Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 34 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Kannustinloukut (20)

Más reciente (14)

Anuncio

Kannustinloukut

 1. 1. KANNUSTINLOUKUT JA KEINOT NIIDEN PURKAMISEKSI Olli Kärkkäinen, Tutkija Twitter: @OlliKarkkainen Blogi: secondbestworld.wordpress.com 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 2. 2. SISÄLTÖ • Kannustinloukut • Mitä ne ovat? • Keitä ne koskevat? • Lääkkeet kannustinloukkuihin? • Suojaosat • Asumiskustannukset • Muut lääkkeet työttömyysloukkuihin • Lääkkeet byrokratialoukkuihin • Kannustinloukut & perustulo 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 3. 3. KANNUSTINLOUKUT 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 4. 4. HS 1.2.2015 HS 28.1.2015 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 5. 5. Kannustinloukkujen perhe • Taloudelliset kannustinloukut • Tuloloukku • Kuinka kannattavaa on työnteon lisääminen? • Mittari: Efektiivinen marginaaliveroaste • Työttömyysloukku • Kuinka kannattavaa on työllistyminen? • Mittari: Työllistymisveroaste • ”Byrokratialoukut” • Statuksesta (opiskelija, yrittäjä, työtön, työllinen) toiseen siirtymisen aiheuttama byrokratia • Epävarmuus / epäjatkuvuus tukien maksamisessa 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 6. 6. Esimerkki työnteon kannustimista • Peruspäivärahaa saava työtön • Asuu vuokralla yleisen asumistuen kuntaryhmässä 2 (Espoo, Kauniainen, Vantaa) • Henkilö asuu yksin; vuokra 650 € /kk, asunnon koko 42 m2 • Esimerkkihenkilön oletukset: • THL (2015): Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011-2015 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 7. 7. Työttömän tulonmuodostus 2015 €/kk Palkka 0 € Työttömyyspäivärahat 705 € Verot -120 € Yleinen asumistuki 394 € Toimeentulotuki 156 € Käytettävissä olevat tulot 1 135 € 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 8. 8. Työttömän tulojen muutos työllistyttäessä 18.5.2015 Olli Kärkkäinen Työtön Pienipalkkainen Muutos Palkka 0 € 1 670 € 1 670 € Työttömyyspäivärahat 705 € 0 € -705 € Verot -120 € -297 € -177 € Yleinen asumistuki 394 € 181 € -213 € Toimeentulotuki 156 € 0 € -156 € Käytettävissä olevat tulot 1 135 € 1 554 € 419 € Työllistymisveroaste: kuinka paljon verot kasvavat ja tulonsiirrot vähenevät, kun henkilö työllistyy tietyllä palkalla? 𝑇𝑦ö𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑦𝑚𝑖𝑠𝑣𝑒𝑟𝑜𝑎𝑠𝑡𝑒 = 1 − 𝐾𝑇𝑈 𝑇𝑦ö𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛−𝐾𝑇𝑈 𝑇𝑦ö𝑡ö𝑛 𝑃𝑎𝑙𝑘𝑘𝑎 = 1 − 1 554 € −1 135 € 1 670 € = 74,9 % , missä KTU = käytettävissä olevat tulot
 9. 9. Työllistymisveroaste = 74,9 % 18.5.2015 Olli Kärkkäinen -1,000 € -500 € 0 € 500 € 1,000 € 1,500 € 2,000 € Palkka Päiväraha Verot Asumistuki Toimeentulotuki Käytettävissä olevat tulot Työtön Pienipalkkainen Työllistymisveroasteeseen vaikuttaa ainoastaan käytettävissä olevien tulojen erotus (𝐾𝑇𝑈 𝑡𝑦ö𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 − 𝐾𝑇𝑈 𝑡𝑦ö𝑡ö𝑛 ) …
 10. 10. Työllistymisveroaste = 74,9 % 18.5.2015 Olli Kärkkäinen -1,000 € -500 € 0 € 500 € 1,000 € 1,500 € 2,000 € Palkka Perustulo Verot Asumistuki Toimeentulotuki Käytettävissä olevat tulot Työtön Pienipalkkainen Työllistymisveroasteeseen vaikuttaa ainoastaan käytettävissä olevien tulojen erotus (𝐾𝑇𝑈 𝑡𝑦ö𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 − 𝐾𝑇𝑈 𝑡𝑦ö𝑡ö𝑛 ) … eikä käytettävissä olevien tulojen koostumuksella ole siihen vaikutusta
 11. 11. Työllistymisveroasteet Suomessa • Kannustinloukuista on puhuttu Suomessa pitkään • 1990-luvun kannustinloukkutyöryhmä • Tavoitteena muuttaa vero- ja sosiaaliturvajärjestelmää siten, että työnteko olisi aina kannattavaa • Työllistymisen kannustimet ovat Suomessa parantuneet pidemmällä aikavälillä • 1995: keskimääräinen työllistymisveroaste 77,2 % • 2007: keskimääräinen työllistymisveroaste 62,4 % • Muutos (2007-1995): -14,8 % 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 12. 12. Keskimääräiset työllistymisveroasteet Suomessa 2011-2015 2011 2015 Muutos (%-yks) Työtön → kokopäivätyö 59,4 % 62,9 % +3,5 % Työtön → puolipäivätyö 64,2 % 59,7 % – 4,5 % Puolipäivätyö → kokopäivätyö 54,6 % 66,2 % +11,6 % Lähde: Kotamäki & Kärkkäinen (2014): Työllisyys kasvaa, työnteko vähenee? Työnteon kannustimet ja suojaosareformin vaikutus (https://www.tem.fi/files/41522/kotamakikarkkainen.pdf) 18.5.2015 Olli Kärkkäinen • Kannustimet siirtyä puolipäivätyöhön ovat parantuneet • Kannustimet siirtyä kokopäivätyöhön ovat heikentyneet
 13. 13. Työllistymisveroasteiden (työtön  kokopäivätyö) jakauma 2011 ja 2015 18.5.2015 Olli Kärkkäinen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% <40 40-50 50-60 60-70 70-80 >80 O s u u s Työllistymisveroaste, % 2011 2015 Työttömyysloukussa
 14. 14. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% <40 40-50 50-60 60-70 70-80 >80 O s u u s Työllistymisveroaste, % 2011 2015 Työllistymisveroasteiden (työtön  puolipäivätyö) jakauma 2011 ja 2015 18.5.2015 Olli Kärkkäinen Työttömyysloukussa
 15. 15. Keskimääräiset työllistymisveroasteet 2015 Työtön → Kokopäivätyö Työtön → Puolipäivätyö Puolipäivätyö → Kokopäivätyö Yksin asuvat 65,0 % 63,9 % 66,1 % Lapsettomat parit 61,2 % 57,4 % 64,9 % Yksinhuoltajat 66,0 % 61,1 % 70,8 % Kaksi huoltajaa 63,4 % 59,2 % 67,5 % Muut 58,4 % 54,7 % 62,2 % 18.5.2015 Olli Kärkkäinen • Työllistymisveroasteet ovat yksinhuoltajilla ja yksin asuvilla muita korkeampia
 16. 16. LÄÄKKEITÄ KANNUSTINLOUKKUIHIN 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 17. 17. Lääkkeitä työttömyysloukkuihin • Työllistymisveroasteeseen vaikuttaa ainoastaan käytettävissä olevien tulojen erotus  • Työllistymisveroasteita voidaan pienentää joko 1. Pienentämällä työttömien käytettävissä olevia tuloja 2. Kasvattamalla (pienipalkkaisten) työntekijöiden käytettävissä olevia tuloja 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 18. 18. Lääkkeitä: Suojaosat • Työttömyysturvassa 1.1.2014 • Työtön voi tienata 300 €/kk ilman, että se vaikuttaa työttömyyspäivärahaan • Soviteltua päivärahaa laskettaessa palkasta vähennetään 300 € • Yleisessä asumistuessa 1.9.2015 • Ensimmäiset 300 €/kk/hlö eivät pienennä asumistukea • Omavastuuosuutta laskettaessa palkasta vähennetään 300 € 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 19. 19. Keskimääräiset työllistymisveroasteet 2015: Suojaosat 300 € / 600 € 300 €/kk 600 €/kk Muutos (%-yks) Työtön → kokopäivätyö 62,9 % 62,6 % -0,3 % Työtön → puolipäivätyö 59,7 % 54,0 % -5,7 % Puolipäivätyö → kokopäivätyö 66,2 % 71,2 % +5,0 % • Suojaosat parantavat osa-aikatyön kannustimia, mutta heikentävät kannustimia siirtyä osa-aikatyöstä kokopäivätyöhön • Suojaosien kasvattaminen voi siirtää kannustinloukun uuteen kohtaan 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 20. 20. Asumisen kustannukset • Asumistuki ja toimeentulotuki ovat merkittäviä syitä kannustinloukkuihin • Vuokratason nopea nousu kasvattaa asumistuki- ja toimeentulotukimenoja ja lisää kannustinloukkuja • Miten vuokratasoon ja asumismenoperusteisiin kannustinloukkuihin voitaisiin vaikuttaa? • Kaavoitus • ARA-asuntojen tarkempi kohdistaminen pienituloisille (?) • Vuokrasääntely (on taloustieteen näkökulmasta ongelmallista eikä korjaa ongelmia) • Pitäisikö sosiaalietuuksien taso irrottaa asumismenoista? 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 21. 21. Keinoja kannustinloukkujen purkamiseksi 1. Sosiaaliturvan tason leikkaaminen • Hyvää: ”Halpa” tapa poistaa kannustinloukkuja • Huonoa: Köyhyys, tuloerot, perusturvan riittävyys 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 22. 22. Keinoja kannustinloukkujen purkamiseksi 1. Sosiaaliturvan tason leikkaaminen • Hyvää: ”Halpa” tapa poistaa kannustinloukkuja • Huonoa: Köyhyys, tuloerot, perusturvan riittävyys 2. Soviteltua työttömyyskorvausta saavien käytettävissä olevien tulojen kasvattaminen (esim. suojaosat) • Hyvää: Kohdejoukko rajattu, joten kustannukset maltillisia • Huonoa: Kannustinloukut eivät poistu, vaan siirtyvät uuteen kohtaan 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 23. 23. Keinoja kannustinloukkujen purkamiseksi 1. Sosiaaliturvan tason leikkaaminen • Hyvää: ”Halpa” tapa poistaa kannustinloukkuja • Huonoa: Köyhyys, tuloerot, perusturvan riittävyys 2. Soviteltua työttömyyskorvausta saavien käytettävissä olevien tulojen kasvattaminen (esim. suojaosat) • Hyvää: Kohdejoukko rajattu, joten kustannukset maltillisia • Huonoa: Kannustinloukut eivät poistu, vaan siirtyvät uuteen kohtaan 3. Kaikkien pienituloisten työntekijöiden käytettävissä olevien tulojen kasvattaminen (verotus, sosiaalietuuksien vähenemisasteet) • Hyvää: Kannustinloukkuja voidaan poistaa kaikista kohdista • Huonoa: Kustannukset 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 24. 24. Byrokratialoukut • Työllistyttäessä tukien jatkuminen epävarmaa ja työllistyminen aiheuttaa byrokratiaa • Miten byrokratiaa voitaisiin purkaa? • Yhden luukun politiikka • Sosiaaliturvan automatisaatio (kansallinen tulorekisteri) • Tukien yhdistäminen (Universal Credit) 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 25. 25. Kansallinen tulorekisteri • Osa hallituksen rakennepakettia: • ”Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa” • Tieto tuloista ja etuuksista koottaisiin yhteen rekisteriin • Tuet voisivat sopeutua automaattisesti palkkatulojen muuttuessa • Automatisoitu sosiaaliturva • ”Aktiivinen perustulo” 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 26. 26. Kannustinloukut & perustulo Ylen vaalikone 2015: ”Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava.” 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 27. 27. Kannustinloukut & perustulo • Perustulon vaikutus työllistymisen kannustimiin riippuu siitä, kuinka se vaikuttaa työttömien/työntekijöiden tuloihin • Perustulo parantaa työllistymisen kannustimia ainoastaan siinä tapauksessa, että (pienituloiset) työntekijät hyötyvät siitä työttömiä enemmän • Sosiaaliturvan tasoa leikkaava perustulo • Kaikkien pienituloisten käytettävissä olevia tuloja kasvattava perustulo 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 28. 28. Kannustinloukut & perustulo • Perustulo auttaisi byrokratialoukkuihin siinä määrin, kun se korvaisi nykyisiä sosiaalietuuksia • Mitä etuuksia perustulo korvaisi? • Asumistuki & toimeentulotuki merkittäviä syitä kannustinloukkuihin • Perustulo ei tee automaattisesti työnteosta aina kannattavaa, vaan mallista riippuen työnteon kannustimet voivat joko parantua, heikentyä tai pysyä ennallaan • Vrt. Ylen vaalikoneen väittämä 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 29. 29. YHTEENVETO JA KESKUSTELUA 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 30. 30. Keskeiset asiat • Työtä ja sosiaaliturvaa on vaikea sovittaa yhteen  kannustinloukut • Työllistymisveroasteeseen vaikuttaa ainoastaan käytettävissä olevien tulojen erotus (𝐾𝑇𝑈 𝑡𝑦ö𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 − 𝐾𝑇𝑈 𝑡𝑦ö𝑡ö𝑛 ) eikä käytettävissä olevien tulojen koostumuksella ole siihen vaikutusta 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 31. 31. Keskeiset asiat • Kannustinloukkujen poistamiseksi ei ole ihmelääkkeitä • ”Reformi X poistaa kannustinloukut” • ”Reformi Y tekee työnteosta aina kannattavaa” 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 32. 32. Keskeiset asiat • Kannustinloukkujen poistamiseksi ei ole ihmelääkkeitä • ”Reformi X poistaa kannustinloukut” • ”Reformi Y tekee työnteosta aina kannattavaa” • Tärkeintä on uudistaa vero- ja sosiaaliturvajärjestelmää yhtenäisenä kokonaisuutena 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 33. 33. Keskeiset asiat • Byrokratialoukkuihin voidaan puuttua • Sosiaaliturvaa automatisoimalla (esim. kansallinen tulorekisteri) • Eri tukimuotoja yhdistämällä (esim. Universal Credit) • Tärkeintä on uudistaa vero- ja sosiaaliturvajärjestelmää yhtenäisenä kokonaisuutena 18.5.2015 Olli Kärkkäinen
 34. 34. Lähteitä/kirjallisuutta • Hakola-Uusitalo, T., Honkanen, P., Jäntti, M., Mattsson, A., Pirttilä, J. & Tuovinen, M. (2007) Miten työnteko saadaan kannattamaan? Laskelmia sosiaaliturvan ja verotuksen muutosten vaikutuksista työllisyyteen ja tulonjakoon. Työpapereita 235. Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsinki • Honkanen, P., Jäntti, M. & Pirttilä, J. (2007) Työn tarjonnan kannustimet Suomessa 1995-2003. Teoksessa P. Sinko, V. Vihriälä (toim.) Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus”, 5/2007 teoksessa Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 4. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 299-368. • Kotamäki, M. (2014). Työllistymisveroasteet Suomessa. Keskustelualoite 1/2014. Valtiovarainministeriö, Helsinki. • Kotamäki. M.. Kärkkäinen. O. (2014). Työllisyys kasvaa. työnteko vähenee? Työnteon kannustimet ja suojaosareformin vaikutus. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2014. s. 18–32. • Kärkkäinen, O. (2011) Työn vastaanottamisen kannustimet Suomessa. Työpapereita 266. Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsinki. • THL (2015). Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011-2015. Työpaperi 1/2015. • VATT-työryhmä (2013). Verotuksen ja sosiaaliturvan työllisyysvaikutukset. Vuoden 2012 muutosten arviointia. VATT Muistiot 28. • VM (2015). Talouspolitiikan lähtökohdat 2015-2019 - Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 13/2015. 18.5.2015 Olli Kärkkäinen

×