Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sector terciari

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 53 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Sector terciari (20)

Anuncio

Sector terciari

 1. 1. El sector terciari TEMES 7 i 8 2n - Batxillerat INS Thos i codina
 2. 2. 1. El sector terciari: definició El sector terciari: o de serveis, agrupa totes les activitats econòmiques que no produeixen béns materials. El seu producte és intangible. A més, es reuneixen aquí totes les activitats que no es poden incloure en els altres dos sectors.
 3. 3. 0. El sector terciari: definició Són terciaris:  L’administració pública  Els serveis financers  El comerç  El Transport i les comunicacions  Les activitats culturals, d’esport i d’oci  El turisme  Els serveis sanitaris i educatius  La Transmissió de la informació (ràdio, TV, premsa, ...)  Les assessories (advocats, publicistes, consultors, etc.)
 4. 4. 0. El sector terciari: definició Activitats heterogènies:  Actualment, es tendeix a diferenciar entre el sector terciari clàssic, que inclou els transports i les activitats més tradicionals, del sector quaternari o conjunt d'activitats més qualificades, altament tecnificades i de gestió, R+D, TIC, etc.  Gran varietat d’activitats, algunes de poc valor afegit (però no menys necessàries), com ara els serveis de neteja.
 5. 5. 1. Causes de l’expansió del sector terciari 1. Canvis en els processos productius:  L’externalització de serveis (gestió, assessoria, consultoria, informàtica, recursos humans, etc).  Guanyen importància el disseny, la publicitat, el màrqueting, els serveis postvenda, distribució.... (activitats prèvies i posteriors a la fabricació).
 6. 6. 1. Causes de l’expansió del sector terciari 2. La societat de consum:  La millora de les condicions laborals dels obrers als països desenvolupats permet disposar de més temps lliure (oci, cultura,...).  A la vegada que augmenta la renda disponible i el poder adquisitiu de les famílies (consumisme).  Incorporació de la dona al mercat laboral, desenvolupant, en molts casos, activitats terciàries (per tradició: infermeres, mestres, secretàries...) Actualment, estan presents a totes les activitats (policia, l’exèrcit, alts càrrecs...)
 7. 7. 1. Causes de l’expansió del sector terciari 3. Desenvolupament de l’Estat del Benestar:  Conjunt de polítiques orientades a garantir tota una sèrie de serveis socials amb caràcter universal, com ara l’educació, la sanitat o la seguretat.  A Espanya, l‘Estat garanteix l'accés a l'ensenyament, la sanitat, els subsidis de malaltia, incapacitat, atur, jubilació...  La descentralització de l’Estat ha suposat un fort creixement del sector serveis: administració central, autonòmica i local.
 8. 8. 2. El sector terciari com a indicador de benestar Més sector terciari pressuposa més sanitat, més educació... més serveis socials. Aportació del sector terciari al PIB Països desenvolupats: 60% del PIB Països en vies de desenvolupament: 50% del PIB Països subdesenvolupats: 40% PIB PIB (Producte Interior Brut): és el valor de tots els béns i serveis finals produïts a una economia en un període de temps determinat. El PIB reflecteix la riquesa o renda generada en aquest territori, però per conèixer quina és la riquesa o la renda mitjana de la seva població, és a dir, el PIB per càpita, s’ha de dividir el PIB del territori considerat entre el nombre d’habitants.
 9. 9. Distribució al món
 10. 10. 2. El sector terciari com a indicador de benestar Percentatge de treballadors ocupats al sector terciari:  Països desenvolupats: 60% de la població activa dedicada als serveis.  Països en vies de desenvolupament o Països subdesenvolupats: sector serveis precari (baixa o nul·la qualificació).  A Espanya les CCAA amb més serveis són Catalunya, Madrid, Balears, Canàries, València i Andalusia.
 11. 11. 3. Els serveis socials La societat del benestar  Aquests serveis tenen com a finalitat garantir unes condicions de vida adequades a la població i evitar que les persones quedin desemparades en determinades circumstàncies problemàtiques (atur, malaltia...)  Als països desenvolupats són considerats un dret, com l’educació, l’assistència sanitària, la seguretat pública, etc...  Una gran part dels serveis són públics, atesos i finançats per l'Estat, als països europeus. (Públic NO vol dir gratuïts!! Els paguen tots els ciutadans amb els seus impostos)
 12. 12. 3. Els serveis socials Els bàsics són: 1. L’administració pública, sector públic que fa funcions administratives i gestió. A Espanya, hi ha un elevat nombre de funcionaris (actualment, patint, fortes retallades, privatitzacions i reestructuració). 2. L’educació, està estretament lligada amb el grau de desenvolupament d’un país. Els països menys desenvolupats no poden afrontar els costos i la seva població roman analfabeta.  El segon dels objectius de desenvolupament del mil·lenni de l’ONU és aconseguir “ensenyament primari universal”. A Espanya és obligatòria fins els 16 anys. Foment de la post obligatòria (FP per sobre dels estudis universitaris). La qualitat és baixa (informes PISA). Despesa en educació per sota de la mitjana europea. Important el pes de l’escola privada i concertada.
 13. 13. 3. Els serveis socials Els bàsics són: 3. La sanitat és un indicador del nivell socioeconòmic d’un país. Dret exigit per l’ONU a la Declaració dels drets humans i a la Constitució. A Espanya hi ha una bona qualitat de servei, som pioners en transplantaments. Actualment, hi ha problemes de finançament i les respostes polítiques són restriccions d’accés a la sanitat pública, implantació de sistemes de copagament (com l’euro per recepta, ara suspès), la privatització de la gestió hospitalària o la limitació de les operacions quirúrgiques (augment de les llistes d’espera).
 14. 14. IDH en educació
 15. 15. IDH en educació
 16. 16. 4. El turisme 1. Història:  El turisme és una forma de lleure tradicional però, fins la segona meitat del segle XX només la practicava una minoria de persones amb un poder adquisitiu molt alt.  A partir de la creació de la màquina de vapor i la revolució dels transport, els viatges comencen a popularitzar-se:  Creació del ferrocarril i dels vaixells de vapor.  Al 1841 en Thomas Cook realitza en primer viatge organitzat i crea la primera agència de viatges.  A partir dels anys 1950-60 comença el turisme de masses.
 17. 17. 4. El turisme 2. Causes de l’augment del turisme:  S’aconsegueix el dret a tenir un període de vacances pagades anual (millora de la legislació laboral).  El creixement de les rendes.  Millores en els transports (en els darrers anys, aparició de les companyies low cost).  Noves pautes de comportament, com la necessitat de conèixer altre parts del món.  La liberalització de la circulació de persones.
 18. 18. 4. El turisme 3. Definició Turisme és qualsevol desplaçament que fem a un lloc fora del nostre entorn habitual on ens quedem almenys 24 hores. Si la sortida dura menys d’un dia parlem d’excursió. El turisme és una de les principals font d’ingressos i de treball de molts països, i involucra un munt d’activitats econòmiques: hostaleria, transport , agències de viatge, restauració, etc. També és un important factor de transmissió de valors, idees i productes. L’Organització Mundial del Turisme (OMT) va ser creada en 1925 amb el propòsit de fomentar el turisme. És l’organisme de les Nacions Unides encarregat de promoure un turisme responsable, sostenible i accessible a tothom. Té seu a Madrid, Espanya, i compta amb 155 estats membres. El missatge: El turisme es riquesa per a la persona, per a la família, per a la comunitat, pel país i pel món sencer.
 19. 19. 4. El turisme 4. Diferents modalitats de turisme Cultural: motivat pel desig d’ampliar coneixement. Ecològic: per visitar espais poc afectats per l’acció antròpica. El turisme religiós: pelegrinatges. Rural: viatges per allunyar-se de la vida urbana. De salut: per recuperar-se físicament o psíquicament (balnearis). Esportiu: per practicar esports tradicionals o d’aventura. De sol i platja: turisme a la costa. PRINCIPAL RECLAM D’ESPANYA!! De muntanya: neu, senderisme... De negocis: viatges efectuats amb motius professionals.
 20. 20. 4. El turisme Exemples Cultural: Precisa de recursos històric i artístics pel seu desenvolupament. És més exigent i menys estacional. • Urbà: vinculat a les grans ciutats amb Patrimoni de la Humanitat. • Monumental: vinculat exclusivament a monuments històrics i/o artístics . • Arqueològic: vinculat a llocs amb jaciments. • Etnogràfic: vinculat als costums i tradicions dels pobles. • Literari:vinculat a esdeveniments de caràcter bibliogràfic. • D’altres: formació (idiomes), Científic, Gastronòmic, Enològic... Ecològic: es realitza en espais naturals i està estretament relacionat amb el turisme rural o al voltant d’un parc natural. • Agroturisme: és aquell on el visitant s’allotja en una habitació, però participa de les feines agrícoles, conviu i consumeix els aliments amb la família que els acull. • D’altres Ornitològic, Rural, etc.
 21. 21. 4. El turisme • Altres classificacions Es consideren activitats de turisme actiu (vinculat al Turisme Rural):  Senderisme  Cicloturisme i Bicicleta Tot Terreny (BTT)  Turisme Eqüestre  Escalada  Activitats desenvolupades en aigües braves (ex. ràfting)  Activitats subaquàtiques  Rem i navegació (ex. kayak de mar, vela)  Activitats aèries (globus, paracaigudisme)  Activitats de neu (exceptuant l’esquí nòrdic i alpí)  Multiactivitat (ex. raids)
 22. 22. 4. El turisme • Segons les característiques dels turistes (una altra classificació): Juvenil, de la tercera Edat, familiar, de grup, de parella... Turisme de masses: destinacions molt populars que, sovint, es troben massificades per l’elevada afluència de turistes que arriben atrets pel baix preu i el paquets turístics. Exemple: Benidorm o Mallorca. Turisme de minories: es tracta de destinacions poc freqüentades pel turista, amb poca o gens infraestructura, i poc conegudes pel públic, en general. També pot incloure el turismes de luxe. Exemple: Bhutan, Mongòlia o la Ruta de la Seda. Al voltant del turisme s’ha generat tota una activitat comercial que organitza viatges i estades són els operadors turístics o tour operadors. Són els majoristes que actuen com a intermediaris entre l’establiment turístic i les agències de viatges minoristes. Actualment, creix la contractació de viatges per Internet.
 23. 23. 4. El turisme 5. Destinacions: 5.1. A nivell mundial 1. Europa: destaca l’àrea Mediterrània (França, Espanya, Itàlia) beneficiats per les revoltes al nord d’Àfrica. 2. Àsia-Pacífic: Xina, Japó (reducció per la crisi nuclear), Tailàndia, Indonèsia... (lleugera recuperació des del Tsunami del 2004). 3. Amèrica: destaquen els EUA i zona del Carib Font:Índex UAB d’activitat turística. 2012.
 24. 24. Principals destinacions turístiques al món
 25. 25. 4. El turisme 5.2. A Espanya  El turisme és un dels principals motors de l’economia espanyola. Gràcies a les divises que s’ingressen pel turisme, es pot pagar el dèficit comercial exterior del país. Segons dades de l’OMT, Espanya és la quarta destinació mundial pel que fa al nombre de visitants, darrere de França, EEUU i la Xina. En volum d’ingressos som els segons, després dels EUA. Les Illes Balears són la comunitat autònoma amb més places hoteleres, per davant de Catalunya i Andalusia.  El turisme estranger o exterior representa 2/3 del volum del moviment turístic. L’altra tercera part correspon al turisme espanyol o turisme interior. Els visitants forans procedeixen fonamentalment de la UE: destaquen Alemanya, França i el Regne Unit.  Demanda creixent d’altres modalitats de turisme: cultural, esportiu, no només de sol i platja (3 “S”).  Excessiva estacionalitat: desequilibris demogràfics (superpoblació determinades èpoques) i alta temporalitat del treball.  Fort impacte ambiental: edificació incontrolada, ports esportius o estacions d’esquí, abastiment i depuració d’aigües, subministrament energètic, tractament de residus, saturació de les vies de comunicació o contaminació acústica.
 26. 26. Principals destinacions turístiques a Espanya
 27. 27. 4. El turisme 5.3. A Catalunya  Té un gran protagonisme en el sector terciari català i en el conjunt de l’economia catalana.  És la principal destinació turística de tota la Mediterrània, amb més de 23 milions de turistes l’any 2011. Raons: diversitat de paisatge, clima, patrimoni cultural...  Procedència dels turistes forans: França, Regne Unit i Alemanya.  Espanyols: Madrid, València, Andalusia i Aragó. Sumen prop de 6 milions.
 28. 28. 4. El turisme • Característiques del sector turístic català:  Estacionalitat acusada, sobretot a l’estiu.  Concentració a la franja litoral.  La marca Barcelona és un potent focus d’atracció.  Consolidació del turisme rural i del turisme d’interior.  Procedència variada dels turistes. • Tendències del turisme català:  Creixement de la demanda turística.  Augment del nombre d’allotjaments turístics, en particular d’allotjaments rurals i hotels de 4 i 5 estrelles.  Diversificació de l’oferta, amb noves modalitats de turisme.  Creixement de les línies aèries de baix cost (low cost).  Millora dels equipaments.  Impuls de l’administració al sector.
 29. 29. Conferència de Davos (Suïssa), 3 de març de 2007
 30. 30. 5. El transport 1. Història  Les transformacions en l’àmbit dels transports i de les comunicacions van constituir un dels aspectes més destacables de la Revolució Industrial.  Els nous sistemes de transport com el ferrocarril i la navegació de vapor van facilitar el desplaçament ràpid i massiu de persones i de mercaderies, i amb la irrupció del telègraf i del telèfon la comunicació a llarga distància va esdevenir gairebé instantània.
 31. 31. 5. El transport 2. Funcions dels transports  Necessitat o desig de desplaçament de les persones: fluxos de persones.  Satisfer les necessitats econòmiques: transport de mercaderies.  Integrar els diferents grups socials i difusió d’idees, tècniques i cultures: enllaç de diferents punts del territori. En funció del medi per on es realitza el desplaçament, es pot parlar de sistemes transport terrestre, fluvial, marítim o aeri. Cada sistema es relaciona amb un o diversos mitjans –automòbil, ferrocarril, vaixell, aeronau, etc,-, i amb una sèrie d’infraestructures –carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, etc.- necessàries per canalitzar aquests desplaçaments.
 32. 32. 5. El transport 3. Les xarxes de transport Estan formades per eixos o línies que uneixen dos o més punts, connectats entre si, sobre un territori formant una xarxa més o menys densa. Els llocs centrals d’aquests eixos són els nusos de transport.  Països desenvolupats tenen millors xarxes de transport i millors vies de comunicació. Es tracta de xarxes més denses i variades, que connecten sobretot zones urbanes i industrials, tot i que no hi ha zones sense connexió. Aquests països acaparen la major part dels fluxos comercials.  Països subdesenvolupats presenten una xarxa incomplerta, amb àmplies zones desconnectades. Bàsicament connecten zones productores de primeres matèries amb centres d’exportació.
 33. 33. 5. El transport 4. La situació dels transports a Espanya Modernització dels transports durant les darreres dècades, gràcies als fons de cohesió europeus: han finançat 3 de cada 10 km d’autovies o l’ampliació dels aeroports de Madrid i Barcelona.  El transport per carretera és el més estès a Espanya: arriba a tot arreu i transporta el 80% de les mercaderies i el 90% dels passatgers. Problemes de congestió i fort impacte ambiental. Xarxa radial.
 34. 34. 5. El transport  El transport ferroviari és el segon terrestre en importància. Després de la Guerra Civil, el 1941, es van nacionalitzar totes les empreses del sector i va crear RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), que durant molts anys va tenir el monopoli. Actualment, més del 90% de la xarxa ferroviària pertany a ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) i està explotada per RENFE Operadora. Altres companyies del sector Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Problemes: ample de via, zones de via única, rigidesa de la xarxa, extensió de la xarxa, etc.. Fort impuls a l’AVE.
 35. 35. El corredor mediterrani ferroviari Font: http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php
 36. 36. 5. El transport  El transport aeri a Espanya desplaça un volum important de passatges, la majoria en companyies de baix cost. Els principals aeroports d’Espanya són: Madrid- Barajas (actua de hub o nus de coordinació de vols des de i cap a altres aeroports nacionals), Barcelona-El Prat i l’aeroport de Palma, a Mallorca. Tots estan gestionats per AENA (Aeropuertos Espanyoles i Navegación Aérea). A Catalunya, hi ha altres aeroports: Girona, Reus i Lleida-Alguaire.
 37. 37. Principals aeroports del món
 38. 38. Infraestructures necessàries? Font: La Gaceta, jueves 3 de julio de 2008
 39. 39. 5. El transport  El transport marítim té un paper destacat pel que fa al comerç exterior, particularment el de llarga distància (amb Àsia, Amèrica, etc), ja que és molt competitiu. Les mercaderies es transporten en contenidors. Els productes poden desembarcar-se i ser distribuïts fàcilment per ferrocarril o carretera. València i Barcelona són els grans ports de càrrega contenitzada. Un sector creixent del transport marítim és el de passatgers de creuers turístics. Barcelona és el primer port d’Europa i de la Mediterrània.
 40. 40. Principals ports del món
 41. 41. Principals ports a Espanya
 42. 42. 6. Les comunicacions Les TIC  Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) faciliten la relació entre persones i permeten una circulació permanent de capitals –a través de transaccions electròniques- i d’elements intangibles com la cultura, les idees i la informació.  Aquests factors resulten determinants en la creació d’un món interconnectat que esdevé escenari global de les comunicacions i relacions planetàries.  En aquest sector, cal distingir entre els sistemes de comunicació individuals i els mitjans de comunicació de masses, d’una banda, i entre les formes de comunicació convencional i les telecomunicacions, de l’altra: Internet, xarxes socials... Fractura digital: estableix la diferència socioeconòmica entre les comunitats que disposen d'accés a les noves tecnologies i les que no. Índex d’accessibilitat digitat: té en compte les infraestructures per connectar- se, el preu, els coneixements dels usuaris, la qualitat de la connexió i el nombre d’usuaris. (Recorda: la informació és poder!!)
 43. 43. La fractura digital al món (Índex d’accessibilitat digital) Font: http://wireless.ictp.trieste.it/simulator/
 44. 44. 7. El comerç 7.1. Definició  És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu intercanviar béns i serveis, i que posen en contacte el productor (oferta) i el consumidor (demanda). • Característiques del comerç actual  Concentració de la demanda en zones urbanes i industrials (les zones més poblades i amb recursos financers).  Major especialització, els comerciants tendeixen a treballar aquells productes que els puguin resultar més rendibles.  Augment del volum dels intercanvis, a causa de la millora dels transports, donant lloc a un mercat global.  Intervenció d’intermediaris. Ajuden a moure les mercaderies però poden encarir el preu final del producte.  Concentració del comerç en gran companyies que dominen la comercialització d’un producte.  Són necessaris els estudis, el coneixement i la planificació (logística, marketing...)
 45. 45. 7. El comerç 7.2. Els principals fluxos comercials Creixement dels intercanvis per dos factors:  Liberalització del mercat  eliminació progressiva de les barreres que frenaven el lliure comerç: Acord General sobre Aranzels i Comerç (GATT) i impuls de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). Afavoreix a les grans potències.  Expansió de les TIC  accés desigual segons els països. El comerç està dominat per tres grans regions: 1. Unió Europea 2. Amèrica del Nord (sobretot, els Estats Units) 3. Est i el sud-est de l’Àsia: el Japó, els “dragons asiàtics” (Corea del Sud, Taiwan, Singapur i Hong Kong), la Xina i l’Índia. Organització Mundial del Comerç (OMC): s'ocupa de les normes globals que regeixen el comerç entre les nacions. La seva funció principal és vetllar per assegurar-se que el comerç es porta a terme de la manera més fluida, previsible i lliure possible. Ha rebut fortes crítiques per fomentar polítiques massa liberals i per la manca de transparència en el seu funcionament.
 46. 46. El comerç mundial
 47. 47. Els països desenvolupats controlen gran part del comerç mundial. Importen, principalment, productes primaris i combustibles, especialment petroli, i exporten productes manufacturats i tecnologia. Els països subdesenvolupats importen manufactures i tecnologia, i exporten productes agrícoles i combustibles als països rics. Tot i això, actualment en països com ara la Xina i l’Índia les exportacions de productes manufacturats i serveis superen les exportacions tradicionals, basades en els productes primaris.
 48. 48. 7. El comerç 7.3. Tipus de comerç  Comerç Interior: és el que es desenvolupa dins de les fronteres d’un estat, i pot ser local, comarcal, provincial o estatal. Té com a funció distribuir la producció i les importacions d’un país. Els productes segueixen uns canals de comercialització, que poden ser més o menys complexos en funció del producte. Intermediari Comerciant Productor Consumidor (Majorista) (Minorista)  Comerç al detall o minorista: les petites botigues han perdut importància a favor dels supermercats i els centres comercials. Les principals àrees comercials es situen al voltant de les grans ciutats  jerarquia urbana: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa o Bilbao, tenen una àrea d’atracció que supera la de la comunitat autònoma. Actualment, creix el comerç electrònic.
 49. 49. 7. El comerç  Comerç Exterior o Internacional: és l’intercanvi de béns i serveis entre diferents països del món. Es mesura tenint en compte dos indicadors: • Balança de pagaments: conjunt de transaccions econòmiques d’un Estat amb l’exterior. (ingressos – pagaments) • Balança comercial: registra les diferències entre exportacions i importacions. Espanya acostuma a presentar dèficit pel valor elevat de les importacions, sobretot, el petroli. Espanya està integrada al bloc de la UE. Comercialitza dins de la UE el 70% de les seves exportacions i el 59% de les importacions
 50. 50. 7. El comerç 7.4. Els blocs comercials Per afavorir el comerç, molts països formen blocs comercials, que poden ser de diversos tipus: • Àrea de lliure comerç. Els països que formen una àrea de lliure comerç es comprometen a eliminar els aranzels duaners entre els seus productes i permeten la lliure circulació de mercaderies a la zona. N’és un exemple el Tractat de Lliure Comerç de l’Amèrica del Nord (TLC o NAFTA). • Unió duanera. En aquest cas, a més a més d’eliminar els aranzels entre ells, els estats membres estableixen una política duanera comuna per als productes procedents d’altres països. N’és un exemple la Unió Duanera de l’Àfrica Meridional (SACU). La Unió Europea va néixer com una unió duanera. Els productes dels països membres circulen lliurement i existeix una política duanera comuna per als productes de països externs. També hi ha associacions que s’estableixen per al comerç d’un producte concret, com ara l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP).
 51. 51. Els blocs comercials
 52. 52. 7. El comerç 7.4.1. L’espai Schengen La UE, conforme als tractats fundacionals, ha impulsat la lliure circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals. El 1995 va entrar en vigor el Tractat de lliure circulació, signat a Schengen (Luxemburg). Països que participen: Espanya, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Alemanya, Grècia, França, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Holanda, Àustria, Polònia, Portugal, Finlàndia, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia, Noruega, Islàndia i Suïssa. Aquesta països no corresponen exactament amb els actuals membres de la UE. Irlanda i Regne Unit no han signat, però accepten la lliure circulació de passatgers comunitaris. I països extra comunitaris com Noruega, Islàndia o Suïssa sí que formen part de l’acuerd.
 53. 53. 7. El comerç 7.5. El sector financer Els serveis financers es dediquen a gestionar diners. Són els serveis que presten els bancs, les caixes d’estalvi, els agents de borsa, els fons d’inversió i les companyies d’assegurances. Actualment, molt criticats arrel de la crisi financera mundial. 7.6. Comerç just? és un sistema comercial alternatiu que ofereix als productors del sud, accés directe als mercats del nord, i unes condicions laborals i comercials justes i igualitàries.

×