Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tema 11 traballo xeografía e historia

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 11
Tema 11
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio
Anuncio

Tema 11 traballo xeografía e historia

 1. 1. TEMA 11. A ECONOMÍA ESPAÑOLA PABLO TORRES MIGUENS 3º ESO
 2. 2. A AGRICULTURA E GANDARÍA EN ESPAÑA O sector primario en España Actualmente, o 4.2% da poboación activa traballa no sector primario. Principais cultivos • Cereais: trigo, millo, orxo, arroz… • Olivareira e viña. • Árbores froiteiras: cítricos (laranxas, limóns...) e non cítricos maceira, melocoteneiro...). • Flores. • Hortalizas de invernadoiro.
 3. 3. Principais rexións gandeiras • Cantábrica: gando vacún especializado na produción de leite e carne. • Cataluña, Aragón, Navarra e o norte da Comunida de Valenciana: gando porcino, bovino e animais de granxa. • Andalucía: gando ovino e porcino. • Case toda a meseta: gando ovino e bovino. A Política Agraria Común (PAC) Recibiu grandes cantidades de fondos europeos. Últimas tendencias: • Maior liberdade para producir segundo a demanda do mercado. • Sistema de pagamento único (PU). • O coidado do medio ambiente
 4. 4. AS PAISAXES AGRARIAS EN ESPAÑA Tipos de paisaxe agraria Paisaxe agraria continental ou de interior Agricultura de secaño e gandaría ovina (semiestabulada). • Agricultura de secaño: vide,oliveira e cereal. • Gandarías: ovinas, bovina e porcino. Tamén hai terras de regadío; cultivos de horta. Atopamos en Andalucía, caserios (cortijos). Paisaxe agraria atlántica Ocupa o Norte da península(Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco) Predomina a gandaría bovina intensiva, grazas aos postos naturais. Minifundismo. Explotación forestal de especies non autóctonas. A agricultura : millo, pataca, maceira e productos hortofrutícolas.
 5. 5. Paisaxe agraria mediterránea Esténdese ao longo de toda a costa mediterránea e algunhas zonas interiores. • A agricultura: froitos, hortalizas e flores. • A gandaría porcina e avícola é intensiva. O hábitat rural está espallado. Paisaxe agraria de Canarias As terras son moi fértiles. O cultivo máis importante é o plátano, aínda que tamén predominan as froitas tropicais e o tabaco. Localízase moito poboamento urbano.
 6. 6. A PESCA EN ESPAÑA España, unha potencia pesqueira É importante na UE por: • O volume de pesca. • Valor; en diñeiro. • Flota de barcos. • Man de obra cualificada. • Importantes empresas. • Importancia das actividades relacionadas coa pesca. A expansión do sector pesqueiro Houbo un gran desenvolvemento grazas á Lei de Renovación e Protección da Frota Pesqueira. Hai unha explotación sustentable dos recursos. • Esgoramento das especies. • Dificultades nas áreas de pesca de altura.
 7. 7. A pesca española na UE España está protexida e defendida pola EU e ten un libre acceso a toda a costa europea. Problemas: • A capacidade de capturas é excesiva. • A política de apertura fai que haxa competencia con outros paises. • As axudas económicas danse a cambio da redución da frota. • As dependencias das negociacións da UE con outros paises. Novas liñas de actuación en 2007-2013 asegurados polo Dondo Europeo de Pesca.
 8. 8. MINERÍA, ENERXÍA E CONSTRUCIÓN ESPAÑOLA A minería española É insuficiente, polo que se recurriu a importación. • Extráese: carbón, estaño, ferro, chumbo, cinc, mercurio,cobre, valframio , sales potásicas, cofre e algo de ouro. Son importantes as rochas ornamentais: granito e mármore. Nos últimos anos expórtase: lousa e rechas ornamentais. A enerxía en España É un pais deficitario. Hai que importar grandes cantidadesde petróleo e gas natural.
 9. 9. A produción e o consumo de enerxía • O carbón: utilízase nas centrales térmicas. A maioría é importado. Utilízase ás centrais de ciclo combinado. • A enerxía nuclear: moita polémica en España pola localización das centrais e dos residuos. • Centrais hidroeléctricas: situadas nos ríos principais. • Enerxía solar e eólica: aumentou nos últimos anos. Medidas de aforro enerxético: • Cambio de horario.*Limitación da velocidade dos coches. • Descontos ao comprar coches eléctricos. • Menor gasto enerxético mellorando a eficacia dosaparellos electrónicos, transporte público, etc
 10. 10. A construcción: un sector clave Sector clave para a economía nos últimos anos. Construcción pública e privada. A construcción de vivendas e a especulación Causas do “boom” inmobiliario: • O aumento da poboación nova. • As facilidades para obter unha hipoteca. Isto foi fonte de especulacións e houbo complicidade entreconcellos. A construcción na actualidade A crise financieira de 2008 afectou en gran medida ao sector da construcción. Consecuencias: • Desafiuzamentos. • Menos créditos.
 11. 11. AS ACTIVIDADES INDUSTRIAIS EN ESPAÑA O desenvolvemento da industria en España Un desenvolvemento industrial algo atrasado. Causas: • Falta de recursos enerxéticos. • Falta de materias primas. • Falta de tecnoloxía propia. Principais sectores industriais Industria siderúrxica: localízase no norte da península. Cataluña, Badaxoz e Sevilla. Metalurxía de transformación: Barcelona, Madrid e PaísVasco. Industria naval: Ferrol, Cádiz, Bilbao e Cartaxena. Industria do automóbil: Barcelona, Madrid, Valencia,Zaragoza, Vigo, Valladolid, Pamplona e Victoria. Sector químico: Madrid, Cataluña, Pais Vasco eAndalucía. Alimentación: Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia, ARioxa e Navarra. Industrias de alta tecnoloxía: parques tecnolóxicos.Madrid, Barcelona,Albacete. Outros sectores: téxtil, coiro e calzado, papel e artes gráficas.
 12. 12. España na rede industrial europea Grandes áreas industriais: Cataluña, Madrid, País Vasco e Valencia. Núcleos industriais: Zaragoza, Victoria, Sevilla, Murcia, Vigo, Valladolid… Eixes industriais máis importantes: • O eixe do Ebro. • O eixe do Mediterráneo.
 13. 13. COMERCIO, TRANSPORTE E COMUNICACIÓN EN ESPAÑA O comercio español e a Unión Europea A actividade comercial máis importante é con países da UE. Moitos países comparten a mesma moeda (euro). Negóciase a nivel comunitario. • A balanza comercial española tiña un saldo negativo. • A balanza de pagamentos española é positiva. Rede de transportes e comunicación O sector do transporte é un sector económico moi importante. Nos último anos, España realizou importantes investimentos.
 14. 14. A rede de estradas • Densidade moi elevada. • Contaminación elevada e hai bastantes accidentes. A rede de ferrocarris Pouco desenvolvida. O transporte de mercadorías por ferrocarril está pouco modernizado. O máis desenvolvido é o AVE ( Alta Velocidade). O transporte marítimo Utilízase para o comercio e o tráfico de pasaxeiros entre a Península, as illas e Ceuta e Melilla. Favorece a intermodalidade no transporte de mercadorías en contedores. Especialización e estructuración dos portos.
 15. 15. O transporte aéreo É un piar básico da economía española. Nos últimos anos: Aumento do número de aeroportos e mellora dos que xa existian. O TURISMO EN ESPAÑA O modelo turistico español actual Crecemento a partir dos anos 60. Desenvolveuse o turismo de “sol e plaia”. Nas últimas décadas é importante o turismo interior. Modelo de vacacións masivas a uns prezos alcanzables debido aos tour-operadores.
 16. 16. Procedencia e destino do turismo exterior • Os principais puntos de procedencia son : Reino Unido, Alemaña, Francia, Italia, Estados Unidos e Portugal. • Os destinos preferidos son: Cataluña, Illas Baleares, Andalucía, Comunidade Valenciana e Canarias. Turismo predominante no verán, aínda que houbo un incremento en temporada baixa. Turismo interior e modalidade temporal Aumento da mobilidade temporal. • As comunidades que reciben máis turismo interior son: Andalucía, Valencia, Castela e León, Castela A-Mancha, Madrid e Galicia. Infraestructura hoteleira Destacan: Cataluña, Canarias, Baleares… Maior concentración de prazas hoteleiras.

×