Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt

8.820 visualizaciones

Publicado el

Tampereen teknillisellä yliopistolla pidetty luento visualisoinnista ja tiedon jakamisen käytännöistä Business Intelligence -ympäristössä

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt

 1. 1. Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt Tampereen teknillinen yliopisto 20.11.2014 Mika Aho @mikaaho
 2. 2. Tietojohtajille riittää töitä!
 3. 3. MIKA AHO INFORMAATIOAIKAKAUDEN SEKATYÖLÄINEN • Käynnissä kahdeksas vuosi konsultointibisneksessä • Solita, Logica/CGI, Rongo • 25+ suurta suomalaista asiakasta, kymmeniä projekteja • Asiantuntija, arkkitehti, projektipäällikkö, tiiminvetäjä, kouluttaja, neuvonantaja, myyjä, palveluvastuita • Sitä ennen pöydän toisella puolella • Modulight, Nokia, AutoMaint • Koodaus- ja projektipäällikkötöitä, laatuhommia, koulutustehtäviä ym. • Koko työura enemmän tai vähemmän informaation hallinnan parissa • TkT, 2011, Tampereen teknillinen yliopisto, tietojohtaminen @mikaaho linkedin.com/in/mikaaho slideshare.net/mikaaho
 4. 4. INFORMATION MANAGEMENT CONSULTING – ARVOA DATASTA Perustettu 2006 HISTORIA OMISTUS Toimiva johto (100%) ASIAKKAAT Suuret yritykset ja organisaatiot Suomessa TOIMISTOT Espoo, Tampere, Lahti LIIKEVAIHTO 8,5 MEUR ca. (2013) 75 HENKILÖSTÖ ammattilaista
 5. 5. Rongon palvelut ja tuotteet PALVELUT Suunnittelu ja ennustaminen Raportointi ja analysointi Tietovarastointi ja tietointegraatio Mastertietojen hallinta Big Data Hankejohtaminen Ylläpito Tietoarkkitehtuurit Advisory ja koulutus TUOTTEET Rongo RotiTM Onnistunutta projektien hallintaa Rongo OivaltavaTM Jotta kaikkea ei tarvitse rakentaa alusta Rongo OikeaTM Oikeaa tietoa, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan Rongo 360o Kaikki oleellinen yhdellä vilkaisulla
 6. 6. Esityksen sisältö • Mitä tarvitaan taustalle, jotta tieto on jaettavissa tehokkaasti? • Mitä ja millä tapaa tietoa jaetaan Business Intelligence -ympäristössä? • Tiedon visualisointia ja infografiikkaa: miten tietoa jaetaan näyttävästi? • Visualisointivinkkejä takataskuun
 7. 7. MITÄ JAETTAVAN TIEDON TAKANA LYMYÄÄ?
 8. 8. Rakennetaanko ensin perusta kuntoon, vai tehdäänkö talkoilla leikkimökki?
 9. 9. Visualisointi Raportit, analyysit ja työpöydät liiketoiminnan ohjaukseen ja viranomaisraportointiin Analysointi ja ennustaminen Laskenta- ja analysointisovellukset Tiedon varastointi Keskitetty tietovarasto, aihealuekohtaiset tietovarastot Liiketoimintatapahtumien tuottama informaatio Operatiiviset järjestelmät, tapahtumatiedot Taustatieto – ”Big Data” Selittää liiketoiminnan seuraamia tapahtumia: anturitiedot, asiakaspalvelutilanteiden puhelinkeskustelu, clickstream…
 10. 10. Mitä tämä tarkoittaa BI-/DW-arkkitehtuurissa? Tietolähteet Big data + Stage historia Analyyttiset sovellukset Tietovarasto Analytiikka-alustat Muistinvaraiset tietokannat Perinteinen BI-raportointi RDB Datan visualisointi RDB RDB Tapahtumat Polymorfiset Latausalue Appliance MPP Tiedostot
 11. 11. Mitä tämä tarkoittaa BI-/DW-arkkitehtuurissa? Tietolähteet Big data + Stage historia Analyyttiset sovellukset Tietovarasto Analytiikka-alustat Muistinvaraiset tietokannat Perinteinen BI-raportointi RDB Datan visualisointi RDB RDB Tapahtumat Polymorfiset Latausalue Appliance MPP TiedostotPerinteisessä BI-/DW-projektissa noin 70 % kustannuksista kuluu tietovaraston ja tietointegraatioiden rakentamiseen
 12. 12. TIEDON JAKAMINEN BI-YMPÄRISTÖSSÄ
 13. 13. Mitä voimme oppia mehiläiseltä tiedon jakamisesta? (Kuva: www.about-bees.com, www.clipartpanda.com) Löydöksen laajuus Etäisyys Sijainti Suunta
 14. 14. Sisäisen liiketoimintatiedon jakaminen (Liiketoimintatiedon hallinta Suomessa toimivissa yrityksissä vuonna 2014, TTY)
 15. 15. Tieto itsessään ei tuo organisaatiolle lisäarvoa, vaan vaaditaan taho, joka käyttää hyväkseen tuotettua tietoa, raportteja ja analyyseja ”
 16. 16. Tiedonhallinnan kuilu ja informaatioähky (Smiciklas, The Power of InfoGraphics, 2012)
 17. 17. Jaettavan informaation sisällön merkitys kasvaa
 18. 18. Miten luoda tiedolle kysyntää ja imua? (Kuva: dreamstime.com)
 19. 19. Informaation käyttäjät Informaation tuottajat Kontrolloitua Autonomista Vakioraportit Interaktiiviset raportit Ad-hoc -kyselyt Löytöretkeily dataan Data dump Raportointi historiatiedosta ”Perinteinen BI” • Päätöksentekijällä on jo mielikuva siitä, miten ilmiö käyttäytyy • Haetaan menneisyysraporteista yksittäistapauksia, joissa mielikuva käy toteen Analytiikka • Annetaan datan viedä ja haetaan sieltä kiinnostavia havaintoja, joista voidaan edelleen tehdä yleispäteviä päätelmiä • Uusia ajatuksia on paremmat mahdollisuudet tuottaa analytiikan avulla kuin perinteisen BI:n
 20. 20. Informaation käyttäjät Informaation tuottajat Kontrolloitua Autonomista Vakioraportit Interaktiiviset raportit Ad-hoc -kyselyt Löytöretkeily dataan Data dump Raportointi historiatiedosta ”Perinteinen BI” • Päätöksentekijällä on jo mielikuva siitä, miten ilmiö käyttäytyy ja hän hakee menneisyysraporteista yksittäistapauksia, joissa mielikuva käy toteen Raportointi analytiikan Käytettävyys johtopäätöksenä • Annetaan datan viedä ja haetaan sieltä kiinnostavia havaintoja, joista voidaan edelleen tehdä yleispäteviä päätelmiä • Uusia ajatuksia on paremmat mahdollisuudet tuottaa analytiikan avulla kuin perinteisen BI:n Hallittavuus, skaalautuvuus
 21. 21. Vakio- ja interaktiiviset raportit • Organisaation perusraportit eri funktioittain • Ajatuksena toteuttaa esimerkiksi yksi myynnin raportti asiakkaittain ja filtteröidä sitä omien tarpeiden mukaisesti • Usein toteutetaan myös käyttöoikeuksiin perustuvia datan rajauksia: henkilö näkee esimerkiksi oman divisioonansa tiedot tai vaikkapa vain omien alaisten palkat • Perusraportit ovat yleensä hyvinkin määrämuotoisia ja pikselintarkkoja • Jakelu tapahtuu tyypillisesti BI-portaalissa • Vaihtoehtoina (mm.) • Viedä raportteja portletteina Intranettiin (esim. SharePoint tai Liferay) • ”Burstata”: ohjata sähköpostiin tai tallentaa levynkulmalle • Mobiiliraportit • Offline-raportit (aktiiviraportit) • Power Point -integraatio • Interaktiivisuus tuo mukaan perinteisen porautumisen rinnalle ennen kaikkea käytettävyyttä ja yksinkertaista analysointimahdollisuutta • Johdon työpöydät (dashboardit) • Mitä-jos-skenaariot • 360-näkymät
 22. 22. Millaisia raportteja tyypillisessä BI-ratkaisussa on? Raportointialue Raportteja • Tuloslaskelma • Tase • Kassavirta Talousraportointi HR-raportointi Avainlukuraportointi Ostojen ja Investointien raportointi • Henkilöstön määrä • Palkkaraportti • Myynnin KPI:t • Tuotannon KPI:t • Henkilöstön KPI:t • Investointien koontiraportti • Ostot toimittajittain Myynnin raportointi • Myynti tuotteittain ja asiakkaittain • Kampanjaseuranta
 23. 23. IBM Cognos -demo • Esimerkkejä vakioraporteista • Interaktiivisia raportteja Active Reports –teknologialla toteutettuna
 24. 24. Sähköposti
 25. 25. Työpöydät (dashboardit) • Työpöydät vastaavat keskeisiin tietotarpeisiin • Vrt. tuloskortit ja mittaristot, jotka tukevat strategian toimeenpanoa ja viestintää • Kokoelma tietotarpeiden kannalta keskeisiä raportteja ja mittareita, jotka esitetään yhdessä näkymässä • ”Kojelauta”, josta on yhdellä silmäyksellä mahdollista hahmottaa toiminnan kokonaistilanne • Tarkempi analyysi tehdään ”konepellin alla”, raportointi- ja analyysikerroksessa • Työpöytiä rakennetaan, koska • Tieto on usein muodossa, jossa sitä ei ole yhteismitallistettu • Operatiiviseen tarpeeseen kehitetty raportointi on johdolle liian yksityiskohtaista • Johtaja on oikeasti vaikea saada käyttämään BI-järjestelmän raportteja
 26. 26. (Stephen Few, Information Dashboard Design)
 27. 27. Eräänlaista interaktiivista raportointia: Rongon Asiakas 360° -demo • Demodata on kuvitteellista pl. konsulttien nimet • Asiakasnimet valittu satunnaisesti OMX Helsinki 25 –listalta • IBM® InfoSphere® Data Explorer 9.0 • Käytetty vain ”out-of-the-box” ominaisuuksia CRM uutisvirta sosiaalinen media tiketöinti tietovarasto verkkolevyt
 28. 28. Ad-hoc -raportit • Vakioraportit eivät kata kaikkia tietotarpeita ja liiketoiminta muuttuu • Ad-hoc –raportit tarkoittavat joko • tiettyä tarvetta varten (usein lennossa) tehtyä raporttia, jota ei ole vielä olemassa • vakioraportilta tapahtuvaa porautumista tarkemmalle (rivi)tasolle • lisäymmärryksen hakemista vakioraporteille datan avulla • Luonnehditaan ainutkertaisiksi, mutta voidaan tallentaa BI-portaaliin ja käyttää uudelleen • Haasteena tehdä ad hoc –raporttien tekemisestä riittävän helppoa keskivertoiselle liiketoimintakäyttäjälle • Erotetaan toisistaan numeeriset transaktiotiedot (faktat) ja luokittelevat perustiedot (dimensiot) • Taustalla usein valmiiksi rakennettuja hierarkioita, esim. aika, organisaatiorakenne, tuoterakenne • Käytännön analysointi ja raportointi tarkoittaa olemassa olevien dimensioiden ristiintaulukointia, tietojen suodattamista ja hierarkioihin porautumista
 29. 29. Demo: Ad-hoc –raportointia Cognoksella
 30. 30. Data Discovery – Löytöretkeily dataan • Dataan tehdään itsenäisiä, interaktiivisia, visuaalisia ”löytöretkiä” • Pyritään vastaamaan kysymyksiin datan avulla, nähdään tulokset visuaalisesti ja jalostetaan kysymyksiä • Siirretään tekemistä loppukäyttäjälle: vanhassa mallissa kysymyksistä on tehty raportteja IT:n toimesta ja lisäkysymyksistä on tehty taas uusia raportteja • Teknologiat Applen tyyliin loppukäyttäjien ehdoilla: nopeaa, intuitiivista ja helppokäyttöistä • Ohjelmistoja mm. QlikView, Tableau ja SpotFire • Muistinvaraista prosessointia • Sovelluksiin on kieltämättä helppo ihastua, jos on joskus käyttänyt Cognoksen Report Studiota tai vaikkapa Microsoftin SSRS:ää • Nykyiset sovellukset eivät ole kuitenkaan mitään konsernin laajuisia raportointiratkaisuja • Omat skriptikielet datan latauksiin, tiedon historioinnin puute, suljetut tiedostoformaatit, datan muokkauksen puute • Suurimmat ongelmat voidaan ratkaista rakentamalla taustalle tietovarasto ja käyttämällä sovelluksia raportointivälineenä
 31. 31. Data Discovery -demo TIBCO:n SpotFirellä (case Mikan sähkönkulutus)
 32. 32. Uutta: tarinoiden kerrontaa BI-välineiden keinoin • Esitetään data (usein jokin bisnescase) tarinan muodossa • Alku, keskikohta ja loppu • Data = mitä tapahtuu • Tarina = miksi niin tapahtuu • Yhdistetään useita visualisointeja toisiinsa Power Point -esityksen tapaan • Työkaluja mm. Qlik Sense, Tableau, SAP Lumira, SAS Visual Analytics
 33. 33. Qlik Sense -demo
 34. 34. TIEDON VISUALISOINTI JA INFOGRAFIIKKA
 35. 35. aivoille tulevasta informaatiosta on visuaalista (http://www.slideshare.net/adidhotre/slide-share-itsallaboutinfographics)
 36. 36. Kuinka monta numero yhdeksää löydät kuvasta?
 37. 37. Kuinka monta numero yhdeksää löydät kuvasta?
 38. 38. Numeroita pitää lukea …kun taas graafeja voi yksinkertaisesti havainnoida Kuvat: Stephen Few
 39. 39. Miksi tietoa visualisoidaan? • Yleiskuvan muodostaminen yksityiskohtaisesta datasta • Trendien esittäminen • Raportoitavien asioiden vertailu (organisaatioyksiköt, markkina-alueet, tuotteet, asiakkaat…) • Tilastollisten säännönmukaisuuksien tunnistaminen (korrelaatio, hajonta…) • Syy- seuraussuhteiden esittäminen • Tavoitteiden ja toteuman välisen eron nopea tunnistaminen • jne… Kuva: FreeDigitalPhotos.net
 40. 40. Mitä tiedon visualisointi voisi oppia infografiikasta? Informaatio Visuaalinen oppiminen Grafiikka Info-grafiikka Tiedon visualisointi
 41. 41. Kuvat: www.coolinfographics.com, http://visual.ly
 42. 42. Tiedon visualisointi vs. infografiikka Tiedon visualisointi Infografiikka Tekotapa Käytetään paljon numeroita Useita sitä varten tehtyjä kuvia, joilla tietoa selitettään Tiedon määrä Yleensä erilaista tietoa kuin infografiikassa Esitetään enemmän johtopäätöksiä Tyylittely Keskittyy itse tietoon Visuaalisesti huolella suunniteltua Interaktiivisuus ja staattisuus Tiedot päivittyvät usein Staattista Lopputulos Interaktiivinen työpöytä Kuvatiedosto (mukaillen Yuk & Diamond 2014, s. 14–16)
 43. 43. Voisiko tätä parantaa infografiikan tai tarinankerronnan keinoin? (Strategiakarttahan on organisaation visiomatkan kertomus) (Lähde: IBM)
 44. 44. Esimerkki mittareiden syy-seuraussuhteista (Lähde: IBM)
 45. 45. Mittariston visualisointi (Lähde: IBM)
 46. 46. (Klipfolio.com)
 47. 47. (Klipfolio.com)
 48. 48. Dashboardien toinen kehityspolku: DCS (Distributed Control System) tuotannon prosessien visualisointiin (http://www.reliance-scada.com/en/success-stories/food-processing-industry/complete-system-for-visualization-and-monitoring-of-barley-production-in-hodonice-malting-plant)
 49. 49. VISUALISOINTIVINKKEJÄ TAKATASKUUN
 50. 50. Keep it simple (http://pingmag.jp/2007/03/23/infosthetics-form-follows-data/)
 51. 51. Kojelautojen perusajatus on hyvä (danielpradilla.info)
 52. 52. …mutta ne eivät toimi kovin hyvin BI-ympäristössä (danielpradilla.info)
 53. 53. Varmasti hyödyllistä informaatiota, mutta esitystapa kaipaa AD:n kosketusta (danielpradilla.info)
 54. 54. Värien käyttö
 55. 55. Värien käyttö (vähemmän on enemmän)
 56. 56. Oikein käytettynä värit keskittävät huomion olennaiseen (Stephen Few, Information Dashboard Design)
 57. 57. (Stephen Few, Information Dashboard Design)
 58. 58. Värien ja muotojen käyttö Noin 8 % miehistä ja 0,4 % naisista on punavihersokeita (Stephen Few, Information Dashboard Design; Microsoft SharePoint)
 59. 59. Näppituntumalta noin 80 % graafeista voidaan hoitaa pylväs- ja viivadiagrammeilla Graafit: Tilastokeskus, Stephen Few
 60. 60. Eri graafityypillä voidaan korostaa erilaisia asioita datassa • Nostetaan yksittäisiä arvoja esiin • Helppo vertailla eri luokkia keskenään (Stephen Few, Information Dashboard Design) • Paljastaa jakauman kokonaismuodon paremmin
 61. 61. Välillä on kiva kikkaillakin
 62. 62. Pareto Chart kuvaamassa myyntikapasiteettia (tuotteen osuus kokonaismyynnistä)
 63. 63. Bullet-graafit ovat oikeasti ihan käteviä työpöydillä
 64. 64. Unohda 3D
 65. 65. Käytä ympyrädiagrammia harkiten Suhteellisia eroja voidaan esittää ympyrädiagrammissa … mutta sama tieto on yleensä helpompi hahmottaa pylväsdiagrammissa Lähde: Stephen Few
 66. 66. Lopuksi: Mieti loppukäyttäjän tarpeita ja miten asia kannattaisi parhaiten visualisoida (Stephen Few, Information Dashboard Design)
 67. 67. (Stephen Few, Information Dashboard Design)
 68. 68. (Abela, 2006, www.extremepresentation.com)
 69. 69. Yhteenveto Kasvoiko ymmärrys ja heräsikö ajatuksia siitä Mitä tarvitaan taustalle, jotta tieto on jaettavissa tehokkaasti? Mitä ja millä tapaa tietoa jaetaan Business Intelligence -ympäristössä? Miten tiedon visualisointi ja infografiikka eroavat toisistaan? Miten tietoa voi visualisoida?
 70. 70. www.rongo.fi

×