Se ha denunciado esta presentación.

NAP2020 – paveiktais, izaicinājumi un turpmākie soļi

1

Compartir

1 de 20
1 de 20

Más Contenido Relacionado

Más de Pārresoru kordinācijas centrs (PKC)

NAP2020 – paveiktais, izaicinājumi un turpmākie soļi

 1. 1. NAP2020 – paveiktais, izaicinājumi un turpmākie soļi Mārtiņš Krieviņš Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Cēsīs, 2012.gada 13.jūnijā
 2. 2. Līdz šim paveiktais • janvāris - izstrādāta un apstiprināta NAP2020 metodika; • februāris - sagatavots Prioritāšu pamatojuma ziņojums; • marts - MK apstiprina vadmotīvu un 3 prioritātes; • aprīlis - 3 darba grupas vienojas par būtiskāko; • 10.maijs - sagatavots NAP2020 «melnraksts»; publiskots komentāru sniegšanai līdz 24.maijam • no 25.maija - tiek strādāts pie NAP2020 1.redakcijas pabeigšanas. 2
 3. 3. Iesaistoši un soli pa solim • NAP2020 izstrādes process pietiekami sarežģīts un laikietilpīgs: – NAP2020 izstrādes vadības grupa = 31+1 loceklis (t.sk. Plānošanas reģionu, LPS un LLPA pārstāvji); – konstanta atskaitīšanās dažādās auditorijās; – sabiedriskās apspriešanas un komentēšana; – «pārdošanas» prezentācijas un tikšanās; – konstanta viedokļu sadursme. • Izaicinājums - atvērts un iekļaujošs process vs. efektivitāte 3
 4. 4. NAP2020 «melnraksts» - sabiedrības un nozaru ministriju iesaiste 4
 5. 5. NAP2020 priekšlikumi 633 NVO 433 Nozaru ministrijas pašvaldības Valsts kanceleja plānošanas reģioni SIF privātpersonas Publicēti www.nap.lv 5
 6. 6. NAP2020 melnraksta novērtējums • J.Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs: «Bez ambiciozākiem mērķiem NAP neattaisnosies – vajadzīgs ekonomikas, nevis ekonomiskais izrāviens» (LTRK diskusija par NAP2020 24.05.2012.) • R.Vējonis, LR Saeimas deputāts: «Pašlaik NAP ir kompilācija no atsevišķiem tekstiem, kas vietām ir pretrunīgi un dažādu detalizācijas pakāpi. Salikts iekšā viss kas. Tāda sajūta kā pie kāzu galda, kuru klājuši cilvēki, kuriem tik ļoti gribas izrādīt, cik viņi bagāti un smalki. Rezultātā - siļķe uzlikta uz sivēna un sveces iespraustas galertā.» (@Facebook , 22.05.2012.)
 7. 7. NAP2020 priekšlikumi – raksturs Sabiedrība Ministrijas 7
 8. 8. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas1 ES tiesību aktu Iniciatīvas ieviešana no 2014 Pašvaldību finansējums/ privātās / sabiedriskās iniciatīvas ES finansējums Valsts budžets 1 Balstoties uz Eiropas Komisijas 2011. gada 29. jūnijā publicēto priekšlikumu un tā brīža makroekonomiskajām prognozēm 2 Līdzfinansējums pie ES atbalsta intensitātes 85% apmērā 3 Nav zināma Latvijas finansējuma aploksne no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 8
 9. 9. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas2 9
 10. 10. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas3 TOP summas: •TEN-T ietilpstošā dzelzceļa tīkla attīstība un caurlaides spējas palielināšana – Rail Baltic – 590.4 milj. LVL •Baltijas Pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras institūta (BIRTI) izveide 600 milj. LVL •ūdensapgādes sistēmu attīstība un dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana – 560 milj. LVL (ES) + 140 milj. LVL (pašvaldības) 10
 11. 11. NAP2020 priekšlikumi – sabiedrība TOP komentētāji: TOP summas: •Latvijas Lauku forums (81) •Daugavpils, Jēkabpils un Krustpils •Latvijas Lielo pilsētu asociācija (69) hidroelektrostaciju celtniecība – 509 milj. •Ventspils pilsētas dome (62) •Latgales reģiona Rīcības programma ar 10 •Liepājas pilsētas dome (54) darbības programmām – 937 milj. •Latvijas darba devēju konfederācija •Lai 2020. gadā 40% iedzīvotāju (30 – 34 g.) būtu ar augstāko izglītību, valstij jāiegulda (46) vismaz 760 milj. LVL 2020.gadā •Eiropas Kustība Latvijā (45) 11
 12. 12. Apspriešanas rezultāti • Maldīgs priekšstats par «galertu ar svecēm» – ar piedāvājumu īsti apmierināts nav neviens • Kardinālas atšķirības piedāvājumos, kas atspoguļo sabiedrības divējādo dabu un ienākumu nevienlīdzību • Atšķirīga izpratne par nepieciešamajām darbībām – ambīcijas un koncentrētības pieprasījums pretstatā lietu ierakstīšanai un augstām finanšu gaidām • Gaidāmas karstas turpmākās diskusijas...
 13. 13. Principi uzdevumu “atsijāšanai” • Vispārējais princips – uzdevumu kopumam jābūt samērojamam ar valstij pieejamajiem finanšu resursiem, un tas nedrīkst apdraudēt valsts fiskālo stabilitāti • Principi (uzdevumiem): 13
 14. 14. Tālākais process 14
 15. 15. NAP2020 pirmā redakcija – PKC piedāvājums 15
 16. 16. Cilvēka drošumspēja – spēcīga vidusšķira + tautas ataudze valstī, kur katram ir iespējas gādā par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību 16
 17. 17. Tautas saimniecības izaugsme – starptautiski konkurētspējīga un ilgtspējīga ekonomika valsts izaugsmei un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai 17
 18. 18. Izaugsmi atbalstošas teritorijas – iespēju robežās līdzvērtīgi dzīves un darba apstākļi neatkarīgi no dzīvesvietas, reģionu starptautiskā konkurētspēja un savdabība 18
 19. 19. NAP2020 pirmā redakcija • Paredzamas diskusijas ministru līmenī par: – konkrētību; – prioritizēšanu • PKC piedāvājums: – saturiski panākt sinerģiju «cilvēki – uzņēmējdarbība – teritorijas» – PRIORITIZĒT un FOKUSĒTIES UZ PAŠU NEPIECIEŠAMĀKO • «Izaugsmi atbalstošas teritorijas» – 9+21 pieeja, jo visam nepietiek – attīstīti centri palīdz attīstīt citas teritorijas 19
 20. 20. www.nap.lv @NAP2020 Pārresoru koordinācijas centrs Tālrunis: 67082811 E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv 20

×