Publicidad
Media (3)
Media (3)
Próximo SlideShare
Media (2)Media (2)
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Media (3)

  1. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14.05.2015 г. БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 2 Лекар Висше медицинско - Нефрология, Клинична хематология 2 Медицинска сестра Висше медицинско 3 Акушерка Висше медицинско 5 Рехабилитатор Висше - Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията 5 Кинезитерапевт Висше - Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията 1 Учител, детска градина Висше - ПУП или ПНУП 2 Социален асистент Средно 1 Технически секретар Висше, компютърни умения, владеене на английски език 5 Администратор, хотел Висше - Туризъм, английски език, опит по професията, компютърни умения 1 Районен мениджър Средно, компютърни умения, опит в директните продажби 2 Кредитен експерт Средно, компютърни умения, работи се на граждански договор 1 Инженер, контролно- измервателни прибори и апаратура Висше инженерно - електроспециалности, 1 г. стаж по специалността 1 Технолог, химик Висше, средно - Химия, 2 г. стаж по специалността 1 Конструктор Висше, средно техническо, 3 г. стаж, владеене на английски език 1 Техник, качествени измервания Средно техническо, 1 г. стаж 1 Старши счетоводител Висше икономическо, степен бакалавър, 1 г. стаж по специалността, компютърни умения 1 Счетоводител, оперативен Висше икономическо - Счетоводство и контрол, добри компютърни умения 6 Тъкач Средно - текстилна техника, опит 1 Електрозаварчик Средно, правоспособност 2 Заварчик Средно, основно, правоспособност за заварчик 6 Шлосер-монтьор Средно, 2 г. стаж 2 Стругар Средно, 3 г.стаж по професията 1 Фрезист Средно, 2 г. стаж 1 Оператор, гилотина за разкрояване Средно, 2 г. стаж 4 Пласьор, стоки Средно, шоф. книжка кат. "С" 1 Продавач, разносна търговия Основно, категория "В", 1 г. стаж 20 Продавач-консултант Средно 1 Продавач-консултант на автомобили Средно, технически познания, шоф. книжка кат. "С+Е" 2 Продавач на сладка царевица на пара Средно 2 Обслужващ, магазин Средно 9 Сервитьор Средно, квалификация 1 Кафе сомелиер / бариста / Средно, желателно владеене на английски или немски език 8 Готвач Средно, квалификация, опит 5 Помощник-готвач Средно, опит по професията 11 Работник, кухня Средно, квалификация 2 Майстор, производство на тестени изделия Основно, 2-3 години стаж по професията 2 Фризьор Средно, квалификация, опит / предлага се обучение за желаещи без квалификация 1 Шлосер Средно техническо, работодателя предлага обучение 10 Шлосер Средно техническо 16 Оператор на ММ с ЦПУ Средно техническо 1 Оператор на ММ с ЦПУ Средно, 1 г. стаж по професията 40 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Основно 33 Монтажник, изделия от метал Средно
  2. 2 Машинен оператор, металообработващи машини Средно 3 Работник, сглобяване на детайли Средно, 1 г. стаж по професията 10 Работник, сглобяване на детайли Основно 10 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 4 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно, шоф. книжка категория "С+Е", опит по професията 2 Шофьор, товарен автомобил Средно, категория "С" 3 Шофьор, лекотоварен автомобил Основно, категория "В" или "С" 1 Шофьор - погребален агент Средно, шоф. книжка категория "В", 3 г. стаж като шофьор, компютърни умения 1 Пакетировач Средно 17 Опаковач Средно, основно 29 Етикетировач Средно 3 Работник, поддръжка Средно, технически умения 1 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, технически умения 5 Машинен оператор, боядисване на конци и прежди Основно 2 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Основно 4 Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/ Средно - тъкач, опит 3 Машинен оператор, размесване на текстилни влакна Средно, опит по професията 4 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Средно, технически умения 96 Розоберачи Без образование 1 Работник, овощар Основно 1 Градинар Основно 1 Охранител Основно 5 Машинен оператор, дърводелство Основно 2 Водач, мотокар Основно, документ за мотокарист 14 Общ работник Средно, основно 1 Общ работник Средно, документ за огняр 1 Чистач/хигиенист Основно 1 Работник, чистач на килими Средно, шоф. книжка кат. "В" 1 Крояч, текстил Средно 16 Шивач Средно, основно, желателно с опит по професията
Publicidad