Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Más de Doan Tran Ngocvu(20)

Publicidad

Link: Hướng dẫn tra cứu thuế suất của Việt Nam và một số thị trường nhập khẩu trọng điểm (Mỹ; Nhật; EU; Hàn Quốc; …)

 1. HỎI-ĐÁP TRỰC TUYẾN CHUYÊN SÂU VỀ: TRA CỨU LỘ TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN VÀ HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN BAO GỒM XUẤT XỨ (C/O) CHO HÀNG HÓA XNK Vũ Xuân Hưng Trưởng Phòng Pháp chế - VCCI HCM Tp.HCM, ngày 02/12/2021
 2. VXH Ths.Ls.Vũ Xuân Hưng 79 Hướng dẫn tra cứu thuế suất của Việt Nam và một số thị trường nhập khẩu trọng điểm (Mỹ; Nhật; EU; Hàn Quốc; …) 1. Mỹ: Biểu thuế xuất nhập khẩu Mỹ 2021 (Harmonized Tariff Schedule of the United States 2021) www.usitc.gov, áp dụng từ 01/01/2021 - https://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm / http://hts.usitc.gov/ 2. Nhật Bản: Biểu thuế xuất nhập khẩu Nhật Bản 2021 (Japan's Tariff Schedule as of April 1 2021*) , http://www.customs.go.jp/english/tariff/2021_4/index.htm và: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/product.pdf (GSP) 3. EU: Biểu thuế xuất nhập khẩu EU (Taxation and Custom Union), Website: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/ http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ (cũ) 4. Anh: https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections 5. ASEAN: http://asean.org/asean-economic-community/free-trade-agreements-with- dialogue-partners/ 6. Korea: http://english.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffView.do 7. Nga: Biểu thuế xuất nhập khẩu của Nga (Customs Tariff Of The Russian Federation), Website: http://www.russian-customs-tariff.com; 8. Trung Quốc: Biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc (China Customs Duty, Tax, Import tariff, Import and Export Goods), Website: http://tariff.e-to-china.com/, 9. Na uy: Biểu thuế xuất nhập khẩu của Na Uy, (Norwegian Customs Tariff) http://www.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=164540&epslanguage=EN 10. Việt Nam: http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx....
 3. Tra cứu thuế quan kèm điều kiện hưởng thuế quan (QTXX) https://findrulesoforigin.org/ VXH Mr.Vũ Xuân Hưng Certified Trainer of the ITC/WTO
 4. VXH Mr.Vũ Xuân Hưng Certified Trainer of the ITC/WTO
 5. QTXX ĐỂ HƯỞNG THUẾ QUAN QTXX ĐỂ HƯỞNG THUẾ QUAN VXH Mr.Vũ Xuân Hưng Certified Trainer of the ITC/WTO
 6. VXH Mr.Vũ Xuân Hưng Certified Trainer of the ITC/WTO
 7. QTXX ĐỂ HƯỞNG THUẾ QUAN QTXX ĐỂ HƯỞNG THUẾ QUAN VXH Mr.Vũ Xuân Hưng Certified Trainer of the ITC/WTO
 8. 8 TRA CỨU THUẾ QUAN, HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
 9. Tải và in ký tên đóng dấu 02 đơn đề nghị Áp dụng cho CTC Nộp đơn BLĐ Phòng, trả DN 01 bản lưu DN tự lưu và chịu TN về chứng từ NPL Giảm chứng từ Đường link tải đơn: https://drive.google.com/file/d/1KSj35Q1HNhVHj3b4HZOY-GkC1wgG-rir/view
 10. * Tóm tắt: CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ TUYÊN BỐ REX 1. Khai báo đơn đăng ký mẫu tiếng Anh trên Web EU, lưu về máy lần 1, in ký tên đóng dấu và scan lưu về máy lần 2 hoặc ký điện tử và lưu trong lần 1 https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui 2. Khai báo trên Web của VCCI, tải mẫu đã lưu lần 1/2 lên web, ký chữ ký số và gửi đi “Đã tiệp nhận đơn”, theo dõi trên web “Đợi cấp REX”, “Đã cấp REX” https://comis.covcci.com.vn 3. Kiểm tra mã REX trên Web EU nếu đã có hiệu lực, tự tuyên bố REX https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en 4. Trong 3 ngày làm việc đăng tải chứng từ liên quan lên Web VCCI, phát sinh số C/O và “Đã Thông báo”. https://comis.covcci.com.vn 5. Vào Web của VCCI kiểm tra thường xuyên về kết quả phản hồi hậu kiểm hồ sơ REX từ VCCI (trong vòng 5 năm) https://comis.covcci.com.vn
 11. Liên hệ: Vũ Xuân Hưng Trưởng phòng Phòng Pháp chế Trọng tài VCCI HCM ĐT: 028.39326498-028.39322806 Mail: vuxuanhung@vcci-hcm.org.vn

Notas del editor

 1. *Nhật bản thay đổi vào 01/4 hàng năm
Publicidad