Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sou SB17a SB17b vt18

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
SOU sb17c vt18
SOU sb17c vt18
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de ngbib (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Sou SB17a SB17b vt18

 1. 1. SOU - tema kriminalitet & utanförskap Medie- och informationskunnighet SB17a, SB17b Elisabet Brandberg, bibliotekarie Nacka gymnasium, vt 2018
 2. 2. Examensmål för Samhällsvetenskaps-programmet ”Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.” ”I sitt gymnasiearbete ska eleven visa kunskaper om relevanta källor och hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.” Källa: Gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket
 3. 3. Medie- och informationskunnighet (MIK) i ett nytt medielandskap
 4. 4. NG bibliotek • Böcker och tidskrifter • Digitala resurser, uppslagsverk och söktjänster • Tre bibliotekarier Sebastian, Mia och Elisabet
 5. 5. Två minuter - prata med varandra • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 6. 6. Strategier för informationssökning • Egna kunskaper Vad vet jag redan? Läs instruktionerna till uppgiften. • Skaffa överblick över ditt ämne Så att du hitta relevanta begrepp och formulera sökord, använd tex uppslagsverk. • Var kreativ - testa flera olika söktermer • Håll koll på dina källor redan från början Så att du kan göra korrekta referenser och källhänvisningar
 7. 7. Värdera och granska information Fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens Exempel på frågor att ställa: • Vem är avsändaren? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p g a politiska, ekonomiska eller andra skäl?
 8. 8. Sökkritik = ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking ● Vilka träffar visas högt upp på träfflistan ● Förslag på sökningar ● Anpassade sökresultat
 9. 9. Varför källhänvisa? • Trovärdighet - visa att du är insatt i ämnet och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt • Undvika plagiat - en upprepning av någon annans text eller idé
 10. 10. Bra frågor att ställa • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva i frågan? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig?
 11. 11. Använda media Artikel från Dagens Nyheter 2018-01-18 Delbetänkande från Blåljusutredningen, SOU 2018:2
 12. 12. Rättsprocessens olika steg Exempel SOU: • Delbetänkande från Blåljusutredningen, SOU 2018:2 • Klassificering av nya psykoaktiva substanser, SOU 2016:93 • Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, SOU 2016:60 • Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55
 13. 13. Myndigheternas webbplatser - en guldgruva • BRÅ – Brottsförebyggande rådet • Socialstyrelsen • Polisen • Folkhälsomyndigheten • MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor • Länsstyrelserna, t ex hedersfortryck.se och NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel) • NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid (Uppsala universitet) • Brottsoffermyndigheten • Center mot våldsbejakande extremism • Hitta rätt myndighet (BRÅ) Många myndigheter bedriver egen forskning - forskningsresultat från svenska universtet och högskolor kan du hitta på forskning.se
 14. 14. Organisationer En sammanslutning av människor och grupper som arbetar gemensamt för en viss fråga Exempel: • CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning • BRIS - Barnens rätt i samhället • Brottsofferjouren • Operation Kvinnofrid • Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige + många fler
 15. 15. Tendens - vem och i vilket syfte? Källa: Tryggare Sverige https://tryggaresverige.org/ (hämtad 2018-01-28)
 16. 16. Sammanfattning • Läs på översiktligt om ämnet • Tänk kreativt, testa olika söktermer • Använd fler ingångar till informationssökning än Google • Källkritiskt förhållningssätt - använd fler källor • Håll koll på dina källor
 17. 17. NG bibliotek uppslagsverk, söktjänster, länkar mm Söka böcker + bibliotekets länksamling
 18. 18. NE - Nationalencyklopedin Filmer från UR- Play Gå in via Bokmärken för NG på din skoldator
 19. 19. Artikelsök En databas över artiklar i svenska tidningar och tidskrifter TIPS När du hittat en artikel som matchar ditt ämne, titta vilka ämnesord använts för att tagga den artikeln och sök vidare genom att använda ämnesorden
 20. 20. Begränsa din sökning genom att välja källa, t ex DN eller SvD Mediearkivet ett digitalt arkiv över artiklar i svenska tidningar och tidskrifter
 21. 21. Tips - hitta i långa texter • Använd innehållsförteckningar och register • ctrl + F - sök i texten • * (trunkering) - söker på början av ord + alla former/fortsättningar • “Citationstecken” - sök på fras Tips - när du söker i databaser och andra söktjänster

×