Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ban Cam Ket Cua Cong NhâN
Ban Cam Ket Cua Cong NhâN
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a PNYON (20)

Anuncio

Más reciente (20)

PNYON

  1. 1. 1 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ DỊCH VỤ Độc lập-Tự do- Hạnh phúc PHƯƠNG NAM Số:....../HDKH-2016 HỢP ĐỒNG GÓI GIỚI THIỆU NGƯỜI GIÚP VIỆC Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế giữa các bên; Hôm nay, 12/15/2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có: Bên A: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM Đại diện ông : PHẠM ĐÌNH BỘ Chức vụ : Giám Đốc Địa chỉ : 424/14 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Điện thoại: 0862 866 860 – 097 725 8986 – 0916 676 302 – 0901 309 819 Email: giupviecphuongnam@gmail.com Website: giupviecphuongnam.com Mã số thuế: 0313337604 Bên B:........................................................................................................................ Người đại diện bà: NGUYỄN XUÂN HƯƠNG Địa chỉ: 88/31 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh Điện thoại: 0984423737 Email: nguyenxuanhuong03@yahoo.com Số CMND/ Hộ chiếu:.........................Cấp ngày:....................... Nơi cấp:............... Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
  2. 2. 2 ĐIỀU 1: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN A LÀM VIỆC CHO BÊN B 1.1.Địa chỉ làm việc: 88/31 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh 1.2.Thời gian làm việc: 22/1/2017 - 31/1/2017 ĐIỀU 2: CÔNG VIỆC PHẢI LÀM: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................. …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ĐIỀU 3: GIÁ CẢ & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 3.1. Bên B trả lương trực tiếp cho lao động bên A: 350.000 VNĐ/ngày 3.3. Bên B trả phí dịch vụ và đặt cọc cho Bên A tổng số tiền là: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng). Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ – Cọc: 500.000 VNĐ 3.4. Bên B thanh toán phí dịch vụ và phí đặt cọc tổng cộng là: 1.000.000 VNĐ qua 2 cách sau: 3.4.1. Chuyển khoản ngân hàng: STK: 0071001102867 – PHẠM ĐÌNH BỘ (VIETCOMBANK – CN Tân Bình) 3.4.2. Thanh toán trực tiếp tại Công ty tại: 424/14 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B
  3. 3. 3 4.1 Nếu sau 5 ngày làm việc bên A không cung ứng được người lao động bên A sẽ hoàn trả lại cho bên B 100% số tiền đã thu. 4.2. Bên B có quyền yêu cầu bên A xuất trình hồ sơ của người lao động bên A cung cấp. 4.3 Bên B có trách nhiệm tự bảo quản tài sản cá nhân tránh trường hợp người lao động bên A có hành vi trộm cắp tài sản của bên B.Nếu xảy ra trộm cắp tài sản thì bên A không chịu trách nhiệm thi hành các quyết định của cơ quan pháp luật. Bên A chỉ chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ nhân thân của người lao động của bên A. Khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, bên B không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của bên A, nếu vi phạm bên B phải bồi thường cho bên A tất cả thiệt hại ảnh hưởng bởi những thông tin bên B cung cấp. Giá trị bồi thường được thỏa thuận giữa 2 bên hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. 4.4. Tất cả những vấn đề phát sinh xảy ra giữa bên B với người lao động bên A bên A không chịu bất cứ trách nhiệm nào. 4.5 Bên B có trách nhiệm trả đủ mức lương cũng như các chế độ phụ cấp cho người lao động của bên A như trong cam kết.Tôn trọng nhân phẩm, đạo đức của người lao động bên A, chỉ yêu cầu người lao động bên A làm theo đúng những công việc và thời gian như trong hợp đồng đã ký kết với công ty. ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A 5.1. Bên A đảm bảo lý lịch, nhân thân của người lao động khi cử đến làm việc tại địa điểm của bên B đầy đủ, rõ ràng. 5.2. Bên A đảm bảo người lao động được cử đến làm việc tại địa điểm bên B đủ sức khỏe làm việc, đủ hành vi dân sự và không mắc các bệnh truyền nhiễm. ĐIỀU 6: CAM KẾT CHUNG 6.1. Các bên luôn tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau, mọi vấn đề phát sinh sẽ được thỏa thuận cách giải quyết trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và cùng có lợi cho cả ba bên: bên A, bên
  4. 4. 4 B, người lao động bên A. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì quyết định của Tòa án Nhân dân là quyết định cuối cùng. 6.2. Bên B đảm bảo trả đủ mức lương cũng như các chế độ phụ cấp cho người lao động của bên A như trong cam kết. ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 7.1. Mọi sửa đổi bổ sung đối với các điều khoản trong hợp đồng này phải được lập thành văn bản và ký xác nhận của cả hai bên. Khi đó, văn bản đó được xem là như một thể thống nhất không thể tách rời và có hiệu lực thi hành như hợp đồng này. 7.2. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình. 7.3. Hai bên đã tự đọc hợp đồng, đã hiểu và đồng ý các điều ghi trong hợp đồng và ký vào hợp đồng với nhau. Hai bên cam kết việc ký hợp đồng này là tự nguyện, không do ép buộc hay lừa gạt. 7.4. Hợp đồng này gồm 07 điều, 04 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A GIÁM ĐỐC

×