Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

6. Teaching Approaches

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

6. Teaching Approaches

 1. 1. ISU 6: Pendekatan Pengajaran
 2. 2. pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran ~Edward M.Anthony (1963) Apa itu Pendekatan pengajaran??
 3. 3. cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Apa itu pendekatan pengajaran??
 4. 4. Inkuiri Bansho Heuristik Pendekatan Luar Negara
 5. 5. Isu-isu Pendekatan Pengajaran Transformasi Pendidikan Negara Penerapan Nilai Penghabisan Sukatan Kreativiti Guru dan Murid Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Kepelbagaian Kecerdasan Murid Trend ICT Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 6. 6. Transformasi Pendidikan KSSR 2016 KSSM 2017 Kritis, kreatif, inovatif UPSR (2016) Pentaksiran sekolah + pentaksiran pusat Pemansuhan PMR (2014) Pendekatan pengajaran perlu berkembang selaras dengan transformasi pendidikan.
 7. 7. Penerapan Nilai Pengajaran matematik bebas daripada proses penerapan nilai (Bishop, 1988) Pemahaman yang terhad tentang nilai yang perlu diajar (Clarkson et. al., 2000) Kurikulum di Australia menggariskan sembilan nilai asas ke arah kesejahteraan rakyat yang berbilang budaya (Australian Government, 2005). Pendekatan pengajaran perlu menggalakkan penerapan nilai murni
 8. 8. Penghabisan sukatan Bertumpu kepada buku teks dan berpusatkan guru. Menghabiskan sukatan pelajaran dan kekurangan masa. Penggunaan buku teks dalam PdP Matematik perlulah mengikut keadaan dan aktiviti yang dijalankan. Noraini (2001)
 9. 9. Kreativiti Guru dan Murid kurang kompeten dalam mengamalkan pengajaran kreatif berpusatkan guru, bersifat tradisional, hanya mementingkan pencapaian akademik (Tengku Zawawi, 1999) papan hitam - lebih berkesan dalam pdp (Subahan, 2007) kurang mengaitkan dengan masalah dunia sebenar (Tengku Zawawi, 1999; Grub, 2010) Beghetto (2008) dan Fleith (2010) - sikap guru yang negatif
 10. 10. Kepelbagaian Kecerdasan Murid Mengajar tanpa menghiraukan tahap kecerdasan pelbagai setiap pelajar Mariani Md Nor dan Che Mah Yusof (2003) Kekurangan pengetahuan & kemahiran Kekurangan pendekatan pengajaran Kecerdasan verbal Kecerdasan visual Kecerdasan logikal Kecerdasan muzikal Kecerdasan kinestetik Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan naturalis Kecerdasan eksistensial
 11. 11. Trend ICT KPM telah membelanjakan lebih daripada RM6 bilion untuk teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam inisiatif pendidikan. Guru digalakkan memaksimumkan pendekatan pengajaran yang berorientasikan ICT demi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
 12. 12. Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) ilmu baharu terhadap pendekatan pengajaran. Kemahiran dan kecekapan dipertingkatkan. memanfaatkan murid. Pembangunan Profesionalisme Secara Berterusan (CPD) memastikan anggota KPM sentiasa berpengetahuan dan bermaklumat terkini.
 13. 13. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menyerap KBAT kepada murid, perlu mengubah cara murid diajar. Pendekatan pengajaran guru perlu berubah Pendekatan menjurus kepada bentuk perkataan, gambaran atau renungan demi membolehkan murid berfikir Meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa.
 14. 14. INKUIRI KOPERATIF DAN KOLABORATIF BERPUSATKAN GURU KAJIAN KES PENDEKATAN PENGAJARAN SIMULASI BERPUSATKAN MURID PENYELESAIAN MASALAH
 15. 15. BERPUSATKAN GURU - Guru sebagai fasilitator, murid penonton - interaksi sehala - kepimpinan guru bersifat autokratik - pencapaian murid dititikberatkan - murid pasif dan tidak kreatif
 16. 16. -Komunikasi dua hala - kepimpinan bercorak demokratik - membina kreativiti murid -Pembelajaran bercorak pengarahan kendiri BERPUSATKAN MURID
 17. 17. KAJIAN KES -Murid diberikan satu situasi - murid perlu menyelesaikan masalah tersebut - aktiviti pembelajaran menyeronokkan - penyertaan murid secara aktif - memakan masa lama dan rumit untuk kajian yang berkualiti
 18. 18. INKUIRI -Berorientasikan menyoal dan mengkaji masalah - membuat ramalan - mengumpul maklumat - menganalisis dan membuat rumusan - mendapatkan jawapan daripada masalah
 19. 19. SIMULASI - Pembelajaran yang terkawal yang sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar -Aktivtti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal - sosiodrama – skrip disediakan - main peranan – lakonan spontan
 20. 20. PENYELESAIAN MASALAH Pelajar aktif, guru fasilitator Guru membantu murid merangka strategi Murid berpeluang membina pengetahuan sendiri 4 ciri utama > Aktiviti berfokus matlamat utama > Mempelbagaikan aktiviti > Aktiviti memberi peluang murid berinteraksi > Aktiviti dipantau
 21. 21. KOOPERATIF DAN KOLABORATIF -Pelajar saling membantu dalam kumpulan kecil dengan matlamat sama - penyiasatan berkelompok, STAD, JIGSAW, TAI, TGT - meningkatkan kemahiran sosil antara murid - memupuk sifat penyayang, kerjasama dan hubungan erat antara murid

×