72 mẫu tiêu đề quảng cáo

Hace 5 años 335 Visualizaciones

Bài tập tự luyện Content - Copywriting

Hace 5 años 1316 Visualizaciones

Sơ bộ về Content và Copywriting

Hace 5 años 160 Visualizaciones

LoiNT: Happyness.Work Overview

Hace 5 años 87 Visualizaciones

HuongTT: Happyness or Happiness

Hace 5 años 85 Visualizaciones

MagixBow Portfolio

Hace 6 años 155 Visualizaciones

F5Money Proposal | F5money.com

Hace 6 años 148 Visualizaciones

Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.org

Hace 6 años 149 Visualizaciones

Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?

Hace 6 años 312 Visualizaciones

MZG Profile 2017

Hace 6 años 274 Visualizaciones

Portfolio MediaZ Agency 2017

Hace 6 años 117 Visualizaciones

MZG HRM - MagixBow Projects

Hace 7 años 1334 Visualizaciones

[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads

Hace 7 años 1758 Visualizaciones

MZ Group Profile

Hace 7 años 177 Visualizaciones

Kỹ năng quản lý bản thân

Hace 7 años 2937 Visualizaciones

[Public] làm sản phẩm mà không ngại dẫm cứt

Hace 8 años 1204 Visualizaciones

Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông

Hace 8 años 3269 Visualizaciones

Facebook Marketing Present - MediaZ

Hace 9 años 1081 Visualizaciones