Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a cach-tiep-can-mot-bai-bao-khoa-hoc.ppt(20)

Publicidad

cach-tiep-can-mot-bai-bao-khoa-hoc.ppt

  1. 1 Cách tiếp cận bài báo khoa học
  2. 2 Cách tiếp cận về Tạp chí Khoa học Chuỗi phát triển của Giáo dục Đại học Đào tạo (giảng dạy) – Cập nhật và nâng cao (nghiên cứu khoa học) – Đào tao chất lượng hơn … Trong vòng xoáy đi lên đó, giảng viên phải làm tròn trách nhiệm giảng dạy và không ngừng học tập nâng cao qua nghiên cứu khoa học để có chất lượng đào tạo tốt hơn.
  3. 3 Cách tiếp cận về Tạp chí Khoa học Kết quả nghiên cứu phải được xử lí và công bố cho cộng đồng khoa học. Và, Tạp chí Khoa học là nơi để nhà nghiên cứu công bố kết quả, giúp cộng đồng biết được thành tựu mới nhất và có thể làm gì để góp thêm cho thành quả này.
  4. 4 Cách tiếp cận về Tạp chí Khoa học Để có bài báo tốt phải có nghiên cứu giá trị, có nghiên cứu tốt rồi phải có công bố tốt. Ngôn ngữ là phương tiện truyền đạt. Trước khi diễn đạt bằng câu chữ phải có một tư duy hệ thống, logic; hình dung một sơ đồ khối và quan hệ giữa các khối về công việc cần mô tả.
Publicidad