Contoh Laporan PBD

Stephanie Unsil

PBD

YBB2312
SEKOLAH KEBANGSAAN SKAROK
95900 LUBOK ANTU, SARAWAK
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
TAHUN 2021
Disediakan oleh
2
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
Stephanie Unsil Anak Rakey
ISI KANDUNGAN
1.0 Jawatankuasa Pelaksana 3
2.0 Pelan Tindakan / Takwim Pelaksanaan Program Tahun 2021 4
3.0 Gambar – gambar aktiviti yang telah dilaksanakan 5
3.1 Mesyuarat Pelaksanaan PBD Tahun 2021 5
3.2 Suasana Ujian Pertengahan Penggal (Instrumen Pentaksiran PBD) 7
4.0 Data pencapaian terkini 9
4.1 Rumusan PBD Tahun 1
4.2 Rumusan PBD Tahun 2
4.3 Rumusan PBD Tahun 3 10
4.4 Rumusan PBD Tahun 4
4.5 Rumusan PBD Tahun 5 11
4.6 Rumusan PBD Tahun 6
5.0 Isu – isu pelaksanaan dan intervensi pihak sekolah 12
3
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
1.0 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) 2021
PENGERUSI
En. Sabang Anak Ujek
(Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI
En. John A/L Kedebo
(Penolong Kanan Pentadbiran)
NAIB PENGERUSI I
En. Tingom Anak Pilit
(Penolong Kanan Hal Ehwal
Murid)
NAIB PENGERUSI II
En. Lofez Anak Robyn Julin
(Penolong Kanan Kokurikulum)
SETIAUSAHA
Cik Stephanie Unsil Anak Rakey
AHLI JAWATANKUASA (SEMUA GURU)
Pn. Senorita@Suma Anak Ipang
Pn. Veronica Anak Baning
Pn. Julia Anak Bada
Cik Jennifer Anak Sungong
Pn. Taini Anak Atin
En. Lee Sian Nen
Pn. Yak Philomena Anak Unjil
En. Jack Anak Joannes Limbing
4
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
2.0 PELAN TINDAKAN / TAKWIM PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2021
BIL PERKARA BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1 Mesyuarat Pelaksanaan PBD / / / /
2 Jawatankuasa Kerja Pentaksir /
3 Surat Pelantikan Pentaksiran
PBD
/
4 Pertaksiran Formatif / / / / / / / / / / /
5 Analisis Pelaporan / /
6 Pementoran / / / / / / / / / / /
7 Pemantauan / / / / / / / / / / /
8 Penyelarasan / / / /
9 Pengesanan / / / /
5
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
3.0 GAMBAR – GAMBAR AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
3.1 Mesyuarat Pelaksaaan PBD 2021
6
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
7
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
3.2 Suasana Ujian Pertengahan Penggal (Instrumen Pentaksiran PBD)
8
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
9
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
4.0 DATA PENCAPAIAN TERKINI ( APRIL 2021 )
4.1 Rumusan PBD Tahun 1
4.2 Rumusan PBD Tahun 2
BAHASA
MELAYU
BAHASA
INGGERIS
MATEMATIK SAINS
PENDIDIKAN
MORAL
PENDIDIKAN
JASMANI
PENDIDIKAN
KESIHATAN
MUZIK
PENDIDIKAN
SENI
BAHASA
IBAN
TP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP2 4 4 4 6 4 0 0 4 9 4
TP3 7 7 7 5 7 2 1 7 2 7
TP4 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0
TP5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
4
6
8
10
12
TAHAP
PENGUASAAN
Rumusan PBD Tahun 1 (April 2021)
BAHASA
MELAYU
BAHASA
INGGERIS
MATEMATIK SAINS
PENDIDIKAN
MORAL
PENDIDIKAN
JASMANI
PENDIDIKAN
KESIHATAN
MUZIK
PENDIDIKAN
SENI
BAHASA
IBAN
TP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
TP3 0 2 1 3 2 4 2 4 4 1
TP4 2 0 3 0 2 0 2 0 0 2
TP5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
AXIS
TITLE
Rumusan PBD Tahun 2 (April 2021)
10
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
4.3 Rumusan PBD Tahun 3
4.4 Rumusan PBD Tahun 4
BAHASA
MELAYU
BAHASA
INGGERIS
MATEMATIK SAINS
PENDIDIKAN
MORAL
PENDIDIKAN
JASMANI
PENDIDIKAN
KESIHATAN
MUZIK
PENDIDIKAN
SENI
BAHASA
IBAN
TP1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
TP2 2 2 8 5 5 0 0 0 2 4
TP3 5 4 6 5 4 0 7 9 13 4
TP4 5 6 0 4 6 15 8 6 0 7
TP5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
TAHAP
PENGUASAAN
Rumusan PBD Tahun 3 (April 2021)
BAHASA
MELAYU
BAHASA
INGGERIS
MT SAINS PM PJ PK MUZIK P.SENI
BAHASA
IBAN
SEJARAH RBT
TP1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP2 5 1 2 4 0 0 0 0 4 0 8 7
TP3 3 4 12 7 8 9 7 8 7 10 5 6
TP4 7 6 3 6 9 8 6 9 6 7 4 4
TP5 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
4
6
8
10
12
14
TAHAP
PENGUASAAN
Rumusan PBD Tahun 4 (April 2021)
11
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
4.5 Rumusan PBD Tahun 5
4.6 Rumusan PBD Tahun 6
BAHASA
MELAYU
BAHASA
INGGERIS
MT SAINS PM PJ PK MUZIK P. SENI
BAHASA
IBAN
SEJARAH RBT
TP1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TP2 3 0 4 3 0 0 4 0 0 3 0 3
TP3 4 4 6 4 6 2 6 3 2 2 4 10
TP4 0 5 3 3 6 11 3 10 7 8 5 0
TP5 6 4 0 0 1 0 0 0 4 0 4 0
TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
4
6
8
10
12
TAHAP
PENGUASAAN
Rumusan PBD Tahun 5 (April 2021)
BAHASA
MELAYU
BAHASA
INGGERIS
MT SAINS PM PJ PK MUZIK P. SENI
BAHASA
IBAN
SEJARAH RBT TMK
TP1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
TP2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1
TP3 3 0 6 5 1 0 0 12 3 0 4 0 3
TP4 4 7 4 3 4 8 8 1 6 1 5 4 4
TP5 4 3 2 0 8 5 5 0 4 11 0 8 4
TP6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
4
6
8
10
12
14
TAHAP
PENGUASAAN
Rumusan PBD Tahun 6 (April 2021)
12
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
5.0 ISU – ISU PELAKSANAAN DAN INTERVENSI PIHAK SEKOLAH
5.1 Isu 1 : Kompetensi guru
PENERANGAN Pengetahuan yang terhad dalam membuat pentaksiran bilik darjah (PBD)
OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan guru dalam pentaksiran bilik darjah (PBD)
INTERVENSI 1
INTERVENSI 2
Merancang dan memantapkan pengetahuan guru melalui kursus dalaman seperti
program In House Training.
Pelajar diberikan pendedahan dari peringkat permulaan seawal Tahun 1 tentang
penilaian yang dilakukan oleh guru.
TINDAKAN
(Plan)
AJK berbincang
untuk
membuat
mesyuarat dan
menyediakan
pelan operasi
bagi
pelaksanaan
program
intervensi.
TEMPOH
PELAKSANAAN
(Do)
Intervensi itu
dilaksanakan
dalam tempoh
2020 - 2022
sebanyak 2 kali
setahun
KOS &
SUMBER
Tiada
LOKASI
Persekitaran
sekolah
PEMANTAUAN
DAN
PENAMBAHBAIKAN
(Check and Action)
Guru besar dan
pentadbir membuat
pemantauan
menggunakan
pemantauan yang
telah disediakan
oleh penyelaras dan
membuat
penambahbaikan
KPI
Peratus
kesediaan
guru
membuat
pentaksiran
dapat
ditingkatkan
Kompetensi
guru
Kekangan
masa
Kualiti PBD
Persekitaran
sekolah dan
susun atur
bilik darjah
Kerjasama
ibu bapa
13
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
5.2 Isu 2 : Kekangan masa
PENERANGAN Teknik pentaksiran yang menyeluruh menyebabkan kekangan masa dalam
membuat penilaian sehingga guru terpaksa membuat proses penilaian di rumah.
OBJEKTIF Meningkatkan produktiviti guru dalam pentaksiran bilik darjah (PBD) mengikut
takwim.
INTERVENSI Membuat penyelarasan dalam pentaksiran murid di sekolah.
TINDAKAN
(Plan)
AJK berbincang
untuk
membuat
mesyuarat dan
menyediakan
pelan operasi
bagi
pelaksanaan
program
intervensi
TEMPOH
PELAKSANAAN
(Do)
Intervensi
dilaksanakan
dalam tempoh
2020 - 2025
KOS &
SUMBER
Tiada
LOKASI
Persekitaran
sekolah
PEMANTAUAN
DAN
PENAMBAHBAIKAN
(Check and Action)
Guru besar dan
pentadbir membuat
pemantauan
menggunakan
pemantauan yang
telah disediakan
oleh penyelaras dan
membuat
penambahbaikan
KPI
Guru dapat
melaksanakan
PBD mengikut
takwim yang
telah
ditetapkan
dengan yakin
14
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
5.3 Isu 3 : Penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah
PENERANGAN Guru tidak bersedia dengan tugasan pentaksiran bilik darjah yang hanya
menambahkan tugas guru sehingga menyebabkan penilaian murid adalah tidak
telus dan tepat.
OBJEKTIF Meningkatkan kesediaan guru dalam membuat penilaian secara telus dan tepat.
INTERVENSI 1
INTERVENSI 2
INTERVENSI 3
INTERVENSI 4
Pembudayaan pentaksiran terhadap murid dilakukan secara berterusan dalam
kalangan guru dan murid.
Membiasakan murid dengan pendekatan yang berasaskan pentaksiran dari Tahun
1.
Bengkel dan kursus akan diberikan secara berterusan.
Latihan asas dalam aspek teknikal diberikan untuk menambahbaik sistempenilaian
dalam PBD.
TINDAKAN
(Plan)
AJK berbincang
untuk
membuat
mesyuarat dan
menyediakan
pelan operasi
bagi
pelaksanaan
program
intervensi
TEMPOH
PELAKSANAAN
(Do)
Intervensi
dilaksanakan
dalam tempoh
2020 - 2025
KOS &
SUMBER
Tiada
LOKASI
Persekitaran
sekolah
PEMANTAUAN
DAN
PENAMBAHBAIKAN
(Check and Action)
Guru besar dan
pentadbir membuat
pemantauan
menggunakan
pemantauan yang
telah disediakan
oleh penyelaras dan
membuat
penambahbaikan
KPI
Kesediaan
guru dalam
membuat
penilaian
terhadap
murid adalah
tepat dan
telus
15
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
5.4 Isu 4 : Persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah
PENERANGAN Persekitaran proses pembelajaran adalah kurang sesuai dan tidak meransang
pembelajaran murid secara menyeluruh
OBJEKTIF Mewujudkan persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah yang memenuhi
keperluan konsep pembelajaran abad ke 21
INTERVENSI Menggunakan kemudahan Pusat Sumber dan Makmal Komputer sebagai alternatif
bagi mewujudkan suasana bilik darjah yang dapat merangsang murid bersaing, belajar
secara koperatif dan memperolehi kemahiran kolaboratif.
TINDAKAN
(Plan)
AJK
berbincang
untuk
membuat
mesyuarat
dan
menyediakan
pelan operasi
bagi
pelaksanaan
program
intervensi.
TEMPOH
PELAKSANAAN
(Do)
Intervensi
dilaksanakan
dalam tempoh
2020 – 2022
sebanyak 2 kali
setahun bagi
mewujudkan
persekitaran
sekolah dan
susun atur bilik
darjah yang
memenuhi
konsep
pembelajaran
abad ke 21.
KOS &
SUMBER
Sumber
kewangan
sekolah
Peruntukan
dari
Jabatan /
PIBG
LOKASI
Persekitaran
sekolah
PEMANTAUAN
DAN
PENAMBAHBAIKAN
(Check and Action)
Guru besar dan
pentadbir membuat
pemantauan
menggunakan
pemantauan yang
telah disediakan
oleh penyelaras dan
membuat
penambahbaikan
KPI
Kualiti
pentaksiran
murid dapat
ditingkatkan
sekaligus
mempelbagaikan
kemahiran murid
dalam suasana
pembelajaran
yang kondusif
16
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
5.5 Isu 5 : Kerjasama daripada ibu bapa
PENERANGAN Ibu bapa kurang memahami konsep PBD di sekolah
OBJEKTIF Memastikan ibu bapa memahami konsep PBD di sekolah
INTERVENSI 1
INTERVENSI 2
Pihak pentadbir mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa dan memberi
penerangan tentang PBD.
Perjumpaan guru kelas bersama ibu bapa dilakukan secara berkala untuk
menyampaikan perkembangan anak – anak.
TINDAKAN
(Plan)
AJK berbincang
untuk
membuat
mesyuarat dan
menyediakan
pelan operasi
bagi
pelaksanaan
program
intervensi
TEMPOH
PELAKSANAAN
(Do)
Intervensi
dilaksanakan
dalam tempoh
2020 – 2022
sebanyak 2 kali
setahun bagi
mewujudkan
hubungan
bersama ibu
bapa untuk
menjayakan
pentaksiran
yang berkesan
terhadap
murid
KOS &
SUMBER
Tiada
LOKASI
Persekitaran
sekolah
PEMANTAUAN
DAN
PENAMBAHBAIKAN
(Check and Action)
Guru besar dan
pentadbir membuat
pemantauan
menggunakan
pemantauan yang
telah disediakan
oleh penyelaras dan
membuat
penambahbaikan
KPI
Kualiti
pentaksiran
bilik darjah di
Sk Skarok
dapat
ditingkatkan
selari dengan
kerjasama
ibu bapa
17
LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
Disediakan oleh
………………………………………..
( STEPHANIE UNSIL ANAK RAKEY )
Setiausaha Pentaksiran Bilik Darjah
Sekolah Kebangsaan Skarok
Disemak oleh
………………………………………..
( JOHN A/L KEDEBO )
Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Sekolah Kebangsaan Skarok
Disahkan oleh
………………………………………..
( SABANG ANAK UJEK )
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Skarok

Recomendados

Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp por
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppContoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppHairu Nizam
17.1K vistas2 diapositivas
INTERVENSI PBD 1 2022.pptx por
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxINTERVENSI PBD 1 2022.pptx
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxssuser3fe836
8.3K vistas4 diapositivas
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx por
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxPENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxNHazaarifaAinS
6.3K vistas27 diapositivas
Contoh penulisan sasaran keberhasilan HEM por
Contoh penulisan sasaran keberhasilan HEMContoh penulisan sasaran keberhasilan HEM
Contoh penulisan sasaran keberhasilan HEMamuradhamid edidik edu my
15.3K vistas27 diapositivas
LAPORAN PLC BM.pdf por
LAPORAN PLC BM.pdfLAPORAN PLC BM.pdf
LAPORAN PLC BM.pdfISMALIZABINTIISHAKMo
3.9K vistas5 diapositivas
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber por
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat SumberPengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat SumberRicca Bong
43.7K vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Myportfolio pk ko(1) por
Myportfolio pk ko(1)Myportfolio pk ko(1)
Myportfolio pk ko(1)Salahhuddin Salleh
10K vistas43 diapositivas
Contoh keberhasilan guru akademik por
Contoh keberhasilan guru akademikContoh keberhasilan guru akademik
Contoh keberhasilan guru akademikHazura Abu Bakar
42.9K vistas2 diapositivas
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM) por
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Jamalludin Llud Lee
12.9K vistas8 diapositivas
KBAT dalam PdP por
KBAT dalam PdPKBAT dalam PdP
KBAT dalam PdPCatharina Stephen
87.9K vistas50 diapositivas
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu por
Program intervensi panitia matematik sk kuala matuProgram intervensi panitia matematik sk kuala matu
Program intervensi panitia matematik sk kuala matuEja Jaafar
27.8K vistas1 diapositiva
CONTOH RPH TRANSISI.docx por
CONTOH RPH TRANSISI.docxCONTOH RPH TRANSISI.docx
CONTOH RPH TRANSISI.docxAliffOmar2
1.5K vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Contoh keberhasilan guru akademik por Hazura Abu Bakar
Contoh keberhasilan guru akademikContoh keberhasilan guru akademik
Contoh keberhasilan guru akademik
Hazura Abu Bakar42.9K vistas
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM) por Jamalludin Llud Lee
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Jamalludin Llud Lee12.9K vistas
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu por Eja Jaafar
Program intervensi panitia matematik sk kuala matuProgram intervensi panitia matematik sk kuala matu
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu
Eja Jaafar27.8K vistas
CONTOH RPH TRANSISI.docx por AliffOmar2
CONTOH RPH TRANSISI.docxCONTOH RPH TRANSISI.docx
CONTOH RPH TRANSISI.docx
AliffOmar21.5K vistas
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx por nsmm
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
nsmm50.3K vistas
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bm por Norazelin Mat Isa
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bmContoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bm
Contoh aktiviti minggu bahasa melayu panitia bm
Norazelin Mat Isa62.4K vistas
Dialog Prestasi: SMK Kuala Penyu 2021 por Abu Bakar Sani
Dialog Prestasi: SMK Kuala Penyu 2021Dialog Prestasi: SMK Kuala Penyu 2021
Dialog Prestasi: SMK Kuala Penyu 2021
Abu Bakar Sani2.7K vistas
Program pembangunan guru baharu por Cikgu Nur
Program pembangunan guru baharuProgram pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharu
Cikgu Nur7.2K vistas
PLC Panitia .docx por Nida Atie
PLC Panitia .docxPLC Panitia .docx
PLC Panitia .docx
Nida Atie2.4K vistas
Alat kolaboratif plc 2019 por nuruljanah89
Alat kolaboratif plc 2019Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019
nuruljanah892.9K vistas
Perancangan aktiviti panitia RBT por chooeinsan
Perancangan aktiviti panitia RBTPerancangan aktiviti panitia RBT
Perancangan aktiviti panitia RBT
chooeinsan3.4K vistas

Similar a Contoh Laporan PBD

Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx por
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptxBahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptxkhushairiibrahim
401 vistas19 diapositivas
Instrumen pelaksanaan plan pemulihan por
Instrumen pelaksanaan plan pemulihanInstrumen pelaksanaan plan pemulihan
Instrumen pelaksanaan plan pemulihanzurinasalam
815 vistas19 diapositivas
3. SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH (PPKKS) SLB 2022 (1).pptx por
3. SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH (PPKKS) SLB 2022 (1).pptx3. SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH (PPKKS) SLB 2022 (1).pptx
3. SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH (PPKKS) SLB 2022 (1).pptxslbsinarkasihbekasi
127 vistas27 diapositivas
1. Sosialisasi PKKS 2022 Hasil FGD SMK.REVISI.1.pptx por
1. Sosialisasi PKKS 2022 Hasil FGD SMK.REVISI.1.pptx1. Sosialisasi PKKS 2022 Hasil FGD SMK.REVISI.1.pptx
1. Sosialisasi PKKS 2022 Hasil FGD SMK.REVISI.1.pptxDennyRn1
20 vistas30 diapositivas
PELAN STRATEGIK HOKI 2022-2024.pptx por
PELAN STRATEGIK HOKI 2022-2024.pptxPELAN STRATEGIK HOKI 2022-2024.pptx
PELAN STRATEGIK HOKI 2022-2024.pptxSITIMUNIRAHBINTICHEH
95 vistas17 diapositivas
PELAN STRATEGIK BOLA TAMPAR 2022-2024.pptx por
PELAN STRATEGIK BOLA TAMPAR 2022-2024.pptxPELAN STRATEGIK BOLA TAMPAR 2022-2024.pptx
PELAN STRATEGIK BOLA TAMPAR 2022-2024.pptxSITIMUNIRAHBINTICHEH
95 vistas17 diapositivas

Similar a Contoh Laporan PBD(20)

Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx por khushairiibrahim
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptxBahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx
khushairiibrahim401 vistas
Instrumen pelaksanaan plan pemulihan por zurinasalam
Instrumen pelaksanaan plan pemulihanInstrumen pelaksanaan plan pemulihan
Instrumen pelaksanaan plan pemulihan
zurinasalam815 vistas
3. SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH (PPKKS) SLB 2022 (1).pptx por slbsinarkasihbekasi
3. SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH (PPKKS) SLB 2022 (1).pptx3. SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH (PPKKS) SLB 2022 (1).pptx
3. SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH (PPKKS) SLB 2022 (1).pptx
slbsinarkasihbekasi127 vistas
1. Sosialisasi PKKS 2022 Hasil FGD SMK.REVISI.1.pptx por DennyRn1
1. Sosialisasi PKKS 2022 Hasil FGD SMK.REVISI.1.pptx1. Sosialisasi PKKS 2022 Hasil FGD SMK.REVISI.1.pptx
1. Sosialisasi PKKS 2022 Hasil FGD SMK.REVISI.1.pptx
DennyRn120 vistas
02. mekanisme pelaksanaan diklat penguatan ks 25092020 1 [autosaved] por Hilmi Halim
02. mekanisme pelaksanaan diklat penguatan ks 25092020 1 [autosaved]02. mekanisme pelaksanaan diklat penguatan ks 25092020 1 [autosaved]
02. mekanisme pelaksanaan diklat penguatan ks 25092020 1 [autosaved]
Hilmi Halim46 vistas
Pelan Strategik 2022-2025 Bahasa Tamil.docx por ThamiCelvaa
Pelan Strategik 2022-2025 Bahasa Tamil.docxPelan Strategik 2022-2025 Bahasa Tamil.docx
Pelan Strategik 2022-2025 Bahasa Tamil.docx
ThamiCelvaa15 vistas
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS) por NASuprawoto Sunardjo
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)
NASuprawoto Sunardjo16.7K vistas
TAKLIMAT MODUL PEMUGARAN LITERASI DAN NUMERASI PPD KUANTAN terkini SKTL.pptx por IkhwanSyukri1
TAKLIMAT MODUL PEMUGARAN LITERASI DAN NUMERASI PPD KUANTAN terkini SKTL.pptxTAKLIMAT MODUL PEMUGARAN LITERASI DAN NUMERASI PPD KUANTAN terkini SKTL.pptx
TAKLIMAT MODUL PEMUGARAN LITERASI DAN NUMERASI PPD KUANTAN terkini SKTL.pptx
IkhwanSyukri146 vistas
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdf por Nanang Kurniawan
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdfKebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdf
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdf
Nanang Kurniawan214 vistas
V3 PEMERKASAAN PBS 27092022.pptx por MunirahYunus2
V3 PEMERKASAAN PBS 27092022.pptxV3 PEMERKASAAN PBS 27092022.pptx
V3 PEMERKASAAN PBS 27092022.pptx
MunirahYunus221 vistas
Sosialisasi PKKS SMK 2022 - FGD.pptx por ssuserb9d66e
Sosialisasi PKKS SMK 2022 - FGD.pptxSosialisasi PKKS SMK 2022 - FGD.pptx
Sosialisasi PKKS SMK 2022 - FGD.pptx
ssuserb9d66e22 vistas
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012 por Mulyati Rahman
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012
Mulyati Rahman2.7K vistas
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012) por kreasimaster
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)
kreasimaster583 vistas

Más de Stephanie Unsil

Kertas Kerja Minggu Bahasa Melayu por
Kertas Kerja Minggu Bahasa MelayuKertas Kerja Minggu Bahasa Melayu
Kertas Kerja Minggu Bahasa MelayuStephanie Unsil
45 vistas12 diapositivas
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6 por
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6Stephanie Unsil
11.8K vistas8 diapositivas
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 6 por
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 6Penilaian Sumatif Muzik Tahun 6
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 6Stephanie Unsil
2.2K vistas8 diapositivas
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 5 por
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 5Penilaian Sumatif Muzik Tahun 5
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 5Stephanie Unsil
2.8K vistas6 diapositivas
Penilaian sumatif muzik tahun 3 por
Penilaian sumatif muzik tahun 3Penilaian sumatif muzik tahun 3
Penilaian sumatif muzik tahun 3Stephanie Unsil
968 vistas9 diapositivas
Penilaian Sumatif PK Tahun 1 por
Penilaian Sumatif PK Tahun 1Penilaian Sumatif PK Tahun 1
Penilaian Sumatif PK Tahun 1Stephanie Unsil
341 vistas7 diapositivas

Más de Stephanie Unsil(20)

Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6 por Stephanie Unsil
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
Stephanie Unsil11.8K vistas
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 6 por Stephanie Unsil
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 6Penilaian Sumatif Muzik Tahun 6
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 6
Stephanie Unsil2.2K vistas
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 5 por Stephanie Unsil
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 5Penilaian Sumatif Muzik Tahun 5
Penilaian Sumatif Muzik Tahun 5
Stephanie Unsil2.8K vistas
Penilaian sumatif muzik tahun 3 por Stephanie Unsil
Penilaian sumatif muzik tahun 3Penilaian sumatif muzik tahun 3
Penilaian sumatif muzik tahun 3
Stephanie Unsil968 vistas
Lembaran Modul Pdpr Pendidikan Muzik Tahun 6 por Stephanie Unsil
Lembaran Modul Pdpr Pendidikan Muzik Tahun 6Lembaran Modul Pdpr Pendidikan Muzik Tahun 6
Lembaran Modul Pdpr Pendidikan Muzik Tahun 6
Stephanie Unsil1K vistas
Lembaran Modul Pdpr Bahasa Melayu Tahun 6 por Stephanie Unsil
Lembaran Modul Pdpr Bahasa Melayu Tahun 6Lembaran Modul Pdpr Bahasa Melayu Tahun 6
Lembaran Modul Pdpr Bahasa Melayu Tahun 6
Stephanie Unsil874 vistas
Lembaran Modul Pdpr Bahasa Melayu Tahun 6 por Stephanie Unsil
Lembaran Modul Pdpr Bahasa Melayu Tahun 6Lembaran Modul Pdpr Bahasa Melayu Tahun 6
Lembaran Modul Pdpr Bahasa Melayu Tahun 6
Stephanie Unsil657 vistas
GGGC6233 | Tugasan Individu Perancangan Pendidikan por Stephanie Unsil
GGGC6233 | Tugasan Individu Perancangan PendidikanGGGC6233 | Tugasan Individu Perancangan Pendidikan
GGGC6233 | Tugasan Individu Perancangan Pendidikan
Stephanie Unsil391 vistas
Divider Fail Kelab / Persatuan / Badan Beruniform Sk Skarok por Stephanie Unsil
Divider Fail Kelab / Persatuan / Badan Beruniform Sk SkarokDivider Fail Kelab / Persatuan / Badan Beruniform Sk Skarok
Divider Fail Kelab / Persatuan / Badan Beruniform Sk Skarok
Stephanie Unsil706 vistas
Muka Depan Fail Kelab / Persatuan / Badan Beruniform Sk Skarok por Stephanie Unsil
Muka Depan Fail Kelab / Persatuan / Badan Beruniform Sk SkarokMuka Depan Fail Kelab / Persatuan / Badan Beruniform Sk Skarok
Muka Depan Fail Kelab / Persatuan / Badan Beruniform Sk Skarok
Stephanie Unsil243 vistas
Kertas Kerja Projek Keceriaan Bilik SPBT por Stephanie Unsil
Kertas Kerja Projek Keceriaan Bilik SPBTKertas Kerja Projek Keceriaan Bilik SPBT
Kertas Kerja Projek Keceriaan Bilik SPBT
Stephanie Unsil1.7K vistas
Mesyuarat Kokurikulum Bil.1 / 2021 por Stephanie Unsil
Mesyuarat Kokurikulum Bil.1 / 2021Mesyuarat Kokurikulum Bil.1 / 2021
Mesyuarat Kokurikulum Bil.1 / 2021
Stephanie Unsil138 vistas

Último

Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Kanaidi ken
16 vistas51 diapositivas
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Kanaidi ken
9 vistas18 diapositivas
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptxschulzt1
18 vistas27 diapositivas
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx por
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRahimaSyahnePutri1
18 vistas23 diapositivas
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da... por
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Yulianus Firmansyah Ladung
45 vistas50 diapositivas
SK TPPK paud 2023.pdf por
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdfKomalasari96
69 vistas3 diapositivas

Último(20)

Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 vistas
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken9 vistas
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt118 vistas
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da... por Yulianus Firmansyah Ladung
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka por ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari48 vistas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
Kanaidi ken23 vistas
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx por winda25112022
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptxLATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
winda251120229 vistas
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah5612 vistas
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf por Tias Mutiara
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 18 vistas
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3017 vistas
Modul 6 - Pend. ABK.pptx por AzizahRaiza1
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza115 vistas
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... por Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken11 vistas
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 vistas

Contoh Laporan PBD

 • 1. YBB2312 SEKOLAH KEBANGSAAN SKAROK 95900 LUBOK ANTU, SARAWAK LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TAHUN 2021 Disediakan oleh
 • 2. 2 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 Stephanie Unsil Anak Rakey ISI KANDUNGAN 1.0 Jawatankuasa Pelaksana 3 2.0 Pelan Tindakan / Takwim Pelaksanaan Program Tahun 2021 4 3.0 Gambar – gambar aktiviti yang telah dilaksanakan 5 3.1 Mesyuarat Pelaksanaan PBD Tahun 2021 5 3.2 Suasana Ujian Pertengahan Penggal (Instrumen Pentaksiran PBD) 7 4.0 Data pencapaian terkini 9 4.1 Rumusan PBD Tahun 1 4.2 Rumusan PBD Tahun 2 4.3 Rumusan PBD Tahun 3 10 4.4 Rumusan PBD Tahun 4 4.5 Rumusan PBD Tahun 5 11 4.6 Rumusan PBD Tahun 6 5.0 Isu – isu pelaksanaan dan intervensi pihak sekolah 12
 • 3. 3 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 1.0 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) 2021 PENGERUSI En. Sabang Anak Ujek (Guru Besar) TIMBALAN PENGERUSI En. John A/L Kedebo (Penolong Kanan Pentadbiran) NAIB PENGERUSI I En. Tingom Anak Pilit (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid) NAIB PENGERUSI II En. Lofez Anak Robyn Julin (Penolong Kanan Kokurikulum) SETIAUSAHA Cik Stephanie Unsil Anak Rakey AHLI JAWATANKUASA (SEMUA GURU) Pn. Senorita@Suma Anak Ipang Pn. Veronica Anak Baning Pn. Julia Anak Bada Cik Jennifer Anak Sungong Pn. Taini Anak Atin En. Lee Sian Nen Pn. Yak Philomena Anak Unjil En. Jack Anak Joannes Limbing
 • 4. 4 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 2.0 PELAN TINDAKAN / TAKWIM PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2021 BIL PERKARA BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS 1 Mesyuarat Pelaksanaan PBD / / / / 2 Jawatankuasa Kerja Pentaksir / 3 Surat Pelantikan Pentaksiran PBD / 4 Pertaksiran Formatif / / / / / / / / / / / 5 Analisis Pelaporan / / 6 Pementoran / / / / / / / / / / / 7 Pemantauan / / / / / / / / / / / 8 Penyelarasan / / / / 9 Pengesanan / / / /
 • 5. 5 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 3.0 GAMBAR – GAMBAR AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN 3.1 Mesyuarat Pelaksaaan PBD 2021
 • 6. 6 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
 • 7. 7 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 3.2 Suasana Ujian Pertengahan Penggal (Instrumen Pentaksiran PBD)
 • 8. 8 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021
 • 9. 9 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 4.0 DATA PENCAPAIAN TERKINI ( APRIL 2021 ) 4.1 Rumusan PBD Tahun 1 4.2 Rumusan PBD Tahun 2 BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN MUZIK PENDIDIKAN SENI BAHASA IBAN TP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TP2 4 4 4 6 4 0 0 4 9 4 TP3 7 7 7 5 7 2 1 7 2 7 TP4 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 TP5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 12 TAHAP PENGUASAAN Rumusan PBD Tahun 1 (April 2021) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN MUZIK PENDIDIKAN SENI BAHASA IBAN TP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TP2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 TP3 0 2 1 3 2 4 2 4 4 1 TP4 2 0 3 0 2 0 2 0 0 2 TP5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 AXIS TITLE Rumusan PBD Tahun 2 (April 2021)
 • 10. 10 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 4.3 Rumusan PBD Tahun 3 4.4 Rumusan PBD Tahun 4 BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN MUZIK PENDIDIKAN SENI BAHASA IBAN TP1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 TP2 2 2 8 5 5 0 0 0 2 4 TP3 5 4 6 5 4 0 7 9 13 4 TP4 5 6 0 4 6 15 8 6 0 7 TP5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TAHAP PENGUASAAN Rumusan PBD Tahun 3 (April 2021) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MT SAINS PM PJ PK MUZIK P.SENI BAHASA IBAN SEJARAH RBT TP1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TP2 5 1 2 4 0 0 0 0 4 0 8 7 TP3 3 4 12 7 8 9 7 8 7 10 5 6 TP4 7 6 3 6 9 8 6 9 6 7 4 4 TP5 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 TAHAP PENGUASAAN Rumusan PBD Tahun 4 (April 2021)
 • 11. 11 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 4.5 Rumusan PBD Tahun 5 4.6 Rumusan PBD Tahun 6 BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MT SAINS PM PJ PK MUZIK P. SENI BAHASA IBAN SEJARAH RBT TP1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 TP2 3 0 4 3 0 0 4 0 0 3 0 3 TP3 4 4 6 4 6 2 6 3 2 2 4 10 TP4 0 5 3 3 6 11 3 10 7 8 5 0 TP5 6 4 0 0 1 0 0 0 4 0 4 0 TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 12 TAHAP PENGUASAAN Rumusan PBD Tahun 5 (April 2021) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MT SAINS PM PJ PK MUZIK P. SENI BAHASA IBAN SEJARAH RBT TMK TP1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 TP2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 TP3 3 0 6 5 1 0 0 12 3 0 4 0 3 TP4 4 7 4 3 4 8 8 1 6 1 5 4 4 TP5 4 3 2 0 8 5 5 0 4 11 0 8 4 TP6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 TAHAP PENGUASAAN Rumusan PBD Tahun 6 (April 2021)
 • 12. 12 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 5.0 ISU – ISU PELAKSANAAN DAN INTERVENSI PIHAK SEKOLAH 5.1 Isu 1 : Kompetensi guru PENERANGAN Pengetahuan yang terhad dalam membuat pentaksiran bilik darjah (PBD) OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan guru dalam pentaksiran bilik darjah (PBD) INTERVENSI 1 INTERVENSI 2 Merancang dan memantapkan pengetahuan guru melalui kursus dalaman seperti program In House Training. Pelajar diberikan pendedahan dari peringkat permulaan seawal Tahun 1 tentang penilaian yang dilakukan oleh guru. TINDAKAN (Plan) AJK berbincang untuk membuat mesyuarat dan menyediakan pelan operasi bagi pelaksanaan program intervensi. TEMPOH PELAKSANAAN (Do) Intervensi itu dilaksanakan dalam tempoh 2020 - 2022 sebanyak 2 kali setahun KOS & SUMBER Tiada LOKASI Persekitaran sekolah PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN (Check and Action) Guru besar dan pentadbir membuat pemantauan menggunakan pemantauan yang telah disediakan oleh penyelaras dan membuat penambahbaikan KPI Peratus kesediaan guru membuat pentaksiran dapat ditingkatkan Kompetensi guru Kekangan masa Kualiti PBD Persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah Kerjasama ibu bapa
 • 13. 13 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 5.2 Isu 2 : Kekangan masa PENERANGAN Teknik pentaksiran yang menyeluruh menyebabkan kekangan masa dalam membuat penilaian sehingga guru terpaksa membuat proses penilaian di rumah. OBJEKTIF Meningkatkan produktiviti guru dalam pentaksiran bilik darjah (PBD) mengikut takwim. INTERVENSI Membuat penyelarasan dalam pentaksiran murid di sekolah. TINDAKAN (Plan) AJK berbincang untuk membuat mesyuarat dan menyediakan pelan operasi bagi pelaksanaan program intervensi TEMPOH PELAKSANAAN (Do) Intervensi dilaksanakan dalam tempoh 2020 - 2025 KOS & SUMBER Tiada LOKASI Persekitaran sekolah PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN (Check and Action) Guru besar dan pentadbir membuat pemantauan menggunakan pemantauan yang telah disediakan oleh penyelaras dan membuat penambahbaikan KPI Guru dapat melaksanakan PBD mengikut takwim yang telah ditetapkan dengan yakin
 • 14. 14 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 5.3 Isu 3 : Penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah PENERANGAN Guru tidak bersedia dengan tugasan pentaksiran bilik darjah yang hanya menambahkan tugas guru sehingga menyebabkan penilaian murid adalah tidak telus dan tepat. OBJEKTIF Meningkatkan kesediaan guru dalam membuat penilaian secara telus dan tepat. INTERVENSI 1 INTERVENSI 2 INTERVENSI 3 INTERVENSI 4 Pembudayaan pentaksiran terhadap murid dilakukan secara berterusan dalam kalangan guru dan murid. Membiasakan murid dengan pendekatan yang berasaskan pentaksiran dari Tahun 1. Bengkel dan kursus akan diberikan secara berterusan. Latihan asas dalam aspek teknikal diberikan untuk menambahbaik sistempenilaian dalam PBD. TINDAKAN (Plan) AJK berbincang untuk membuat mesyuarat dan menyediakan pelan operasi bagi pelaksanaan program intervensi TEMPOH PELAKSANAAN (Do) Intervensi dilaksanakan dalam tempoh 2020 - 2025 KOS & SUMBER Tiada LOKASI Persekitaran sekolah PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN (Check and Action) Guru besar dan pentadbir membuat pemantauan menggunakan pemantauan yang telah disediakan oleh penyelaras dan membuat penambahbaikan KPI Kesediaan guru dalam membuat penilaian terhadap murid adalah tepat dan telus
 • 15. 15 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 5.4 Isu 4 : Persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah PENERANGAN Persekitaran proses pembelajaran adalah kurang sesuai dan tidak meransang pembelajaran murid secara menyeluruh OBJEKTIF Mewujudkan persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah yang memenuhi keperluan konsep pembelajaran abad ke 21 INTERVENSI Menggunakan kemudahan Pusat Sumber dan Makmal Komputer sebagai alternatif bagi mewujudkan suasana bilik darjah yang dapat merangsang murid bersaing, belajar secara koperatif dan memperolehi kemahiran kolaboratif. TINDAKAN (Plan) AJK berbincang untuk membuat mesyuarat dan menyediakan pelan operasi bagi pelaksanaan program intervensi. TEMPOH PELAKSANAAN (Do) Intervensi dilaksanakan dalam tempoh 2020 – 2022 sebanyak 2 kali setahun bagi mewujudkan persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah yang memenuhi konsep pembelajaran abad ke 21. KOS & SUMBER Sumber kewangan sekolah Peruntukan dari Jabatan / PIBG LOKASI Persekitaran sekolah PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN (Check and Action) Guru besar dan pentadbir membuat pemantauan menggunakan pemantauan yang telah disediakan oleh penyelaras dan membuat penambahbaikan KPI Kualiti pentaksiran murid dapat ditingkatkan sekaligus mempelbagaikan kemahiran murid dalam suasana pembelajaran yang kondusif
 • 16. 16 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 5.5 Isu 5 : Kerjasama daripada ibu bapa PENERANGAN Ibu bapa kurang memahami konsep PBD di sekolah OBJEKTIF Memastikan ibu bapa memahami konsep PBD di sekolah INTERVENSI 1 INTERVENSI 2 Pihak pentadbir mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa dan memberi penerangan tentang PBD. Perjumpaan guru kelas bersama ibu bapa dilakukan secara berkala untuk menyampaikan perkembangan anak – anak. TINDAKAN (Plan) AJK berbincang untuk membuat mesyuarat dan menyediakan pelan operasi bagi pelaksanaan program intervensi TEMPOH PELAKSANAAN (Do) Intervensi dilaksanakan dalam tempoh 2020 – 2022 sebanyak 2 kali setahun bagi mewujudkan hubungan bersama ibu bapa untuk menjayakan pentaksiran yang berkesan terhadap murid KOS & SUMBER Tiada LOKASI Persekitaran sekolah PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN (Check and Action) Guru besar dan pentadbir membuat pemantauan menggunakan pemantauan yang telah disediakan oleh penyelaras dan membuat penambahbaikan KPI Kualiti pentaksiran bilik darjah di Sk Skarok dapat ditingkatkan selari dengan kerjasama ibu bapa
 • 17. 17 LAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SK SKAROK | 2021 Disediakan oleh ……………………………………….. ( STEPHANIE UNSIL ANAK RAKEY ) Setiausaha Pentaksiran Bilik Darjah Sekolah Kebangsaan Skarok Disemak oleh ……………………………………….. ( JOHN A/L KEDEBO ) Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Skarok Disahkan oleh ……………………………………….. ( SABANG ANAK UJEK ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Skarok