APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos nivells educatius (… i la UNESCO què hi diu?)

Neus Lorenzo
Neus LorenzoInspector of Education at Generalitat de Catalunya
APLICA IA:
NOUS INSTRUMENTS DIGITALS
Aplicacions del CHAT GPT als diversos nivells educatius
(… i la UNESCO què hi diu?)
nlorenzo@xtec.cat
@NewsNeus
Dra. Neus Lorenzo Galés
12ª Trobada
De Centres innovadors
a Catalunya DIM-EDU
(28 de setembre 2023)
JORNADA DIM-EDU nº 139
UNESCO (2023b) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa
UNESCO (2023c) https://lnkd.in/e7r2cvsh
UNESCO (2023a) ChatGPT. https://iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-and-Artificial-Intelligence-
in-higher-education-Quick-Start-guide_EN_FINAL.pdf
Nous instruments:
La Gen-IA i els models de llenguatge natural
Ara que ja estàvem al dia del TIC-TAC-TEP...
...arriben el ChatGPT i la IA generativa (IA-Gen).
https://d5tnfl9agh5vb.cloudfront.net/uploads/2022/04/tecnologia-educacion-virtual.jpg
Competències
de transformació:
La transmèdia
transcendent
...per aprendre a
aprendre.
El Currículum d’IA a 27 països:
Educació infantil, primària i secundaria
Ed. Primària
C. Inicial
Ed. Primària
C. Superior
Ed. Secundària
Bàsica
Ed. Secundària
Superior
“Calen evidències sobre la qualitat i eficacia
dels currículums d’IA”
Què diu la
UNESCO?
UNESCO (2023a) ChatGPT. https://iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2023/04/ChatGPT-and-Artificial-Intelligence-in-higher-education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
UNESCOb (2023v) Currículos de IA para la ensenyanza preescolar, primaria y secundaria https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa
UNESCO (2023c) https://lnkd.in/e7r2cvsh
El criteri educatiu ha d’orientar
l’ús de la IA en educació
Open-AI: tenir com a mínim 13 anys.
Menors de 18 anys: permís del seu pare, mare o tutor
legal.
El RGPD (2016) de la Unió Europea.
Menors de 16 anys: permís parental. (p.21)
UNESCO (2023c) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693
Què diu la
UNESCO?
La UNESCO proposa explorar l’ús CONTROLAT de la IA.
UNESCO (2023) https://lnkd.in/e7r2cvsh
Reptes de context sòcio-econòmic:
- Risc de desigualtats socials, laborals i econòmiques
- Manca de compliment de copyrights
- Manca de transparència en els algoritmes de decisió
- Manca de regulació ètica sobre usos socioeducatius (decisions, drets...)
Reptes educatius pedagògics i jurídics interns :
- Manca de formació docent
- Manca de coneixement sobre l’impacte emocional en l’alumnat
- Manca de privacitat de dades de l’alumnat (perfils, identitat...)
- Manca de control sobre la veracitat i les fake news o falsedats a la xarxa.
Per què?
Cal crear la recerca què encara no ha fet ningú...
Si t’interessa el tema, en fem formació!
…per una ciutadania oberta al món i
arrelada al territori. APLICA Solucions!
https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/
Eines IA
Metodologia DUA
Objectius ODS
Nous reptes:
L’eina aprèn... i nosaltres també!
Treballar amb el ChatGPT i la Gen-IA comporta riscos!
Per introduir IA a l’aula amb l’alumnat cal
un propòsit educatiu i ètic.
https://wl-sympa.cf.tsp.li/resize/728x/jpg/3bf/945/a443455b92bada1cca5f37e4a7.jpg
Com expliquem
els riscos...?
Mai sense revisió!
Quines
imatges estan
fetes amb IA?
https://viso.ai/wp-content/uploads/2022/07/different-ai-generated-images-comparison-1060x631.jpg
-Com ho saps?
-Què implica?
-Com ho compartim?
https://viso.ai/wp-content/uploads/2022/07/text-generated-images-examples.jpg
A
https://wl-brightside.cf.tsp.li/resize/728x/webp/8c2/822/2d1e86572e8bc7ce43a6faaee8.jpg.webp
B
https://media.gettyimages.com/id/142572921/photo/flock-of-goats.jpg?s=1024x1024&w=gi&k=20&c=-gxm6ijsPjVJni6xf2bJlYAvLC7GC92tPm2qMqwLxJQ=
C D
Grècia
ha perdut el 25% de
les terres productives
en una setmana
Thanks to: @Maxar tech https://twitter.com/WxNB_/status/1700833584595038247
Thanks to: @Maxar tech https://twitter.com/WxNB_/status/1700833584595038247
Grècia
ha perdut el 25% de
les terres productives
en una setmana
En som
conscients?
El 50% de l’alumnat no pot
fer els càlculs bàsics
La diferència d’excel·lència
entre castellà i del català ha
augmentat un 6% en 4 anys
Funcionament de la Gen-IA :
Big data, predicció estadística, agrupament,
hipòtesi confirmada
La IA reconeix trets,
assigna valors
estadístics, i escull el
mínim error.
https://v7labs.com/blog/image-recognition-guide
- GOSSOS
-GATS
El procés classificació i predicció estadística
Algoritmes predictius K-NN, que “aprenen” (Associat al veí més proper)
? Intra-similaritats ? Inter-similaritats
- GOSSOS
-GATS
Alçada
(cm)
Pes (Kg)
Categoria 1 -GUINEU
Aprèn i genera una nova categoria
El ChatGPT també utilitza classificació estadística
(Prompts & Tokens)
• la tasca sol·licitada
• l'idioma
• el format
• la finalitat o el nivell de l'usuari
• el contingut prioritari
• els criteris de qualitat
• les condicions de resposta
• la teoria o el model de l'autor a aplicar
• La informació complementària
• … … …
Escriu un resum en anglès sobre
la Teoria d'Aprenentatge Social d'Albert
Bandura, per a principiants, que compleixi
els estàndards universitaris, i afegeix una
font reconeguda en format APA 7.
Ara hem
d’aprendre
a parlar amb la IA?
Per on
comencem?
https://www.treehugger.com/thmb/8qFejlv-i1EMu_yl-rcAO-
NwfU4=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/__
opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__mnn__ima
ges__2016__08__sclaters-lemur-closeup-
f14776509fe3442498590ae7bdb1026c.jpg
Els programes Gen-IA de mediació temàtica o
sectorial per l’educació ofereixen activitats fetes:
https://www.magicschool.ai/
https://www.magicschool.ai/
Generador
de tasca
La Gramàtica de IA pel ChatGPT per tots els nivells
Escriu un conte molt curt en català sobre
l’amor i cura dels animals, per alumnat de 5
anys, que incorpori el vocabulari basic dels
colors, els números de l’1 al 5, i els 6
animals més típics a Catalunya, amb un
final amb moralina, i un poema resum de 6
línies. Afegeix 5 preguntes per l’alumant.
Proposa un projecte en 3 sessions en català el
canvi climatic i l’amenaça de la sequera pels
cultius, per alumnat de 12 anys, que incorpori el
vocabulari de les energies alternatives i la
polució del planeta. Incorpora una llista
d’autoavaluació pel projecte, i una recomanació
per l’alumnat infantil i juvenil. Afegeix els 17 ODS
La pregunta és clara:
Si volem que l’alumne sigui el protagonista...
ens podem permetre no ser-hi?
Està preparada l’escola catalana?
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC134282?utm_content=buffer2bfbd&utm_medium=social&utm_source=linke
din.com&utm_campaign=buffer
European Commission, Joint Research Centre, Castañeda, L., Viñoles-Cosentino, V.,
Postigo-Fuentes, A. et al., Strategic approaches to regional transformation of digital
education – European frameworks and tools in Spanish digital education, Publications
Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2760/13248
CAST: https://drive.google.com/file/d/1ZV-u6ndf1Cnrm6A8VcX6I375AWfAxf95/view?usp=sharing
ANGL: https://drive.google.com/file/d/159I96KqvEDB2yF-50ij7H2C5LssxMCVF/view?usp=sharing
Guia SELFIE:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/p
ortals/delegate/content/47926186-118c-48db-
aec2-2fcc893644a8
2015
https://www.researchgate.net/publication/3016
59134_Elaboracion_de_una_rubrica_para_eva
luar_la_competencia_digital_del_docente
2018
https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstre
am/handle/20.500.12694/229/competencia_
digital_docent_del_professorat_de_cataluny
a_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publications.jrc.ec.europa.
eu/repository/bitstream/JRC1074
66/pdf_digcomedu_a4_final.pdf
2015-17
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/dep
artament/publicacions/colleccions/pla-educacio-
digital/marc-referencia-competencia-digital-
docent/marc-referencia-cdd.pdf
2022
https://blogs.iec.cat/scp/ scp@iec.cat
@SCP_IEC
https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/
L’ús docent dels models de IA-
Generativa és una oportunitat.
Deixar que l’alumnat els descobreixi
sense supervisió, és irresponsable.
Moltes gràcies
https://s2.ppllstatics.com/rc/www/multimedia/2023/05/07/ai1-kdMC-U200225720789eAI-758x531@RC.jpg
1 de 26

Más contenido relacionado

Similar a APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos nivells educatius (… i la UNESCO què hi diu?)

Ins salvadorvilaseca2015Ins salvadorvilaseca2015
Ins salvadorvilaseca2015xavier suñé
974 vistas95 diapositivas
presentacions multimèdiapresentacions multimèdia
presentacions multimèdiadlaguna
127 vistas9 diapositivas

Similar a APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos nivells educatius (… i la UNESCO què hi diu?)(20)

Tendències de Futur. On volem estar?Tendències de Futur. On volem estar?
Tendències de Futur. On volem estar?
Neus Lorenzo296 vistas
Ins salvadorvilaseca2015Ins salvadorvilaseca2015
Ins salvadorvilaseca2015
xavier suñé974 vistas
Seminari PILE Sessió 4 Baix LlobregatSeminari PILE Sessió 4 Baix Llobregat
Seminari PILE Sessió 4 Baix Llobregat
aliciaaguilarsanz427 vistas
presentacions multimèdiapresentacions multimèdia
presentacions multimèdia
dlaguna127 vistas
Bloc3 1Bloc3 1
Bloc3 1
jordi.calvet390 vistas
Aprenentatge basat en localitzacioAprenentatge basat en localitzacio
Aprenentatge basat en localitzacio
felixbagur376 vistas
Projecte final 8junyProjecte final 8juny
Projecte final 8juny
Escola Canigó368 vistas
Apps per a la docenciaApps per a la docencia
Apps per a la docencia
pepcanas309 vistas
Recursos i eines_tic_per_incorporar_a_laulaRecursos i eines_tic_per_incorporar_a_laula
Recursos i eines_tic_per_incorporar_a_laula
LorenaCesterMrquez41 vistas
Av.inicialAv.inicial
Av.inicial
Lauragavara172 vistas
ProjecteProjecte
Projecte
anukaf1981206 vistas
Projecte easy pcProjecte easy pc
Projecte easy pc
anukaf1981301 vistas
Easy pc finalEasy pc final
Easy pc final
Escola Canigó309 vistas

Más de Neus Lorenzo(20)

Una mirada calidoscòpica a la IAUna mirada calidoscòpica a la IA
Una mirada calidoscòpica a la IA
Neus Lorenzo96 vistas
Aprenentatge ProfundAprenentatge Profund
Aprenentatge Profund
Neus Lorenzo71 vistas
Los ODS en los centros educativosLos ODS en los centros educativos
Los ODS en los centros educativos
Neus Lorenzo87 vistas
Seminari de Cultura democràtica 1Seminari de Cultura democràtica 1
Seminari de Cultura democràtica 1
Neus Lorenzo475 vistas
Human Machine InteractionHuman Machine Interaction
Human Machine Interaction
Neus Lorenzo121 vistas
Reptes compartits, horitzons comunsReptes compartits, horitzons comuns
Reptes compartits, horitzons comuns
Neus Lorenzo271 vistas

Último

PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vistas48 diapositivas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vistas6 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
47 vistas1 diapositiva

Último(8)

Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 vistas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 vistas
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 vistas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 vistas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 vistas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 vistas
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 vistas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 vistas

APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos nivells educatius (… i la UNESCO què hi diu?)

 • 1. APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos nivells educatius (… i la UNESCO què hi diu?) nlorenzo@xtec.cat @NewsNeus Dra. Neus Lorenzo Galés 12ª Trobada De Centres innovadors a Catalunya DIM-EDU (28 de setembre 2023) JORNADA DIM-EDU nº 139 UNESCO (2023b) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa UNESCO (2023c) https://lnkd.in/e7r2cvsh UNESCO (2023a) ChatGPT. https://iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT-and-Artificial-Intelligence- in-higher-education-Quick-Start-guide_EN_FINAL.pdf
 • 2. Nous instruments: La Gen-IA i els models de llenguatge natural
 • 3. Ara que ja estàvem al dia del TIC-TAC-TEP... ...arriben el ChatGPT i la IA generativa (IA-Gen). https://d5tnfl9agh5vb.cloudfront.net/uploads/2022/04/tecnologia-educacion-virtual.jpg Competències de transformació: La transmèdia transcendent ...per aprendre a aprendre.
 • 4. El Currículum d’IA a 27 països: Educació infantil, primària i secundaria Ed. Primària C. Inicial Ed. Primària C. Superior Ed. Secundària Bàsica Ed. Secundària Superior “Calen evidències sobre la qualitat i eficacia dels currículums d’IA” Què diu la UNESCO? UNESCO (2023a) ChatGPT. https://iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2023/04/ChatGPT-and-Artificial-Intelligence-in-higher-education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf UNESCOb (2023v) Currículos de IA para la ensenyanza preescolar, primaria y secundaria https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa UNESCO (2023c) https://lnkd.in/e7r2cvsh
 • 5. El criteri educatiu ha d’orientar l’ús de la IA en educació Open-AI: tenir com a mínim 13 anys. Menors de 18 anys: permís del seu pare, mare o tutor legal. El RGPD (2016) de la Unió Europea. Menors de 16 anys: permís parental. (p.21) UNESCO (2023c) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693 Què diu la UNESCO?
 • 6. La UNESCO proposa explorar l’ús CONTROLAT de la IA. UNESCO (2023) https://lnkd.in/e7r2cvsh Reptes de context sòcio-econòmic: - Risc de desigualtats socials, laborals i econòmiques - Manca de compliment de copyrights - Manca de transparència en els algoritmes de decisió - Manca de regulació ètica sobre usos socioeducatius (decisions, drets...) Reptes educatius pedagògics i jurídics interns : - Manca de formació docent - Manca de coneixement sobre l’impacte emocional en l’alumnat - Manca de privacitat de dades de l’alumnat (perfils, identitat...) - Manca de control sobre la veracitat i les fake news o falsedats a la xarxa. Per què?
 • 7. Cal crear la recerca què encara no ha fet ningú... Si t’interessa el tema, en fem formació! …per una ciutadania oberta al món i arrelada al territori. APLICA Solucions! https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/ Eines IA Metodologia DUA Objectius ODS
 • 8. Nous reptes: L’eina aprèn... i nosaltres també!
 • 9. Treballar amb el ChatGPT i la Gen-IA comporta riscos!
 • 10. Per introduir IA a l’aula amb l’alumnat cal un propòsit educatiu i ètic. https://wl-sympa.cf.tsp.li/resize/728x/jpg/3bf/945/a443455b92bada1cca5f37e4a7.jpg
 • 12. Quines imatges estan fetes amb IA? https://viso.ai/wp-content/uploads/2022/07/different-ai-generated-images-comparison-1060x631.jpg -Com ho saps? -Què implica? -Com ho compartim? https://viso.ai/wp-content/uploads/2022/07/text-generated-images-examples.jpg A https://wl-brightside.cf.tsp.li/resize/728x/webp/8c2/822/2d1e86572e8bc7ce43a6faaee8.jpg.webp B https://media.gettyimages.com/id/142572921/photo/flock-of-goats.jpg?s=1024x1024&w=gi&k=20&c=-gxm6ijsPjVJni6xf2bJlYAvLC7GC92tPm2qMqwLxJQ= C D
 • 13. Grècia ha perdut el 25% de les terres productives en una setmana Thanks to: @Maxar tech https://twitter.com/WxNB_/status/1700833584595038247
 • 14. Thanks to: @Maxar tech https://twitter.com/WxNB_/status/1700833584595038247 Grècia ha perdut el 25% de les terres productives en una setmana
 • 15. En som conscients? El 50% de l’alumnat no pot fer els càlculs bàsics La diferència d’excel·lència entre castellà i del català ha augmentat un 6% en 4 anys
 • 16. Funcionament de la Gen-IA : Big data, predicció estadística, agrupament, hipòtesi confirmada
 • 17. La IA reconeix trets, assigna valors estadístics, i escull el mínim error. https://v7labs.com/blog/image-recognition-guide
 • 18. - GOSSOS -GATS El procés classificació i predicció estadística Algoritmes predictius K-NN, que “aprenen” (Associat al veí més proper) ? Intra-similaritats ? Inter-similaritats - GOSSOS -GATS Alçada (cm) Pes (Kg) Categoria 1 -GUINEU Aprèn i genera una nova categoria
 • 19. El ChatGPT també utilitza classificació estadística (Prompts & Tokens) • la tasca sol·licitada • l'idioma • el format • la finalitat o el nivell de l'usuari • el contingut prioritari • els criteris de qualitat • les condicions de resposta • la teoria o el model de l'autor a aplicar • La informació complementària • … … … Escriu un resum en anglès sobre la Teoria d'Aprenentatge Social d'Albert Bandura, per a principiants, que compleixi els estàndards universitaris, i afegeix una font reconeguda en format APA 7.
 • 20. Ara hem d’aprendre a parlar amb la IA? Per on comencem? https://www.treehugger.com/thmb/8qFejlv-i1EMu_yl-rcAO- NwfU4=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/__ opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__mnn__ima ges__2016__08__sclaters-lemur-closeup- f14776509fe3442498590ae7bdb1026c.jpg
 • 21. Els programes Gen-IA de mediació temàtica o sectorial per l’educació ofereixen activitats fetes: https://www.magicschool.ai/ https://www.magicschool.ai/ Generador de tasca
 • 22. La Gramàtica de IA pel ChatGPT per tots els nivells Escriu un conte molt curt en català sobre l’amor i cura dels animals, per alumnat de 5 anys, que incorpori el vocabulari basic dels colors, els números de l’1 al 5, i els 6 animals més típics a Catalunya, amb un final amb moralina, i un poema resum de 6 línies. Afegeix 5 preguntes per l’alumant. Proposa un projecte en 3 sessions en català el canvi climatic i l’amenaça de la sequera pels cultius, per alumnat de 12 anys, que incorpori el vocabulari de les energies alternatives i la polució del planeta. Incorpora una llista d’autoavaluació pel projecte, i una recomanació per l’alumnat infantil i juvenil. Afegeix els 17 ODS
 • 23. La pregunta és clara: Si volem que l’alumne sigui el protagonista... ens podem permetre no ser-hi?
 • 24. Està preparada l’escola catalana? https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC134282?utm_content=buffer2bfbd&utm_medium=social&utm_source=linke din.com&utm_campaign=buffer European Commission, Joint Research Centre, Castañeda, L., Viñoles-Cosentino, V., Postigo-Fuentes, A. et al., Strategic approaches to regional transformation of digital education – European frameworks and tools in Spanish digital education, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2760/13248 CAST: https://drive.google.com/file/d/1ZV-u6ndf1Cnrm6A8VcX6I375AWfAxf95/view?usp=sharing ANGL: https://drive.google.com/file/d/159I96KqvEDB2yF-50ij7H2C5LssxMCVF/view?usp=sharing Guia SELFIE: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/p ortals/delegate/content/47926186-118c-48db- aec2-2fcc893644a8 2015 https://www.researchgate.net/publication/3016 59134_Elaboracion_de_una_rubrica_para_eva luar_la_competencia_digital_del_docente 2018 https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstre am/handle/20.500.12694/229/competencia_ digital_docent_del_professorat_de_cataluny a_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y https://publications.jrc.ec.europa. eu/repository/bitstream/JRC1074 66/pdf_digcomedu_a4_final.pdf 2015-17 https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/dep artament/publicacions/colleccions/pla-educacio- digital/marc-referencia-competencia-digital- docent/marc-referencia-cdd.pdf 2022
 • 26. L’ús docent dels models de IA- Generativa és una oportunitat. Deixar que l’alumnat els descobreixi sense supervisió, és irresponsable. Moltes gràcies https://s2.ppllstatics.com/rc/www/multimedia/2023/05/07/ai1-kdMC-U200225720789eAI-758x531@RC.jpg