Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

date dit

479 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Diseño

date dit

 1. 1. 07.02.2012 GRAFICĂ INGINEREASCĂ ASISTATĂ DE CALCULATORConf.dr. ing. Ionel Crinel RaveicaCatedra I.M.S.I. sala D05(Autocad, Solid Edge, 3D Designer, 3D Studio, CATIA,COSMOS, Pro/Engineering, EUCLID, ANSYS, I-DEAS, INVENTOR, Solid Works) Solid Edge, NX Cerințe  2 ore de curs  laborator  4 ore laborator 911  3 ore laborator 221,  1 ora 411,1011,1111  Notare  1p participare activa la curs  4p evaluare finala colocviu  2p evaluare noțiuni teoretice  3p evaluare activității de la laborator 1
 2. 2. 07.02.20121. Introducere Cursul îşi propune să prezinte şi să conducă la însuşirea de către studenţi a principalelor elemente şi a celor mai utilizate programe necesare desfăşurării în bune condiţii a unei activităţi de proiectare asistată de calculator. Cursul este însoţit de elemente practice care vor contribui la deprinderea cunoştinţelor necesare rezolvării unor probleme diverse de proiectare. - Utilizarea pachetului de programe Siemens Solid Edge ST4Proiectarea asistată decalculator Procesul de proiectare Conceptul de CAD Categorii de pachete de programe CAD 2
 3. 3. 07.02.2012Introducere in CAD  Ce semnifica CAD?• CAD = Computer-Aided Design (proiectarea asistată de calculator) este tehnologia preocupată de folosirea computerelor ca instrument de lucru asistiv in crearea, modificarea, analizarea și optimizarea unui proiect. [Groover and Zimmers, 1984]Alte noțiuni specifice Computer-Aided Manufacturing (CAM) este tehnologia concentrată pe folosirea calculatorului în planificarea, managementul și controlul producției Computer-Aided Engineering (CAE) este tehnologia concentrată pe folosirea calculatorului pentru analiza geometrei CAD, permițând proiectantului să simuleze modul de comportare al produsului după ce acesta a fost prelucrat. 3
 4. 4. 07.02.2012Procesul de proiectareProcesul de proiectare este un proces in general iterativ şi care constă în mai multe faze.Unele din aceste faze pot fi mai accentuate sau mai diminuate în funcţie de tipul de proiect, şi anume:- recunoaşterea nevoilor, aceasta poate fi identificarea unor deficicenţe la produsele deja proiectate, activitate efectuată de un inginer sau prin percepţia oportunităţii unui nou produs;- definirea problemei, care este cuprinsă într-o specificaţie a produsului care trebuie proiectat. Specificaţia include caracteristicile fizice şi funcţionale, cost, cantitate şi performanţele de operare;- sinteza şi analiza sunt relativ legate şi cuprinse într-un proces iterativ. O anumită componentă sau un anumit subsistem al unui sistem cuprinzător este conceptualizată de proiectant, supusă analizei, înbunătăţită prin procedura de analiză şi reproiectată. Acest proces este repetat până ce proiectul a fost optimizat în cadrul constrângerilor impuse de proiectant. Componentele şi subsistemele sunt sintetizate în cadrul sistemului global într-un mod similar;- evaluarea este considerată prin intermediul determinării gradului de realizare a condiţiilor impuse în cadrul specificaţiilor stabilite în faza de definire a problemei. Această evaluare necesită deseori fabricarea şi testarea unui model prototip pentru a se obţine date privind performanţele, calitatea, rentabilitatea sau privind alte criterii;- prezentarea este faza finală a proiectului şi include documentaţia necesară proiectului şi anume desene de execuţie, specificaţii de materiale, liste de piese etc.Procesul de proiectare Procesul de proiectare care este efectuat asistat de calculator are în principiu aceleaşi etape dar acestea pot fi redefinite astfel: - recunoaşterea nevoilor; - definirea problemei; - generarea modelului; - analiza; - revizia proiectului şi reevaluarea acestuia; - desenarea automată. 4
 5. 5. 07.02.2012Conceptul de CAD CAD- Computer Aided Drawing- Desenarea Asistată de Calculator CAD- Computer Aided Design- Proiectarea Asistată de Calculator CADD- Computer Aided Design and Drawing- Proiectarea şi Desenarea Asistată de Calculator În literatura anglo-saxonă această aparentă confuzie este exploatată, pentru a evidenţia permanent legătura indisolubilă care există în inginerie între proiectare şi desenare. Când este nevoie să se evidenţieze cele două componente ale ingineriei, cea de proiectare şi cea de desenare se utilizează uneori termenul de CADD. CAD-ul este în prezent o industrie de miliarde de dolari care cuprinde firme producătoare de software, distribuitori, grupuri de cercetare-dezvoltare, organizaţii de standardizare, centre de instruire şi învăţământ, edituri, producători de echipamente şi servicii speciale speciale. Numai în SUA, în anul 2000, piaţa produselor software şi a serviciilor asociate, cu aplicaţii doar în domeniul mecanic a depăşit 5,5 miliarde dolari. Introducere Despre CAD Desenarea asistata de calculator, in engleza "Computer Aided Drawing", prescurtat CAD este impresionant de bine prezenta pe World Wide Web CAD-ul a devenit o adevarata industrie cu cifra de afaceri de mai multe miliarde de dolari, de care sunt legate mari firme producatoare de software, distributori, grupuri de cercetare-dezvoltare, organizatii de standardizare, centre de instruire si invatamant, editori de carti si reviste, producatori de bunuri si servicii, industrii si servicii speciale.Click Next to continue. 5
 6. 6. 07.02.2012Conceptul de CAD Conceptul de CAD trebuie înţeles în contextul mai larg al ciclului de viaţă al unui produs sau serviciu: - cercetarea, inovarea şi concepţia: aceste etape informatizate au generat domeniul COMPUTED AIDED ENGINEERING- CAE şi care se referă nu numai la simularea asistată de calculator a sistemelor continui sau discrete ( caracterizate de sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare sau cu diferenţe finite ) ci şi la modelarea corpurilor şi câmpurilor ( prin tehnici de tip FINITE ELEMENT METHOD/FINITE ELEMENT ANALYSIS sau altele similare ) utilizate în rezolvarea ecuaţiilor cu derivate parţiale, întâlnite în mecanică, rezistenţă, mecanica fluidelor termotehnică etc.; - proiectarea şi devoltarea de produse şi tehnologii, bazată în principal pe CAD; - realizarea de prototipuri şi produse de serie, care prin informatizare au generat domeniul COMPUTER AIDED MANUFACTURING- CAM. în urma unui proces de standardizare ( DRAWING EXCHANGE AND INTEROPERABILITY ) atât sistemele complexe cât şi părţile lor, componente relativ simple tind să fie descrise într-un limbaj informatic unic, ceea ce determină tendinţa ca cele trei abordări CAE/CAD/CAM să se integreze în una unică numită COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING- CIM. 6
 7. 7. 07.02.2012Categorii de pachete deprograme CAD Proiectarea şi desenarea asistată de calculator, în sensul cel mai larg ( CAD ), se realizează cu programe de calculator care se pot clasifica în următoarele categorii de aplicaţii:- modelare geometrică şi desenare asistată de calculator, de exemplu AutoCAD, Solid Edge,Turbocad, KeyCAD, DesignCAD, solid Works, etc.;- probleme generale de calcul mecanic, utile mai ales în ingineria asistată CAE, de exemplu Matlab, Matematica, MathCAD, etc.;- modelare numerică cu element finit, sau cu funcţii similare dedicate rezolvării ecuaţiilor cu derivate parţiale, utilizate în proiectarea integrată, de exemplu ANSYS, FEMAP, COSMOS, NASTRAN,etc.;- aplicaţii orientate spre un domeniu particular, de exemplu PipeCAD- proiectarea instalaţiilor, AeroCAD- proiectarea construcţiilor aeronautice, ArhiCAD- proiectarea arhitectonică, etc.;- sisteme integrate de aplicaţii, cu grad de integrare a componentelor CAE/CAD/CAM mai mare sau mai mic, de exemplu: NX, I-DEAS, CATIA, EUCLID, ProEngineer, SAAP, etc.Producători şi produseCAD Dintre cele mai cunoscute produse CAD menţionăm: 1. Autodesk, produce programul AutoCAD dar şi alte aproape 40 produse complementare; 2. Bentley System, produsul de bază este MicroStation; 3. Parametric Tehnology, care produce CADDS şi Pro/Engineer. CADDS este dedicat automatizării proiectării mecanice cu utilizare în proiecte mari. Pro/Engineer este un editor CAD 2D/3D care permite schimbul de date cu mai multe alte programe; 4. SolidWorks prezintă un sistem de proiectare mecanică şi de modelare a solidelor; 5. CATIA este un mediu software integrat de instrumente inginereşti CAD/CAM produs de Dassault Systems; 6. I-DEAS ( Integrated Design Engineering Analysis Software ), este o suită de de instrumente CAD/CAM/CAE integrate şi destinate automatizării proiectării mecanice; 7. Siemens, produce Solid Edge, NX. Statistica preferinţelor, după unii autori este: AutoCAD 55,51%; Pro/Engineer 13,2%; SolidWorks 10,24%; Catia 7,32%; Alte programe 13,32%. 7
 8. 8. 07.02.2012PDM și PLM PDM – Product Data Management – este activitatea de stocare distribuire și control a modului de folosire a produselor digitale, resurse care sunt partajate de mai mulți utilizatori. PLM – Product Lifecycle Management este folosirea unor programe software integrate și strategice într-o întreprindere de producție pe tot ciclul de viață al produsului de la concepția produsului, proiectarea sa, fabricarea, exploatarea si folosirea produsului (inclusiv suport al utilizatorului) până la retragerea produsului.Componente ale sistemelorCAD 8
 9. 9. 07.02.2012Componente ale sistemelorCAD Hardware – Computing Machine – Input Devices - - - - – Output Devices - - - - 9
 10. 10. 07.02.2012Diferite aplicații softwareObiectivele cursului Modelarea formelor de bază și avansate Modelarea sincronă Modelarea parametrică Metodologia de proiectare avansată Top-Down Folosirea modelelor solide Desene de execuție  Aplicatii care vor fi dezvoltate ulterior la alte discipline  Documentații de proiect  Analiza mecanismelor  Analiza cu element finit/optimizarea formei  Prelucrarea asistată de calculator 10
 11. 11. 07.02.2012Așteptările cursului Învățarea prin practicare (hands-on learning) Învățarea prin studierea teoriei Beneficii dobândite din curs – cum se poate construi cât mai bine și mai rapid un model al unui produs, folosind software-ul CAD – înțelegerea modului în care se regăsește calculatorul în procesul de proiectareModelarea geometricã 3Dparametrizatã O trăsăturã comună a tuturor pachetelor de programe de proiectare asistată de calculator, care folosesc modelarea parametrizată, este aceea că lucrează cu blocuri grafice de construcție. Aceste blocuri grafice de construcție sunt de două tipuri: cu geometrie implicită (găuri cu secțiune circulară, teșituri, racordări, rotunjiri) și cu geometrie explicită (în acest caz elementul de bază este forma secțiunii). Construirea modelului geometric al unei piese începe cu elementul de bază, care este obținut întotdeauna prin adăugare de material. După realizarea elementului de bază urmează adăugarea celorlalte blocuri grafice de construcție, care pot fi de tipul cu adăugare sau cu înlăturare de material. Toate acestea din urmă vor fi legate direct sau indirect de elementul de bază. 11
 12. 12. 07.02.2012Modelarea geometricã 3Dparametrizatã Legăturile dintre blocurile grafice de construcție (relațiile “părinte-copil”) reprezintă un element esențial al modelatoarelor geometrice parametrizate, prin faptul că modificarea dimensiunilor sau geometriei unui bloc grafic de construcție conduce la actualizarea automată a blocurilor grafice legate de acesta. Blocurile de construcție cu geometrie explicită au la bază un profil 2D ce reprezintă forma secțiunii. Cu ajutorul acestui profil, se poate adăuga sau înlătura material, printr-o operație de extrudare, rotire în jurul unei axe sau de măturare a unei curbe date (sweep).Etape în proiectare1 . Determinați dacă piesa care urmează a fi proiectată este dependentă sau nu de alte piese, și apoi hotărâți ce mod de proiectare veți aborda: veți începe cu proiectarea ansamblului (proiectare de tipul “de sus în jos”), sau veți începe cu proiectarea pieselor dintr-un ansamblu (proiectare de tipul “de jos în sus”);2. Gândiți-vă care sunt intențiile de proiectare ce stau la baza realizării piesei pe care urmează să o modelați;3. Identificați blocul grafic de construcție de bază, cel de care, într-un fel sau altul vor fi legate toate celelalte elemente; 12
 13. 13. 07.02.2012Etape în proiectare4. Identificați celelalte blocuri grafice de construcție necesare finalizării modelului. Aici vor fi stabilite constrângerile geometrice și dimensionale impuse de relaționarea caracteristicii ce urmează a fi construită cu caracteristicile modelate anterior;5. Stabiliți în ce succesiune veți adăuga celelalte blocuri grafice de construcție pentru a definitiva modelul.6. Elaborarea pornind de la modelul 3D a documentației tehnice de execuțieEtapa I.Determinarea relațiilor de interdependență și alegerea celei mai bune metode de modelare. Stabiliți dacă piesa pe care urmează să o modelați este sau nu dependentă de alte piese, apoi hotărâți-vă asupra modalității de proiectare. Pentru început ar trebui să decideți cu ce veți începe: cu modelarea unei piese sau cu modelarea ansamblului. Dacă aveți de modelat o singură piesă, alegerea este simplă: modelați piesa. Dacă aveți de modelat o piesă ce intră în componența unui ansamblu (cazul cel mai des întâlnit în realitate), aveți două posibilități:  fie creați piesele ca entități independente și apoi le asamblați (așa-numita proiectare “de jos în sus”),  fie începeți direct cu ansamblul și modelați piesele în contextul ansamblului (așa-numita proiectare “de sus în jos”). 13
 14. 14. 07.02.2012Etapa II Luarea în considerarea intențiilor de proiectare.Incercați sã vã imaginați ce intenții a avut proiectantul în momentul în care a gândit piesa. Rãspundeți la următoarele întrebări: 1. Cum lucreazã această piesă ? Ce trebuie ea sã facă ? De exemplu, piesa ar putea fi un suport pe care trebuie montatã o altă piesă a cărei masă este de 5 Kg.2. Prin ce procedeu de fabricație este realizată piesa? De exemplu, dacă piesa este realizată prin injecție, trebuie ca ea să prezinte suprafețe înclinate astfel încât să poată fi scoasã cu ușurințã din matrițã.Continuare3. Ce rol au diferitele suprafețe ale piesei? Analizați fiecare suprafață a piesei și încercați să determinați ce rol are ea. Este suprafață cu rol funcțional sau este o suprafață secundară, fără rol funcțional?4. Este piesa simetrică ? Multe piese prezintă simetrii în raport cu diferite plane sau axe. De exemplu o carcasă poate fi simetrică în raport cu un plan median, iar găurile de fixare ale unei flanșe pot să fie simetrice în raport cu axa flanșei.5. Piesa este unicat, sau face parte dintr-o familie de piese? Dacã piesa face parte dintr-o familie de piese, ar trebui sã fie modelatã în așa fel încât să i se poată aduce cu ușurință cât mai multe modificări (realizați un model flexibil). 14
 15. 15. 07.02.2012Etapa III. Stabilirea bloculuigrafic de construcție de bază .Incercați să vă imaginați piesa – sau să vă uitați la ea dacă aveți un model fizic sau un desen la îndemână – și stabiliți care este elementul pe care îl construiți prima dată. In continuare vă sunt prezentate câteva sugestii de care puteți ține seama în momentul în care stabiliți care este blocul grafic de construcție de bazã: 1. Faceți alegerea cea mai evidentã .Continuare Luați în considerare fețele piesei 15
 16. 16. 07.02.2012Etapa IV. Identificarea celorlalte blocuri grafice de construcție necesare finalizării modelului.1. Incepeți cu elementele mai importante.2. Incercați să identificați tipul fiecărui element de construcție (bloc grafic).3. Căutați elementele care apar de mai multe ori în cadrul piesei.4. Căutați să identificați simetriile.Exercițiu Aplicați cele învățate pentru brida din figura 16
 17. 17. 07.02.2012 17
 18. 18. 07.02.2012 18
 19. 19. 07.02.2012 19
 20. 20. 07.02.2012 20
 21. 21. 07.02.2012 21
 22. 22. 07.02.2012 22
 23. 23. 07.02.2012 23
 24. 24. 07.02.2012 24
 25. 25. 07.02.2012 25
 26. 26. 07.02.2012 Interfata grafica cu utilizatorul1 Introducere Solid Edge ST4 Solid Edge ST4, este ultima versiune a programului de modelare solidã Solid Edge, un sistem de proiectare asistatã de calculator (CAD) folosit pentru modelarea pieselor, a ansamblurilor și pentru realizarea desenelor tehnice, un produs al firmei Siemens având rãspândire mondială, utilizat în cele mai diverse domenii: industria mecanicã, aeronauticã, industria auto, producerea și proiectarea bunurilor de larg consum. 26
 27. 27. 07.02.2012 Bibliografie Referinte web www.adacomputers.ro http://cadredidactice.ub.ro/crinelraveica http://learnsolidedge.blogspot.com/ http://sites.google.com/site/bogdanganea/laboratoare/ptac Principalele caracteristici ale softului Abilitatea de captura, modifica şi comunica intenţia de proiectare cu uşurinţă de-a lungul întregului proces de proiectare. Facilităţi de modelare a ansamblurilor, cu stabilirea de suprafeţe de referinţă pentru montaj, crearea de restricţii între piese, vizualizarea ansamblului în mişcare, cu identificarea interferenţelor.Oferă instrumente specializate care facilitează generarea rapidă a documentaţieiinginereşti pentru lansarea în execuţie a produsului. Documentaţia este într-ocorespondenţă continuă cu modelul geometric. Realizarea independentă a desenelor de execuţie şi de ansamblu, dar menţionând în acelaşi timp o asociativitate completă între acestea•Pentru modelarea suprafeţelor, Solid Edge oferă facilităţi pentru generarea de formecomplexe, prin tehnici sweeping sau metode avansate de ghidare cu ajutorul curbelor şitangente de control, facilităţi de editare a suprafeţelor (edit,trim, extend, fillet), precumşi repararea suprafeţelor importate la o calitate mai slabă. 27
 28. 28. 07.02.2012Continuare Este un pachet software din seria Velocity pentru IMM-uri. Pentru ca IMM-urile să inoveze, să dezvolte rapid strategii de gestionare a ciclului de viaţă al produselor, viteza de lansare pe piaţă este esenţială. PLM reprezintă o strategie de transformare a afacerii construită pe accesul comun la o arhivă unică a tuturor cunoştinţelor, datelor şi proceselor legate de produsele dvs. Această strategie permite creşterea şi controlul ratei cu care produsele se schimbă sau schimbă viteza de inovare. Solid Edge încorporeazã tehnologia sincronă (Synchronous Technology), tehnologie ce îmbunătățește rapiditatea și flexibilitatea realizării prototipurilor digitale ale pieselor, nemaibazându-se pe dezvoltarea ierarhică a caracteristicilor piesei și nemaiavând nevoie de regenerarea întregului model, la modificarea unei caracteristici de la un anumit nivel al ierarhiei.Ce reprezintă Seria Velocity? Seria Velocity este un grup de module, complet integrate, de soluţii de management al ciclului de viaţă al produsului (PLM) răspunzând nevoilor IMM-urilor. Formată dintr-o familie de produse software preconfigurate pentru proiectare, analiză, fabricaţie şi management al datelor. IMM-urile beneficiază de puterea seriei Velocity pentru a transforma procesul de inovare menţinând, în acelaşi timp, scăzut costul total de proprietate. Toate produsele seriei Velocity sunt complet scalabile la întreaga gamă de produse Siemens. 28
 29. 29. 07.02.2012 Ce semnifică Velocity?Seria Velocity este un grup de module, complet integrate, de soluţii demanagement al ciclului de viaţă al produsului (PLM) răspunzând nevoilor IMM-urilor. Formată dintr-o familie de produse software preconfigurate pentruproiectare, analiză, fabricaţie şi management al datelor, Seria Velocity adună la unloc cele mai bune practici din industrie pentru a oferi progrese semnificative înuşurinţa de utilizare şi în implementare.IMM-urile beneficiază de puterea seriei Velocity pentru a transforma procesul deinovare menţinând, în acelaşi timp, scăzut costul total de proprietate. Toateprodusele seriei Velocity sunt complet scalabile la întreaga gamă de produseSiemens.Fiecare modul are o interfaţă utilizator intuitivă focalizată pe task-uri pentrudiminuarea timpilor de învăţare şi pentru adoptare rapidă. Aplicaţiile suntconstruite pe platforma Microsoft Windows, care permite o integrare uşoară înarhitectura IT existentă, reducând costurile globale de suport, crescând uşurinţade utilizare.Continuare  Fiecare modul are o interfaţă utilizator intuitivă focalizată pe task-uri pentru diminuarea timpilor de învăţare şi pentru adoptare rapidă.  Înţelegând că nu toate companiile sunt la fel, Seria Velocity poate fi achiziţionată pe module separate sau ca o suită integrată permiţând în orice moment migrarea la orice produs din portofoliul PLM.  Această soluţie rentabilă permite IMM-urilor un punct de intrare în mediul PLM cu un cost total de proprietate substanţial redus şi cu o amortizare rapidă a investiţiei. 29
 30. 30. 07.02.2012Tehnologia sincronă Tehnologia sincronă sau simultană are la bază “direct editing” sau “direct modelling technique”, adicã editarea directã neliniarã a entitãților, la diversele niveluri la care se gãsesc în structura dezvoltãrii piesei. Se gãseste în opoziție cu tehnica tradițională pe care se bazeazã cele mai multe programe de modelare solidă, tehnicã ce presupune dezvoltarea liniarã ierarhicã, structuratã, a caracteristicilor piesei. Pentru a modifica o anumitã caracteristicã ce se găsește la un anumit nivel în dezvoltarea ierarhicã a modelului, trebuie sã “intrãm” în acel nivel, sã modificãm caracteristica respectivã și apoi toate nivelurile, respectiv caracteristicile care se bazeazã pe cea modificatã, se vor modifica la rândul lor, modelul fiind practic regenerat în totalitate. Tehnologia sincronã (Synchronous) se gãsește în opoziție cu tehnologia tradiționala (Ordered), dar nu în contradicție cu aceasta, tehnologia tradiționala fiind prezentã în continuare în Solid Edge și folositã acolo unde este absolut necesarã și în același timp, în aceeași fereastrã de lucru. Acesta este și atuul major al versiunii ST4 față de ST2 și ST, posibilitatea trecerii de la o tehnologie la alta în cadrul aceleiași ferestre, al aceleiași piese pentru realizarea de caracteristici (diferite din acest punct de vedere) care vor compune împreuna modelul digital. ST4 permite chiar migrarea caracteristicilor din mediul tradițional, în care au fost realizate, în mediul sincron pentru a fi eventual modificate acolo sau pentru unificarea tipurilor de caracteristici ale piesei.Starting Solid Edge De pe desktop, dublu-clic pe sau din meniul start selectăm: “All Programs” “siemens” “Solid Edge”. La deschiderea programului, apare fereastra inițialã, fereastrã organizatã pe secțiunile  Create,  Tutorials,  Recent Documents și  Favorite Links din care vom deschide modulul care ne intereseazã și în care vrem sã lucrãm, un document la care am lucrat sau un tutorial. 30
 31. 31. 07.02.2012 Selectarea unei aplicatii Conform grupului Create, Solid Edge are urmãtoarele medii de lucru distincte: - ISO Part - piese mecanice – creeazã modele solide 3D - ISO Sheet Metal – piese din tablã metalică – creeazã modele solide 3D - ISO Assembly – ansambluri – realizeazã ansambluri folosind piese deja proiectate sau create în contextul de lucru al ansamblului - ISO Weldment – ansambluri sudate - ISO Draft – desene tehnice – conduce la obținerea desenelor tehnice asociate pieselor și ansamblurilor 31
 32. 32. 07.02.2012Modulul ISO Part ISO Part – modulul ce permite realizarea modelelor solide 3D pentru diverse piese mecanice, obținute prin turnare sau prelucrare mecanicã, piese din lemn, piese din plastic obținute prin turnare și/sau prelucrare, piese utilizate în electrotehnica sau piese utilizate în transportul fluidelor. Extensia fișierelor de acest tip este .par. Salvarea entitãții realizate în modulul Part se face din butonul aplicatiei , Save As – Nume .par – Cale. Se mai poate salva fișierul ca imagine, ca fișier simplificat (Simplified Model) sau translat, adicã sub un alt format pentru a fi utilizat într-un alt program CAD (Parasolid, IGES, ACIS, STEP, Catia V4, Catia V5) Salvarea sub un alt format este valabila și în celelalte module ale Solid Edge, mai puțin în modulul Draft, modul la care opțiunile de translare sunt mai puține, însã se include formatul .dwg și .dxf, pentru a fi ulterior folosit sau modificat în AutoCAD. 32
 33. 33. 07.02.2012Interfaţa cu utilizatorul 33
 34. 34. 07.02.2012Fereastra Path Finder Afișeaza entitațile realizate în mediul Ordered sau Synchronous, pentru a fi vizualizate sau accesate la dorințã sau necesitate. În plus, afișeazã Reference Planes și sistemul de coordonate de bazã, cu posibilitatea bifãrii (afișãrii) sau debifãrii (ascunderii) lor. În funcție de sistemul de operare XP sau Windows 7 , Path Finder poate fi afișat și transparent, pentru maximizarea ferestrei de lucru, sau poate fi setat AutoHide. În același loc, sau spațiu, pot fi afișate și ferestrele FeatureLibrary, Family of Parts, Layers, Sensors si Simulation. Feature Library gestioneazã entitațile la nivelul unor biblioteci de entitãți sau piese.Aceastã opțiune este utilã pentru detalii constructive (entități) normalizate sau pentru piese tipizate. În etapa inițiala, fereastra permite explorarea mediului de foldere și fișiere pentru accesarea bibliotecilor.Continuare Family of Parts permite definirea unei familii de piese, având configurație specificã care derivã dintr-o piesã inițialã . Aceastã facilitate permite gestionarea într-un singur document a informațiilor necesare pentru o familie de piese. O familie de piese este o colecție de piese similare, cu dimensiuni diferite și/sau cu entități diferite. Membrii familiei sunt definiți prin nume, prin entitãțile de modelare existente sau prin particularizarea unor valori pentru parametri, asigurându-se astfel diferențierea pieselor obținute din piesa inițialã . La introducerea noilor membri într-o familie de piese se specificã entitãțile de modelare care trebuie eliminate fãrã a afecta alți membri ai familiei. 34
 35. 35. 07.02.2012Continuare Layers (straturi) ajutã la gruparea elementelor dintr-o foaie de desen pentru a le manevra mai ușor. Fiecare foaie dintr-un document poate conține mai multe straturi. Straturile si setãrile privind afișarea simplificã lucrul cu foaia de desen. Sensors, permite definirea unor “observatori”, care informeazã utilizatorul cu privire la alterarea unor valori stabilite anterior, de cãtre utilizator, în momentul apariției unor modificãri. Simulation, afișeazã tipul de model studiat, tipul de studiu ce se efectueazã asupra acelui model și evoluția acestuia, într-o structurã ierarhicã. O altã opțiune, specificã doar mediului Ordered, este Feature Playback , opțiune ce vizualizeazã derularea etapelor de construire a entitãților ce compun piesa. Aceastã animație parcurge entitãțile de modelare în ordinea în care acestea apar în FeaturePathfinder. 35
 36. 36. 07.02.2012Procesul de bază în modelareasolidului 1) Crearea de plane datum 2) Crearea unei schiţe pe un plan 3) Schitarea curbelor 4) Constrângerea curbelor 5) Performarea comenzilor (de ex. Sweep) 6) Se repetă pasii 2-5 de câteva ori pentru a obține forma de bază. 7) Se aplică comanda Shell formei de bază dacă e necesar. 8) Adăugarea de rotunjiri (fillet și round). 36

×