Publicidad

Bachelor Thesis Defence CZ

Email & CRM specialist at TripAdvisor en TripAdvisor
13 de Sep de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Bachelor Thesis Defence CZ

  1. Marketingová propagace Internet Startupů Autor: Pavel Chernyshev Vedoucí: Ing. Radka Johnová, Ph.D. Oponent: Ing. Jiří Pátek, CSc. bakalářská práce
  2. Cíl práce • Přehled různých typu Internet Startupů. • Porovnaní jejich metod marketingu, stanovení cílů. • Praktické způsoby zefektivnění propagace. • Současné a možné budoucí trendy.
  3. Výzkumné metody Výzkumné metody Polostrukturované rozhovory: 1. Marketingová propagace internetových startupů v každé etapě vývoje má různou formu; Valentýn Dombrovský Travelatus, Excursiopedia 2. Velikost rozpočtu určuje kvalitu provedení Petr Brzek Abdoc, Source marketingové propagace; 3. Je přímá závislost úspěšnosti marketingové propagace a úspěšnosti internetového startupu.
  4. Hypotézy Marketingová propagace internetových startupů v každé etapě vývoje má různou formu; Velikost rozpočtu určuje kvalitu provedení marketingové propagace; Je přímá závislost úspěšnosti marketingové propagace a úspěšnosti internetového startupu.
  5. Výstup Návod na zlepšení a způsoby zefektivnění propagace startupů podle etap vývoje. (výzkum trhu, strategie, branding, reklama, web, SEO, sociální site) Ani jedna hypotéza se nepotvrdila na 100 %, ale jsou částečně pravdivé. Vývoj technologii - současné a možné budoucí trendy (např.. mobilní trh a online platformy)
  6. Závěr Vlastní přínos Omezující faktory
  7. Otázka od vedoucího: Jaké jsou možnosti použiti CRM systému pro řízení vztahu se zákazníky v startupech a jak v současnosti online databázové informační systémy můžou zefektivnit marketing startupu? Otázka od oponenta: Jaké máte představy o dalším využití bakalářské práce?
  8. dotazy
Publicidad