Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Külm sõda

33.669 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Külm sõda

 1. 1. KÜLM SÕDA Koostas N.Dovgan Sept. 2013
 2. 2. VASTANDLIKE LEERIDE KUJUNEMINE  Lääneriigid (SB, Pr, USA) – eesmärgiks demokraatia taastamine.  NSVL – eesmärgiks sotsialistliku maailmavaate levitamine Ida-Euroopas.  Vastuolude olemasolu deklareeriti 1946. aastal: J. Stalin – veebruaris W.Churchil – Fultoni kõnes märtsis  Esimene samm NSVL poolt – Moskva-meelsete nukuvalitsuste moodustamine Ida-Euroopa riikides (repressioonid, võltsimised, demokraatia likvideerimine).
 3. 3. KÜLMA SÕJA MÕISTE  Termin võeti kasutusele 1947.a.  NSVL ja idabloki vastasseis demokraatlike lääneriikidega (otsese sõjategevuse puudumine).  Avaldusvormid: - vastastik propaganda, - vastastik ideoloogia, - vastastik luure, - vastandlikud sõjalised liidud (NATO, VLO), - võidurelvastumine.  Külma sõja lõpp – 1980.-1990. aastate vahetus (Idabloki ja NSV Liidu lagunemine, Saksamaa taasühinemine)
 4. 4. BIPOLAARNE MAAILM - IDABLOKK NSVL IDA-EUROOPA AASIA AMEERIKA POOLA SAKSA DV MONGOOLIA PÕHJA-KOREA KUUBA TŠEHHOSLOVAKKIA PÕHJA-VIETNAM UNGARI RUMEENIA JUGOSLAAVIA ALBAANIA HIINA RV
 5. 5.  Diktatuur  Kommunistlik partei  Sotsialistlik demokraatia  Totaalne kontroll  Natsionaliseerimine  Kollektiviseerimine  Plaanimajandus  Sõjatööstus IDABLOKI ÜHISJOONED
 6. 6.  USA  SUURBRITANNIA  PRANTSUSMAA  SAKSAMAA LV BIPOLAARNE MAAILM - LÄÄNERIIGID
 7. 7.  Demokraatia  Mitmeparteilisus  Õiguste ja vabaduste tagamine  Turumajandus  Sotsialismi tõrjumine LÄÄNEBLOKI ÜHISJOONED
 8. 8. TRUMANI DOKTRIIN, 1947 President Harry Truman (1945-1953) lubas anda majanduslikku ja sõjalist abi neile riikidele, keda ähvardab NSV Liidu poolne ekspansioonioht. http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman
 9. 9. MARSHALLI PLAAN, 1948-1952 USA jagas Euroopa riikidele laiaulatuslikku majanduslikku abi (16 riigile 13 miljardit $). Eesmärk - Euroopa majanduse kiire taastamine, sest kehvad majandusolud oleksid võinud olla heaks pinnaseks kommunistlike ideede levikule. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Marshall_Plan.svg
 10. 10. VASTASTIKUSE MAJANDUSABI NÕUKOGU  VMN loodi Ida-Euroopa sotsialistlike riikide poolt 1949.  Eesmärgiks oli liikmesriikide majanduse integreerimine ja vastastikuse koostöö suurendamine.  Moskva kontroll liikmesriikide üle.  VMN varises kokku 1980.aastate II poolel.
 11. 11.  1948 loodi Lääne-Euroopa riikide poolt Brüsseli pakt (e Lääneliit).  1949 aprillis loodi Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO).  Eesmärk – vastu seista NSVL sõjalisele ekspansioonile.  Ühenduse asutajateks olid nn Beneluxi riigid, Suurbritannia ja Prantsusmaa ning Itaalia, Portugal, Taani, Norra, Island, Kanada ja USA. NATO
 12. 12. H. TRUMAN KIRJUTAB ALLA NATO LEPINGULE http://en.wikipedia.org/wiki/File:Truman_signing_North_Atlantic_Treaty.jpg
 13. 13.  Varssavi Lepingu Organisatsioon rajati 1955. aastal.  NSV Liitu ja Ida-Euroopa sotsialistlikke riike ühendav sõjalis-poliitiline blokk.  NSV Liit on endale saanud vajalikke sõjalisi liitlasi tasakaalu säilitamiseks Euroopas. VLO http://en.wikipedia.org/wiki/File:Warsaw_Pact_Logo.svg
 14. 14. NATO JA VLO 1973.AASTAL - NATO - VLO http://en.wikipedia.org/wiki/File:NATO_and_the_Warsaw_Pact_1973.svg
 15. 15. NATO LAIENEMINE http://en.wikipedia.org/wiki/File:History_of_NATO_enlargement.svg
 16. 16. KÜLMA SÕJA KRIISID  Berliini blokaad ja Saksamaa lõhenemine  Kodusõda Hiinas ja Hiina lõhenemine  Korea sõda  Suessi kriis  Ungari ülestõus  Berliini kriis  Kuuba kriis  Tsehhoslovakkia kriis  Vietnami sõda
 17. 17. BERLIINI BLOKAAD 1948-49  Potsdami konverentsi (1945) otsuse põhjal jagati Saksamaa ja selle pealinn Berliin nelja riigi (USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, NSVL) vahel okupatsioonitsoonideks.  Berliini blokaadi ajendiks oli rahareformi läbiviimine Saksamaa ja Berliini läänesektorites.  Vastuseks sellele blokeeris NSVL kõik juurdepääsud Berliini läänesektoritele.
 18. 18. BERLIINI SEKTORID http://en.wikipedia.org/wiki/File:Berlin_Blockade-map.svg
 19. 19. ÕHUSILLAD http://en.wikipedia.org/wiki/File:BerlinerBlockadeLuftwege.png
 20. 20. SAKSAMAA LÕHENEMINE 1949 mais kuulutati läänetsoonides välja Saksamaa Liitvabariik (SLV), liidukantsler – Konrad Adenauer. 1949 oktoobris kuulutati Saksamaa idaosas välja sotsialistlik Saksa Demokraatlik Vabariik (SDV). http://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
 21. 21. BERLIINI ELANIKUD JÄLGIVAD C-5 MAANDUMIST http://en.wikipedia.org/wiki/File:C-54landingattemplehof.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:C-47s_at_Tempelhof_Airport_Berlin_1948.jpg
 22. 22.  1920.-tel kujunes välja tugev Kommunistlik Partei (sai sõjalist ja maj. abi NSVLiidult), juht Mao Zedong.  Hiina valitsusväed (Guomindang e Rahvuslik Rahvapartei) said abi USA-lt.  Kommunistide võit, riigi lõhenemine.  Hiina mandriosa – Hiina Rahvavabariik (KP)  Taiwan – Hiina vabariik (Guomindang) HIINA KODUSÕDA 1946-1949
 23. 23. Mao Zedong
 24. 24.  1910-1945 Korea Jaapani võimu all.  Pärast II MS põhi – NSVL, lõuna – USA.  1948 – Põhja-Koreas Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KP)  1948 – Lõuna-Koreas Korea Vabariik (demokr, turumaj)  1950.a tungisid Põhja-Korea (juht – Kim II Sung) väed Korea Vabariiki.  Põhja-Korea abi: NSVL, Kom.Hiina “vabatahtlikud”.  Lõuna-Korea abi: ÜRO abi, USA väeüksused.  1953.a – sõlmiti vaheru, Korea p-saar ja rahvas jäi jagatuks. KOREA SÕDA 1950-1953
 25. 25. Kim Il Sung http://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/2461623176/
 26. 26.  1952 - võimule tuli NL-meelne valitsus eesotsas Gamal Abdel Nasser`iga.  1956 - Suessi kanali natsionaliseerimine Egiptuse poolt.  Kasutades ajendina Iisraeli rünnakut Egiptuse vastu, viisid inglased ja prantslased oma väed Põhja- Egiptusesse.  Lääneriikide prestiiži vähenemine, NSVL mõju (Araabia riigid) ja USA mõju (Iisrael) kasv suurenemine antud piirkonnas.  ÜRO sekkumine, võõrvägede väljaviimine.  Kanal sai kaks aastat hiljem ametlikult Egiptuse omandiks. SUESSI KRIIS - 1956
 27. 27. SUESSI KANAL http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canal_de_Suez.jpg http://archive.org/details/1956-07-30_Suez_Canal_SeizedVIDEO
 28. 28. Gamal Abdel Nasser http://ziomania.com/nasser/Gamal%20Abdel%20Nasser%20Photos.htm
 29. 29. Eisenhoweri doktriin  1957  Lubati anda sõjalist ja majanduslikku abi kõigile Lähis- ja Kesk-Ida riikidele, keda ohustab mõni kommunistliku orientatsiooniga riik. http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
 30. 30.  1940.a II p – kommunistliku diktatuuri kehtestamine.  1953 sai Urgari peaministriks Imre Nagy (1896-1958), kes alustas ühiskonna teatavat liberaliseerimist.  Algas võimuvõitlus Moskva-meelsetega.  1955 - I.Nagy tagandamine.  1956 oktoober - rahvaülestõus Moskva-meelse valitsuse vastu.  Nagy sai taas peaministriks ja Ungari teatas oma osaluse lõpetamisest VLO-s ja kuulutas end neutraalseks riigiks.  NL viis VLO väed Ungarisse sisse, ülestõus suruti maha ja võim anti taas Moskva-meelsetele. UNGARI ÜLESTÕUS - 1956
 31. 31. Imre Nagy http://en.wikipedia.org/wiki/Imre_Nagy Nõukogude tank
 32. 32.  NSV Liit polnud rahul lääneriikide vägede paiknemisega Lääne-Berliinis.  Hallsteini doktriin - kõiki riike, kes sõlmisid diplomaatilised suhted SDV-ga, käsitleti SLV poolt vaenulikena ja nendega katkestati igasugused suhted.  13.augustil 1961 alustas SDV ümber Lääne-Berliini müüri (Berliini müüri) ehitamist, millega üritati peatada edasist idasakslaste põgenemist.  Berliini müür, kui osa „raudsest eesriidest”, murti läbi 1989 seoses kommunistliku režiimi kokkuvarisemisega SDV-s ning lammutati paari aasta jooksul. BERLIINI KRIIS - 1961
 33. 33. VIDEO BERLIINI MÜÜRI KOHTA http://www.youtube.com/watch?v=LdZVsFjWnbI&li st=PL8398D45C468B2CC6 http://www.youtube.com/watch?v=re65UTrtwJU
 34. 34.  1959 – võimule tuli Fidel Castro.  USA suurettevõtete natsionaliseerimine.  Liitlaste otsimine – NL-le lähenemine (NL huvi: sots.ideede levik, tugipunkt Ameerika mandril, Kuuba huvi: sõjal. ja maj. abi).  Kuubal kehtestati kommunistlik diktatuur.  1962 – USA luure avastas Kuubal NSV Liidu keskmaa tuumaraketid.  USA president John F. Kennedy kehtestas Kuuba saarele mereblokaadi.  Kompromiss: Moskva tõi Kuubast raketid ära, USA lõpetas Kuuba blokeerimise ning nõustus Castro režiimi võimulejäämisega ning USA ja NSV Liidu vahel loodi nn kuum liin KUUBA KRIIS - 1962
 35. 35. FIDEL CASTRO J.F. KENNEDY N. HRUŠTŠOV
 36. 36.  1960.a keskpaik – “Praha kevad” - Tšehhoslovakkia KP liider Alexander Dubček alustas liberaliseerimisprotsessi.  Eesmärk - nn inimnäolise sotsialismi ülesehitamine (kultuuri-, ajakirjandus- ja isikuvabaduste kehtestamine).  NSVL ja teiste VLO riikide vägede sissetung Tšehhoslovakkiasse.  Dubček asendati 1969 vanameelse G.Husákiga. TŠEHHOSLOVAKKIA KRIIS - 1968 http://thevieweast.wordpress.com/2012/06/27/dubceks-failings-the-1968-warsaw-pact-invasion-of-czechoslovakia/
 37. 37. BREŽNEVI DOKTRIIN  NSV Liit deklareeris, et juhul kui mõnes Ida-Euroopa riigis on sotsialistlik süsteem hädaohus, siis on Nõukogude Liidu püha kohus sekkuda ja seal kord taastada.  märk, et NSV Liiduga kooskõlastamata reformid lämmatatakse kasvõi relvajõul.
 38. 38.  1945 - kommunistid kuulutasid Põhja-Vietnamis välja Vietnami Demokraatliku Vabariigi.  Prantsusmaa Vietnami DV ei tunnustanud.  Indo-Hiina sõda (1946-1954)  Vietnami DV abi: kommunistlikud Hiina RV ja NSVL  Prantsusmaa abi: USA (kaotas)  Vietnami jagamine kaheks: 1) kommunistlik Vietnami DV Põhja-Vietnamis (pealinn Hanoi) 2) lääneriikidele orienteeritud Vietnami Vabariik (pealinn Saigon). VIETNAMI SÕDA 1964-1973 / 1975
 39. 39.  Vietnami DV ei nõustunud riigi jagamisega ja toetas kommunistlike partisanide sõjategevust Lõuna- Vietnamis.  USA sõjalise kohaloleku suurenemiseni Lõuna- Vietnamis.  Põhjus – doominoteooria - kartus, et kommunism levib riigist riiki edasi, kui õigel ajal sellele piiri ei pane.  1973 jõudsid sõdivad pooled uue rahulepingu sõlmimiseni.  1975 vallutasid kommunistlikud väed Lõuna-Vietnami ning need alad ühendati aasta hiljem Põhja-Vietnamiga. VIETNAMI SÕDA 1964-1973 / 1975
 40. 40.  Rahunemisperiood, nt 1960.-1970. a vahetusel.  Paranesid kahe Saksamaa suhted.  Willy Brandt – SLV kantsler 1969-1974.  Uus idapoliitika – sõlmiti diplomaatilised suhted SDV-ga ja mõlemad riigid võeti ÜRO liikmeks.  Loobuti Hallsteini doktriinist.  Kontaktid nõukogude riigijuhtidega. PINGELÕDVENDUS http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Bundesarchiv_B_145_Bild-F057884-0009,_Willy_Brandt.jpg
 41. 41.  1972 - president Richard Nixoni (1969-1974) salajane visiit Pekingisse - paranesid USA ja Hiina RV suhted.  1972 - USA- NSV Liidu tippkohtumised (1972-1973 L.Brežnev ja R.Nixon) – strateegilise relvastuse piiramise lepingu (SRP-1) sõlmimine.  Kontinentidevahelise tuumarelvastuse piiramine mõlemalt poolt 2400 tuumalõhkepeani.  1979 – J. Carteri ja L. Brežnevi kohtumine - strateegilise relvastuse piiramise lepingu (SRP-2) sõlmimine.  Katkes seoses nõukogude vägede sissetungiga Afganistani. PINGELÕDVENDUS
 42. 42. NIXON JA MAO ZEDONG 1972. AASTAL
 43. 43. BREŽNEV JA NIXON 1973. AASTAL http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leonid_Brezhnev_and_Richard_Nixon_talks_in_1973.png
 44. 44. CARTER JA BREŽNEV 1979. AASTAL http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carter_Brezhnev_sign_SALT_II.jpg
 45. 45.  1975 – Helsingi tippkohtumine – Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverents  Helsingi lõppaktiga tunnustati olemasolevaid piire Euroopas ja lepiti kokku majandus-, teaduse-, tehnika- ja keskkonnaalases koostöös, sh ka humanitaarküsimustes (inimõigused). PINGELÕDVENDUS
 46. 46. PINGETE KASV 1970.-1980.A VAHETUSEL  NSVL vägede sissetung Afganistani 1979.  Vastastikune olümpiamängude boikoteerimine.  1980-1981 sisepoliitilise olukorra teravnemine Poolas (Solidaarsus, Lech Walesa).  Ronald Reagani (1981-1989) nn Tähesõdade programm.  Uus võidurelvastuslaine.
 47. 47. Kasutatud kirjandus  Adamson A, Ant J. jt. 2003.Lähiajalugu. Õpik XII klassile. Argo kirjastus, Tallinn  Laar M, Vahtre L. 2007. Lähiajalugu II. Õpik gümnaasiumile. Tallinn, Avita

×