Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Innovatieve schoolorganisatie/Ed camp

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 47 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Innovatieve schoolorganisatie/Ed camp (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Innovatieve schoolorganisatie/Ed camp

 1. 1. Onderwijs slim organiseren … uit liefde voor het vak @mrsmarvran
 2. 2. Wat doet Flanders Synergy? Onze viertaktmotor Consultants Netwerken Organisaties/bedrijven Sensibi- Congres Sectoren lisering Seminaries Belanghebbenden oa. Maatschappelijke debatten vakbondsafgevaardigden Opleiding Flanders Onderzoek Synergy Contact Fundamenteel onderzoek Prospectie Toegepast onderzoek 1e lijnsadvies Advies 2e lijnsadvies Instrumenten/tools Implementatie
 3. 3. Een opwarmertje • Teken een uil • Teken een kip 3
 4. 4. Een opwarmertje • Teken een uil • Teken een kip 4
 5. 5. Een opwarmertje • Teken een uil • Teken een kip 5
 6. 6. DE TRADITIONELE SCHOOLSTRUCTUUR IS TOCH ZO SLECHT NIET? 8
 7. 7. IS ER DWANG OF DRANG OM TE VERANDEREN? Dwang 9
 8. 8. SCHOLEN ZIJN COMPLEX GEORGANISEERD EN LIJKEN OP EEN SPINNENKOP 10
 9. 9. SCHOLEN ALS EEN SPINNENKOP vaksectie vaksectie vaksectie vaksectie a b c d leerlinggroep leerlinggroep leerlinggroep *ST-groep 11
 10. 10. GROTE COÖRDINATIEBEHOEFTEN Vak D Vak D Vak D Vak C Vak C Vak C Vak B Vak B Vak B Vak A Vak A Vak A Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar .. Afstemming over de leerlingen tussen de verschillende leerjaren Afstemming over de leerlingen van hetzelfde jaar Afstemming over de vakken tussen de verschillende leerjaren/richtingen Afstemming over het vak tussen parallelle klasgroepen Afstemming tussen de vakken in hetzelfde jaar Afstemming over de relevante beleidsdomeinen van de school * ST-groep 12
 11. 11. KUNNEN WIJ SCHOLEN EENVOUDIG ORGANISEREN ZOALS EEN ZEESTER? 13
 12. 12. HOE BLIJVEN ONZE LEERKRACHTEN .... ? 14
 13. 13. Gepassioneerd • ze zijn verdraaid zot van onderwijs • niet zot gedraaid van onderwijs 15
 14. 14. Getalenteerd • ze zijn innovatieve onderwijs- ontwikkelaars • geen instructeurs die voor hen 'voorbedacht' onderwijs serveren 16
 15. 15. Professioneel • ze besteden hun tijd voor het overgrote deel aan hun kernopdracht • en niet aan bureaucratische bepamper-assen 17
 16. 16. Ondernemend en zelfstandig • ze zijn IBALO 's (ik ben altijd aan het leren en ondernemen) • geen SNIF 's (staat niet in mijn functiebeschrijving 18
 17. 17. Teamspelers • met hun collega's werken ze samen rond een groep van cursisten of leerlingen • geen geïsoleerde vakleerkrachten of solo slims die voor de klas hun nummertje opvoeren 19
 18. 18. HET IS NIET MOEILIJK OM WILDE EENDEN TAM TE KRIJGEN, MAAR EENS TAM IS HET MOEILIJK OM ZE WEER WILD TE KRIJGEN 20
 19. 19. HOE KRIJGEN WIJ DIT GEORGANISEERD? ORGANISATIES VEROORZAKEN GEDRAG 21
 20. 20. INTEGRALE BENADERING teamspelers getalenteerd professioneel gepassioneerd ondernemend zelfstandig Organisatiegedrag Conserverende krachten Structuur Cultuur Ontwerpen Ontwikkelen Systemen Mensen de verandering Management van Processen Strategie en prestatie-eisen 22
 21. 21. WELKE WEG ZAL IK NEMEN? 23
 22. 22. VISIEGEDREVEN ORGANISEREN • wordt mijn school even visiegedreven als Greenpeace, Amnesty International, Artsen zonder grenzen,... de Colruyt? • de leraren streven dezelfde dingen na als wat de school ambieert • onze school heeft zijn eigen identiteit en onderscheidt zich van de anderen • Welke waarden typeren ons en noodzaken ons tot discipline? • wat willen we bereikt zien? Waarom? Voor wie? 24
 23. 23. VISIE GEEFT RICHTING? • waarom bestaan wij? – Wat doen wij? – Welke betekenis? • Waarvoor staan wij? – Welke waarden typeren ons onderwijskundig en dagdagelijks handelen? • waarin willen wij excelleren? • Welke reputatie willen wij opbouwen? • Naar waar gaan wij? – Waar liggen onze prioriteiten? 25
 24. 24. VISIE ZET ONS ONDER DRUK • wij gaan hiervoor inspanningsverplichtingen aan • we leggen hierover rekenschap af • we spreken hierover met al onze prioritaire belanghebbenden 26
 25. 25. VISIE IS AMORE • A mbitieus • M otiverend voor de medewerkers om er een bijdrage aan te leveren? • O nderscheidend • R elevant voor onze leerlingen en ouders • E cht en eenvoudig 27
 26. 26. VISIE INSPIREERT OM HIERVOOR DE MEEST PASSENDE ORGANISATIE UIT TE BOUWEN 28
 27. 27. VISIE GEEFT DE TEAMS HOUVAST OM HUN AMBITIES ALS TEAM TE DEFINIËREN • Welke engagementen kunnen wij nemen als team waardoor de visie van de school dichter bij komt? 29
 28. 28. DE STRUCTUUR teamspelers getalenteerd professioneel gepassioneerd ondernemend zelfstandig Organisatiegedrag Conserverende krachten Structuur Ontwerpen Ontwikkelen de verandering Management van Processen Strategie en prestatie-eisen 30
 29. 29. ACTIEF WERK - KARASEK 31
 30. 30. TEAMS ZIJN DE BOUWSTENEN VAN DE SCHOOL • Teams zijn zelfsturend • Teams zijn zelforganiserend • Teams zijn zelflerend 32
 31. 31. TEAMS HEBBEN EEN VOLLEDIG TAKENPAKKET • Een vaste groep van medewerkers zijn samen en integraal verantwoordelijk voor het totale leerproces, inclusief de begeleiding van de kinderen en de relatie hiervoor met de ouders en andere partners 33
 32. 32. IN DE TEAMS ZIJN DE MEDEWERKERS SAMEN VERANTWOORDELIJK • het team is onafhankelijk en heeft gestructureerde vrijheid om het onderwijsproces te plannen, te verbeteren en te vernieuwen • wat de kwaliteit van hun werk sterk beïnvloedt, kunnen zij zelf beslissen zonder leiding of ondersteunende diensten 34
 33. 33. IN DE TEAMS BLIJVEN DE MEDEWERKERS COMPETENT • leerkrachten leren van en met elkaar • leerkrachten zijn samen competent 35
 34. 34. ER IS VEEL HORIZONTALE EN WEINIG VERTICALE AFSTEMMING • de teams zorgen ervoor dat ze, vanuit de visie, op elkaar zijn afgestemd • aangezien we gepassioneerd zijn van de visie is verticale controle beperkt 36
 35. 35. STERROLHOUDERS STEMMEN AF (VOORBEELD) evalueren Kennisbeheer kwaliteit STERROLHOUDERS samenwerken scouting 37
 36. 36. CULTUUR teamspelers getalenteerd professioneel gepassioneerd ondernemend zelfstandig Organisatiegedrag Conserverende krachten Cultuur Ontwerpen Ontwikkelen de verandering Management van Processen Strategie en prestatie-eisen 38
 37. 37. De cultuur van de school ondersteunt onze werking en maakt ons uniek 39
 38. 38. DE CONCURRERENDE WAARDEN QUINN exploreren As is To be B- C- betrokken creatief intern extern A- D- analytisch daadkracht beheersen 40
 39. 39. MENSEN teamspelers getalenteerd professioneel gepassioneerd ondernemend zelfstandig Organisatiegedrag Conserverende krachten Ontwerpen Ontwikkelen Mensen de verandering Management van Processen Strategie en prestatie-eisen 41
 40. 40. DE LERENDE SCHOOL STIMULEREN • Het team is “samen competent” en reflecteert hierover • Het team neemt zijn competentieontwikkeling zelf op 42
 41. 41. SYSTEMEN teamspelers getalenteerd professioneel gepassioneerd ondernemend zelfstandig Organisatiegedrag Conserverende krachten Ontwerpen Ontwikkelen Systemen de verandering Management van Processen Strategie en prestatie-eisen 43
 42. 42. De bureaucratische controle is minimaal 44
 43. 43. De leerkrachten zoeken samen naar ondersteunende leersystemen die hen helpen in hun kernopdracht 45
 44. 44. INTEGRALE BENADERING teamspelers getalenteerd professioneel gepassioneerd ondernemend zelfstandig Organisatiegedrag Conserverende krachten Structuur Ontwerpen Cultuur Ontwikkelen Mensen Systemen de verandering Management van Processen Strategie en prestatie-eisen 46
 45. 45. VERANDEREN? 47

×