Se ha denunciado esta presentación.

PKC organizētās konferences: “KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres” dalībnieku prezentāciju kopsavilkums

2

Compartir

1 de 99
1 de 99

PKC organizētās konferences: “KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres” dalībnieku prezentāciju kopsavilkums

2

Compartir

Descargar para leer sin conexión

2016. gada 19. februārī PKC organizēja pirmo nacionāla mēroga konferenci labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās: “KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres”.
Konferences mērķis ir aktualizēt diskusiju par valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības nozīmi un lomu efektīvā komercdarbībā un iepazīt vairāku veiksmīgu un atbildīgu Latvijas uzņēmumu pieredzi pārmaiņu vadībā.

Šis ir pirmais šāda mēroga pasākums labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās, kas pulcēja vienkopus visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to nozares pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālo partneru loku.

Papildu informācija par konferenci apskatāma PKC mājaslapā sadaļā Kapitālsabiedrību pārvaldība: http://ow.ly/YBxIV.

2016. gada 19. februārī PKC organizēja pirmo nacionāla mēroga konferenci labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās: “KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres”.
Konferences mērķis ir aktualizēt diskusiju par valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības nozīmi un lomu efektīvā komercdarbībā un iepazīt vairāku veiksmīgu un atbildīgu Latvijas uzņēmumu pieredzi pārmaiņu vadībā.

Šis ir pirmais šāda mēroga pasākums labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās, kas pulcēja vienkopus visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to nozares pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālo partneru loku.

Papildu informācija par konferenci apskatāma PKC mājaslapā sadaļā Kapitālsabiedrību pārvaldība: http://ow.ly/YBxIV.

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó

Más de Pārresoru kordinācijas centrs (PKC)

PKC organizētās konferences: “KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres” dalībnieku prezentāciju kopsavilkums

 1. 1. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: 19-02-2016 Sasniegtais un nākotnes ieceres #LabaParvaldiba #GoodGov
 2. 2. Arvils Ašeradens Ministru prezidenta biedrs, Ekonomikas ministrs KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 3. 3. Reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā paveiktais un turpmākie soļi Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 4. 4. Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Paveiktais un turpmākie soļi
 5. 5. Ietekme uz Latvijas tautsaimniecību Valsts līdzdalība komercdarbībā Esošais pārvaldības modelis Reformas ieguvumi un turpmākie soļi Valsts kapitālsabiedrības
 6. 6. Valsts kapitālsabiedrību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību Dati par 2014.gadu Kopējie aktīvi 11,084 mljrd. EUR Apgrozījums 3,563 mljrd. EUR Nodarbināto skaits 53 763 6,5% no visiem nodarbinātajiem 2.9% 0.2% Enerģētika 47.9% Izglītība un sports Mežsaimniecība un lauksaimniecība 4.8% Transports 18.8.% Nekustamais īpašums 10.2% Sakari 9.7% Veselība 4.8% Kultūra Pārējās (izņemot finanšu sektoru) 0.7%
 7. 7. 67 5 44 Pieder valstij Izšķirošā ietekme Nav izšķirošās ietekmes Valsts līdzdalība komercdarbībā  NOVĒRSTA TIRGUS NEPILNĪBA  STRATĒĢISKI SVARĪGAS PRECES/ PAKALPOJUMI  STRATĒĢISKI SVARĪGI ĪPAŠUMI 81 Valsts kapitālsabiedrību līdzdalība citās sabiedrībās
 8. 8. Valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības elementi ATKLĀTĪBA RISKU VADĪBA UZRAUDZĪBA MĒRĶI
 9. 9. Esošais pārvaldības modelis
 10. 10. Valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības mērķis
 11. 11. SKAIDRI DEFINĒTI VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI PADOMJU DARBĪBAS UZSĀKŠANA ATKLĀTS UN PROFESIONĀLS NOMINĀCIJAS PROCESS LĪDZSVAROTI FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶI REGULĀRS KONSOLIDĒTS PUBLISKAIS PĀRSKATS INTERAKTĪVAS MĀJASLAPAS IZVEIDE Reformas ieguvumi un turpmākie soļi OECD kapitālsabiedrību pārvaldības prakses ieviešana
 12. 12. Kopīgi mēs varam īstenot sistēmisku pieeju un uzlabot kapitālsabiedrību pārvaldību! www.pkc.gov.lv Avots: http://agiletv.com/from-chaos-to-order-on-agile-projects
 13. 13. Sākotnējās ieceres un izvirzītie mērķi valsts kapitālsabiedrību reformai Daniels Pavļuts, bijušais ekonomikas ministrs KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 14. 14. SĀKOTNĒJĀS IECERES UN IZVIRZĪTIE MĒRĶI VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU REFORMAI Daniels Pavļuts 19.02.2016. Konference: “Korporatīvās pārvaldības reforma Latvijā: sasniegtais un nākotnes ieceres”
 15. 15. Sākotnējie reformas mērķi  Publiskie aktīvi tiek profesionāli, efektīvi un ilgtspējīgi pārvaldīti, atbilstoši labākajai korporatīvās pārvaldības praksei  Publisko aktīvu atdeve būtiski uzlabojas  Uzņēmumi ar valsts / pašvaldību kapitāldaļām nekropļo tirgu un sniedz būtisku ieguldījumu ekonomikas attīstībā  Publiskie aktīvi efektīvi sasniedz tiem uzstādītos nefinanšu / sociālos / nozaru mērķus  Valsts / pašvaldības piedalās komercdarbībā tikai tik lielā mērā, cik tas ir pamatoti un nepieciešami, nevajadzīgie un komercaktīvi tiek atsavināti
 16. 16. Labie nodomi…  Pilnīga atbilstība ESAO (OECD) vadlīnijām  Centralizēts / daļēji centralizēts pārvaldības modelis  Neatkarīgs un kompetents valsts kapitāldaļu pārvaldības birojs ar kapitāldaļu turētāja pilnvarām  Sākotnējs un pēc tam regulārs valsts līdzdalības izvērtējums, vienota atsavināšanas politika  Skaidrs vidēja termiņa mērķu definējums un diferencēta dividenžu politika, regulāra stratēģijas, ekonomisko un sociālo rezultātu izvērtēšana  Vienoti un obligāti korporatīvās pārvaldības principi, informācijas atklātība un ziņošana, vienots pārskats par valsts aktīviem  Profesionālas padomes un valdes, padomju atjaunošana lielākajos uzņēmumos, darba tirgum piesaistīts konkurētspējīgs atalgojuma apmērs  Kapitāldaļu pārvaldības principi saistoši arī pašvaldībām
 17. 17. Ilgais ceļš varas gaiteņos  Diskusijas par valsts kapitāldaļu pārvaldības uzlabojumu nepieciešamību – aptuveni 15 gadi  Koncepcija par valsts kapitāla daļu pārvaldību – 2010-2012  Dialogs par kapitāldaļu pārvaldības modeli ar OECD – kopš 2011.gada  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums – 2012-2014  Jaunā likuma ieviešana no 2015.gada
 18. 18. Ja nebūtu OECD…
 19. 19. Sausais atlikums Sākotnējo ieceru īstenošana šībrīža regulējumā Atbilstība OECD vadlīniju prasībām Daļēji Daļēji centralizēts pārvaldības modelis (izņemot vadlīnijas) Nē Neatkarīgs kapitāldaļu pārvaldības birojs Nē Valsts līdzdalības izvērtējums (procesā) Jā Vidēja termiņa mērķu un dividenžu politika, rezultātu izvērtējums Daļēji Atklātība un ziņošana Jā Profesionālas, tirgum atblilstoši atalgotas valdes un padomes Daļēji Tie paši principi pilnībā saistoši pašvaldībām Nē
 20. 20. Veiksmes  Jauns likums tomēr ir – modernāks un labāks nekā iepriekšējais  Valsts aktīvu izvērtēšanas darba grupas darbs (2013)  PKC ir motivēts ieviest jauno pārvaldības modeli, regulējums lielākoties izstrādāts  Vienotas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas, vienota ziņošanas kārtība (arī attiecībā uz pašvaldībām)  Apkopots (pirmoreiz!) PKC sagatavots pārskats par valsts aktīviem  Selektīva padomju atjaunošana, profesionāl(āk)u valžu un padomju locekļu nominācijas process, neatkarīgie padomes locekļi  Vienots stratēģiju un rezultātu vērtēšanas, un diferencētas dividenžu politikas noteikšanas process
 21. 21. Ko tālāk?  Iestāšanās sarunu pabeigšana ar OECD kapitālsabiedrību sadaļā (lielākoties par jaunā regulējuma ieviešanu)  Tas kā tiks ieviests jaunais regulējums (likuma un MK noteikumu prasības) noteiks reformas reālo iznākumu  Mērķu noteikšanas, stratēģiju izvērtējuma un vidēja termiņa dividenžu politikas noteikšanas procesi ir kritiski – PKC šobrīd nepietiek kapacitātes to īstenot bez plašāka ieinteresēto pušu konsultatīva atbalsta, līdzdalības un resursiem  Tajos aspektos, kur publiskajā sektorā nav kompetences (piem. finanšu analīze), nepieciešams iepirkt neatkarīgu privātā sektora kompetenci  “Cāļus skaita rudenī” – pēc tā, kā tiks noritēs kapitālsabiedrību valžu un padomju nominācijas process, varēs spriest par faktisko progresu vai regresu
 22. 22. Paldies un veiksmi ieviešanā! Daniels Pavļuts daniels.pavluts@zeno.lv Mob: 2933 8008
 23. 23. OECD Recommendations Latvia SOEs Review Against SOE Guidelines (1)
 24. 24. OECD Recommendations Latvia SOEs Review Against SOE Guidelines (2)
 25. 25. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldība: žurnālista skats Pauls Raudseps, iknedēļas žurnāla “Ir” žurnālists
 26. 26. 11.00 Paneļdiskusija: valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pārmaiņu pieredze Edvīns Bērziņš, VAS “Latvijas dzelzceļš” viceprezidents Imants Paeglītis, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes loceklis Inese Eglīte, VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes locekle Guntars Baļčūns, AS “Latvenergo” valdes loceklis Anda Čakša, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekle Vladimirs Loginovs, VAS “Privatizācijas aģentūra” valdes priekšsēdētājs Tomass Kotovičs, AS “Latvijas valsts meži” komunikācijas daļas vadītājs KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 27. 27. LDZ pieredze Edvīns Bērziņš LDZ Valdes loceklis
 28. 28. «Latvijas dzelzceļa» ietekme uz tautsaimniecību
 29. 29. «Latvijas dzelzceļa» ietekme uz tautsaimniecību Avots: CSP
 30. 30. Koncerna «Latvijas dzelzceļš» korporatīvā pārvaldība
 31. 31. CSDD pieredze Imants Paeglītis CSDD Valdes loceklis
 32. 32. CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze - labā prakse  Noteikti finanšu un nefinanšu mērķi un rezultatīvie rādītāji  Sistemātiski tiek kontrolēta šo rādītāju izpilde un veikti efektīvi un mērķtiecīgi pasākumi procesu uzlabošanai Ieviesta unikāla darba efektivitātes kontroles sistēma  Tiek noteikta katras struktūrvienības kopējā efektivitāte  Struktūrvienības vadītājs analizē katra darbinieka efektivitāti  Darba efektivitāte tieši ietekmē algas mainīgo daļu  Kopš 2012.gada efektivitāte palielināta par 13%
 33. 33. CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze - labā prakse  Ieviesta pakalpojumu gaidīšanas laika monitorēšanas sistēma  Kvalitātes standartā noteikts pieļaujamais gaidīšanas laiks katram pakalpojumam, stratēģijā noteikta pieļaujamā novirze %  Struktūrvienības vadītājs saņem tūlītēju informāciju, ja gaidīšanas laiks tuvojas maksimumam  Periodiski tiek apkopota informāciju par katru struktūrvienību un salīdzināta ar noteikto rādītāju (tiek apsvērta iespēja izpildi sasaistīt ar algas mainīgi daļu)
 34. 34. CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze – iespējamās neveiksmes  Likumā paredzēto vadlīniju trūkums  PKC kapacitāte sniegt atzinumus par katras valsts kapitālsabiedrības finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem, to atbilstību nefinanšu mērķiem, kā arī ikgadējo snieguma izvērtējumu  Mainīgā politika attiecībā uz dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
 35. 35. Latvijas Nacionālās operas un baleta pieredze Inese Eglīte Latvijas Nacionālā opera un balets Valdes locekle
 36. 36. Korporatīvās pārvaldības process praksē Latvijas Nacionālā opera un balets Kapitālsabiedrības pārvaldes procesa decentralizācija. Kas ir autonomija? Valdes loma kapitālsabiedrības labas pārvaldības praksē? Inese Eglīte Valdes locekle , Latvijas Nacionālā opera un balets
 37. 37. Latvenergo pieredze Guntars Baļčūns AS «Latvenergo» Valdes loceklis
 38. 38. Uzlabojam korporatīvo pārvaldību Sākot ar 2016. gada 1. janvāri atbilstoši likumam ir iespēja veidot padomi Vērtīgākais Latvijas uzņēmumu „Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101” Platīna kategorija „Ilgtspējas indeksā” AS „Latvenergo” pārvaldes struktūra TOP101.LV: http://top101.lv
 39. 39. Iesaistām ieinteresētās puses svarīgo tematu noteikšanai 2015. gada ilgtspējas pārskats sagatavojam atbilstoši GRI G4 vadlīnijām
 40. 40. BKUS pieredze Anda Čakša, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valdes priekšsēdētāja
 41. 41. Pārmaiņu nepieciešamības radīšana
 42. 42. PĀRMAIŅU IEVIEŠANA
 43. 43. Privatizācijas aģentūras pieredze Vladimirs Loginovs VAS “Privatizācijas aģentūra” Valdes priekšsēdētājs NOMINĀCIJAS PROCESS PADOMES IECELŠANAI
 44. 44. Privatizācijas aģentūras pieredze • Visās PA kapitālsabiedrībās (Lattelecom/ LMT/ Reverta/ Citadele) ir padomes, un kopš 2010.gada esam organizējuši 8 nominācijas procesus • Īsākais atlases process tika organizēts 2 nedēļu laikā – garākais – 3 mēnešos • Svarīgi bija nokomunicēt padomes izmaiņas pašā uzņēmumā un plašākā sabiedrībā (izmaiņas padomē bieži asociējas ar problēmām uzņēmumā vai politisko ietekmi) • Profesionāli organizēts nominācijas process ar augstu konfidencialitātes un uzticamības līmeni piesaista stiprākus kandidātus
 45. 45. Privatizācijas aģentūras pieredze (2) • Nominācijas komisijā piedalās 4-6 locekļi un ir svarīgi, lai • NK locekļiem būtu atbilstošs statuss • NK locekļi veltītu pietiekošu laiku procesam • NK locekļiem būtu pieredze ‘top executives’ atlasē • Nominācijas komisijā piedalītos neatkarīgi locekļi vismaz kā novērotāji • Intervēšanas laikā ir nepieciešams pārrunāt padomes locekļa lomu nākotnē, jo katram kandidātam ir bijusi nedaudz atšķirīga izpratne par sadarbības formulu starp padomi un akcionāru, kā arī starp padomi un valdi
 46. 46. Problēmjautājumi (vai ir tikai viena pareiza atbilde?) • Kas definē kandidātu atlases kritērijus - pati nomināciju komisija vai kapitāldaļu turētājs? • Atklāts konkurss vai mērķēta (‘targeted’) pieeja? • Kā pareizi rīkoties, ja ir jāmaina tikai viens loceklis – vai intervējam visus esošos padomes locekļus? • Cik lielā mērā nominācijas komisijas loceklis, kuru izvirza kāda ieinteresētā persona (‘stakeholder’), ir neatkarīgs vai pārstāv savas izvirzītājinstitūcijas pozīciju? • Cik daudz nominācijas komisijas lēmums ir saistošs kapitāldaļu turētājam?
 47. 47. LVM pieredze Tomass Kotovičs, AS “Latvijas valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs
 48. 48. AS «Latvijas valsts meži» apgrozījums Avots: AS «Latvijas valsts meži»  
 49. 49. LVM koksnes produktu ražošana un piegādes LVM sēklas un stādi LVM nekustamie īpašumi LVM rekreācija un medības LVM meža infrastruktūra LVM mežkopība AS «Latvijas valsts meži» biznesa struktūra Avots: AS «Latvijas valsts meži»
 50. 50. AS «Latvijas valsts meži» Pārmaiņu vadības modelis Avots: AS «Latvijas valsts meži» • Mērķa noteikšana un pamatojums – atbildēt uz jautājumu KĀPĒC? • Informācijas nodošana LVM vadības komandai • Komandas komplektēšana • Pirmā komunikācija ar darbiniekiem par pārmaiņu mērķi un uzdevumiem • Alternatīvu izvirzīšana un izvērtēšana • Lēmuma pieņemšana • Psiholoģiskais kontrakts par lēmumu ar darbiniekiem • Piesaistīt nepieciešamās papildu funkcijas • Noteikt pārejas plānu • Izpildīt plānotās rīcības pārejas un komunikācijas plānos • Kontrolēt izpildi • Nodrošināt regulāru komunikāciju ar darbiniekiem, netieši iesaistītajiem, sadarbības partneriem • Pastiprināta prasību uzturēšana • Pārmaiņu novērtējums ar darbiniekiem neilgi pēc pārmaiņām • Pārmaiņu lietderības novērtējums – 3-12 mēnešus pēc pārmaiņu ieviešanas
 51. 51. Pārtraukums līdz plkst. 12.30 KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres 12.30 Pretkorupcijas pasākumu loma kapitālsabiedrības efektīvā pārvaldībā Ilze Jurča, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece #LabaParvaldiba #GoodGov
 52. 52. Pretkorupcijas pasākumu loma kapitālsabiedrības efektīvā pārvaldībā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece Ilze Jurča 19.02.2016.
 53. 53. Publiskas personas institūcija a) publiskas personas kapitālsabiedrība, b) kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, c) kapitālsabiedrība, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam.¹ ¹Likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 1.panta 8.punkts
 54. 54. Publiskas personas institūcijas vadītājs a)publiskas personas kapitālsabiedrības valde, b) tādas kapitālsabiedrības valde, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, c) tādas kapitālsabiedrības valde, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam. ²Likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 1.panta 9.punkts
 55. 55. Spēkā esošais regulējums iekšējo kontroli, korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanu
 56. 56. Korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu (naudas izteiksmē vai sagraujot reputāciju) institūcijai. Pretkorupcijas pasākumu mērķis ir mazināt vai nepieļaut korupcijas rašanās iespējamību konkrētā organizācijā.
 57. 57. Maldi Korupcija/ krāpšana ir tiešās valsts pārvaldes un tiesībsargājošo institūciju problēma, interešu konflikts attiecas tikai uz valsts amatpersonu darbībām, iekšējās kontroles mehānismu ieviešana ir ļoti dārga un nedod vēlamo efektu, stingra kontrole izskaudīs jebkuru korupcijas/ krāpšanas risku, visi uzņēmuma darbinieki ir lojāli un uzticami, korupcijas novēršana ir vajadzīga tikai KNAB.
 58. 58. Korupcijas un krāpšanas novēršanas un apkarošanas politikas prioritātes 1) Pārorientēt pretkorupcijas un krāpšanas apkarošanas politiku no ārējās kontroles, ko realizē kontroles institūcijas, uz resoru un institūciju iekšējo kontroli. 2) Panākt atklātumu publiskās pārvaldes cilvēkresursu atlasē un ētiska, motivēta, kompetenta personāla nodrošināšanu visā publiskajā pārvaldē un tiesu varā. 3) Veicināt sabiedrības tolerances pret korupciju mazināšanos un sabiedrības līdzdalību politikas veidošanas procesā. 4) Uzsākt īstenot korupcijas un krāpšanas ierobežošanas pasākumus privātajā sektorā.
 59. 59. Apakšmērķis: Izveidot un uzlabot tādu patstāvīgi darbojošos iekšējās kontroles sistēmu, kas maksimāli ierobežo korupcijas rašanās un finanšu līdzekļu, tai skaitā ES un citu ārvalstu finanšu līdzekļu, izkrāpšanas iespējas valsts, pašvaldību vai privātajā sektorā 1.Rīcības virziens: Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide, uzturēšana un uzraudzība valsts, pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās. 2.Rīcības virziens: Publiskās mantas un finanšu līdzekļu, tai skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu izlietojuma likumības nodrošināšana. 3.Rīcības virziens: Godprātības stiprināšana un korupcijas risku novēršana tiesu varas un tai piederīgo amatpersonu vidū. 4.Rīcības virziens: Korupcijas novēršanas pasākumu ieviešana privātajā sektorā.
 60. 60. Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam 3.3. Identificēt korupcijas riskus un riskam pakļautos amatus vai, ja riski ir identificēti, tad, mainoties risku ietekmējošajiem apstākļiem vai faktoriem, reizi gadā veikt korupcijas risku pārskatīšanu un aktualizāciju un attiecīgi plānot un īstenot pasākumus korupcijas risku ierobežošanai, novērtēt to lietderību un efektivitāti, iekļaut korupcijas riska novēršanas pasākumus institūcijas pārvaldes procesu regulējošos dokumentos; nodrošināt, ka visi institūcijas darbinieki ir informēti par korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības. 2015.-2020. Visas valsts un pašvaldību institūcijas, publisko personu kapitālsabiedrības - Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros un pašvaldību budžetā pieejamo līdzekļu ietvaros 1.Rīcības virziens: Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide, uzturēšana un uzraudzība valsts, pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās
 61. 61. Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam 3.6. Izstrādāt priekšlikumus publisko personu kapitālsabiedrību iekšējās kontroles sistēmas prasībām krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta novēršanai atbilstoši resora funkcionālajai jomai, ja kapitālsabiedrībā nav ieviesta kvalitātes vadības sistēma, paredzot, ka publiskās personas pārstāvji kapitālsabiedrībās ir atbildīgi par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzraudzību 31.12.2016. Koordinācijas institūcija valsts kapitālsabiedrīb u un valsts kapitāla daļu pārvaldē KNAB Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros 3.9. Nodrošināt apmācības par korupcijas risku monitoringu institūcijās, nodrošinot zināšanu apguvi par nepieciešamajiem korupcijas novēršanas pasākumiem 31.12.2017.- 31.12.2020. VAS KNAB, visas institūcijas Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, kā arī piesaistot ES fondu 1.Rīcības virziens: Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide, uzturēšana un uzraudzība valsts, pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās
 62. 62. Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam 4.Rīcības virziens: Korupcijas novēršanas pasākumu ieviešana privātajā sektorā 7.1. Tiesībaizsardzības iestādēm sadarbībā ar uzņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām (dažādās nozarēs) organizēt un iesaistīties informatīvu pasākumu organizēšanā, kas vērsti uz Latvijas uzņēmēju informēšanu par korupcijas (nacionālā un starptautiskā mērogā) negatīvajām sekām, veicinot kompleksu iekšēju pretkorupcijas pasākumu ieviešanu uzņēmumos. 31.12.2015. - 31.12.2020. KNAB, VID, VP, VRS NVO Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros
 63. 63. Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.- 2020.gadam 4.Rīcības virziens: Korupcijas novēršanas pasākumu ieviešana privātajā sektorā 7.2. Veidot izpratni par korupcijas riskiem un korupcijas negatīvajām sekām uzņēmējdarbībā un veicināt augstāku korporatīvās sociālās atbildības standartu ievērošanu 31.12.2018. EM TM KNAB NVO Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros
 64. 64. Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā Publiskā pārvalde Informācijas par veiktajiem korupcijas un krāpšanas ierobežošanas pasākumiem ziņošana uzņēmuma gada pārskatos (OECD ieteikums)³ Privātais sektors ³OECD Padomes ieteikumos par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu ir norādīts, ka dalībvalstīm ir jāveicina tas, lai uzņēmumi ietvertu paziņojumus savos gada pārskatos vai citādi publiskotu savas iekšējās kontroles un ētikas pasākumus, tostarp to, kas paredzēti kukuļošanas novēršanai un identificēšanai.
 65. 65. Iekšējās kontroles sistēmas elementi Labvēlīga, organizēta institūcijas darbības vides izveidošana Informācija un komunikācija UzraudzībaIzglītošana Kontroles pasākumu noteikšana, ieviešana un īstenošana Korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana, analīze un novērtēšana
 66. 66. Mērķis Tāda iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, kas maksimāli ierobežo korupcijas rašanās un finanšu līdzekļu izkrāpšanas iespējas valsts, pašvaldību institūcijās un uzņēmumos. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības kā labās prakses piemērs.
 67. 67. Efektīvas institūcijas darbības vides izveidošana • skaidri definēti organizācijas mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti; • skaidri definēti katra darbinieka amata pienākumi, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas kārtība, atbildība, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtība; • noteikti institūcijas ētikas principi, kas ir saistoši institūcijas vadībai un darbiniekiem.
 68. 68. Korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana, analīze un novērtēšana • institūcijā noteiktas funkcijas (darbības jomas), kas ir pakļautas korupcijas un interešu konflikta riskiem, izvērtējot risku rašanās cēloņus, apstākļus, • noteikti korupcijas un interešu konflikta riskam pakļautie amati, izvērtējot korupcijas un interešu konflikta risku iestāšanās iespējamību un radītās sekas konkrētā amata pienākumu izpildē.
 69. 69. Kontroles pasākumu noteikšana, ieviešana un īstenošana • pēc korupcijas un interešu konflikta risku noteikšanas, analīzes un novērtēšanas, noteikti korupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumi, izstrādājot korupcijas un interešu konflikta risku vadības plānu, • ne retāk kā reizi gadā aktualizēti korupcijas un interešu konflikta risku vadības plāni, • ne retāk kā reizi gadā novērtēta esošo korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas pasākumu efektivitāte un lietderība, • ziņošana par pasākumiem vides aizsardzības jomā, korupcijas un kukuļošanas novēršanā, cilvēktiesību ievērošanā un valdes locekļu daudzveidību (nefinanšu ziņošana).
 70. 70. Informācijas un komunikācijas nodrošināšana • darbinieki pastāvīgi tiek informēti par institūcijas vadības dokumentiem, iekšējiem normatīviem aktiem un ētikas principiem, • darbinieki ir informēti, kam (t.sk.KNAB) un kādā kārtībā var ziņot par iespējamiem citu darbinieku vai vadības pārkāpumiem.
 71. 71. Izglītošana par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem • darbiniekiem, kuru amats pakļauts korupcijas un interešu konflikta riskam, nodrošinātas apmācības stājoties amatā, un vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konfliktu novēršanā un korupcijas novēršanā un apkarošanā • darbinieku zināšanas par korupcijas un interešu konflikta riskiem un to novēršanu tiek pārbaudītas vismaz reizi trijos gados un veiktas nepieciešamās darbības, lai novērstu konstatētos trūkumus zināšanās (izveidota elektroniskā apmācību vide (KNAB e-mācību telpa)) Šogad plānojam tālākizglītotāju pretkorupcijas jautājumos sagatavošanas programmā aicināt iesaistīties arī publiskas personas kapitālsabiedrību deleģētos pārstāvjus
 72. 72. Uzraudzība Institūcijas vadītājs atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, uzlabošanu un uzraudzību.
 73. 73. Juridiskas personas atbildība Juridiskas personas ir - privāto tiesību juridiskā persona (t.sk., valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība), arī personālsabiedrība. Piespiedu ietekmēšanas līdzekli var piemērot, ja fiziska persona izdarījusi nodarījumu (rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas loceklis) juridiskās personas: interesēs; labā; nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā. Tiek vērtēti pasākumi, ko juridiskā persona veikusi, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
 74. 74. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļi
 75. 75. Iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējums Institūcijas, kuras piedalījās aptaujā (nosūtīts) Institūciju skaits Institūciju skaits, kurās ir izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns Institūciju skaits, kurās ir izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns, % Ministrijas un Valsts kanceleja (14) 14 11 78,6 Ministriju padotības iestādes un Valsts administrācijas skola 127 115 90,6 Pašvaldības (119) 98 54 55,1 Pašvaldības izveidotās iestādes (skolas, pagasta pārvaldes, sociālie dienesti, bāriņtiesas u.c.) 1129 315 27,9 Ostas (Rojas osta, Salacgrīvas osta) 2 1 50,0 Valsts kapitālsabiedrības (Valsts akciju sabiedrības, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību) 62 23 37,1 Pašvaldības kapitālsabiedrības 223 84 37,7 Centrālā vēlēšanu komisija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Pārresoru koordinācijas centrs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Satversmes aizsardzības birojs, Nacionālā elektrisko plašsaziņu līdzekļu padome. (12) 7 5 71,4 Kopā: 1662 608 36,6
 76. 76. Secinājumi  Institūcijām nav noteiktas konkrētas satura prasības pretkorupcijas plāna izstrādei.  Ne visām institūcijām pretkorupcijas plānos ir identificēti iespējamie korupcijas un interešu konflikta riski, kā arī veicamie pasākumi.  Vairākās iestādes pasākuma plāni ir tikai formāli.  Publiskas personas kapitālsabiedrības norāda, ka nav ārēja normatīva akta, kas uzliktu pienākumu izstrādāt pretkorupcijas pasākumu plānu.  Pašvaldībās ir vāja izpratne un zināšanas par pretkorupcijas pasākumiem iestādē.  Atsaucība no pašvaldību puses ir ļoti atšķirīga.
 77. 77. Tālrunis: 67356161 Fakss: 67331150 E-pasts: knab@knab.gov.lv Adrese: Brīvības iela 104/2, Rīga, LV-1001 www.knab.gov.lv
 78. 78. Paneļdiskusija: uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR) Ola Lohman, CSR Sweden (Korporatīvās sociālās atbildības platforma Zviedrijā) Yvonne Zwick, German Sustainability Code (Vācijas ilgtspējīgas attīstības padome) Andris Grafs, Baltic Institute of Corporate Governance (Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts) KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres 12.50
 79. 79. Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana 19-02-2016 Latvijas lielo uzņēmumu atklātības prakse Dace Helmane, InCSR
 80. 80. Top500 uzņēmumu publiskotā informācija (%)
 81. 81. Top500 uzņēmumu publiskotā informācija (%)
 82. 82. Uzņēmumu sniegums Ilgtspējas indeksā 2015 • Privātie uzņēmumi – 66,7% ↓(2014 - 70,8%) • Valsts kapitālsabiedrības – 64,9% ↓(2014 - 68,7%) • Pašvaldību kapitālsabiedrības – 56,1% ↓(2014 - 64,7%)
 83. 83. 83
 84. 84. Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana 19-02-2016 Vācijas lielo uzņēmumu atklātības prakse Yvonne Zwick, German Sustainability Code
 85. 85. www.sustainabilitycode.org The Sustainability Code An established standard for reports with non-financial parameters German Council for Sustainable Development, February 2016
 86. 86. www.sustainabilitycode.org • Report content and scope: 20 criteria and 28 GRI or 16 EFFAS key performance indicators ranging between 500-2,000 characters per indicator • Quantitative and qualitative reporting: compilation of numerically verifiable key performance indicators and descriptive texts • “Comply or explain” approach: undertakings report on the extent to which they meet the Code criteria (comply), or provide plausible explanations as to why they are not reporting on certain criteria (explain) The Sustainability Code. A lean reporting process on NFI 86 Strategy Criteria 1-4 Process Management Criteria 5-10 Environment Criteria 11-13 Society Criteria 14-20
 87. 87. www.sustainabilitycode.org The training concept and Sustainability Code toolbox. General information on the Code Supporting teaching aids Six presentation modules Practical work sequences
 88. 88. www.sustainabilitycode.org Our offer: 4 independent national adaptions included in our database. 88 German Sustainability Code hosted by RNE Greek Sustainability Code hosted by QNF The Sustainability Code
 89. 89. www.sustainabilitycode.org All declarations of conformity are listed in the public database. 89
 90. 90. www.sustainabilitycode.org www.sustainabilitycode.org www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de 90 Contact: Sustainability Code Project Office E-mail: team@sustainabilitycode.org Telephone: +49 (0)30 700186 974
 91. 91. Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana 19-02-2016 Zviedrijas lielo uzņēmumu atklātības prakse Ola Lohman, CSR Sweden
 92. 92. materiality “how – and- if external costs & values becomes internalized in the legal person of corporations” The management of the corporation decides what external effects is material to corporation or not. Ola Löhman CSR Sweden 0046 7+ 657 33 40
 93. 93. Conclusion 1. Companies and management do not know how to manage sustainability and social responsibility financially 1. Financial institutions do not know how to evaluate and/or discount sustainability and responsibility financially Ola Löhman 0046 70 657 33 40
 94. 94. ..from managing reporting to report what is have been managed 1.The business model – How a company produce money 1.Policy – How a company can be expected to behave socially 1.Risk – The chance that an investments actual return will be different than expected 1.Comply or explain – If the company do not follow a policy it shall give a reasoned clear explanation on why 0046 70 657 33 40Ola Löhman
 95. 95. Ola Löhman 0046 70 657 33 40 1. Management 2. Innovation 3. Policys 4. Process 5. Communication 6. Social Friction Transaction costs Collaboration Innovation Integration EXPOSURE ABILITIES RESULT 1. Markets 2. Competition 3. Substitutes 4. Internal Costs 5. Stakeholders 6. Social friction 7. External cost 8. External values 9. Human Rights Discounted cashflow
 96. 96. 19-02-2016 Ola Löhman 0046 70 657 33 40 CSR Sweden
 97. 97. Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana 19-02-2016 Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts
 98. 98. Galvenās atziņas un secinājumi KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 99. 99. www.pkc.gov.lv Twitter: @NAP2020 #LabaParvaldiba #GoodGov

Notas

 • Korporatīvās pārvaldības ziņojums tiek sagatavots izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. 2 panta prasības un pamatojoties uz AS „Nasdaq Riga” 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”
  „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” paredz iespēju sākot ar 2016. gada 1. janvāri veidot padomi lielajās un vidējās valsts kapitālsabiedrībās
  Kopumā no 83 AS „NASDAQ OMX Riga” korporatīvās pārvaldības principiem pilnībā ievēroti ir 61, savukārt uz kapitālsabiedrības darbību nav attiecināmi 22 principi. (tie, kas saistīti ar 2015.gada spēkā esošo normatīvo aktu ierobežojumu)
  http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/50242938.pdf
 • Ik ceturksni publicē starpperiodu finanšu pārskatus atbilstoši publiskotajam Finanšu kalendāram
  Latvenergo koncerns informēja par finanšu rezultātiem trīs virtuālās konferencēs
  Iesaistam ieinteresētās puses – IP satura noteikšanai
  Iesaistam ieinteresētās puses ar G4
  2015.gada ilgtspējas pārskats sagatavojam atbilstoši G4 vadlīnijām
 • Neviens no minētajiem regulējumiem neparedz konkrētus pasākumus vai prasības korupcijas risku novēršanai.
  Lai arī, piemēram, attiecībā uz publisko pārvaldi ir vairāki regulējumi – prasības ir fragmentētas un formulētas vispārīgi.
  Informācijai:
  MK 326 – vispārīgi formulē iekšējās kontroles sistēmas prasības.
  Iekšējā audita likums – regulārs iekšējās kontroles sistēmas novērtējums. Prasa iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, nosaka, ka tās pārraudzību un uzlabošanu nodrošina ministrijas valsts sekretārs vai iestādes vadītājs.
  IKNL- regulē amatpersonu darbību.
  PPPL – prasa kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.
  Komerclikums
  Lai pārvaldītu interešu konfliktus, Komerclikums paredz speciālo regulējumu darījumiem:
  -starp kapitālsabiedrību un tās dibinātāju, dalībnieku vai personu, kura ar viņu saistīta;
  -starp kapitālsabiedrību un valdes vai padomes locekli vai personu, kura ir saistīta ar valdes vai padomes locekli;
  -starp padomes locekli un ar viņu saistīto personu un kapitālsabiedrību;
  -kur ir citu interešu sadursme starp akciju sabiedrības un valdes locekļa vai personas, kura ar viņu saistīta, interesēm.
  Apdrošināšanas sabiedrību un to aizsardzības likums paredz, ka apdrošinātājs nodrošina savu darbinieku iespējamā interešu konflikta novēršanu, saņemot un lietojot apdrošināšanas darījumam nepieciešamo informāciju.
  Finanšu instrumentu tirgus likums arī paredz tiesisko regulējumu interešu konfliktiem atbilstoši likuma darbības jomai – emitents saskaņā ar tiesību aktiem var pieprasīt veikt iekšējo revīziju par darījumu starp emitentu un tā valdes vai padomes locekli vai personu, kura saistīta ar valdes vai padomes locekli.
  Gada pārskatu likums nosaka pienākumu sniegt informāciju par darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, kā arī paredz, ja par interešu konfliktu saturošiem darījumiem ir saņemts zvērināta revidenta atzinums, akciju sabiedrībai gada pārskatā jāsniedz informācija par to.
  Konsolidēto gada pārskatu likums arī paredz nosacījumus darījumu atspoguļošanai starp saistītām pusēm
  Baltijas biržas NASDAQ OMX Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi to ieviešanā izšķir divu kategoriju saistīto personu veidus. Pirmkārt, personas, kurām ir ciešas attiecības ar kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekli, tas ir, valdes vai padomes locekļa laulātais, radinieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām valdes vai padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga mājsaimniecība.
  Otrkārt, par personām, kuras ir saistītas attiecīgi ar valdes vai padomes locekli, uzskatāmas juridiskās personas, kurās valdes vai padomes loceklis vai kāda ar viņiem cieši saistīta persona ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic revidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.
 • Lai izstrādātu MK noteikumu projektu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā, Birojs izveidos starpinstitūciju darba grupu.
  Izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā
  tiks ievērots samērīguma princips;
  tiks ievērotas jau esošās tiesību aktos noteiktās iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības.
  Plānots, ka MK noteikumi paredzēs nepieciešamību identificēt korupcijas riskus (1) un veikt konkrētus pasākumus risku novēršanai (2).
  Privātais sektors:
  OECD Padomes ieteikumos par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu ir norādīts, ka dalībvalstīm ir jāveicina tas, lai uzņēmumi ietvertu paziņojumus savos gada pārskatos vai citādi publiskotu savas iekšējās kontroles un ētikas pasākumus, tostarp to, kas paredzēti kukuļošanas novēršanai un identificēšanai.
 • Krimināllikumā atbildība par iekšējās kontroles neesamību ir visām juridiskām personām.
  Informācijai:
  Piespiedu ietekmēšanas līdzekļi:
  1. Tiesību ierobežošana - noteiktu tiesību vai atļauju atņemšana vai tāda aizlieguma noteikšana, kas juridiskajai personai neļauj:
  izmantot noteiktas tiesības
  saņemt valsts atbalstu vai palīdzību
  piedalīties valsts vai pašvaldības iepirkuma procedūrā
  veikt noteikta veida darbību uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem
  2. Mantas konfiskācija
  īpašumā esošās mantas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā
  3. Naudas piedziņa
  no 10 līdz 100 000 minimālo mēnešalgu apmērā (līdz 37 milj. €)
  4. Likvidācija
  tikai tajos gadījumos, ja juridiskā persona ir īpaši izveidota noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai ja ir izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums
  mantas atsavināšana valsts īpašumā
  piemērojot likvidāciju, citi piespiedu ietekmēšanas līdzekļi netiek noteikti
 • Aptaujas dati liecina, ka no aptaujātajām 1661 institūcijām tikai 608 institūcijās ir izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns. Proti, neskatoties uz to, ka iepriekšējā perioda Biroja izstrādātās Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009.-2013.gadam izpilde paredz to, ka šobrīd visām valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām ir jābūt izstrādātiem pretkorupcijas pasākumu plāniem, tā nav.
 • Tools are shareware
  The Susty Code itself (national adaptions possible e.g. the Greek levels of application model)
  The SME Guideline for the Susty Code (which is already now translated into Russian and adopted by German housing industry, Food industry and will be adopted by German banking association and recycling industry)
  Training concept, which is used to date by 66 training partners in Germany.
  It´s a demand of the German Federal Government and the Council´s mandate that these things remain open to the general public, as they are tax paid.
 • ×