Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Media (10)
Media (10)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de Биляна Бенева (20)

дирекция

  1. 1. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.09.2016 г. брой ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 3 Асистент - Фитопатология, Поливно земеделие, Технология на преработване на етерично-маслените суровини Висше - магистър - Агрономство, компютърни умения 1 Директор, производство Висше - машиностроителни специалности, стаж по специалността, владеене на английски език, компютърни умения, шоф.книжка кат. "В" 1 Инженер, проектант Висше - магистър - Строителство на сгради и съоръжения, Auto cad 2 Химик, контрол на качеството Висше - магистър - Химия, компютърни умения, желателно владеене на английски език 2 Микробиолог Висше - магистър - Биология, Микробиология, компютърни умения, желателно владеене на английски език 1 Началник, смяна Висше, средно, опит по професията 3 Медицинска сестра Висше - мед. сестра, мед. фелдшер, акушерка 1 Адвокатски сътрудник Висше - Икономика или Право, владеене на английски език ниво В2, компютърни умения 1 Технически сътрудник Висше, средно, владеене на английски език писмено и говоримо, компютърни умения 1 Мениджър, екип Средно, опит по професията 1 г., компютърни умения 5 Младши агент, събиране на вземания Средно, компютърни умения 1 Администратор, хотел Висше, средно, владеене на английски и руски език, компютърни умения 1 Служител, информация за пътувания Средно, компютърни умения 3 Крупие Средно
  2. 2. 3 Касиер в заведение за бързо хранене Средно 1 Консултант продажби Средно 1 Ел. монтьор Средно специално - ел. монтьор, 3 г. стаж 1 Електромонтьор Средно, документ за 4 квалиф. група, 1 г. стаж 12 Продавач-консултант Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения 2 Сладкар Средно 2 Работник, производство на тестени изделия Средно 1 Готвач Средно, опит по професията 1 Помощник-готвач Средно, основно 5 Работник, кухня Средно, основно 2 Сервитьор Средно 1 Фризьор Средно, опит по професията, предлагат обучение за козметик и маникюрист 1 Маникюрист Средно, опит по професията, предлагат обучение за фризьор и козметик 1 Бръснар Основно, умения по професията 1 Социален терапевт - детегледач Средно 4 Помощник възпитател Средно 2 Санитар Средно, основно 1 Обслужващ, погребално бюро Средно, шоф. книжка кат. "В", компютърни умения 2 Сондьор Средно, шоф. книжка кат. "В" 1 Арматурист Основно, квалификация, 2 г. стаж 2 Работник, строителство Основно, 2 г. стаж 1 Оператор, воднопреработвателна станция Средно, технически умения 3 Машинен оператор, металорежещи машини Средно, технически умения 2 Машинен оператор, металорежещи машини Средно - студена обработка, стаж по специалността, шоф. книжка кат. "В" 28 Оператор, преса за метал Средно 8 Контрольор, качество Средно
  3. 3. 9 Монтажник, изделия от метал Средно техническо 1 Монтажник, електрооборудване Средно техническо, шоф. книжка кат. "В" 32 Машинен оператор, металообработващи машини Средно, технически умения 15 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно, основно, технически умения 30 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно 3 Шлайфист Средно, технически умения 9 Шлосер Средно, основно 1 Шлосер-монтьор Средно 10 Фрезист Средно, основно, технически умения 26 Стругар / на ЦПУ/ Средно, проф. квалификация, 1 г. стаж 3 Стругар Основно 1 Полировач, метал Основно 2 Заварчик Средно, квалификация, 2 г. стаж 3 Заварчик /аргон и електродъгово/ Средно, правоспособност, шоф. книжка кат."В" 2 Огняр и общ работник Средно, правоспособност 23 Работник, сглобяване на детайли Основно 6 Обслужващ, бензиностанция Средно 1 Монтьор на МПС Средно - автомонтьор, 3 г. стаж 1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно, 3 г. стаж, шоф. книжка кат. "С+Е" 1 Шофьор, товарен автомобил Средно, шоф. книжка кат. "С" 5 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Основно 2 Тъкач Средно, предлагат обучение 23 Шивач Средно, основно, 6 месеца опит 5 Гладач Средно, основно 1 Пазач-портиер / нощна смяна/ Средно, подходящо за лице с ТЕЛК над 50% 1 Работник, поддръжка Основно, на 4 часа 3 Работник, строителство Средно, основно 3 Общ работник, строителство Основно 5 Кофражист Средно 7 Общ работник Средно, основно
  4. 4. 2 Чистач/хигиенист Средно 1 Чистач/хигиенист Средно, основно СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА брой ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 1 Педагогически съветник Висше - Социална педагогика 1 Учител, теоретично обучение - икономически предмети Висше - Икономика, квалификация по икономическа информатика 1 Учител по практика - строителство Висше - строителни специалности 2 Учител по теория - строителство Висше - строителни специалности 1 Учител по английски език Висше - Английска филология 1 Учител по испански език Висше - Испанска филология 1 Учител по руски език - лекторски Висше - Руска филология 1 Учител по български език и литература Висше - Българска филология 1 Учител по български език и литература - половин щат Висше - Българска филология 1 Учител по математика - лекторски Висше - Математика 1 Учител по математика и информатика Висше - Математика и информатика 2 Учител по физика и астрономия Висше - Физика 1 Учител по физика и астрономия - почасово Висше - Физика, втора специалност химия и човекът и природата 1 Учител по информатика и ИТ - лекторски Висше - Информатика 2 Учител по история и цивилизация - лекторски Висше - История и цивилизация 2 Учител по география и икономика Висше - География 2 Учител по философия Висше - Философия 1 Учител по биология и химия Висше - биология и химия 1 Учител по химия и ООС-лекторски Висше - Химия 1 Учител по история и цивилизация Висше - История 1 Учител по домашна техника и икономика - непълно Висше - учител по домашна техника и икономика 1 Учител по музика - лекторски Висше - Музика
  5. 5. 1 Учител по изобразително изкуство - часове Висше - Изобразително изкуство 2 Учител по ФВС Висше - ФВС, предимство със специалност Физика, на 4 часа 4 Учител в ПИГ - прогимназиален етап Висше - учител прогимназиален етап 6 Учител, начален етап Висше - НУП 7 Учител в ПИГ - начален етап Висше - НУП 3 Възпитател, начален етап Висше - НУП 1 Учител, детска градина Висше - ПУП, ПНУП ФИЛИАЛИ ДБТ - КАЗАНЛЪК брой ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 1 Учител по математика Висше - Математика 1 Учител по математика и информационни технологии Висше - Математика и информатика 1 Учител по биология и здравно образование - лекторски Висше - Биология 1 Учител по български език и литература в прогимназиален етап - часове Висше - Български език и литература 1 Учител по философски цикъл Висше - Философия 1 Учител по ФВС Висше - ФВС 1 Учител по ФВС - лекторски Висше - ФВС 1 Учител по музика в прогимназиален етап - часове Висше - Музика 2 Учител в ПИГ - прогимназиален етап Висше - учител прогимназиален етап 1 Младши учител, начален етап Висше - НУП 1 Учител, начален етап Висше - НУП 3 Възпитател, начален етап Висше - НУП 4 Учител, детска градина Висше - ПУП, ПНУП, компютърни умения 1 Логопед Висше - Логопедия 1 Педагогически съветник Висше - Педагогика 2 Шофьор, товарен автомобил Средно, шоф. книжка кат. "С" 1 Водач, мотокар Средно, квалификация 1 Крупие Средно 2 Барман Средно, компютърни умения 1 Огняр Средно, правоспособност
  6. 6. 5 Обслужващ работник, промишлено производство Средно 4 Опаковач Основно 6 Сортировач Без изисквания 3 Общ работник, промишлеността Основно
  7. 7. 5 Обслужващ работник, промишлено производство Средно 4 Опаковач Основно 6 Сортировач Без изисквания 3 Общ работник, промишлеността Основно

×