Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
UOC                                          Grup 5PAC 4             ...
Apartat: Per què dissenyar seqüències didàctiques?El text és entenedor, clar i força explicatiu. Aspectes que es poden mil...
Valoracions/reflexions sobre la SD concreta.   «Els parlars catalans i la varietat lingüística».Són quinze setmanes de d...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Valoració Textos Grup2 (Grup5)

283 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Valoració Textos Grup2 (Grup5)

 1. 1. UOC Grup 5PAC 4 Fèlix Clemente – Ismael FernàndezMetodologia densenyament de la Llengua Lourdes Garcia – Sílvia Panisello Valoració/reflexió sobre la presentació del grup 2Apartat: Què és una seqüència?La primera impressió és d’un alt grau d’organització i d’una presentació impecable. Tot està forçaben explicat en tots els aspectes, text clar i concís en estil planer i entenedor, es copsa ràpidamentl’organització interna d’allò que s’explica. Els gràfics ajuden a completar la informació, excepte elde la diapositiva número sis que pot portar a equívoc ja que incorpora la llegenda “exemplificaci-ons” quan de fet no es posa cap exemple.Apartat: Elements importants d’una seqüència didàcticaLa informació es presenta de manera ordenada i clara però és massa esquemàtica, amb punts sensedesenvolupar – dos dels cinc que es presenten- i/o sense explicar. Hauria estat bé incloure una micad’informació de per què és important cadascun dels punts de l’esquema, o desenvolupar-los míni-mament. A l’inici hi ha un gràfic que no aporta informació nova només reprodueix l’organització del’esquema que segueixApartat: Com dissenyar una bona seqüència didàcticaEl text és entenedor, clar i força explicatiu, encara que algun punt té una redacció millorable, peròen aspectes poc importants (al punt dos i al cinc es fa servir el subjuntiu aportant així un caràctermés restrictiu que no s’adiu amb el condicional que encapçala la diapositiva: “hauria de plantejarcontinguts de manera que siguin/fossin significatius...”; “hauria de provocar (...) que l’alumne es-tableixi/establís relacions...” i al punt quatre li manca la preposició “de” d’inici ). L’estructura deltext es copsa de manera ràpida. Tanmateix, quant al contingut potser manca algun exemple méspràctic, conceptualment tots els punts explicats aporten un aire una mica massa general. Els ele-ments gràfics només compleixen la funció de fer més amena la visualització de la diapositiva, noaporten nova informació. 1
 2. 2. Apartat: Per què dissenyar seqüències didàctiques?El text és entenedor, clar i força explicatiu. Aspectes que es poden millorar: la repetició del sintag-ma “La SD...” a l’inici de tots els punts de la diapositiva 17 carrega una mica massa la lectura i espodria substituir per un encapçalament del tipus: “dissenyem seqüències didàctiques perquè:” i acontinuació desenvolupar els punts tal qual estan ara. Semblantment, en la diapositiva 16 tampocseria balder un encapçalament del tipus: “Perquè...” i a continuació desenvolupar els punts que hi haara. També hagués estat bé destacar algun(s) concepte(s) clau dins dels punts, tant en la diapositiva16 com en la 17, com ara, “autonomia, treball de grup, motivació, adquisició de coneixements, re-construïm, pactar les diferències, etc.” Els elements gràfics il·lustren el text i el fan més amè, podementendre que destaquen algun camp conceptual, en la diapositiva 16 “participació” en la diapositva17 la gràfica pot destacar significats com ara “treball en grup” o “treball col·laboratiu” i la diapositi-va 18 “tecnologia” o “TIC”. Aquesta darrera diapositiva, la 18, no queda clar si s’ha d’entendre comun punt més de la diapositiva 17, perquè segueix el mateix esquema inicial en el text, o si bé té unaimportància especial i per això li hem dedicat una diapositiva a banda, per destacar-ne el contingutde manera especial. Aquestes millores que proposem són més aviat sobre la forma de comunicar elcontingut que el trobem molt explicatiu i convenientment desenvolupat. Potser només hi faltaria al-gun exemple que acabés de completar les explicacions.Apartat: El paper de l’avaluació en una seqüència didàctica:El text és explicatiu i clar. Les diapositives van desgranant l’organtizació del text de l’apartat: perquè (...) què (...) com i finalment una diapositiva per destacar una característica per sobre de la resta.Els elements gràfics no aporten informació nova ni reforcen de manera especial la que hi ha al text,fan més amena la lecturaConclusions i la darrera diapositivaLes conclusions i la darrera diapositiva són correctes i adients. Potser en les conclusions es pot pen-sar que alguns elements no han estat convenientment destacats, per exemple: “una bona SD és laque motiva l’alumne a aprendre”. La presentació no destaca de manera especial la motivació en capdiapositiva, si més no, no ho destaca de manera inequívoca. Una presentació gairebé perfecta, imolt atractiva, tot i que li falta un punt de profunditat; una mica de desenvolupament dels temes ex-posats. 2
 3. 3. Valoracions/reflexions sobre la SD concreta. «Els parlars catalans i la varietat lingüística».Són quinze setmanes de durada —un semestre— i hi participen els alumnes de 4t d’ESO de cinccentres educatius del Principat, el País Valencià i Menorca.Destaquen 7 objectius; desenvolupen les competències que volen treballar, dividides en competèn-cies conceptuals, metodològiques i actitudinals. Hi ha l’objectiu final de fer un vídeo de presentaciódels temes treballats.Destaca loriginalitat dels noms mig inventats, mig reals dels instituts on sempre hi surt MEL. Mésenllà d’això la seqüència didàctica la trobem de caire general, una mena de programació intermitja,de nivell mitjà. Aquí faltaria el que són les sessions concretes, la concreció de la seqüència didàcti-ca, és clar que preparant una SD de quinze setmanes, desenvolupar les sessions de manera minucio-sa ja hagués estat per posar-hi una MH.Per com han plantejat la SD la programació sembla molt correcta; potser no hagués estat de mésuna mica més de concreció, perquè això de la divisió en grups no ha acabat de quedar clar, o millordit, ens ha calgut de mirar-ho vàries vegades per acabar-ho de copsar.Potser l’aspecte que es pot millorar més és concretar una mica més la tasca de les setmanes, el mar-ge de 2 a 7 setmanes ens sembla massa gran o inconcret, fins i tot una mica esquemàtic. Per exem-ple, a l’apartat d’avaluació, només parlen de QUÈ avaluaran, però no posen COM ni quins criteristindran en compte.Potser sigui la única pega de la SD: el grau d’inconcreció que té, precisament perquè abasta un perí-ode molt extens de temps. Vam entendre que havíem de fer una cosa més concreta, més del dia adia, però aquesta va ser la nostra percepció, que no vol dir que sigui lúnica vàlida. Potser la PAC3estigui plantejada de manera ambigua intencionadament per fer-nos-hi reflexionar.Però tot i això hi ha una molt bona sensació final. Tot llegint la SD del grup 2 ens podem fer unabona idea del que és una SD ben planejada. 3

×