UNITAT 1:LA TECNOLOGIA I EL PROCÉS TECNOLÒGIC    DEPARTAMANET DE TECNOLOGIes            NOM: ______________...
Generalitat de Catalunya          DATA:................................................Departament d’Ensenyament...
Generalitat de Catalunya            DATA:................................................Departament d’Ensenyam...
Generalitat de Catalunya           DATA:................................................Departament d’Ensenyamen...
Generalitat de Catalunya  DATA:................................................Departament d’Ensenyament        ...
Generalitat de Catalunya           DATA:................................................Departament d’Ensenyamen...
Generalitat de Catalunya           DATA:................................................Departament d’Ensenyame...
Generalitat de Catalunya            DATA:................................................Departament d’Ensenya...
Generalitat de Catalunya              DATA:................................................Departament d’Ense...
Generalitat de Catalunya   DATA:................................................Departament d’Ensenyament        ...
Generalitat de Catalunya  DATA:................................................Departament d’Ensenyament        ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Dossier proces tecnologic

1.417 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Dossier proces tecnologic

 1. 1. UNITAT 1:LA TECNOLOGIA I EL PROCÉS TECNOLÒGIC DEPARTAMANET DE TECNOLOGIes NOM: _____________________ CURS; ______________
 2. 2. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES 1. Tecnologia  Què és la tecnologia? La tecnologia és el conjunt de coneixements teòrics i pràctics sobre el disseny, la fabricació i l’ús d’objectes que, degudament ordenats i sistematitzats, que serveixen per transformar la natura amb la finalitat de satisfer necessitats humanes de caire material.  Cal conèixer el significat de … Objecte Necessitat humana És qualsevol element físic que Manca d’una cosa important per ha estat manipulat per l’ésser viure o fer-nos la vida més humà: estris, instruments, agradable: vestit, alimentació, màquines, edificis, aparells…. habitatge, comunicacions, transport… P. ex. tenim un problema: hem de creuar un riu 2
 3. 3. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES  Tècnica vs. Tecnologia Tècnica Tecnologia Habilitat per aplicar Conjunt de coneixements un procediment teòrics que permeten determinat l’existència d’aquesta tècnica en concret 2. Fases del procés tecnològic • Descripció i anàlisi del problema – Quin és el problema? – Quines condicions ha de complir la solució? • Recerca d’informació • Generació i selecció d’idees • Execució – Pla de treball: organització en operacions simples i ordenades  Avaluació 3. La documentació del procés tecnològic. La MEMÒRIA MEMÒRIA: conjunt de documents que descriuen el procés tenològic Objectius de la memòria:  Explica el mètode que s’ha seguit  Mostrar la solució obtinguda Parts de la memòria • Portada • Índex • Contingut  Descripció i anàlisi del problema  Recerca d’informació  Generació i selecció d’idees  Propostes, esbossos i croquis  Execució i pla de treball  Avaluació • Bibliografia 3
 4. 4. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES 4. L’Aula de Tecnologia És l’espai propi amb característiques, eines i instal·lacions especials, on es poden desenvolupar els processos tecnològics.  Zones funcionals:  Zona de disseny  Zona de treball  Zona de magatzem  Normes d’ús, conservació i seguretat – Normes d’ús: ens diuen com utilitzar correctament els espais, les instal·lacions, les eines i les màquines de l’aula de tecnologia – Normes de conservació: ens indiquen com mantenir en bones condicions els espais, les instal·lacions, les eines i les màquines de l’aula de tecnologia – Normes de seguretat: tenen com a objectiu eliminar les causes que provoquen els accidents 4
 5. 5. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES 5
 6. 6. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES QUÈ EN SAPS DE ….? ACTIVITAT 1: Retalla les següents imatges i pega-les al teu quadern, de cada una d’elles fes una explicació de la seva relació amb la tecnologia ACTIVITAT 2: Digues quina acció s’està fent en cada imatge. Retalla les imatges i enganxa- les a la llibreta. 6
 7. 7. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES ACTIVITAT 3: Analitza en cada una de les següents activitats on intervé la tecnología explicant quines són les necessitats que ha de solucionar. Retalla les imatges i enganxa-les a la llibreta. ACTIVITAT 4: A continuació es descriuen algunes de les activitats del procés tecnològic de la fabricació d’un marc de fotografies. Retalla les imatges i enganxa-les a la llibreta. Digues a quina fase del procés pertany cada activitat: 7
 8. 8. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES ACTIVITAT 5: Quin procés hauries de seguir per …. ? Retalla les imatges i enganxa-les a la llibreta. ACTIVITAT 6: Reprodueix el següent mapa conceptual a la llibreta i col·loca les paraules al lloc que els correspongui 8
 9. 9. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES ACTIVITAT 7: A) Quin nom rep la zona de l’aula de Tecnologia on es guarden els materials? B) En quina zona de l’aula faries un dibuix? C) Indica si els enunciats següents pertanyen al grup de les normes d’ús i conservació o al de les normes de seguretat: a) Utilitzar els espais de l’aula de Tecnologia d’acord amb la funció que tenen assignada. b) Utilitzar els elements de protecció quan calgui. c) No jugar amb les eines i les màquines. d) Netejar l’aula abans de sortir. D) Indica quina de les activitats següents es pot considerar part d’un procés tecnològic: a) Prendre el sol a la platja. b) Posar-se unes ulleres de sol. c) Fabricar unes ulleres de sol. d) Programar un televisor a partir de les instruccions d’un catàleg. e) Canviar els frens d’una bicicleta. 9
 10. 10. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES 5. ACTIVITAT DE TALLER 10
 11. 11. Generalitat de Catalunya DATA:................................................Departament d’Ensenyament CURS 2012 - 2013Institut Guindàvols Departament TecnologIES 11

×