ReflexionARTTutories d'Art 2010-2011

Museu Nacional d'Art de Catalunya
Museu Nacional d'Art de CatalunyaMuseu Nacional d'Art de Catalunya
ReflexionARTTutories d’Art
2010-2011
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola d’Educació Infantil i
Primària Mestre Morera
Index
1- Presentació:
- Què és ReflexionArt- tutories d’art?
- Institucions i escoles participants
- Fases de desenvolupament del projecte
2- El model ReflexionART: Fer recerca a través de les arts
3- El tema d’aquest any: El gènere i la seva construcció
4- La tutoria MNAC - Escola Mestre Morera:
Com resolen els conflictes els homes i les dones, els nens i les nenes?
- L’escola Mestre Morera
- Les col·leccions del MNAC a través d’un filtre nou
- Processos de treball:
- observar
- buscar referents. Què explica l’art sobre el tema dels conflictes?
- crear – expressar
- el projecte final
- exposem
- el seguiment del projecte
- avaluem resultats
ReflexionART: Tutories d’Art
• Que és?
És una experiència pilot de formació - acció, sorgida del grup de treball de
Llenguatges Artístics del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona.
• Objectiu:
Unir institucions culturals i centres educatius en una reflexió sobre un tema
comú, que en la primera edició ( curs 2010 - 2011) ha estat el gènere i la seva
construcció.
• Un model de treball col·laboratiu entre institucions culturals i centres educatius
- Cada centre educatiu ha estat tutelat per una institució i ha disposat de l’ampli
patrimoni artístic de la ciutat com a referent cultural per engegar una reflexió
transversal que ha sorgit ha partir de les seves inquietuds.
- Aquestes recerques han generat diverses peces artístiques que juntament
amb els processos de treball i les constel·lacions de patrimoni que han servit
de referents, es van mostrar a l’exposició que va tenir lloc del 6 al 16 d’octubre
de 2011 a la Sala 0 del Museu Picasso de Barcelona.
Institucions i escoles participants en el projecte
ReflexionART: Tutories d’Art
1- Definició del mètode de treball
• Una pregunta com a motor per a la reflexió.
Les institucions i els centres escolars es qüestionen sobre el tema transversal: el gènere i
la seva construcció.
• L’obra d’art com a instrument de reflexió.
Institucions i centres escolars fan una relectura del patrimoni en clau de gènere.
• Identificar els recursos patrimonials de totes les institucions en relació al tema.
Selecció de les obres que possibiliten múltiples lectures sobre el patrimoni en clau de
gènere.
• Construcció de mapes conceptuals “constel·lacions” a partir de les preguntes
formulades pels centres educatius y del patrimoni relacionat utilitzat com a referent.
• Definició del mètode per a desenvolupar la recerca.
2- Creació d’un espai virtual compartit
ReflexionART: Tutories d’Art
Fases de desenvolupament del projecte
3- Formació
Formació específica a tots els membres del grup de treball mestres i representants
dels serveis educatius de les institucions sobre:
- Gènere
- Sobre processos reflexius - creatius en temes de gènere
- Presentació del model de recerca - artística a seguir
- Visites a les diferents institucions patrimonials
4- Constitució de la tutoria
- El centre escolar presenta un projecte previ dissenyat amb l’ alumnat sobre el tema
que es proposa.
- En funció del projecte presentat es fa l’assignació de les institucions tutores als centres
educatius.
ReflexionART: Tutories d’Art
Fases de desenvolupament del projecte
El model ReflexionART
El mètode científic aplicat a la recerca artística
La tutoria MNAC - Mestre Morera
L’Art per a pensar el món.
Les produccions del patrimoni cultural, tangible o intangible, amb la seva diversitat de
llenguatges (plàstic, musical, literari, visual, escènic...) recullen l’imaginari col·lectiu
de la humanitat al llarg de la història i permeten entre altres possibilitats, observar, analitzar i
reflexionar sobre qüestions relacionades amb els fenòmens humans.
Els temes transversals de l’educació toquen aquells aspectes que ens constitueixen com
a éssers individuals i socials. En aquests temes ens sentim implicats, tenim una experiència,
estem o ens hem de posicionar, toquen a les emocions. Reflexionar a través de les obres
d’art el que altres han fet o dit abans, ens ajuda a prendre una posició crítica i compromesa i
ens aporta la capacitat de triar i transformar el nostre present. L’objectiu final és construir
unes relacions més humanes i solidàries entre les persones.
L’Escola
L’escola està situada al peu de Collserola en
una zona vulnerable de Barcelona.
L’Equip implicat
en el projecte:
TUTORIA: Pilar Quera
TEATRE: Miriam Escurriola
FILOSOFIA: Pilar Armengol
VISUAL I PLÀSTICA: Noemi Rocabert
La tutoria MNAC - Mestre Morera
Objectius
Oferir eines per l’èxit escolar
Aprendre a ser, estar, resoldre, comunicar-se, expressar-se i
conviure.
Integrar des de diferents registres el coneixements: parlar, llegir,
escriure i interpretar.
Potenciar les capacitats per a comprendre millor el món a partir
de la pròpia coneixença.
Identificació de l’alumnat amb la cultura, el patrimoni i la llegua.
Equitat educativa
Oferir les oportunitats i obertures necessàries.
La tutoria MNAC - Mestre Morera
L’Escola
Punt de partida
de la recerca
Situació de conflictivitat i rivalitat
entre nens i nenes de la classe de 5è
Com resolem els conflictes les nenes i els nens,
els homes i les dones?
Quina és la pregunta que ens fem?
La tutoria MNAC - Mestre Morera
L’Escola
OBJECTIU del TREBALL
PER PROJECTES
Ens preguntem...
Com resolem els conflictes les nenes i els nens, els homes i les dones?
Passar de l’observació a l’acció
L’objecte a observar
nosaltres mateixos
els fenòmens humans
La intenció
obrir – buidar
prendre consciència
Comprendre la condició humana
Transformació
Creació
La tutoria MNAC - Mestre Morera
L’Escola
Observar Buscar
referents
Crear
i
Expressar
Processos desenvolupats
Com resolem els conflictes les persones?
Obrir el bagatge
Introspecció
Extrospecció
Què diu la ciència, la història,
l’art i el patrimoni, els mitjans
de comunicació
Llenguatge poètic i filosòfic,
visual i plàstic, teatral, assaig,
reflexió, creació, avaluació...
Processos desenvolupats
Observar Interioritzar
Què en se?
Com em sento?
Fem introspecció
Ens observem
El conflicte és a dins nostre i en el nostre entorn
Compartim l’experiència personal
i col·lectiva
Treballar sobre texts, esborranys, assajos...
Què en diu la tradició,
els costums, els entorns?
Interpretar
Imatges del “nostre monstre”Analitzar Comparar
Processos desenvolupats
Iniciem la recerca
Processos desenvolupats
Fem Introspecció:
“el conflicte és a dins nostre i en el nostre entorn”
Processos desenvolupats: Fem introspecció
Observem el nostre “MONSTRE”
1- Fem un autoretrat del nostre “monstre” interior.
Del MNAC ens arriben algunes representacions de
la lluita entre el bé i el mal. Dibuixem els nostres
dimonis.
Processos desenvolupats
Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”
BARTOLOMÉ BERMEJO
Davallament de Crist als Llimbs
Cap a 1475
Processos desenvolupats
Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”
Processos desenvolupats
Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”
Processos desenvolupats
Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”
El nostre “MONSTRE”
2- Pintem dimonis
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
JOAN DESÍ
Sant Antoni Abat
turmentat pels dimonis
1500-1503
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
GRUP VERGÓS
La princesa Eudòxia davant la tomba
de sant Esteve
1495-1500
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
JAUME CIRERA
BERNAT DESPUIG
Caiguda dels àngels rebels
1432-1433
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
JUAN DE LA ABADÍA, DIT «EL VELL»
Sant Miquel pesant les ànimes
Cap a 1480-1495
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: Dimonis
El nostre “MONSTRE”
3- Observem els conflictes en el nostre entorn. Fem
un dibuix del natural del llenguatge corporal quan
hi ha un conflicte.
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: El llenguatge corporal
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: El llenguatge corporal
Processos desenvolupats
Fem introspecció:
El nostre “MONSTRE”: El llenguatge corporal
Buscar referents Art i patrimoni
Què han dit els artistes al llarg de la història?
Busquem referents artístics
Al MNAC
Al teatre
Al cinema
A la cultura popular
Al Fotoreportatge
Lectura, interpretació, reflexió
Com ho explicaríem ara?
Processos desenvolupats
Al MNAC:
Busquem referents
A partir de la pregunta que s’ha fet l’escola hem
seleccionat obres d’art del gòtic a l’art modern que
ens ajudin a reflexionar sobre el tema del conflicte
fent especial atenció als temes de gènere.
Processos desenvolupats: Busquem referents
Que han explicat els/les artistes
del MNAC sobre els conflictes?
Que ha dit el cinema, el teatre, el
fotoreportatge...?
Processos desenvolupats: Busquem referents
Bartolomé Bermejo
Davallament de Crist als llimbs
1. La lluita entre el be i el mal
Processos desenvolupats: Busquem referents
Cirera i Despuig
Caiguda dels àngels rebels
1. La lluita entre el be i el mal
Processos desenvolupats: Busquem referents
Joan Desi
Sant Antoni
turmentat pels dimonis
Grup Vergós
La princesa Eudoxia
davant la tomba de Sant Esteve
Juan de la Abadí, dit el Vell
Sant Miquel pesant les ànimes
2. Conflictes socials
LUCAS CRANACH, DIT «EL
VELL»
Parella amorosa desigual
ANÒNIM
Sant Jordi matant el drac
Cap a 1420-1450
Processos desenvolupats: Busquem referents
MIQUEL BLAY
Els primers freds
Roma, 1892
GIANDOMENICO TIEPOLO
Expulsió dels mercaders del Temple
1750-1753
2. Conflictes socials
Processos desenvolupats: Busquem referents
3. Conflictes familiars
GONÇAL PERIS SARRIÀ
Retaule de santa Bàrbara
Cap a 1410-1425
ANÒNIM. ARAGÓ
Santa Caterina
Tercer quart del segle XV
Processos desenvolupats: Busquem referents
4. Conflictes amb nosaltres mateixos
MIQUEL BLAY
Perseguint la il·lusió
París, 1902
JULI GONZÁLEZ
Home cactus I
1939
Processos desenvolupats: Busquem referents
MESTRE DE LA CONQUESTA DE MALLORCA
Pintures murals de la conquesta de Mallorc
1285-1290
5. Conflictes bèl·lics
Processos desenvolupats: Busquem referents
5. Conflictes bèl·lics
RAMON MARTÍ I ALSINA
La Companyia de Santa Bàrbara
1891
Processos desenvolupats: Busquem referents
JULI GONZÁLEZ
Cap cridant
Cap a 1936-1939
JULI GONZÁLEZ
Cap de Montserrat cridant
Cap a 1942
JULI GONZÁLEZ
Montserrat cridant
Cap a 1936-1939
Processos desenvolupats: Busquem referents
5. Conflictes bèl·lics
Processos desenvolupats: Busquem referents
5. Conflictes bèl·lics
JULI GONZÁLEZ
Bust femení
Cap a 1935-1936
JULI GONZÁLEZ
Mà esquerra aixecada
Cap a 1942
JULI GONZÁLEZ
Petita Montserrat espantada
Cap a 1941-1942
El conflicte al cinema i al teatre
Conflictes amb nosaltres mateixos Conflictes familiars
Processos desenvolupats: Busquem referents
El conflicte al Fotoreportatge
Processos desenvolupats: Busquem referents
Seguiment de la secció SOC LA MILLOR FOTO del diari ARA
La constel·lació de referents patrimonials
Processos desenvolupats: Busquem referents
Com hem abordat l’anàlisi de les obres d’art al MNAC?
1- Quin és el tipus de conflicte representat i quins els conflictes
subjacents?
2- Definició de les parts en conflicte.
3- Constatem quin moment del conflicte representa la peça
(el presenta, el narra de forma complerta, mostra el procés de
resolució, només la solució...)
4- Analitzem quin paper juga el gènere dins d’aquest conflicte.
- Hi ha un rol diferenciat per homes i dones en aquest conflicte?
- La solució ho és en funció del gènere?
5- Analitzem de manera crítica la solució del conflicte.
- Aquest conflicte es podria haver resolt d’alguna altra manera?
En funció de què?
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
Veiem un exemple a partir d’una
de les obres de l’itinerari
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
GONÇAL PERIS SARRIÀ
Retaule de santa Bàrbara
Cap a 1410-1425
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
Aquest retaule presenta la narració complerta
d’un conflicte entre St. Bàrbara i el seu pare
per diferències religioses.
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
El conflicte es resol amb l’execució de la noia per
ordre del pare i la intervenció de la justícia divina:
Un raig del cel mata al pare.
El conflicte s’hauria resolt igual si hagués estat un
noi en lloc d’una noia?
En aquest conflicte hi ha guanyadors i perdedors?
Aquest conflicte es podia haver resolt d’una altra
manera? Com?
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
A la predel·la, la part baixa del retaule, l’artista representa
altres dones relacionades amb històries de submissió
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
Destaquem algun aspecte artístic a cada
una de les peces que té a veure amb la
història que s’explica... amb els recursos que
l’artista ha desenvolupat etc... Per exemple en
aquest cas:
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
Com es pot narrar una història amb imatges?
El retaule versus la pàgina de còmic
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
Busquem relacions amb altres obres
Conflictes familiars
Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
ANÒNIM. ARAGÓ
Santa Caterina
Tercer quart del segle XV
GONÇAL PERIS SARRIÀ
Retaule de santa Bàrbara
Cap a 1410-1425
La visita al MNAC
Busquem metàfores - objecte per presentar el conflicte
La visita al MNAC
Observem
La visita al MNAC
Dialoguem
La visita al MNAC
Anotem i dibuixem al quadern d’apunts
La visita al MNAC
Seleccionem i establim relacions
La visita al MNAC
Com ressonen
aquestes obres d’art?
La visita al MNAC
El quadern d’apunts
Les obres del MNAC vistes pels nens i les nenes del
grup Els Brillants
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
“Ella busca diners ell busca amor”
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
La visita al MNAC: El quadern d’apunts
Crear Visual i plàstica
Exploracions
Observació dels materials
Fusta
Paper
Filferro
Fang
corda El projecte final
Una escultura que parla
de com resolem els conflictes
les persones
Avaluació
i
reajustament
Processos desenvolupats
Exploracions
Plasmem les nostres emocions en diferents materials
per a crear un projecte escultòric
Processos desenvolupats: Exploracions
Processos desenvolupats: Exploracions
Processos desenvolupats: Exploracions
Processos desenvolupats: Exploracions
Processos desenvolupats: Exploracions
Processos desenvolupats: Exploracions
Processos desenvolupats: Exploracions
Processos desenvolupats: Exploracions
Processos desenvolupats: Exploracions
El projecte final
Una escultura col·lectiva que parla de com resolem
els conflictes les persones
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
Processos desenvolupats: El projecte final
El Títol
“Sentim i decidim tancament
o llibertat”
5è de Primària
Classe dels Brillants
Exposem al Museu Picasso
Octubre 2011
Exposem al Museu Picasso
Exposem al Museu Picasso
Exposem al Museu Picasso
Compartim les conclusions sobre la recerca
Exposem al Museu Picasso
El seguiment del projecte
El MNAC a l’escola
Reunions de seguiment del projecte
El seguiment del projecte
El MNAC a l’escola
Seguiment de les classes de plàstica dels divendres
El seguiment del projecte
El MNAC a l’escola
Compartim un matí: Com ens ha anat el projecte?
El seguiment del projecte
El MNAC a l’escola
Invisibles = Processos
Han eixamplat el seu món de referències
S’han “patrimoniat” del llegat artístic
S’han endinsat en el llenguatge poètic
Han dialogat, reflexionat, consensuat criteris
S’han repartit responsabilitats
Han pres decisions
Han avaluat i modificat
Visibles = Creació
Han assajat amb esborranys
Han elaborat una peça artística
RESULTATS
Avaluació
En aquest projecte han participat:
Escola Mestre Morera:
Pilar Quera, Miriam Escurriola, Pilar Armengol, Noemi
Rocabert i l’Equip Brillant de nens i nenes de 5è curs
Departament d’Educació del MNAC:
Teresa González, Esther Fuertes amb la Col·laboració de
Laura Selicaro i Marc Aguilar
Servei Educatiu del Teatre Lliure:
Mariona Montaña
Tutories d’art 2011
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola d’Educació Infantil i
Primària Mestre Morera
1 de 112

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

IM Tutoria I TeatreIM Tutoria I Teatre
IM Tutoria I TeatreNuria Alart
765 vistas61 diapositivas
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesNuria Alart
2.6K vistas66 diapositivas
Descriure s.cugat 5.11.2014Descriure s.cugat 5.11.2014
Descriure s.cugat 5.11.2014esperanto2
2.1K vistas19 diapositivas
Les IM i 5 Ments FuturLes IM i 5 Ments Futur
Les IM i 5 Ments FuturNuria Alart
3.1K vistas41 diapositivas

La actualidad más candente(13)

IM Tutoria I TeatreIM Tutoria I Teatre
IM Tutoria I Teatre
Nuria Alart765 vistas
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologies
Nuria Alart2.6K vistas
Descriure s.cugat 5.11.2014Descriure s.cugat 5.11.2014
Descriure s.cugat 5.11.2014
esperanto22.1K vistas
Les IM i 5 Ments FuturLes IM i 5 Ments Futur
Les IM i 5 Ments Futur
Nuria Alart3.1K vistas
Ppt fitxes tobaruela&cardonaPpt fitxes tobaruela&cardona
Ppt fitxes tobaruela&cardona
soniacardona91974 vistas
Dossier técnicas plásticas en la educación infantilDossier técnicas plásticas en la educación infantil
Dossier técnicas plásticas en la educación infantil
Laura Garcinuño Velayos34.9K vistas
Jim boto up crp baix llobregatJim boto up crp baix llobregat
Jim boto up crp baix llobregat
ESCOLA SEGIMON COMAS Sant Quirze de Besora362 vistas
La maleta del mestre comLa maleta del mestre com
La maleta del mestre com
Fernando Ormazabal270 vistas
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESINTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
jesteveg3.4K vistas
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
Bernat Bonx Picó Pellicer132 vistas

Destacado(20)

Guia D’Observació D’EdificisGuia D’Observació D’Edificis
Guia D’Observació D’Edificis
CdA Barcelona1.1K vistas
03 ¿Pero cuántos discóbolos hay?03 ¿Pero cuántos discóbolos hay?
03 ¿Pero cuántos discóbolos hay?
Xavi Villaplana107.1K vistas
P nucP nuc
P nuc
Alejandra Cork2.6K vistas
Afiliacion pmi t2_u1Afiliacion pmi t2_u1
Afiliacion pmi t2_u1
Josue Reyes216 vistas
Presentación aldalan entidades públicasPresentación aldalan entidades públicas
Presentación aldalan entidades públicas
Bizkaiaformacion.com486 vistas
Parque ForestalParque Forestal
Parque Forestal
catamacro247 vistas
Fiche technique du wikiFiche technique du wiki
Fiche technique du wiki
KellyGoudin853 vistas
Mag'sésame n° 6  octobre 2013Mag'sésame n° 6  octobre 2013
Mag'sésame n° 6 octobre 2013
Ouahiba Mag-Sésame923 vistas
Présentation Organo GoldPrésentation Organo Gold
Présentation Organo Gold
Doris Osorio446 vistas
Guest Mode Screen ShareGuest Mode Screen Share
Guest Mode Screen Share
Prijector297 vistas
Miel et canelleMiel et canelle
Miel et canelle
maryconte539 vistas
Museu maritimMuseu maritim
Museu maritim
Fotosorpina718 vistas
La Diferencia Que Hace La DiferenciaLa Diferencia Que Hace La Diferencia
La Diferencia Que Hace La Diferencia
guest977cd4210 vistas
julio lazojulio lazo
julio lazo
julitoxz266 vistas
Leo Mejor Lectura De RastreoLeo Mejor Lectura De Rastreo
Leo Mejor Lectura De Rastreo
Carolina González377 vistas
Presentación aldalan empresasPresentación aldalan empresas
Presentación aldalan empresas
Bizkaiaformacion.com338 vistas
MemoramaMemorama
Memorama
contreraslazaro362 vistas

Similar a ReflexionARTTutories d'Art 2010-2011

Quadern Educatiu EuropeuQuadern Educatiu Europeu
Quadern Educatiu Europeuguest6ae2ab
131 vistas1 diapositiva
Ments Curioses CopiaMents Curioses Copia
Ments Curioses Copiamentscurioses
1.6K vistas53 diapositivas

Similar a ReflexionARTTutories d'Art 2010-2011(20)

Quadern Educatiu EuropeuQuadern Educatiu Europeu
Quadern Educatiu Europeu
guest6ae2ab131 vistas
XIII Jornades de Museus i Educació 2010XIII Jornades de Museus i Educació 2010
XIII Jornades de Museus i Educació 2010
Museu Marítim de Barcelona471 vistas
Ments Curioses CopiaMents Curioses Copia
Ments Curioses Copia
mentscurioses1.6K vistas
Projecte pedagògic, 2013Projecte pedagògic, 2013
Projecte pedagògic, 2013
Donar veu a la memòria291 vistas
Comusitària quaderns10 ascComusitària quaderns10 asc
Comusitària quaderns10 asc
Comusitària201 vistas
Public Art Project #novadors12Public Art Project #novadors12
Public Art Project #novadors12
Carmina Pinya i Salomó353 vistas
TimeBanking 2.0 Presentation to Local EntitiesTimeBanking 2.0 Presentation to Local Entities
TimeBanking 2.0 Presentation to Local Entities
josepbofilllamiquela173 vistas
El Sol I El Mi Fan RodolinsEl Sol I El Mi Fan Rodolins
El Sol I El Mi Fan Rodolins
MARTA FIGUERAS721 vistas
Relatoria circ creació comunitàriaRelatoria circ creació comunitària
Relatoria circ creació comunitària
Comusitària383 vistas
Premis Projecte Viquilletra 2012Premis Projecte Viquilletra 2012
Premis Projecte Viquilletra 2012
Departament d'Educació - Generalitat de Catalunya390 vistas
Interactuar amb l'artInteractuar amb l'art
Interactuar amb l'art
mpons123280 vistas
Les intel·ligencies multiplesLes intel·ligencies multiples
Les intel·ligencies multiples
Edu Sánchez383 vistas
Las inteligenciasLas inteligencias
Las inteligencias
Edu Sánchez196 vistas
temari_6_arts.pdftemari_6_arts.pdf
temari_6_arts.pdf
MariaRguezFlorido196 vistas
Seqüència okSeqüència ok
Seqüència ok
44866505zZ363 vistas
Francesc ArreyFrancesc Arrey
Francesc Arrey
mentscurioses569 vistas

Más de Museu Nacional d'Art de Catalunya(20)

Dades de públic 2018Dades de públic 2018
Dades de públic 2018
Museu Nacional d'Art de Catalunya5.2K vistas
Dades de públic 2017Dades de públic 2017
Dades de públic 2017
Museu Nacional d'Art de Catalunya7K vistas
Programa Escoles TàndemPrograma Escoles Tàndem
Programa Escoles Tàndem
Museu Nacional d'Art de Catalunya652 vistas
Dades de públic 2016Dades de públic 2016
Dades de públic 2016
Museu Nacional d'Art de Catalunya8.9K vistas
Dades de públic 2015Dades de públic 2015
Dades de públic 2015
Museu Nacional d'Art de Catalunya8.8K vistas
Museums content strategy_conxarodàMuseums content strategy_conxarodà
Museums content strategy_conxarodà
Museu Nacional d'Art de Catalunya1.2K vistas
Estratègia continguts museus_conxa_rodàEstratègia continguts museus_conxa_rodà
Estratègia continguts museus_conxa_rodà
Museu Nacional d'Art de Catalunya2.6K vistas
Responsabilidad social_Museu Nacional d'Art de CatalunyaResponsabilidad social_Museu Nacional d'Art de Catalunya
Responsabilidad social_Museu Nacional d'Art de Catalunya
Museu Nacional d'Art de Catalunya1.3K vistas
Memòria responsabilitat social 2014Memòria responsabilitat social 2014
Memòria responsabilitat social 2014
Museu Nacional d'Art de Catalunya18K vistas
Dades de públic 2014Dades de públic 2014
Dades de públic 2014
Museu Nacional d'Art de Catalunya19.4K vistas
Dades de públic 2013Dades de públic 2013
Dades de públic 2013
Museu Nacional d'Art de Catalunya22.5K vistas
Responsabilitat Social. Memòria 2013Responsabilitat Social. Memòria 2013
Responsabilitat Social. Memòria 2013
Museu Nacional d'Art de Catalunya22K vistas
Reduction of energy consumption in our museum in 2013Reduction of energy consumption in our museum in 2013
Reduction of energy consumption in our museum in 2013
Museu Nacional d'Art de Catalunya1.6K vistas
Conferència mirades lapidacióConferència mirades lapidació
Conferència mirades lapidació
Museu Nacional d'Art de Catalunya9.5K vistas
Informe dades de públic 2012Informe dades de públic 2012
Informe dades de públic 2012
Museu Nacional d'Art de Catalunya25.5K vistas
Pràctiques en conservació preventivaPràctiques en conservació preventiva
Pràctiques en conservació preventiva
Museu Nacional d'Art de Catalunya7K vistas
Museu Nacional d'Art de Catalunya - Pràctiques en DocumentacióMuseu Nacional d'Art de Catalunya - Pràctiques en Documentació
Museu Nacional d'Art de Catalunya - Pràctiques en Documentació
Museu Nacional d'Art de Catalunya7.1K vistas

Último

PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vistas48 diapositivas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 vistas5 diapositivas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
47 vistas1 diapositiva
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vistas6 diapositivas

Último(8)

FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 vistas
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 vistas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 vistas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 vistas
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 vistas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 vistas
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 vistas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 vistas

ReflexionARTTutories d'Art 2010-2011

 • 1. ReflexionARTTutories d’Art 2010-2011 Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola d’Educació Infantil i Primària Mestre Morera
 • 2. Index 1- Presentació: - Què és ReflexionArt- tutories d’art? - Institucions i escoles participants - Fases de desenvolupament del projecte 2- El model ReflexionART: Fer recerca a través de les arts 3- El tema d’aquest any: El gènere i la seva construcció 4- La tutoria MNAC - Escola Mestre Morera: Com resolen els conflictes els homes i les dones, els nens i les nenes? - L’escola Mestre Morera - Les col·leccions del MNAC a través d’un filtre nou - Processos de treball: - observar - buscar referents. Què explica l’art sobre el tema dels conflictes? - crear – expressar - el projecte final - exposem - el seguiment del projecte - avaluem resultats
 • 3. ReflexionART: Tutories d’Art • Que és? És una experiència pilot de formació - acció, sorgida del grup de treball de Llenguatges Artístics del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona. • Objectiu: Unir institucions culturals i centres educatius en una reflexió sobre un tema comú, que en la primera edició ( curs 2010 - 2011) ha estat el gènere i la seva construcció. • Un model de treball col·laboratiu entre institucions culturals i centres educatius - Cada centre educatiu ha estat tutelat per una institució i ha disposat de l’ampli patrimoni artístic de la ciutat com a referent cultural per engegar una reflexió transversal que ha sorgit ha partir de les seves inquietuds. - Aquestes recerques han generat diverses peces artístiques que juntament amb els processos de treball i les constel·lacions de patrimoni que han servit de referents, es van mostrar a l’exposició que va tenir lloc del 6 al 16 d’octubre de 2011 a la Sala 0 del Museu Picasso de Barcelona.
 • 4. Institucions i escoles participants en el projecte ReflexionART: Tutories d’Art
 • 5. 1- Definició del mètode de treball • Una pregunta com a motor per a la reflexió. Les institucions i els centres escolars es qüestionen sobre el tema transversal: el gènere i la seva construcció. • L’obra d’art com a instrument de reflexió. Institucions i centres escolars fan una relectura del patrimoni en clau de gènere. • Identificar els recursos patrimonials de totes les institucions en relació al tema. Selecció de les obres que possibiliten múltiples lectures sobre el patrimoni en clau de gènere. • Construcció de mapes conceptuals “constel·lacions” a partir de les preguntes formulades pels centres educatius y del patrimoni relacionat utilitzat com a referent. • Definició del mètode per a desenvolupar la recerca. 2- Creació d’un espai virtual compartit ReflexionART: Tutories d’Art Fases de desenvolupament del projecte
 • 6. 3- Formació Formació específica a tots els membres del grup de treball mestres i representants dels serveis educatius de les institucions sobre: - Gènere - Sobre processos reflexius - creatius en temes de gènere - Presentació del model de recerca - artística a seguir - Visites a les diferents institucions patrimonials 4- Constitució de la tutoria - El centre escolar presenta un projecte previ dissenyat amb l’ alumnat sobre el tema que es proposa. - En funció del projecte presentat es fa l’assignació de les institucions tutores als centres educatius. ReflexionART: Tutories d’Art Fases de desenvolupament del projecte
 • 7. El model ReflexionART El mètode científic aplicat a la recerca artística
 • 8. La tutoria MNAC - Mestre Morera L’Art per a pensar el món. Les produccions del patrimoni cultural, tangible o intangible, amb la seva diversitat de llenguatges (plàstic, musical, literari, visual, escènic...) recullen l’imaginari col·lectiu de la humanitat al llarg de la història i permeten entre altres possibilitats, observar, analitzar i reflexionar sobre qüestions relacionades amb els fenòmens humans. Els temes transversals de l’educació toquen aquells aspectes que ens constitueixen com a éssers individuals i socials. En aquests temes ens sentim implicats, tenim una experiència, estem o ens hem de posicionar, toquen a les emocions. Reflexionar a través de les obres d’art el que altres han fet o dit abans, ens ajuda a prendre una posició crítica i compromesa i ens aporta la capacitat de triar i transformar el nostre present. L’objectiu final és construir unes relacions més humanes i solidàries entre les persones.
 • 9. L’Escola L’escola està situada al peu de Collserola en una zona vulnerable de Barcelona. L’Equip implicat en el projecte: TUTORIA: Pilar Quera TEATRE: Miriam Escurriola FILOSOFIA: Pilar Armengol VISUAL I PLÀSTICA: Noemi Rocabert La tutoria MNAC - Mestre Morera
 • 10. Objectius Oferir eines per l’èxit escolar Aprendre a ser, estar, resoldre, comunicar-se, expressar-se i conviure. Integrar des de diferents registres el coneixements: parlar, llegir, escriure i interpretar. Potenciar les capacitats per a comprendre millor el món a partir de la pròpia coneixença. Identificació de l’alumnat amb la cultura, el patrimoni i la llegua. Equitat educativa Oferir les oportunitats i obertures necessàries. La tutoria MNAC - Mestre Morera L’Escola
 • 11. Punt de partida de la recerca Situació de conflictivitat i rivalitat entre nens i nenes de la classe de 5è Com resolem els conflictes les nenes i els nens, els homes i les dones? Quina és la pregunta que ens fem? La tutoria MNAC - Mestre Morera L’Escola
 • 12. OBJECTIU del TREBALL PER PROJECTES Ens preguntem... Com resolem els conflictes les nenes i els nens, els homes i les dones? Passar de l’observació a l’acció L’objecte a observar nosaltres mateixos els fenòmens humans La intenció obrir – buidar prendre consciència Comprendre la condició humana Transformació Creació La tutoria MNAC - Mestre Morera L’Escola
 • 13. Observar Buscar referents Crear i Expressar Processos desenvolupats Com resolem els conflictes les persones? Obrir el bagatge Introspecció Extrospecció Què diu la ciència, la història, l’art i el patrimoni, els mitjans de comunicació Llenguatge poètic i filosòfic, visual i plàstic, teatral, assaig, reflexió, creació, avaluació... Processos desenvolupats
 • 14. Observar Interioritzar Què en se? Com em sento? Fem introspecció Ens observem El conflicte és a dins nostre i en el nostre entorn Compartim l’experiència personal i col·lectiva Treballar sobre texts, esborranys, assajos... Què en diu la tradició, els costums, els entorns? Interpretar Imatges del “nostre monstre”Analitzar Comparar Processos desenvolupats
 • 16. Fem Introspecció: “el conflicte és a dins nostre i en el nostre entorn” Processos desenvolupats: Fem introspecció
 • 17. Observem el nostre “MONSTRE” 1- Fem un autoretrat del nostre “monstre” interior. Del MNAC ens arriben algunes representacions de la lluita entre el bé i el mal. Dibuixem els nostres dimonis. Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”
 • 18. BARTOLOMÉ BERMEJO Davallament de Crist als Llimbs Cap a 1475 Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”
 • 21. El nostre “MONSTRE” 2- Pintem dimonis Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 22. JOAN DESÍ Sant Antoni Abat turmentat pels dimonis 1500-1503 Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 23. Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 24. GRUP VERGÓS La princesa Eudòxia davant la tomba de sant Esteve 1495-1500 Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 25. Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 26. JAUME CIRERA BERNAT DESPUIG Caiguda dels àngels rebels 1432-1433 Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 27. Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 28. JUAN DE LA ABADÍA, DIT «EL VELL» Sant Miquel pesant les ànimes Cap a 1480-1495 Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 29. Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: Dimonis
 • 30. El nostre “MONSTRE” 3- Observem els conflictes en el nostre entorn. Fem un dibuix del natural del llenguatge corporal quan hi ha un conflicte. Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: El llenguatge corporal
 • 31. Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: El llenguatge corporal
 • 32. Processos desenvolupats Fem introspecció: El nostre “MONSTRE”: El llenguatge corporal
 • 33. Buscar referents Art i patrimoni Què han dit els artistes al llarg de la història? Busquem referents artístics Al MNAC Al teatre Al cinema A la cultura popular Al Fotoreportatge Lectura, interpretació, reflexió Com ho explicaríem ara? Processos desenvolupats
 • 34. Al MNAC: Busquem referents A partir de la pregunta que s’ha fet l’escola hem seleccionat obres d’art del gòtic a l’art modern que ens ajudin a reflexionar sobre el tema del conflicte fent especial atenció als temes de gènere. Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 35. Que han explicat els/les artistes del MNAC sobre els conflictes? Que ha dit el cinema, el teatre, el fotoreportatge...? Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 36. Bartolomé Bermejo Davallament de Crist als llimbs 1. La lluita entre el be i el mal Processos desenvolupats: Busquem referents Cirera i Despuig Caiguda dels àngels rebels
 • 37. 1. La lluita entre el be i el mal Processos desenvolupats: Busquem referents Joan Desi Sant Antoni turmentat pels dimonis Grup Vergós La princesa Eudoxia davant la tomba de Sant Esteve Juan de la Abadí, dit el Vell Sant Miquel pesant les ànimes
 • 38. 2. Conflictes socials LUCAS CRANACH, DIT «EL VELL» Parella amorosa desigual ANÒNIM Sant Jordi matant el drac Cap a 1420-1450 Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 39. MIQUEL BLAY Els primers freds Roma, 1892 GIANDOMENICO TIEPOLO Expulsió dels mercaders del Temple 1750-1753 2. Conflictes socials Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 40. 3. Conflictes familiars GONÇAL PERIS SARRIÀ Retaule de santa Bàrbara Cap a 1410-1425 ANÒNIM. ARAGÓ Santa Caterina Tercer quart del segle XV Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 41. 4. Conflictes amb nosaltres mateixos MIQUEL BLAY Perseguint la il·lusió París, 1902 JULI GONZÁLEZ Home cactus I 1939 Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 42. MESTRE DE LA CONQUESTA DE MALLORCA Pintures murals de la conquesta de Mallorc 1285-1290 5. Conflictes bèl·lics Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 43. 5. Conflictes bèl·lics RAMON MARTÍ I ALSINA La Companyia de Santa Bàrbara 1891 Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 44. JULI GONZÁLEZ Cap cridant Cap a 1936-1939 JULI GONZÁLEZ Cap de Montserrat cridant Cap a 1942 JULI GONZÁLEZ Montserrat cridant Cap a 1936-1939 Processos desenvolupats: Busquem referents 5. Conflictes bèl·lics
 • 45. Processos desenvolupats: Busquem referents 5. Conflictes bèl·lics JULI GONZÁLEZ Bust femení Cap a 1935-1936 JULI GONZÁLEZ Mà esquerra aixecada Cap a 1942 JULI GONZÁLEZ Petita Montserrat espantada Cap a 1941-1942
 • 46. El conflicte al cinema i al teatre Conflictes amb nosaltres mateixos Conflictes familiars Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 47. El conflicte al Fotoreportatge Processos desenvolupats: Busquem referents Seguiment de la secció SOC LA MILLOR FOTO del diari ARA
 • 48. La constel·lació de referents patrimonials Processos desenvolupats: Busquem referents
 • 49. Com hem abordat l’anàlisi de les obres d’art al MNAC? 1- Quin és el tipus de conflicte representat i quins els conflictes subjacents? 2- Definició de les parts en conflicte. 3- Constatem quin moment del conflicte representa la peça (el presenta, el narra de forma complerta, mostra el procés de resolució, només la solució...) 4- Analitzem quin paper juga el gènere dins d’aquest conflicte. - Hi ha un rol diferenciat per homes i dones en aquest conflicte? - La solució ho és en funció del gènere? 5- Analitzem de manera crítica la solució del conflicte. - Aquest conflicte es podria haver resolt d’alguna altra manera? En funció de què? Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
 • 50. Veiem un exemple a partir d’una de les obres de l’itinerari Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
 • 51. GONÇAL PERIS SARRIÀ Retaule de santa Bàrbara Cap a 1410-1425 Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
 • 52. Aquest retaule presenta la narració complerta d’un conflicte entre St. Bàrbara i el seu pare per diferències religioses. Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
 • 53. El conflicte es resol amb l’execució de la noia per ordre del pare i la intervenció de la justícia divina: Un raig del cel mata al pare. El conflicte s’hauria resolt igual si hagués estat un noi en lloc d’una noia? En aquest conflicte hi ha guanyadors i perdedors? Aquest conflicte es podia haver resolt d’una altra manera? Com? Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
 • 54. A la predel·la, la part baixa del retaule, l’artista representa altres dones relacionades amb històries de submissió Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
 • 55. Destaquem algun aspecte artístic a cada una de les peces que té a veure amb la història que s’explica... amb els recursos que l’artista ha desenvolupat etc... Per exemple en aquest cas: Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
 • 56. Com es pot narrar una història amb imatges? El retaule versus la pàgina de còmic Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents
 • 57. Busquem relacions amb altres obres Conflictes familiars Processos desenvolupats: L’anàlisi dels referents ANÒNIM. ARAGÓ Santa Caterina Tercer quart del segle XV GONÇAL PERIS SARRIÀ Retaule de santa Bàrbara Cap a 1410-1425
 • 58. La visita al MNAC
 • 59. Busquem metàfores - objecte per presentar el conflicte La visita al MNAC
 • 62. Anotem i dibuixem al quadern d’apunts La visita al MNAC
 • 63. Seleccionem i establim relacions La visita al MNAC
 • 64. Com ressonen aquestes obres d’art? La visita al MNAC
 • 65. El quadern d’apunts Les obres del MNAC vistes pels nens i les nenes del grup Els Brillants La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 66. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 67. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 68. “Ella busca diners ell busca amor” La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 69. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 70. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 71. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 72. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 73. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 74. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 75. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 76. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 77. La visita al MNAC: El quadern d’apunts
 • 78. Crear Visual i plàstica Exploracions Observació dels materials Fusta Paper Filferro Fang corda El projecte final Una escultura que parla de com resolem els conflictes les persones Avaluació i reajustament Processos desenvolupats
 • 79. Exploracions Plasmem les nostres emocions en diferents materials per a crear un projecte escultòric Processos desenvolupats: Exploracions
 • 88. El projecte final Una escultura col·lectiva que parla de com resolem els conflictes les persones Processos desenvolupats: El projecte final
 • 89. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 90. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 91. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 92. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 93. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 94. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 95. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 96. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 97. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 98. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 99. Processos desenvolupats: El projecte final
 • 100. El Títol “Sentim i decidim tancament o llibertat” 5è de Primària Classe dels Brillants
 • 101. Exposem al Museu Picasso Octubre 2011
 • 102. Exposem al Museu Picasso
 • 103. Exposem al Museu Picasso
 • 104. Exposem al Museu Picasso
 • 105. Compartim les conclusions sobre la recerca Exposem al Museu Picasso
 • 106. El seguiment del projecte El MNAC a l’escola
 • 107. Reunions de seguiment del projecte El seguiment del projecte El MNAC a l’escola
 • 108. Seguiment de les classes de plàstica dels divendres El seguiment del projecte El MNAC a l’escola
 • 109. Compartim un matí: Com ens ha anat el projecte? El seguiment del projecte El MNAC a l’escola
 • 110. Invisibles = Processos Han eixamplat el seu món de referències S’han “patrimoniat” del llegat artístic S’han endinsat en el llenguatge poètic Han dialogat, reflexionat, consensuat criteris S’han repartit responsabilitats Han pres decisions Han avaluat i modificat Visibles = Creació Han assajat amb esborranys Han elaborat una peça artística RESULTATS Avaluació
 • 111. En aquest projecte han participat: Escola Mestre Morera: Pilar Quera, Miriam Escurriola, Pilar Armengol, Noemi Rocabert i l’Equip Brillant de nens i nenes de 5è curs Departament d’Educació del MNAC: Teresa González, Esther Fuertes amb la Col·laboració de Laura Selicaro i Marc Aguilar Servei Educatiu del Teatre Lliure: Mariona Montaña
 • 112. Tutories d’art 2011 Departament d’Educació Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola d’Educació Infantil i Primària Mestre Morera