espanyol l’any 2004, la XVPCA ha dut a terme al Camp de Tarragona (zona de qualitat de l’aire 4) les següents campanyes: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alcover DF Constantí DF DF DF DF/PCB DF/PCB Perafort DF Reus DF DF/PCB Tarragona DF DF DF DF/PCB DF DF/PCB Vila-seca DF DF DF/PCB DF: dioxines i furans PCB: Bifenils Policlorats coplanars No existeix cap objectiu de qualitat de l’aire ni per a dioxines, ni furans, ni PCB.
 11. 11. - 11 - Campanyes específiques – COV precursors d’ozó La XVPCA ha dut a terme al Camp de Tarragona (zona de qualitat de l’aire 4) les següents campanyes de determinació de compostos orgànics volàtils precursors d’ozó: 2007 2008 2009 Alcover Constantí Perafort Reus Tarragona Vila-seca Anualment se signa un acord voluntari de l’AEQT per minimitzar les emissions en cas de superació del llindar d’alerta. Alguns COV importants dels 24 que es mesuren: isoprè benzè toluè o-xilè i-pentà n-pentà i-hexà etilbenzè m+p-xilè Només existeix objectiu de qualitat de l’aire per al benzè.
 12. 12. - 12 - Avaluació de la qualitat de l’aire (2010-2014) Contaminants atmosfèrics d’acord amb la directiva europea de qualitat de l’Aire Diòxid de sofre Monòxid de carboni Diòxid de nitrogen Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres Arsènic Cadmi Níquel Plom Benzo(a)pirè H2S Benzè Ozo Precursors d’Ozo (24 VOC’s) HCl
 13. 13. - 13 - Benzè 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mitjanaanual(g/m3 ) Constantí (Gaudí) Perafort (Puigdelfí) Reus (Tallapedra) Tarragona (parc de la Ciutat)/(pl. Generalitat) Tarragona (Sant Salvador) Tarragona (Universitat Laboral) Avaluació de la qualitat de l’aire (2002-2014) - Benzè No s’ha superat l’objectiu de qualitat de l’aire per a cada any. S’observen episodis amb nivells significatius d’aquest contaminant a Constantí i Tarragona (Universitat Laboral). Es mostren els resultats de mesuraments de tipus fix i indicatiu. Els equips utilitzats són captadors manuals i captadors passius. En el cas de Constantí i Perafort del 2013 i 2014, corresponen a l’agregació de dades obtingudes amb equips manuals i automàtics. Compleix el valor límit + marge de tolerància Compleix el valor límit Entra en vigor el valor límit
 14. 14. - 14 - Avaluació de la qualitat de l’aire (2002-2014) - Benzè Benzè – Mitjanes diàries ( límit des del 2010: 5ug/m3)
 15. 15. - 15 - Avaluació de la qualitat de l’aire (2002-2014) - Benzè Benzè - Mitjanes diàries 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 01-gen.-2011 02-març-2011 01-maig-2011 30-juny-2011 29-ag.-2011 28-oct.-2011 27-des.-2011 25-feb.-2012 25-abr.-2012 27-juny-2012 27-ag.-2012 26-oct.-2012 25-des.-2012 18-abr.-2013 17-juny-2013 16-ag.-2013 16-oct.-2013 15-des.-2013 13-feb.-2014 16-abr.-2014 15-juny-2014 18-ag.-2014 17-oct.-2014 16-des.-2014 Mitjanesdiàries(µµµµg/m3 ) Perafort Constantí21.9 g/m3 L’únic objectiu de qualitat de l’aire és el valor límit sobre les mitjanes anuals, pel qual la mitjana anual no ha de superar la xifra de 5 µg/m3. No existeix cap objectiu de qualitat de l’aire sobre les mitjanes diàries.
 16. 16. - 16 - Avaluació de la qualitat de l’aire (2010-2014) - HCl S’han observat diverses superacions d’origen industrial de l’objectiu de qualitat de l’aire diari a Constantí els anys 2010 i 2013. OQAd: objectiu de qualitat de l’aire diari. No superar 50 µg/m3 HCl - OQAd 0 1 2 3 4 5 2010 2011 2012 2013 2014 NúmerodesuperacionsdelOQAd Constanti
 17. 17. - 17 - Avaluació de la qualitat de l’aire (2010-2014) - HAP Es compleix el valor objectiu del BaP. No existeix objectiu de qualitat de l’aire per a la resta de HAPs. Valor objectiu per al Benzo(a)pirè: no superar 1 ng/m3 HAPs - mitjana anual 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 dibenzo(a,h)antracè inde(1,2,3,cd)pirè benzo(k)fluorantè benzo(j)fluorantè benzo(b)fluorantè benzo(a)antracè benzo(a)piè pirè benzo(g,h,i)perilè crisè Mitjanaanual(ng/m 3 ) Valor objectiu 2010 2011 2012 2013 2014 Els HAP s’avaluen en totes les zones de qualitat de l’aire de Catalunya. Al Camp de Tarragona, les determinacions es duen a terme al punt de mesurament de Constantí
 18. 18. - 18 - Avaluació de la qualitat de l’aire (2002-2014) – H2S S’observen algunes superacions semi-horàries. Són superacions esporàdiques de caràcter local. En canvi, es compleix l’objectiu de qualitat de l’aire diari. H2S - OQAs 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NúmerodesuperacionsdelOQAs Constantí (Gaudí) Perafort (Puigdelfí) Tarragona (Universitat Laboral) Tarragona (Sant Salvador) Alcover (Mestral) Reus (el Tallapedra) Tarragona (Bonavista) Tarragona (parc de la Ciutat) Vila-seca (RENFE) OQAs: objectiu de qualitat de l’aire semihorari. No superar 100µg/m3 OQAd: objectiu de qualitat de l’aire diari. No superar 40µg/m3
 19. 19. - 19 - Avaluació de la qualitat de l’aire (2010-2014) – O3 No s’ha superat en cap punt el valor objectiu per a la protecció de la salut humana ni el llindar d’alerta. S’observen superacions del llindar d’informació horari a la població. Operatiu el protocol d’actuació de l’AEQT i el DTES. O3 - LLI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 2011 2012 2013 2014 Númerod'horesambsuperació Alcover Constantí Reus Tarragona (Parc de la Ciutat) LLI: llindar d’informació a la població. S’incompleix quan alguna mitjana horària supera la xifra de 180 µg/m3
 20. 20. - 20 - Noves eines: models de qualitat de l’aire Sistema de modelització de la qualitat de l’aire a Catalunya (3x3 km) amb alta resolució a l’Àrea de Barcelona i el Camp de Tarragona (1x1 km). Permet anticipar-nos per evitar superacions d’O3. Protocol DGQA-AEQT Implantació d’un model de retrotrajectòries per seguiment dels episodis d’olor La finalitat d’aquesta eina és la de determinar l’origen de contaminants atmosfèrics/olors mitjançant tècniques de modelització meteorològica i de dispersió així com conèixer l’evolució de la dispersió dels contaminants atmosfèrics.
 21. 21. - 21 - Control de les emissions industrials La Xarxa de Control d’Emissions a l’Atmosfera al Camp de Tarragona ( la XEAC)
 22. 22. - 22 - Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) Dades emissions a temps real 6 M dades a l’any 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22/12/2013 10/02/2014 01/04/2014 21/05/2014 10/07/2014 29/08/2014 18/10/2014 07/12/2014
 23. 23. - 23 - Torxes de seguretat a la XEAC del Camp de Tarragona
 24. 24. - 24 - Establiments de Tarragona a la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) Polígon NORD: 3 establiments 21 focus emissors DOW CHEMICAL IBÉRICA REPSOL PETRÓLEO REPSOL QUÍMICA Polígon SUD: 10 establiments 20 focus emissors ASESA BASF ESPAÑOLA BASF SONATRACH PROPANCHEM DOW CHEMICAL IBÉRICA ERCROS Tarragona ERCROS Vila-seca 2 NITRICOMAX IQOXE TARRAGONA POWER EON GENERACIÓN Altres polígons: 8 establiments 11 focus emissors CATOR............................... Alcover GAS NATURAL (ALPIQ)..... Vandellòs SARPI CONSTANTÍ............ Constantí SIRUSA............................... Tarragona SAINT-GOBAIN................... Montblanc SAINT-GOBAIN................... L’Arboç REXAM BEVERAGE........... La Selva del Camp VALLS QUÍMICA................. Valls
 25. 25. - 25 - Pla d’inspecció ambiental integrada Establiments afectats Distribució dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental 2014-2016 Distribució dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental 2014-2016 Catalunya Camp de Tarragona Dades actualitzades a 13 juliol.2015 Núm. instal·lacions DEI Catalunya Camp Tarragona IND 442 53 (12,0 %) GRE 59 13 (22,0 %) GREdc 36 2 (5,6 %) RAM 754 23 (3,1%) Total 1.291 91 (7,0%)
 26. 26. - 26 - Règim comerç de drets d’emissió GEH (CO2) Període seguiment i notificació 2014 Núm. Instal·lacions Catalunya Camp Tarragona Sector combustió 71 12 Sector generació d'energia 7 3 Sector indústria 53 11 Total 131 26 Emissions verificades (t CO2) Catalunya Camp Tarragona Sector combustió 3.935.493 2.147.700 Sector generació d'energia 2.270.655 380.743 Sector indústria 7.009.933 2.642.122 Total 13.216.081 5.170.565
 27. 27. - 27 - Programa de treball 2015-2017 Incorporació gradual a la XVPCA dels diferents compostos en l’aire ambient ( 95 VOC’s i 19 HAP’s) d’acord amb les necessitats de l’Observatori de Salut i Medi Ambient. Amb nous emplaçaments: el Morell, la Canonja, Vilaseca ( la Pineda) Finançament dels nous equips de mesura i contractació laboratoris a càrrec dels ingressos de l’impost ambiental d’emissions de gasos i partícules de la indústria Nou portal web de la Taula de la qualitat de l’aire del Camp de Tarragona Dades obertes de la XVPCA Informes d’inspecció ambiental industrial a la web Informes mensuals de la XEAC Dades obertes a petició dels interessats de la XEAC
 28. 28. - 28 - Proposta de programa de treball 2015-2017: campanyes de determinació de COV i HAP en aire ambient (1a Fase) 86 COV 3 punts de mesurament A partir de setembre de 2015 1 mostra/setmana Polígon Nord Puigdelfí La Pobla de Mafumet El Morell Constantí Vila-seca P. Ciutat Tarragona La Pineda U. laboral BonavistaLa Canonja Polígon Sud 95 COV 8 punts 2016 - 2017 2 mostres/setmana 18 HAP 6 punts Gas + partícula 2016-2017 Butadiè 1,3 juny 2015
 29. 29. - 29 - Resultats de l’avaluació del risc sobre la salut de la població envers els contaminants mesurats. Sr. Enric Rovira Director de l’Observatori de la Salut i Medi Ambient de Tarragona Servei Regional al Camp de Tarragona
 30. 30. - 30 - Servei Regional al Camp de Tarragona Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona 1. Objectius Avaluar l’impacte dels agents ambientals en la salut de la població Avaluar el risc dels agents ambientals per la salut de la població 2. Estudis realitzats Mortalitat a la comarca del Tarragonès Incidència de càncer a la comarca del Tarragonès Càrrega de malaltia a la comarca del Tarragonès Avaluació del risc per a la salut per exposició a compostos orgànics volàtils i hidrocarburs aromàtics policíclics a l’aire del Camp de Tarragona 3. Pla de treball 2015-2017 Avaluació del risc per a la salut per exposició a compostos orgànics volàtils i hidrocarburs aromàtics policíclics a l’aire del Camp de Tarragona
 31. 31. - 31 - Estudis sobre mortalitat, incidència i prevalença de malalties realitzats al voltant de complexos químics i petroquímics a Europa Mortalitat Regne Unit (Baglan Bay, Teesside) Itàlia (Brindisi, Sicília) Estat espanyol (Algesires) Incidència de càncer Regne Unit (Baglan Bay) Itàlia (Mantua, Sicília) Finlàndia (Porvoo) Suècia (Stenungsund, Lysekil) Alteracions de la reproducció Regne Unit (Teesside) Suècia (Stenungsund) Defectes congènits Regne Unit (Teesside) Itàlia (Brindisi, Sicília) Hongria (Nyergesujfalu) Malalties de l’aparell respiratori Itàlia (Sardenya, Sicília) Noruega (Telemark) Estat espanyol (Castelló, Puertollano, Cartagena) Servei Regional al Camp de Tarragona
 32. 32. - 32 - Anàlisi de la mortalitat a la comarca del Tarragonès 72 74 76 78 80 82 84 86 88 Anys Tarragonès Catalunya Dones Homes Total 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Taxa estandarditzada per 100.000 habitants Tarragonès Catalunya Homes Dones 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Taxa estandarditzada per 100.000 habitants Tarragonès Catalunya Homes Dones 0 20 40 60 80 100 Taxa estandarditzada per 100.000 habitants Tarragonès Catalunya Homes Dones Esperança de vida 2000-2012 Mortalitat per totes les causes 1978-2012 Mortalitat per càncer de pulmó 1984-2012 Mortalitat per tumors 1984-2012 Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Departament de Salut Servei Regional al Camp de Tarragona
 33. 33. - 33 - Anàlisi de la incidència de càncer a la comarca del Tarragonès Font: International Agency for Research on Cancer (OMS) Taxa ajustada per 100.000 homes o dones Taxa ajustada per 100.000 homes o dones Càncer de pulmó Leucèmies Font: Registre de Càncer de Tarragona (FUNCA) Evolució 1983-2007 Taxa ajustada per 100.000 homes o dones Taxa ajustada per 100.000 homes o dones Càncer de pulmó Leucèmies Comparació entre les demarcacions de Girona i Tarragona i la comarca del Tarragonès. 2003-2007 Servei Regional al Camp de Tarragona
 34. 34. - 34 - Anàlisi de la càrrega de malaltia. Tarragonès-Catalunya-Espanya AVAD: Anys de vida ajustats per discapacitat a Diferències significatives entre el Tarragonès i Catalunya b Diferències significatives entre Catalunya i Espanya Font: Carga de enfermedad en la comunidad autónoma de Cataluña utilizando años de vida ajustados por discapacidad (2005-2010). Rev Esp Salud Pública 2014;88:1-10 Servei Regional al Camp de Tarragona Tarragonés Cataluña España Categorías de enfermedades AVAD Tasa estandarizada por 1.000 habitantes 2005-2010 AVAD Tasa estandarizada por 1.000 habitantes 2005-2010 AVAD Tasa estandarizada por 1.000 habitantes 2008 Infecciosas y parasitarias 1,8 2,1 2,2 Infecciones respiratorias 0,6 0,5 0,6 Condiciones maternas 0,5 0,5 0,5 Condiciones perinatales 3,1a 1,5 2,0 Deficiencias nutricionales 0,6 0,7 0,7 Tumores malignos 11,3 11,4 11,5 Otros tumores (benignos) 0,4 0,3 0,3 Diabetes mellitus 1,2 1,2 1,3 Endocrinas y de la sangre 1,6 1,7 1,5 Neuropsiquiátricas 29,8 30,7 31,3 Órganos de los sentidos 7,1 7,1 7,1 Cardiovasculares 8,2 7,1 8,0 Respiratorias 7,4 7,5b 6,1 Aparato digestivo 4,9a 3,6 3,4 Genitourinarias 0,7 0,7 0,7 Piel 0,1 0,1 0,1 Osteomusculares y del tejido conectivo 3,5 3,7 3,8 Anomalías congénitas 1,6 1,4 1,8 Orales 0,8 0,8 0,8 Lesiones no intencionales 5,2 5,3 5,3 Lesiones intencionales 2,2a 1,1 1,4 Todas las causas 92,5 88,8 90,3
 35. 35. - 35 - Estudis de monitorització-risc per inhalació de COV i HAP en població general EE.UU California Texas (Houston) Seattle Canadà RIOPA (indoor/outdoor) Pocs estudis, parcials en compostos i sovint no inclouen estimació de risc Flandes (Bèlgica) Gas + PST Atenas, Prato, Venècia (Italia) Gas + PST Izmir, Kocaeli (Turquia) Gas + PST Oporto (Portugal) Gas + PM10 Strasbourg (França) Gas + PM10 Aliaga (Turquia) Gas Anglaterra PM10 Stuttgart, Leipzig (Alemanya) PM10 Refineria La Plata (Argentina) HAP en PM10, COV Xina (Shangai, Taiwan, Tianjin), Corea, Japó HAP Gas/partícula, COV Anglaterra Bari (Italia) (indoor/outdoor) Aliaga (Turquia) Antwerp (Bèlgica) Suècia Estudis de concentració de HAP/COV i alguns de risc Saragossa Gas, PM10, PM2.5 Madrid Gas, PM10, PM2.5 Pais Basc PM2.5 Extremadura PM10 Bilbao (indoor / outdoor) Valencia (indoor / outdoor) Coruña Madrid Estudis de risc de COV i HAP Servei Regional al Camp de Tarragona HAP COV HAP COV
 36. 36. - 36 - Tarragona Vila-seca Bonavista Puigdelfí Constantí 18 HAP 2008-2009 anual (Gas + TSP) (Puigdelfí / Bonavista / Vila-seca) 2009-2010 anual (Gas + TSP + PM10) (Puigdelfí / Bonavista / Vila-seca) 2013 6 mesos (Gas + TSP+PM10 La Pobla de Mafumet / La Canonja 2014 10 mesos (Gas + TSP+PM10) Puigdelfí / Constantí / Vila-seca 86 COV 2008-2009 3 mesos (Puigdelfí / Bonavista / Vila-seca) 2009-2010 6 mesos (Puigdelfí / Bonavista / Vila-seca) 2013 6 mesos (Constantí / Bonavista / P. Ciutat) 2014 10 mesos (Constantí / Vila-seca / P. Ciutat) La Canonja P. Ciutat La Pobla de Mafumet Avaluació del risc per la salut per COV i HAP a l’atmosfera del Camp de Tarragona Estudis realitzats 2008-2014 Departament de Salut, Departament de Territori i Sostenibilitat, URV, Diputació de Tarragona i Ajuntaments del Camp de Tarragona Polígon Nord Polígon Sud Servei Regional al Camp de Tarragona
 37. 37. - 37 - Metodologia d’avaluació del risc crònic per inhalació d’HAP i COV Font: Estudi d’avaluació del risc per la salut per exposició a COV i HAP. Agència de Salut Pública de Catalunya i URV Servei Regional al Camp de Tarragona VOCs PAHs µg/m3 ng/m3 Efectes adversos no cancerígens Irritants Neurològics Immunològics Hematològics Hepàtics Renals Altres Efectes adversos cancerígens Llindars individuals per a cada compost Hazard ratio (HR) Pulmó Fetge Ronyó Leucèmia Altres Lifetime cancer risk (LCR) Risc unitari a desenvolupar càncer (UR) per a cada compost HR < 1 HR > 1 acceptable 10-6 -10-4 recomanable < 10-5 negligible < 10-6
 38. 38. - 38 - Avaluació del risc per la salut per HAP 2008-2013 Comparativa amb estudis anteriors Estudi 2008-2009 Estudi 2010 Estudi 2013 1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 Puigdelfí jun/jul 2008 Bonavista agos/set. 2008 Vila-seca oct/nov 2008 Puigdelfí des 2008/ gen 2009 Bonavista feb/abr 2009 Vila-seca abr/jun 2009 Puigdelfí nov.2009/ març 2010 Bonavista març/abr 2010 Constantí maig/jul 2010 Vila-seca agost/des. 2010 Canonja maig/jul 2013 P. Mafumet agost/oct 2013 PST+PUF PM10 PM10BaP Font: Estudi d’avaluació del risc per la salut per exposició a COV i HAP. Agència de Salut Pública de Catalunya i URVServei Regional al Camp de Tarragona Riscadesenvoluparcàncerperpoblacióexposada
 39. 39. - 39 - 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02 Puigdelfí oct.-nov 2008+ oct.-des. 2009 Bonavista nov.-des. 2008+ gener-març 2010 Vila-seca des.-gener 2008+ abr.-juny 2010 Constantí maig-oct. 2013 Bonavista maig-oct. 2013 P. Ciutat maig-oct. 2013 Avaluació del risc per la salut per COV 2008-2013 Comparativa amb estudis anteriors Font: Estudi d’avaluació del risc per la salut per exposició a COV i HAP. Agència de Salut Pública de Catalunya i URV Riscadesenvoluparcàncerperpoblacióexposada Servei Regional al Camp de Tarragona
 40. 40. - 40 - 0,00E+00 2,00E-06 4,00E-06 6,00E-06 8,00E-06 1,00E-05 1,20E-05 1,40E-05 Constantí 2011 Perafort 2011 Constantí 2012 Perafort 2012 Constantí 2013 Perafort 2013 No superacions Superacions Risc a desenvolupar càncer per benzè a Constantí i Perafort Risc a desenvolupar càncer per benzè a Constantí Evolució 2005-2013 Mitjanes diàries de benzè (µg/m3) a Perafort i Constantí. 2011-2013 Avaluació del risc per la salut per benzè. Perafort i Constantí 2011-2013 Font: Informe avaluació del risc per la salut per exposició a benzè. Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de TarragonaServei Regional al Camp de Tarragona
 41. 41. - 41 - 86 COV 3 punts (2015) 95 COV 8 punts (2016-2017) 18 HAP Gas + partícula 6 punts (2016-2017) Conclusions Establir programa de monitorització continuat amb el temps que permeti fer una avaluació anual sobre COV i HAP a tot el territori Caracteritzar i avaluar el risc a desenvolupar efectes cancerígens i efectes no cancerígens Servei Regional al Camp de Tarragona Pla de treball 2015-2017 Incorporar altres compostos específics en estudis locals i de duració determinada
 42. 42. - 42 - Tarragona, 15 de juliol de 2015 Servei Regional al Camp de Tarragona

×