Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
2.4.2015 г.
1
Лекция 5
Алкени-определение, класификация, номенклатура, строеж,
изомерия, химични свойства, механизъм на пр...
2.4.2015 г.
2
sp 2 Хибридизация
sp2 Орбитала
sp2 Орбитала
sp2 Орбитала
p Орбитала
Строеж
2.4.2015 г.
3
Класификация
Алкени
Ациклични Циклични
Диени
Моноени
Полиени
Хомология
CnH2n
Номенклатура на IUPAC
Етен C2H...
2.4.2015 г.
4
Номенклатура
по IUPAC
Радикали
Изомерия
Верижни изомери
2.4.2015 г.
5
Изомерия
Позиционни изомери
Изомерия
Геометрична изомерия
цис-Бутен транс-Бутен
Т.к. = 4 С Т.к. = 1 С
E
2.4.2015 г.
6
Получаване
Дехидрогениране
Химични реакции
Качествени реакции за алкени
1. Обезцветяване на бромна вода
или ...
2.4.2015 г.
7
Присъединителни реакции
Хиперконюгация
/суперспержение/
Електрофили
Е
Положително заредени частици (катиони)...
2.4.2015 г.
8
Присъединяване на полярни
молекули
Връзка Връзка Връзка Връзка
H
H X
X
Разкъсани връзки Създадени връзки
При...
2.4.2015 г.
9
Относителна
скорост
Правило на Марковников
При присъединяване на неполярна молекула към
несиметричен алкен, ...
2.4.2015 г.
10
Присъединяване против
Марковников
Присъединителни реакции
Свободно-радикалово
присъединяване
AR
X
2.4.2015 г.
11
Е
или
Бромиране
2.4.2015 г.
12
Хидрогениране
транс-2-Бутен Бутан
Хидрогениране
Бутан
цис-2-Бутен
2.4.2015 г.
13
без катализатор
с катализатор
Нарастване на реакционната способност
Нарастване на стабилността
Окислителни ...
2.4.2015 г.
14
Получаване на гликоли
цис-диол
Епоксидиране
CH2
CH2
RCOOOH
H2C
O
H2C
H2C
H2C
OH
OH
H2O
+
Етилен
оксид
Етиле...
2.4.2015 г.
15
Полимеризация
Етилен
(Мономер)
Полиетилен
(Полимер)
Полимеризация
Повтарящи се звена
Полимеризация
Инициира...
2.4.2015 г.
16
Полиетилен
Полипропилен
Полиизобутилен
Полистирен
Поливинил-
хлорид
Полиметил-
цианакрилат
Политетрафлуор-
...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

alkenes last

Алкени лекция

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

alkenes last

 1. 1. 2.4.2015 г. 1 Лекция 5 Алкени-определение, класификация, номенклатура, строеж, изомерия, химични свойства, механизъм на присъединителните реакции Органична химия Пантелей Денев Определение Въглеводороди, които съдържат двойна въглерод- въглеродна връзка С С sp 2 Хибридизация
 2. 2. 2.4.2015 г. 2 sp 2 Хибридизация sp2 Орбитала sp2 Орбитала sp2 Орбитала p Орбитала Строеж
 3. 3. 2.4.2015 г. 3 Класификация Алкени Ациклични Циклични Диени Моноени Полиени Хомология CnH2n Номенклатура на IUPAC Етен C2H4 Пропен C3H6 Бутен C4H8 Пентен C5H10 Хексен C6H12
 4. 4. 2.4.2015 г. 4 Номенклатура по IUPAC Радикали Изомерия Верижни изомери
 5. 5. 2.4.2015 г. 5 Изомерия Позиционни изомери Изомерия Геометрична изомерия цис-Бутен транс-Бутен Т.к. = 4 С Т.к. = 1 С E
 6. 6. 2.4.2015 г. 6 Получаване Дехидрогениране Химични реакции Качествени реакции за алкени 1. Обезцветяване на бромна вода или бром разтворен в терахлорметан 2. Обезцветяване на воден разтворен на калиев перманганат Присъединителни реакции Електрофилно присъединяване A E Нарастване на стабилността
 7. 7. 2.4.2015 г. 7 Присъединителни реакции Хиперконюгация /суперспержение/ Електрофили Е Положително заредени частици (катиони) Е Н Неутрални молекули със свободна АО SO3, AlCl3, ZnCl2 Положителният край на диполни молекули HCl, H2O, HBr Неполярни молекули, които лесно се поляризират Br2, Cl2
 8. 8. 2.4.2015 г. 8 Присъединяване на полярни молекули Връзка Връзка Връзка Връзка H H X X Разкъсани връзки Създадени връзки Присъединяване на халогеноводороди Присъединяване на вода (хидратиране)
 9. 9. 2.4.2015 г. 9 Относителна скорост Правило на Марковников При присъединяване на неполярна молекула към несиметричен алкен, главният продукт на реакцията е този, при който водородът се свързва с въглерода, съдържащ повече водородни атома карбокатион карбокатион карбокатион Е
 10. 10. 2.4.2015 г. 10 Присъединяване против Марковников Присъединителни реакции Свободно-радикалово присъединяване AR X
 11. 11. 2.4.2015 г. 11 Е или Бромиране
 12. 12. 2.4.2015 г. 12 Хидрогениране транс-2-Бутен Бутан Хидрогениране Бутан цис-2-Бутен
 13. 13. 2.4.2015 г. 13 без катализатор с катализатор Нарастване на реакционната способност Нарастване на стабилността Окислителни реакции Окисление с калиев перманганат Епоксидиране Пероксидиране
 14. 14. 2.4.2015 г. 14 Получаване на гликоли цис-диол Епоксидиране CH2 CH2 RCOOOH H2C O H2C H2C H2C OH OH H2O + Етилен оксид Етилен гликол
 15. 15. 2.4.2015 г. 15 Полимеризация Етилен (Мономер) Полиетилен (Полимер) Полимеризация Повтарящи се звена Полимеризация Иницииране на реакцията Нарастване на веригата
 16. 16. 2.4.2015 г. 16 Полиетилен Полипропилен Полиизобутилен Полистирен Поливинил- хлорид Полиметил- цианакрилат Политетрафлуор- етилен Секундно лепило Тръби за обратни води, фолио Опаковки и изолация Незалепящи покрития /Тефлон/ Фолио Влакно за килими, автогуми Водопроводни тръби Полимер Мономер ПриложениеСтруктура

×